ارس فایل » اکوتکنولوژی پایان نامه اکوتکنولوژی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت
اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 3500 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 45 حجم فایل (مگابایت) : 0.024 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">اکوتکنولوژی پایان نامه اکوتکنولوژی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت</span>

اکوتکنولوژی پایان نامه اکوتکنولوژی

 

اکوتکنولوژی

 

مقدمه

 

توسعه وترويج علم وتكنولوژي كه با انقلاب صنعتي در قرن ۱۹ آغاز گرديد. از طرفي نعمت هاي بزرگي را براي بشريت به ارمغان آورد مانند افزايش توليد غذا و بوجود آوردن محيط هايي زندگي دلپذير و خوشايند در حاليكه آنها ازطرف ديگر موجب تخريب عوامل محيطي به وسيله مصرف سوخت هاي فسيلي و ذخاير طبيعي گرديد.انسان با غلبه بر عوامل مضر باعث توسعه علم وتكنولوژي مي شود. اما دور نماهاي بعدي مهم هستند اينكه چه نوع از تكنولوژي هاي جديدي را براي موفقيت بيشريت نيازمنديم ؟ براي پاسخ به اين سوال بايستي به نكات زير توجه نمود.

۱-اولين نكته مورد توجه اين است كه نسل هاي آينده را مقروض نسل حاضر نسازيم.

۲-دومين نكته مورد توجه اين است كه اجازه ندهيم فعاليت هاي صنعتي كشورهاي توسعه يافته باعث آسيب رساندن به محيط زيست كشورهاي در حال توسعه گردد. يا فشارهاي وارده بر محيط هاي شهري را بر مناطق دورافتاده تحميل نكنيم.

۳-سومين نكته مورد توجه همزيستي است. براي آسايش بشريت يك همزيستي متنوعي را با گونه هاي ديگر فراهم سازيم در حاليكه تعادل بين انسان ها و ديگر قسمت هاي اكوسيستم جهاني را حفظ ميكنيم.

نكته ديگري كه سواي از موضوع فشار روي محيط زيست جهاني بايستي به آن توجه كنيم فرسايش انرژي وذخايري است كه مي خواهيم در قرن ۲۱ بهبود يابد.

اگر چه افزايش فشار روي محيط زيست جهاني وفرسايش انرژي و ذخاير به خودي خود مشكلاتي را ابعاد مختلف مي باشند ليكن به شدت به هم وابسته اند. زيرا هر دوي آنها باعث شده اند كه مصرف ذخاير وانرژي به شدت توسعه يابد.

 

منابع

 

۱-PROCEEDINGS OF THIRD INTERNATIONAL Vetiver CONF ERENCE GUANGZHOU, CHINA.Otober 6-9-2003

۲-Beet ,A.(1999) Worms for composting (Vericomposting) NCAT Agriculture specialist

۳-Masters program in Ecotechnology and sustainable Development ,60 credit points. Compus Ostersund.

۴-Swaminat ,M.S (2005) scince and our Agricultural Future

۵-KRISHNAKUMAR,A.(1998)Thrust on ecotechnology.

۶-Stefan,J.(2004) Eco-technology programme.

۷-National Institute for Resources and Environment (2001) The basic concept of Ecotechnology.

۸-International Association of Ecotechnology.what is Ecotechnology?

۹-Current science Vol 86.No.1.10(2004) Vetiver system ecotechnology for water guality improvement and environmental enhancement

 

فهرست:

 

فصل اول:

۱-مقدمه

۱-۱-      مفهوم اكوتكنولوژيچ

۱-۲-      مسيرهاي اصلي و مسيرهاي تخصصي اكوتكنولوژي

۱-۳-      برنامه هاي اصلي اكوتكنولوژي وتوسعه پايدار

۱-۴-      اكوتكنولوژي و نقش هاي اجتماعي آن از NIRE

۱-۵-      اهداف اكوتكنولوژي

فصل دوم

۲-۱- سيستم  وتيور

۲-۱-۱- مقدمه اي براي سيستم ويتور

۲-۱-۲-وتيور چيست؟

۲-۱-۳-اكوتكنولوژي سيستم وتپور و موارد مصرف آن

۲-۱-۴-گزارشي از سومين كنفرانس بين المللي وتيور در چنين شامل استفاده هاي مختلف از سيستم وتيور در نقاط مختلف دنيا

۲-۲-انتقال ژنهاي متحمل به شوري از گونه هاي درخت كرنا به محصولات زراعي

۲-۳-اصلاح زيستي،جداسازي نمك

۲-۴-كرمهايي براي كمپوست سازي(ورمي كمپوست)

۲-۴-۱- مواد غذايي مورد استفاده كرمها

۲-۴-۲- روشهاي ورمي كمپوست سازي

۲-۴-۳-مكمل ارگانيك

۲-۴-۴-آزمايش شركت خاك ارگون

۲-۴-۵-مزاياي ورمي كمپوست

۲-۴-۶-فوايد اقتصادي ورمي كمپوست

۲-۵-پروژه توليد وپرورش ارزن هاي ريز بادوره رشدي كوتاه

۲-۶-پروژه زراعت متراكم مخلوط

۲-۷-پروژه پرورش آبزيان

اکوتکنولوژی پایان نامه اکوتکنولوژی

 

اکوتکنولوژی

 

مقدمه

 

توسعه وترويج علم وتكنولوژي كه با انقلاب صنعتي در قرن ۱۹ آغاز گرديد. از طرفي نعمت هاي بزرگي را براي بشريت به ارمغان آورد مانند افزايش توليد غذا و بوجود آوردن محيط هايي زندگي دلپذير و خوشايند در حاليكه آنها ازطرف ديگر موجب تخريب عوامل محيطي به وسيله مصرف سوخت هاي فسيلي و ذخاير طبيعي گرديد.انسان با غلبه بر عوامل مضر باعث توسعه علم وتكنولوژي مي شود. اما دور نماهاي بعدي مهم هستند اينكه چه نوع از تكنولوژي هاي جديدي را براي موفقيت بيشريت نيازمنديم ؟ براي پاسخ به اين سوال بايستي به نكات زير توجه نمود.

۱-اولين نكته مورد توجه اين است كه نسل هاي آينده را مقروض نسل حاضر نسازيم.

۲-دومين نكته مورد توجه اين است كه اجازه ندهيم فعاليت هاي صنعتي كشورهاي توسعه يافته باعث آسيب رساندن به محيط زيست كشورهاي در حال توسعه گردد. يا فشارهاي وارده بر محيط هاي شهري را بر مناطق دورافتاده تحميل نكنيم.

۳-سومين نكته مورد توجه همزيستي است. براي آسايش بشريت يك همزيستي متنوعي را با گونه هاي ديگر فراهم سازيم در حاليكه تعادل بين انسان ها و ديگر قسمت هاي اكوسيستم جهاني را حفظ ميكنيم.

نكته ديگري كه سواي از موضوع فشار روي محيط زيست جهاني بايستي به آن توجه كنيم فرسايش انرژي وذخايري است كه مي خواهيم در قرن ۲۱ بهبود يابد.

اگر چه افزايش فشار روي محيط زيست جهاني وفرسايش انرژي و ذخاير به خودي خود مشكلاتي را ابعاد مختلف مي باشند ليكن به شدت به هم وابسته اند. زيرا هر دوي آنها باعث شده اند كه مصرف ذخاير وانرژي به شدت توسعه يابد.

 

منابع

 

۱-PROCEEDINGS OF THIRD INTERNATIONAL Vetiver CONF ERENCE GUANGZHOU, CHINA.Otober 6-9-2003

۲-Beet ,A.(1999) Worms for composting (Vericomposting) NCAT Agriculture specialist

۳-Masters program in Ecotechnology and sustainable Development ,60 credit points. Compus Ostersund.

۴-Swaminat ,M.S (2005) scince and our Agricultural Future

۵-KRISHNAKUMAR,A.(1998)Thrust on ecotechnology.

۶-Stefan,J.(2004) Eco-technology programme.

۷-National Institute for Resources and Environment (2001) The basic concept of Ecotechnology.

۸-International Association of Ecotechnology.what is Ecotechnology?

۹-Current science Vol 86.No.1.10(2004) Vetiver system ecotechnology for water guality improvement and environmental enhancement

 

فهرست:

 

فصل اول:

۱-مقدمه

۱-۱-      مفهوم اكوتكنولوژيچ

۱-۲-      مسيرهاي اصلي و مسيرهاي تخصصي اكوتكنولوژي

۱-۳-      برنامه هاي اصلي اكوتكنولوژي وتوسعه پايدار

۱-۴-      اكوتكنولوژي و نقش هاي اجتماعي آن از NIRE

۱-۵-      اهداف اكوتكنولوژي

فصل دوم

۲-۱- سيستم  وتيور

۲-۱-۱- مقدمه اي براي سيستم ويتور

۲-۱-۲-وتيور چيست؟

۲-۱-۳-اكوتكنولوژي سيستم وتپور و موارد مصرف آن

۲-۱-۴-گزارشي از سومين كنفرانس بين المللي وتيور در چنين شامل استفاده هاي مختلف از سيستم وتيور در نقاط مختلف دنيا

۲-۲-انتقال ژنهاي متحمل به شوري از گونه هاي درخت كرنا به محصولات زراعي

۲-۳-اصلاح زيستي،جداسازي نمك

۲-۴-كرمهايي براي كمپوست سازي(ورمي كمپوست)

۲-۴-۱- مواد غذايي مورد استفاده كرمها

۲-۴-۲- روشهاي ورمي كمپوست سازي

۲-۴-۳-مكمل ارگانيك

۲-۴-۴-آزمايش شركت خاك ارگون

۲-۴-۵-مزاياي ورمي كمپوست

۲-۴-۶-فوايد اقتصادي ورمي كمپوست

۲-۵-پروژه توليد وپرورش ارزن هاي ريز بادوره رشدي كوتاه

۲-۶-پروژه زراعت متراكم مخلوط

۲-۷-پروژه پرورش آبزيان

اکوتکنولوژی پایان نامه اکوتکنولوژی

 

اکوتکنولوژی

 

مقدمه

 

توسعه وترويج علم وتكنولوژي كه با انقلاب صنعتي در قرن ۱۹ آغاز گرديد. از طرفي نعمت هاي بزرگي را براي بشريت به ارمغان آورد مانند افزايش توليد غذا و بوجود آوردن محيط هايي زندگي دلپذير و خوشايند در حاليكه آنها ازطرف ديگر موجب تخريب عوامل محيطي به وسيله مصرف سوخت هاي فسيلي و ذخاير طبيعي گرديد.انسان با غلبه بر عوامل مضر باعث توسعه علم وتكنولوژي مي شود. اما دور نماهاي بعدي مهم هستند اينكه چه نوع از تكنولوژي هاي جديدي را براي موفقيت بيشريت نيازمنديم ؟ براي پاسخ به اين سوال بايستي به نكات زير توجه نمود.

۱-اولين نكته مورد توجه اين است كه نسل هاي آينده را مقروض نسل حاضر نسازيم.

۲-دومين نكته مورد توجه اين است كه اجازه ندهيم فعاليت هاي صنعتي كشورهاي توسعه يافته باعث آسيب رساندن به محيط زيست كشورهاي در حال توسعه گردد. يا فشارهاي وارده بر محيط هاي شهري را بر مناطق دورافتاده تحميل نكنيم.

۳-سومين نكته مورد توجه همزيستي است. براي آسايش بشريت يك همزيستي متنوعي را با گونه هاي ديگر فراهم سازيم در حاليكه تعادل بين انسان ها و ديگر قسمت هاي اكوسيستم جهاني را حفظ ميكنيم.

نكته ديگري كه سواي از موضوع فشار روي محيط زيست جهاني بايستي به آن توجه كنيم فرسايش انرژي وذخايري است كه مي خواهيم در قرن ۲۱ بهبود يابد.

اگر چه افزايش فشار روي محيط زيست جهاني وفرسايش انرژي و ذخاير به خودي خود مشكلاتي را ابعاد مختلف مي باشند ليكن به شدت به هم وابسته اند. زيرا هر دوي آنها باعث شده اند كه مصرف ذخاير وانرژي به شدت توسعه يابد.

 

منابع

 

۱-PROCEEDINGS OF THIRD INTERNATIONAL Vetiver CONF ERENCE GUANGZHOU, CHINA.Otober 6-9-2003

۲-Beet ,A.(1999) Worms for composting (Vericomposting) NCAT Agriculture specialist

۳-Masters program in Ecotechnology and sustainable Development ,60 credit points. Compus Ostersund.

۴-Swaminat ,M.S (2005) scince and our Agricultural Future

۵-KRISHNAKUMAR,A.(1998)Thrust on ecotechnology.

۶-Stefan,J.(2004) Eco-technology programme.

۷-National Institute for Resources and Environment (2001) The basic concept of Ecotechnology.

۸-International Association of Ecotechnology.what is Ecotechnology?

۹-Current science Vol 86.No.1.10(2004) Vetiver system ecotechnology for water guality improvement and environmental enhancement

 

فهرست:

 

فصل اول:

۱-مقدمه

۱-۱-      مفهوم اكوتكنولوژيچ

۱-۲-      مسيرهاي اصلي و مسيرهاي تخصصي اكوتكنولوژي

۱-۳-      برنامه هاي اصلي اكوتكنولوژي وتوسعه پايدار

۱-۴-      اكوتكنولوژي و نقش هاي اجتماعي آن از NIRE

۱-۵-      اهداف اكوتكنولوژي

فصل دوم

۲-۱- سيستم  وتيور

۲-۱-۱- مقدمه اي براي سيستم ويتور

۲-۱-۲-وتيور چيست؟

۲-۱-۳-اكوتكنولوژي سيستم وتپور و موارد مصرف آن

۲-۱-۴-گزارشي از سومين كنفرانس بين المللي وتيور در چنين شامل استفاده هاي مختلف از سيستم وتيور در نقاط مختلف دنيا

۲-۲-انتقال ژنهاي متحمل به شوري از گونه هاي درخت كرنا به محصولات زراعي

۲-۳-اصلاح زيستي،جداسازي نمك

۲-۴-كرمهايي براي كمپوست سازي(ورمي كمپوست)

۲-۴-۱- مواد غذايي مورد استفاده كرمها

۲-۴-۲- روشهاي ورمي كمپوست سازي

۲-۴-۳-مكمل ارگانيك

۲-۴-۴-آزمايش شركت خاك ارگون

۲-۴-۵-مزاياي ورمي كمپوست

۲-۴-۶-فوايد اقتصادي ورمي كمپوست

۲-۵-پروژه توليد وپرورش ارزن هاي ريز بادوره رشدي كوتاه

۲-۶-پروژه زراعت متراكم مخلوط

۲-۷-پروژه پرورش آبزيان

قیمت فایل : 3500 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :