ارس فایل » پایان نامه « بررسي تاثير بيانی پس زمينه‌ها در نقاشی پرتره ايران »
شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه فرمت فایل : ورد
<span itemprop="name">پایان نامه « بررسي تاثير بيانی پس زمينه‌ها در نقاشی پرتره ايران »</span>

« بررسي تاثير بيانی پس زمينه‌ها در نقاشی پرتره ايران »

 

چكيده :

این تحقیق در حیطه‌ی سیر تحول پس زمینه‌ها و تاثير بياني آن در نقاشی چهره نگاری در ایران می‌باشد و به بررسی این موضوع كه اساسا هنرمندان در دوره‌های مختلف چه تمهیدی برای ساختن و پر کردن فضای منفی چهره یا پیکره در کادر خود، اندیشیده‌اند و این كه آیا هنرمندان ایرانی، تلاشی در جهت ایجاد ارتباط و هماهنگی میان پیکره يا چهره و پس زمینه آن‌ها در اثر هنری خویش داشته‌اند یا نه…….

 

پیشگفتار:

 

انگیزه‌ی اصلی من در انتخاب این موضوع، دیدن بسیاری نقاشی چهره نگاری در دورانهای مختلف هنری ایران بود. این مسئله، خود موجب پیگیری و دنباله روی من در‌این مسیر و‌توجه به‌پس زمینه‌های این آثار شد. این نکته که اساسا این پس زمینه‌ها چگونه ارتباطی با چهره یا پیکره و فضای کلی کار دارند و چگونه ساخته شده‌اند. البته دسته‌بندی تاریخی‌از مشخصات و واضحات، در دورانهای هنری و مکتبی نقاشی چهره نگاری در ایران است که شاید بدون این دسته بندی‌ها، مسیر بررسی موضوع این رساله به نتیجه‌ی مطلوب نمی‌رسید.

از مشکلات اصلی در روند این تحقیق، نبودن و یا کم بودن منابع نوشتاری بود که البته با مساعدت و یاری استاد بزرگوارم آقای مهدی محمدیان مرتفع گشت، که خود را موظف به قدردانی و تشکر از ایشان می‌دانم………

 

مقدمه:

 

بررسی تاثیر بیانی پس زمینه‌ها در نقاشی چهره نگاری در ایران موضوع پژوهشی این رساله است و اهمیت آن شاید در این نکته باشد که اساسا هنرمندان در دوره‌های مختلف چه تمهیدی برای پر کردن فضای منفی چهره یا پیکره اندیشیده‌اند و چگونه از پس ایجاد هماهنگی و هارمونی مابین پیکره و پس زمینه برآمده‌اند. این سوال که آیا هنرمندان در هر دوره تلاشی در جهت ایجاد ارتباط و هماهنگی میان پیکره و پس زمینه در اثر هنری خویش داشته‌اند؟ از سوالات بنیادی در این تحقیق است که البته از فرضیات این تحقیق نیز اسناد به همین مطلب بود.

برای انجام این مهم، رساله به سه بخش تعاریف و پیشینه پیش از تاریخ، پیشینه و تاریخچه دورانهای سلطنتی ایران و دسته بندی در مسیر دگرگونی نقاشی تک چهره و توصیف پس زمینه‌های آنان در دو بخش سیر تحول چهره نگاری در ایران و سیر تحول پس زمینه‌ها در نقاشی ایران، و در نهایت بررسی تحلیلی این پس زمینه‌ها در هر دوره‌و اعلام اهداف هنرمندان در این راستا و نتیجه گیری نهایی تقسیم شده است.

به امید آن که این رساله جریان پژوهشی موثری را دنبال کرده باشد و مخاطب خود را به نتیجه‌ی درستی در این مسیر برساند.

 

فهرست منابع و ماخذ:

 

 1. محسن کرامتی، فرهنگ اصطلاحات و واژگان هنرهای تجسمی (انگلیسی- فارسی)، چاپ اول، نشر چکامه، تهران ۱۳۷۰٫
 2. سید ابوالقاسم سید صدر، دایره المعارف هنر، نوبت اول، نشر سیمای دانش، تهران ۱۳۸۳٫
 3. دکتر محمد معین، فرهنگ فارسی (متوسط)، جلد اول (آ- خ)، نشر امیر کبیر، تهران ۱۳۶۰، چاپ چهارم.
 4. نرگس دلاوری، پایان نامه کارشناسی رشته نقاشی، بررسی سیر تحول پرتره، استاد راهنما مرتضی افشاری، شهریور ۱۳۸۴٫
 5. پرویز‌مرزبان و‌حبیب معروف، فرهنگ مصور هنرهای تجسمی (انگلیسی- فارسی)، چاپ اول، نشر سروش، تهران ۱۳۶۵٫
 6. روئین پاکباز، دایره المعارف هنر، فرهنگ معاصر، چاپ ششم، تهران ۱۳۸۶٫
 7. دیوید فرند، کمپوزیسیون در‌نقاشی، ترجمه‌عزت الله نور‌پرور، چاپ اول، نشر دنیای نو، تهران ۱۳۸۵٫
 8. هلن گاردنر، هنر در گذر زمان، ترجمه محمد تقی فرامرزی، چاپ هفتم، انتشارات نگاه، تهران، پاییز ۱۳۸۵٫
 9. محسن مراثی، نقاشان بزرگ و عکاسی، چاپ اول، نشر دانشگاه شاهد، تهران، زمستان ۱۳۷۹٫
 10. امیر فرید، چهره‌های ازلی، کتاب ماه هنر، شماره صد و یک و دو، ویژه نگارگری، بهمن و اسفند ۱۳۸۵٫
 11. روئین پاکباز، نقاشی‌ایران (از دیرباز تا امروز)، چاپ ششم، نشر زرین و سیمین، تهران ۱۳۸۶٫
 12. آرتور پوپ، سیر و‌صور نقاشی ایرانی، ترجمه یعقوب آژند، چاپ اول، نشر مولی، تهران ۱۳۷۸٫
 13. عکاشه ثروت، نگارگری اسلامی، ترجمه تهامی، حوزه هنری.
 14. اصغر جوانی، بنیان‌های مکتب نقاشی اصفهان، چاپ اول، نشر وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران ۱۳۸۵٫
 15. دکتر امیر‌حسین ذکرگو، سیر هنر‌در تاریخ (۲)، چاپ دوم، نشر کتاب‌های درسي ايران ، تهران ۱۳۷۹٫
 16. شیلا کن بای، نقاشی ایرانی، ترجمه مهدی حسینی، چاپ دوم، نشر دانشگاه هنر، تهران ۱۳۷۸٫
 17. جیان روبرتو اسکارچیا، تاریخ هنر ایران (۱۰)، ترجمه یعقوب آژند، چاپ اول، نشر عولی، تهران ۱۳۷۶٫
 18. ویلم فلور، نقاشی و نقاشان دوره‌ی قاجار، ترجمه یعقوب آژند، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران ۱۳۸۱٫
 19. هادی سیف، نقاشی قهوه‌خانه، ترجمه کلود (سیروس) کرباسی، چاپ دوم، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان میراث فرهنگی، تهران ۱۳۶۹٫
 20. حسن‌علی پورمند، کتاب‌ماه هنر، شماره نود و‌پنج و نود و شش، مرداد و شهریور ۱۳۸۵٫

 

فهرست مطالب

 

پیشگفتار  ۱

مقدمه     ۲

 1. فصل یک

تعاریف و پيشينه تاريخي      ۳

۱-۱- تعریف چهره نگاری    ۴

۲-۱-تعریف پس زمینه         ۶

۳-۱- پیشینه چهره نگاری در جهان      ۸

۴-۱- پیشینه چهره نگاری در ایران      ۱۲

۵-۱- پیشینه ایجاد بعد تصویری و تفکیک پس زمینه و پیش زمینه    ۱۷

۶-۱- بوجود آمدن  اولین نقاشی‌های تک چهره در ایران     ۲۱

۷-۱- بوجود آمدن اولین پس زمینه‌ها در نقاشی ایران         ۲۵

 1. فصل دو

سیر تحول چهره نگاری و معرفی هنرمندان در دورانهای صفوی تا معاصر     ۳۳

۱-۲- دوره‌ی صفوی           ۳۴

۲-۲- دوران افشار و زند      ۳۹

۳-۲- دوره‌ی قاجار(سلطنت فتحعلی شاه)            ۴۲

– سلطنت محمد شاه و ناصر الدین شاه   ۴۶

۴-۲- دوران معاصر           ۵۲

۵-۲- چهره نگاری آکادمیک  ۵۲

۶-۲- چهره نگاری نوگرا      ۵۴

۷-۲- خیالی نگاری و شمایل نگاری     ۵۷

۸-۲- چهره نگاری شهدا       ۶۰

۹-۲ سیر تحول پس زمینه‌ها در چهره نگاری ایران           ۶۳

۱۰-۲- دوره‌ی صفوی         ۶۴

۱۱-۲- دوران زند و قاجار    ۶۷

۱۲-۲- اواخر دوره‌ی قاجار و مکتب کمال الملک ۷۱

۱۳-۲- چهره نگاری نوگرا    ۷۴

۱۴-۲- خیالی نگاری و شمایل نگاری   ۷۷

۱۵-۲- چهره نگاری شهدا     ۷۸

 1. فصل سه

۱-۳- بررسی تحلیلی پس زمینه‌ها در هر دوره     ۸۱

۲-۳- اهداف هنرمندان در پس زمینه سازی        ۹۰

۳-۳- نتیجه گیری  ۹۵

– فهرست منابع و ماخذ         ۹۷

-فهرست تصاوير   ۹۹

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :