ارس فایل » پایان نامه بررسی انسان شناسانه هویت قومی – جماعتی
بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 198 حجم فایل (مگابایت) : 1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه بررسی انسان شناسانه هویت قومی – جماعتی</span>

پایان نامه بررسی انسان شناسانه هویت قومی – جماعتی

 

 بررسی انسان شناسانه هویت قومی – جماعتی

 

گسترش شهر نشيني به عنوان فرايندي پويا كه طي آن شاهد نوعي انتقال و حركت هستيم، به يك پديده معمول در جوامع تبديل شده است و موجب شده (شهر) يكي از مسائل مهم جامعه شناسي شود. ورود عناصر غربي مدرن در ايران موجب مهاجرت بسيار زياد و بي‌رويه  و در نتيجه انبساط شهرها و در پي آن پيدايش انواع مسائل اجتماعي (انحرافات، ناهنجاريها، آشفتگيها)‌ در شهرها گشته است. چالشهاي متعدد و بحران زاي زندگي از جمله ، نبود تعادل نسبي بر روند زندگي اجتماعي- شهري، افزايش مطالبات شهري، عدم مطابقت نيازها و خواسته‌ها با منابع عالي- تضعيف روابط و مناسبات اجتماعي، مديريت شهري را با معضلات روز افزوني مواجه ساخته است و زماني مسئله بيشتر مي‌شود كه، شاهد هستيم كلان شهر تهران با رشد و توسعه بي‌رويه فضايي، جغرافيايي و جمعيتي به سامانه‌اي چند تكه، فاقد هويت و ناقص تبديل شده است. هويت كلان شهر تهران و در پي آن شهر كرج و انسجام آن تنها در گرو حفظ هويت محلات آن خواهد بود ،كه در نهايت منجر به حفظ هويت شهروندي و مشاركت فعال شهروندان در اداره شهر است. در اين ميان شناخت محله‌ها و هويت آنان كمك بسيار زيادي مي‌تواند در اين زمينه انجام دهد.در این تحقیق محله چهارصددستگاه به عنوان یکی از محلات شهری در شهرستان کرج مورد بررسی قرار گرفت که نگارنده امیدواراست، شناخت این محله بتواند به شناخت هرچه بیشتر شهرستان کرج یاری رساند.

شهر مكاني بسيار پراهميت را در متون ادبي به خود اختصاص داده است. تا به حال افراد مختلفي در زمينه‌هاي متفاوت شهر را توصيف كرده‌اند (جغرافي‌دانان، شهرشناسان، جامعه شناسان، معماران.) همچنين شهر به دليل تراكم كاركردها و نقش‌هايي كه در آن گرد مي‌آيند، اسناد بسيار زيادي را توليد مي‌كند، كه همه آنها كمابيش مي‌توانند براي پژوهش‌هاي انسان شناسي شهر ارزشمند باشند. با توجه به موضوع بين رشته‌اي اين رساله تمامي كتب مربوط به رشته‌هايي از قبيل شهرسازي- معماري- جغرافي شناسي- انسان شناسي شهر- هويت- فضا و هويت آن- قوم و قوميت در مأخذ شناسي اين تحقيق قرار مي‌گيرند. حجم بالاي اطلاعات از طرفي به نگارنده حق انتخاب و گزينش را مي‌داد و از طرف ديگر ممكن بود، غفلت از چندين منبع ،ارزش كار را پايين آورد، در نتيجه نگارنده ناچاراً بحث خود را بيشتر به فضا و هويت آن محدود كرد واز ميان حجم فراوان كارهاي انجام شده،به ذكر چندين نمونه پرداخته خواهد شد.

 

فهرست مطالب

 

چکیده     ۵

مقدمه:    ۶

طرح مسأله:          ۷

اهداف تحقيق:       ۸

پرسشهاي تحقيق:   ۹

روش تحقيق:        ۱۰

مرحله دوم: شناخت عملي زمين          ۱۱

مرحله سوم گردآوري داده ها: ۱۱

اهميت تحقيق:       ۱۴

پيشينه تحقيق:       ۱۵

فصل دوم ۲۰

۱-۲ شهر و تاريخ شهر نشيني:           ۲۰

۱-۱-۲ تعريف شهرنشيني:    ۲۴

۲-۱-۲ شهر و شهرنشيني در ايران:     ۲۶

۲-۲ محله  وکارکردهای آن   ۳۲

مقدمه:    ۳۲

۱-۲-۲تعريف محله:            ۳۲

۲-۲-۲ محله و ضرورت پيدايش آن:    ۳۳

۳-۲-۲محله و اجتماع محلي   ۳۴

۲-۲-۴كاركردهاي محله در گذشته:      ۳۶

۵-۲-۲ ضرورت وجود محله:            ۳۹

فصل سوم            ۴۲

۱-۳ تعريف فضا    ۴۲

۲-۳ انواع فضا      ۴۳

۳-۳ نظريه‌هاي عمومي در مورد فضاهاي شهري            ۴۶

۱-۳-۳  شهر به عنوان پديده هنري:     ۴۷

۲-۳-۳  شهر به عنوان پديده فني- عملكردي:      ۴۹

۳-۳-۳ شهر به عنوان موجودي زنده    ۴۹

فصل چهارم          ۵۰

هويت و رويكردهاي نظري   ۵۰

۱-۴  معناي لغوي هويت      ۵۰

۲-۴- هويت چيست؟           ۵۱

۳-۴  انواع هویت  ۵۳

هويت در انسانشناسي          ۵۳

۴-۴ هويت فرهنگي            ۵۴

۵-۴- هويت قومي  ۵۵

۶-۴- هويت شهري ۵۶

۷-۴ هویت جماعتی            ۵۷

۸-۴ محيط مصنوع و هويت آن:         ۵۸

۹-۴ هویت مکان:  ۶۰

۱۰-۴ ضرورت هويت در سيماي شهر ۶۳

۱۱-۴ ساختار ذهني از شهر   ۶۸

۱-۶-۴-كوين لينچ (Kevin Lynch)     ۶۹

۷-۴ رویکرد زمینه گرایی    ۷۲

۱-۷-۴ امس راپايورت (Amos Rapoport)      ۷۲

فصل پنجم            ۷۸

توصیف جامعه مورد مطالعه ۷۸

۱-۵ تهران           ۷۸

۱-۱-۵- مشخصات جغرافيايي تهران:   ۷۸

۲-۱-۵ موقعيت تاريخي تهران           ۷۹

۲- سابقه تحولات و شكل گيري منطقه شهري تهران         ۸۰

۴-۱-۵ – مشكلات تهران:     ۸۳

مهاجرت: ۸۵

۲-۵- مشخصات تاریخی كرج:           ۸۷

۱-۲-۵-  مشخصات جغرافيايي – جمعيتي استان كرج        ۸۸

۲-۲-۵ مشكلات استان كرج:  ۸۹

۳-۵ محله چهارصددستگاه     ۹۱

۱-۳-۵موقعیت تاریخی محله چهارصددستگاه      ۹۱

۲-۳-۵- موقعيت جغرافيايي محله چهارصددستگاه:            ۹۲

ساخت فرهنگي محله           ۹۷

۴-۳-۵- مشكلات محله چهارصد دستگاه            ۱۰۰

فصل ششم            ۱۰۲

بررسي فضايي اوقات فراغت در محله چهارصددستگاه       ۱۰۲

مقدمه:    ۱۰۲

۱-۶- اوقات فراغت در لغت  ۱۰۲

۲-۶تعاريف ارائه شده از اوقات فراغت:            ۱۰۳

۳-۶ اهميت اوقات فراغت     ۱۰۳

اهميت اوقات فراغت دردنیای مدرن:    ۱۰۴

۵-۶ كاركردهاي اوقات فراغت:          ۱۰۸

۶-۶ نحوه گذران اوقات فراغت           ۱۰۹

۷-۶ فضاهاي فراغتي در ايران           ۱۰۹

۸-۶ خانواده و اوقات فراغت درمحله چهارصددستگاه:       ۱۱۱

۹-۶ فضاي فراغتي در محله چهارصد دستگاه     ۱۱۴

فصل هفتم            ۱۲۹

بررسي فضاهاي مسكوني در محله چهارصددستگاه           ۱۲۹

مقدمه     ۱۲۹

۱-۷ سكونتگاه چيست؟!        ۱۲۹

۲-۷ مسكن در شهر ۱۳۰

۳-۷ مسكن چيست؟ ۱۳۰

۴-۷ اهميت خانه يا مسكن     ۱۳۱

۵-۷ فضاهای مسکونی در محله چهارصددستگاه :            ۱۳۹

نتیجه گیری          ۱۵۲

فصل هشتم :         ۱۵۳

شناسايي هويت محله با استفاده از نماد و نشانه شهري        ۱۵۳

مقدمه:    ۱۵۳

۱-۸- تعريف:       ۱۵۳

۲-۸- اهميت نماد و نشانه در شهر       ۱۵۵

۳-۸  نشانه و نماد از نظر لينچ           ۱۵۶

۴-۸  نماد و نشانه در ساختار شهر:      ۱۵۷

۵-۸ – جست و جوي معنا در محلات شهري (از نظر راپاپورت)      ۱۵۹

۶-۸- نمادها و نشانه ها درمحله چهارصددستگاه:  ۱۶۰

نتیجه گیری          ۱۶۵

فصل نهم ۱۶۷

بررسی خوانایی محله چهارصددستگاه   ۱۶۷

مقدمه     ۱۶۷

نتیجه گیری          ۱۷۸

منابع:     ۱۸۰

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :