ارس فایل » پایان نامه بررسی رابطه بين افسردگی و عملكرد تحصيلی ميان دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايی مدرسه شهيد مطهری شهرستان ماهشهر
علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 34 حجم فایل (مگابایت) : 0.035 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه بررسی رابطه بين افسردگی و عملكرد تحصيلی ميان دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايی مدرسه شهيد مطهری شهرستان ماهشهر</span>

بررسی رابطه بين افسردگی و عملكرد تحصيلی ميان دانش آموزان پسر سال سوم راهنمايی مدرسه شهيد مطهری شهرستان ماهشهر

 

چكيده:

 

هدف از پژوهش حاضر دستيابي به پاسخ اين سوال است كه آيا بين ميزان افسردگي وعملكرد تحصيلي دانش آموزان سوم راهنمايي را رابطه وجود دارد.

جامعه آماري در پژوهش حاضر شامل  كليه دانش آموزان  پس سوم راهنمايي شهرستان ماهشهر مي باشد روش نمونه گيري  تصادفي ساده مي باشد ،تعداد آزمونيهاي ۵۰  نفر مي باشد .

روشهاي آماري كه دراين پژوهش بكار برده شده آزمون T وضريب هميشگي   مي باشد.وابزار مورد استفاده نيز پرسشنامه افسردگي بك مي باشد .

پس از توزيع پرسشنامه بين دانش آموزان و جمع آوري آن تجزيه وتحليل داده هاي آماري آن معلوم شد كه بين افسردگي و عملكرد دانش آموزان رابطه معنا داري وجود دارد ودرآخر تحقيق نتيجه‎گيري از كل  تحقيق صورت گرفت وپيشنهاداتي از طرف پژوهشگر ارائه شد.

 

مقدمه:

 

خلق افسرده وفقدان علاقه ولذت علائم كليدي افسردگي هستند بيمار ممكن است اضهار نظر كند كه احساس غم ،ياس ،پوچي وبي ارزشي مي كند.طبعاًچنين فردي هيچگونه نشاط واميدي به كار ،فعاليت ونوآوري ندارد،روحيه قوي وفكري وذهني مؤثر وبا اندوه كه در افراد سالم يافته ميشود در افراد افسرده ديده نميشود .

عليهذا اثرافسردگي در افراد در حال تحصيل چندين برابر افراعادي هويدا وشهوداست.

دانش آموز براي آموختن دانش نياز به فكر سالم وپويا داردتا بتواند در عرصه پهناور ودانش تاثير گذار باشد.

بديهي است كه چنين امري از يك فرد سالم وتوانا امكانپذير است از آنجايي كه تقريباً دو سوم بيماران افسرده به خودكشي مي انديشند نه به پيشرفت و سازندگي،  بنابراين ،اين امر مهم از يك دانش آموز افسرده غير قابل تحقق است.

مطالعة بين افسردگي وعملكرد تحصيلي شايد از مهمترين وظايف يك روانشناس باشد.

بنظر مي رسد افسردگي غالباً بعد از برخي رخدادهاي تنش زا از قبيل ازدواج يا تولد فرزند واقع ميشود .

در تمام اين موارد ممكن است افسردگي رفتار فعلي باشد كه تحت شرايط   تنش زا متناسب تلقي مي شود، اما  با  گذشت زمان به جاي اينكه به سمت طبيعي بودن حركت كند، ادامه يافته و شخص اغلب الگوهاي  فكري  نامناسب  نشان ميدهد، معمولاً همه چيز را فاجعه انگاشته وبه بدترين وجه ممكن دنيا را مي نگرد.

اين نگرش به تصوراز شخص سرايت كرده ،وافرادافسرده خود را  نااميد ودرمانده مي بينند.

بنابراين چنين افرادي قادر به بهره برداري از فرصتهايي كه در زندگي نصبيشان مي شوند نخواهندبود وهر آن ممكن است از كوچكترين فشار زندگي متاثرشده وشكسته خواهند شد.

 

منابع فارسي:

 

۱-         آزاد، حسين ، (۱۳۷۸) ،آسيب شناسي رواني ۲، چاپ سوم ،انتشارات دانشگاهي پيام نور .

۲-         افضلي، بدريه – شريفي ، مدينه، منيعي، زيبا، (۱۳۸۰)، پايان نامه، بررسي رابطه افسردگي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سال اول (متوسطه در شهرستان رامشير).

۳-         مرادي فر،زهرا- فاضلي نژاد، معصومه- فرهادي،نازنين ، (۱۳۸۰) ،پايان نامه،بررسي رابطه افسردگي وعزت نفس ميان دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه در شهرستان اميديه .

۴-         ،ساراسون، ايرون جي – ساراسون، باربارا آر، (۱۳۸۱)، روانشناسي مرضي ،چاپ جهارم ترجمة بهمن نجاريان ،انتشارات رشد.

۵-         كاييدي، فريده – قنواتي، ليلا، (۱۳۸۰)، پايان نامه، بررسي اضطراب بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان پس ودختر پيش دانشگاهي بندر هنديجان.

۶-         ـكياني ، كيانوض – مجتهدي، سيد يوسف – قنبر پور مقدم، رضا، (۱۳۷۷)، روانپزشكي ،چاپ اول ،انتشارات شهر آب.

۷-         كاپلان، هارولد –  سادوك، بنيامين، (۱۳۷۹)، خلاصه روانپزشكي جلد دوم ، چاپ اول، ترجمه نصرت ۰۰۰۱ پور افكاري.

 

فهرست مطالب

 

چكيده۱

فصل اول

مقدمه                 ۳

بيان مسئله            ۵

اهميت موضوع     ۶

اهداف كلي پژوهش۷

فرضيه هاي پژوهش۸

تعريف اصطلاحات۹

فصل دوم

پيشينه۱۲

اختلالات خلقي      ۱۸

انواع افسردگي      ۱۸

شيوع افسردگي ۱۹

علل افسردگي        ۲۰

فصل سوم

جامعه آماري         ۲۳

نمونه آماري و روش نمونه گيري۲۳

ابزار اندازه گيري۲۳

روش اجرا           ۲۴

شيوه تحليل داده ها۲۴

طرح كلي پژوهش (طرح تحقيق)۲۴

فصل چهارم

يافته هاي توصيفي۲۶

جدول شماره يك۲۷

يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش          ۲۸

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري۳۰

محدوديتهاي تحقيق ۳۲

پيشنهادات             ۳۳

منابع ۳۴

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :