ارس فایل » پایان نامه بررسی سلامت روانی بين ورزشكاران معلول و معلولين غير ورزشكار
آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. (جرج برنارد شاو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 70 حجم فایل (مگابایت) : 3.358 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه بررسی سلامت روانی بين ورزشكاران معلول و معلولين غير ورزشكار</span>

بررسی سلامت روانی بين ورزشكاران معلول و معلولين غير ورزشكار

 

چكيده:

 

در تحقيق حاضر، بررسي ميزان سلامت رواني در بين ورزشكاران معلول و معلولين غير ورزشكار مورد بررسي قرار گرفت. براي تعيين ميزان سلامت رواني از پرسشنامه   استفاده شد. تعداد ۱۶۰ نفر كه شامل ۸۰ نفر معلول و ۸۰ نفر ورزشكار معلول شهرستان تبريز بودند در نمونه تحقيق شركت كردند.

متغيرهاي اين تحقيق شامل جنس، تحصيلات، نوع معلوليت، وضعيت اقتصادي، سنوات ورزشي، وضعيت ورزش، سن مي‌باشد. به منظور تجزيه و تحليل و توصيف متغيرها از روشهاي آماري استفاده گرديد و براي به دست آوردن همبستگي بين متغير‌ها از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون T براي دو گروه مستقل، روش كامپيوتري SPSS و آناليز واريانس استفاده شده است.

در اين پژوهش، ۷ فرضيه مورد بررسي قرار گرفتند كه نتايج زير حاصل گرديد:

فرضيه‌ي ۱) سلامت رواني معلولين ورزشكار بيشتر از معلولين غير ورزشكار است

فرضيه‌ي ۲) بين جنس و سلامت رواني ورزشكاران معلول رابطه معناداري وجود ندارد.

فرضيه‌ي ۳) بين سن و سلامت رواني ورزشكاران معلول رابطه‌اي وجود ندارد.

فرضيه‌ي ۴) ميزان سلامت رواني بين معلولين ورزشكاران با توجه به نوع معلوليت آنها متفاوت نيست.

فرضيه‌ي ۵) ميزان سلامت رواني ورزشكاران معلول با توجه به ميزان تحصيلات آنها متفاوت نيست.

فرضيه‌ي ۶) بين وضعيت اقتصادي ورزشكاران معلول و سلامت رواني آنها رابطه‌اي وجود ندارد.

فرضيه‌ي ۷) ميزان سلامت رواني ورزشكاران معلول با توجه به مدت زماني كه به فعاليت ورزشي مشغول هستند متفاوت نيست.

 

مقدمه:

 

همه روز ميليونها نفر به فعاليت‌هاي ورزشي، به صورت‌هاي گوناگون اعم از قهرماني، آمادگي جسماني و يا به صورت شركت در كلاسهاي ورزشي و غيره مي‌پردازند. پديده ورزش و تحرك بدني مفيد، اثرات سودبخشي براي خود شخص دارد. و از آنجايي كه هر فرد زير مجموعه‌اي از خانواده و جامعه‌ مي‌باشد بطور غيرمستقيم فوايد اجتماعي نيز دربر خواهد داشت. (هاشمي نوربخش،).

مردم جوامع ابتدايي درباره‌ي تربيت بدني مانند جهان معاصر فكر نمي‌كردند در جوامع بدوي و يا در فرهنگ باستاني ملل مشرق زمين، برنامه‌هاي تربيت بدني سازمان يافته‌اي وجود نداشت از نظر جسماني در زندگي مردم بدوي با وجود ضرورت فعاليتهاي جسماني متنوع براي ساكت نشستن در يك گوشه الزام و اجباري وجود نداشت و اساساً بخش لاينفك زندگي روزمره را تشكيل مي‌داد.

كشورهاي زيادي در زمانهاي قديم به تربيت بدني روي آوردند كه از جمله چين، هندوستان، ايران، يونان و… بود. تربيت بدني ورزش در يونان باستان دوران طلايي را پشت سر گذاشته است.

پس از بروز جنگ جهاني، تعداد افراد معلول رو به فزوني نهاد و در اين ميان افرادي بودند كه با اصابت گلوله و تركش و… دچار آسيب شدند.

بعد از انقلاب، جنگ تحميلي ضررهاي جبران ناپذيري زد. بيشترين اين ضررها، ضررهاي جاني و مالي بود. در اين بين افرادي بودند كه به دليل عواقب جنگ، دچار نقص عضو يا معلوليت شدند، جنگ ظاهري به اتهام رسيده است ولي ساختن روبناي تخريب شده، اماكن، شهرهاي آسيب ديده، زيربناي آسيب‌هاي انساني بخصوص در مورد جانبازان و معلولان ساليان دراز به طول خواهد آنجاميد. (اسلامي نسب، ۱۳۷۲).

متأسفانه در جامعه شاهد آن هستيم كه سالانه تعدادي ديگر از افراد به دلايل گوناگون از طريق تصادفات جاده‌اي، محيط كار و… دچار معلوليت مي‌شوند بايد بپذيريم كه معلوليت جزء لاينفك هر جامعه است و تا اين لحظه هيچ ادعايي مبني بر كاهش آن به اثبات نرسيده است. با اين همه اين تفاسير دنياي پرشور و هيجان جواني همه روزه شاهد حوادث و شهرت طلبي‌هايي هستيم كه پيامد آن از دست دادن حيات يا رسيدن به معلوليت است. بنابراين اگر بپذيريم كه معلوليت از جامعه حذف نخواهد شد و اين قشر به هر دليل در اين جامعه زندگي خواهند كرد. پس ضروري است كه به نيازهاي آنها توجه شود. يكي از اين نيازها پرداختن به ورزش است. در حال حاضر، نقش و جايگاه ورزش بر هيچ ‌كس پوشيده نيست، ورزش علمي تجربي است و فعاليتهاي گوناگوني را دربر مي‌گيرد مهمترين هدف آن در «سلامت‌بخشي» است. روان شناسي نيز خود علمي تجربي است. مصداق‌هاي بسيار متفاوت و قلمرو علمي بسيار گسترده‌اي هم دارد، از آنجايي كه ورزش چه براي ورزشكار و چه براي ورزش دوست رفتارهاي خاصي را به همراه دارد. نكته قابل توجه اين است كه موضوع توسط چه شخصيت علمي براي چه سطحي از ورزش و براي چه منظوري پرداخته مي‌شود.

در جهان امروز با گسترش رشته‌هاي ورزشي از يك طرف و افزايش انواع معلوليت از طرف ديگر لزوم ابداع و به كارگيري شيوه‌هاي نو و بهتر جهت ورزش معلولين بيش از پيش احساس مي‌شود. طبيعتاً معلول دچار يك سري بحرانهاي روحي است. ورزش به مثابه يك فعاليت درماني- تفريحي، علاوه بر پر كردن اوقات فراغت مي‌تواند جنبه‌هاي متفاوت جسماني، رواني، اجتماعي را در فرد معلول تقويت نمايد. آثار و عوارض ثانويه عارضه را كاهش يا درمان كند.

در اين  نوشتار سعي بر آن است كه ميزان سلامت رواني معلولان ورزشكار را با معلولان عادي را بررسي كنيم تا ببينيم آيا بين سلامت رواني و ورزش رابطه  وجود دارد يا نه؟

و با شناخت علل و مشكلات معلولان و ارائه راه حلهاي پيشنهادي در اين زمينه براي بهتر شدن وضعيت سلامت و ورزش معلولان گامي مؤثر برداريم.

 

بيان مسئله:

 

مسئله بررسي علمي معلوليت سالهاست مورد توجه محققين و كارشناسان امور رواني و اجتماعي قرار گرفته است. متخصصين رشته‌هاي مختلف خاصه روان‌شناسان، جامعه شناسان هر يك از زواياي مختلف، به اين مشكل اجتماعي نگريسته و سعي نموده‌اند تا در ريشه يابي اين بيماري دشوار كه بهداشت رواني خانواده‌ها و در مفهوم وسيع‌تر اجتماع را مورد ترديد قرار داده است كمك‌هاي ارزنده‌اي بنمايد. اين مسأله بخصوص در مورد  معلولين جنگ‌هاي جهاني … مشهود بوده بررسيهاي مختلفي از اين جنبه در مورد آنان انجام گرفته است.

در اجتماع رقابت‌آميز كنوني بسياري از افراد نمي‌توانند به هدف اصلي و نهايي خود كه همانا موفقيت كامل در زندگي است برسند چنين ناتواني‌هايي اغلب موجب احساس شكست مي‌گردد زيرا اجتماع، موفقيت را با تشويق و تحسين فراوان و شكست و ناكامي را با احساس پستي و حقارت پاداش مي‌دهد. از دست دادن سلامت فيزيكي طبعاً با ناكامي بيشتر توأم بوده و بگونه‌اي سلامت رواني فرد را مورد تهديد و هجوم قرار مي‌دهد كه گاه سبب پيدايش حس حقارت دائمي يا افسردگي مي‌شود. بررسيهاي بسياري از مراحل اوليه تمدن بشر در دست است و حالي از آن مي‌باشد كه معلوليت به عنوان يك مشكل اجتماعي از نظر محققين هميشه مورد توجه بوده است.

 

ضرورت و اهميت تحقيق:

 

سلامت افراد جامعه اهميت بسزايي دارد. جوامع انساني بدون حفظ سلامت و رعايت بهداشت نمي‌توانند بقاء و استمرار خود را حفظ كند بيماري وناتواني روابط انساني را مختل و در نتيجه اساس امنيت و همبستگي را از انسان سلب مي‌سازد. پس طبيعي است كه علم طب با هدف دستيابي به اطلاعات جديد همواره در حفظ سلامت و بهبود سلامت جامعه تلاش مي‌كند. حفظ سلامت جسماني افراد يك جامعه يعني جلوگيري از شيوع، ريشه كن ساختن بيماريهايي كه باعث از كار افتادن يا نابودي انسان مي‌شود.

افراد معلول از اين قاعده مستثني نيستند. از يك طرف افراد معلول داراي محدوديت‌‌هاي حركتي به دليل معلوليت جسمي هستند و از طرف ديگر نوع معوليت آنان را از پرداختن به بعضي از فعاليتهاي ورزشي باز مي‌دارد. پس مقوله فعاليتهاي بدني و ورزش در ارتباط با افراد معلول از دو جنبه حائز اهميت است. جنبه اول موضوع درماني است و هدف آن تأمين سلامتي است و جنيه ديگر پيشگيري از مبتلا شدن به مشكلات و بيماريهاي ثانوي است.

در بحث ديگر سلامت رواني به نحوه‌ي تفكر، احساس، عمل اشخاص بستگي دارد بطور كلي افرادي كه از سلامت رواني برخوردار هستند، نسبت به زندگي نگرش مثبت دارند، آماده برخورد با مشكلات هستند در مورد خود و ديگران احساس خوبي دارند، در محيط كار و روابطشان مسئوليت‌پذير مي‌باشند. زيرا وقتي از سلامت رواني برخوردار باشيم انتظار بهترين چيزها را در زندگي  داريم و آماده برخورد با هر حادثه‌اي هستيم ممكن است اين سوال در ذهن شما پيش بيايد كه چرا بايد در مورد سلامت رواني بدانيم، بدون تأمّل مي‌توان گفت ما با آموختن ويژگيهاي سلامت رواني بهتر مي‌توانيم به روح و روان متعادل و شاد دست يابيم. سلامت رواني در بسياري از موارد مانند سلامت جسمي است و بايد به آن توجه كافي داشت. (آزاده، ۱۳۷۲).

 

منابع:

 

– آزاده، حسين. (۱۳۷۲) آسيب شناسي رواني (۱). انتشارات بعثت تهران.

– احدي، حسن، بني جمالي، شكوه السادات. (۱۳۷۳). بهداشت رواني و سلامت رواني.

– اسلامي نسب، علي. (۱۳۷۲). روانشناسي جانبازي و معلوليت، نشر سيف علي شاه، تهران.

– اقبالي، مسعود. (۱۳۸۴). بهداشت و ورزش، نشر بامداد كتاب، تهران.

– پاشا شريفي، حسن، شريفي، نسترن. (۱۳۸۰). روش تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات سخن، چاپ دوم،تهران.

– پناهي، پروين. (۱۳۸۲). مكث، نشر ياران، تبريز.

– دبورا آ. وست و چارلز، بوچر. (۱۳۸۱) مباني تربيت بدني و ورزش ( مترجم، آزاد- احمد). نشر تهران نور.

– دلاور، علي. (۱۳۷۹). مباني نظري وعلمي پژوهش در علوم انساني واجتماعي، انتشارات رشد، تهران.

– روزنهان، ديويد و سيلگمن، مارتن. (۱۳۸۱). آسيب‌شناسي رواني (مترجم، سيد محمدي- يحيي). انتشارات ساوالان، تهران.

– ستوده، هدايت وبهاري، سيف ا… . (۱۳۸۱). آسيب‌شناسي خانواده، انتشارات نداي آريانا، تهران.

– شاملو، سعيد. (۱۳۸۲). آسيب‌شناسي رواني، انتشارات رشد، تهران.

– شاملو، سعيد. (۱۳۸۲). بهداشت رواني، انتشارات رشد، تهران.

– شفيع آبادي، عبدا… . (۱۳۸۰). نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني، نشر دانشگاه تهران.

– شولتز، دوان و شولتز، سيدني. (۱۳۸۴). نظريه شخصيت (مترجم، محمدي- يحيي). نشر ويرايش، تهران.

– عبدلي، بهروز. (۱۳۸۴). مباني رواني- اجتماعي تربيت بدني و ورزش.

– فتاحي، سيد حميد. (۱۳۷۶). بهداشت رواني، نشر ارسباران، تهران.

– لاري‌اي، هجل- دانيل جي زيگلار. (۱۳۷۹). نظريه‌هاي شخصيت (مترجم، عسگري- علي). دانشگاه ‌آزاد اسلامي ساوه.

– ماهنامه علمي، تحليلي و آموزشي ورزش، بهمن ۱۳۸۵، شماره ۲۲۹٫

– ميرخاني، سيد مجيد. (۱۳۷۸). مباني توانبخشي (۱)، نشر دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران.

– ميلاني فر، بهروز. (۱۳۷۴). بهداش رواني، ناشر تهران.

– ميلاني فر، بهروز. (۱۳۷۰). بهداشت رواني، نشر قومس.

 

فهرست مطالب:

 

چكيده

فصل اول: بيان مسئله

مقدمه     ۱

طرح مسأله           ۳

اهميت و ضرورت             ۴

اهداف پژوهش      ۶

فصل دوم:ادبيات و پيشينه تحقيق

سلامت رواني       ۷

نشانه‌هاي سلامت رواني       ۷

اصول سلامت رواني          ۸

نظريه‌ها و تئوريها  ۹

تئوري روانكاوي كلاسيك     ۹

تئوري آلفرد آدلر    ۱۰

اريك فروم            ۱۱

تئوري راجرز و مفهوم خود  ۱۳

نظريه بندورا        ۱۳

نظريه فرويد         ۱۴

نظريه آلبرت اليس  ۱۴

نظريه‌هايي در مورد تربيت بدني         ۱۵

مكتب زيست‌گرايي  ۱۷

مكتب رفتارگرايي   ۱۷

مكتب بوم‌شناسي    ۱۷

مكتب روانكاوي (تحليل رواني)          ۱۸

مكتب انسانگرايي   ۱۸

نظريه پزشكان       ۱۹

معلول كيست؟       ۲۰

تعاريف مبتني بر الگوهاي ستني و محلي           ۲۱

تعاريف مرتبط با عملكردها و فعاليتها    ۲۳

تعريف مبتني بر قوانين رسمي           ۲۴

نقش خانواده در سلامت رواني معلولين ۲۵

ماهيت معلوليت     ۲۶

تعريف نقص         ۲۷

شيوع، بروز و عوامل معلوليت‌زا        ۲۸

اجزاي تركيب كننده سلامت ذهني و رواني         ۲۸

جنبه‌هاي شخصي و اجتماعي ۲۹

وضعيت اجتماعي و اقتصادي معلولين  ۳۰

وضعيت معلولين در جهان كنوني        ۳۲

انجمن حمايت معلولان ايران (I.R.S)    ۳۳

اريابي رواني        ۳۴

نگرش جامعه نسبت به افراد معلول      ۳۴

تعريف ورزش       ۳۵

ورزش و اجتماعي شدن        ۳۶

بهداشت رواني      ۳۷

عوامل مؤثّر بر بهداشت رواني           ۳۷

ابعاد بهداشت رواني            ۳۸

معلوليت و تأثيرات رواني ناشي از تغييرات فيزيكي          ۳۹

برنامه‌هاي معلولين ۴۰

پيشينه خارجي       ۴۲

پيشينه داخلي         ۴۳

تعريف مفاهيم و واژگان       ۴۷

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري        ۴۸

فرضيه‌ها ۵۰

متغيّرها   ۵۰

فصل سوم:

مقدمه     ۵۱

تعريف مفهومي متغير‌ها       ۵۳

تعريف علمياتي متغيّرها       ۵۴

روش پژوهش       ۵۵

جامعه‌آماري          ۵۵

نمونه‌گيري و نحوه‌ي گزينش آن          ۵۵

حجم نمونه           ۵۶

روشها و ابزار جمع‌آوري      ۵۶

مشخصات فرم اصلي پرسشنامه سلامت عمومي (G.H.Q)  ۵۶

اعتبار و روايي پرسشنامه سلامت عمومي (G.H.Q)         ۵۸

روشهاي آماري براي تجزيه و تحليل داده‌ها        ۶۰

فصل چهارم:

الف) بخش توصيفي            ۶۱

ب) بخش استنباطي ۶۹

فصل پنجم:

پيشنهادات پژوهشي ۷۹

پيشنهادات            ۷۹

محدوديتها            ۸۰

تحليل فرضيه‌ها     ۸۱

جدول (۱-۳): جدول توصيفي متغيرها  ۵۲

جدول (۱-۴): فراواني بر حسب جنس   ۶۱

جدول (۲-۴): فراواني بر حسب تحصيلات        ۶۲

جدول (۳-۴): فراواني بر حسب نوع معلوليت     ۶۳

جدول (۴-۴): فراواني بر حسب علت معلوليت    ۶۴

جدول (۵-۴): فراواني بر حسب وضعيت اقتصادي           ۶۵

جدول (۶-۴): فراواني بر حسب سنوات ورزشي  ۶۶

جدول (۷-۴) فراواني بر حسب وضعيت ورزش  ۶۷

جدول (۸-۴): فراواني بر حسب سن     ۶۸

نمودار (۱-۴): فراواني بر حسب جنس  ۶۱

نمودار  (۲-۴): فراواني بر حسب تحصيلات      ۶۲

نمودار  (۳-۴): فراواني بر حسب نوع معلوليت   ۶۳

نمودار (۴-۴): فراواني بر حسب علت معلوليت   ۶۴

نمودار (۵-۴): فراواني بر حسب وضعيت اقتصادي          ۶۵

نمودار (۶-۴): فراواني بر حسب سنوات ورزشي ۶۶

نمودار (۷-۴) فراواني بر حسب وضعيت ورزش ۶۷

نمودار (۸-۴): فراواني بر حسب سن    ۶۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :