ارس فایل » پایان نامه بررسی علل نابرابری اجتماعی بين زنان و مردان از ديدگاه كارمندان زن دانشگاه هنر اصفهان درسال
ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 126 حجم فایل (مگابایت) : 0.197 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه بررسی علل نابرابری اجتماعی بين زنان و مردان از ديدگاه كارمندان زن دانشگاه هنر اصفهان درسال</span>

بررسی علل نابرابری اجتماعی بين زنان و مردان از ديدگاه كارمندان زن دانشگاه هنر اصفهان درسال ۱۳۸۴

     

  مقدمه :

 

بدون شك،تنها عاملي كه رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي را تسريع  مي بخشد، بهره گيري صحيح از منابع انساني يك جامعه است.

زنان و مردان تحت روابط متقابل اجتماعي،در جامعه نقش و كاركردهاي ويژه اي ايفا مي كنند.از آنجا كه زنان،به عنوان نيمي ازجمعيت كشور،تاثيرمستقيمي در روند توسعه دارند ، لذا لازم است مشاركت آنان در اموراقتصادي،سياسي، واجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد.

ميزان مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي،اجتماعي،يكي از شاخصهاي مهم توسعه انساني در هر جامعه اي است.متاسفانه اين شاخص توسعه در ايران بسيار پايين است.

با آنكه زنان ايران از دوران پيش از انقلاب  ۵۷ تا كنون براي حضور فعال در عرصه هاي مختلف تلاش مي كرده اند ، ولي هنوز بر سر راه فعاليت آنهاموانع فرهنگي و سياسي جدي وجود دارد .

حضور روز افزون در دستگاههاي اجرايي و زنانه شدن بازار اشتغال،با گسترش  بخش خدمات و سرانجام قبولي چشمگير زنان در آزمون هاي پزيرش دانشجو تصويري متفاوت از جامعه ايراني بدست مي دهند و نقش زنان در جامعه پررنگ تر مي گردد.

بر  مبناي باورهاي سنتي، زن نان آور خانواده نيست و نبايد خارج از منزل فعاليت كند ، زيرا وظيفه اصلي او حمايت و حفاظت از خانواده است .

بر مبناي اين شيوه تفكر بخشي از كارفرمايان ، زنان را براي انجام دادن بسياري از كارها نا توان ميدانند ، چرا كه در اكثريت جوامع نوعي تقسيم كار بر اساس جنسيت وجود دارد و مهر زنانه يا مردانه بودن به مشاغل زده مي شود و عليرغم اينكه كار زنان در خانه يكي از كارهاي مهم در جامعه است ، زنان در قبال آن دستمزدي دريافت نمي كنند و حق اين بخش از كار در آمارهاي رسمي در نظر گرفته نمي شوند و وقتي كه بخشي از همين زنان از خانه كنده شده و به نيروي كار فعال تبديل مي شوند ، كمترين دستمزد با نازلترين شرايط كار نصيب آنان مي شود و همراه تعداد شاغلان زن در ايران كمتر از مردان بوده است ، متأسفانه از حق مسلم و قانوني خود به دلايل مختلف چه فرهنگي و چه سياسي وقانوني محروم گرديده اند و اين حق كشي همواره همراه با ركود سني اقتصادي ايران و محدوديت هاي شغلي براي زنان بوده است و اين در حالي است كه ورود زنان به بازار كار و مشاركت فعال در فعاليتهاي اقتصادي متناسب با آهنگ رشد تحصيلات زنان  همراه نبوده است .

تبعيض بين زنان و مردان در حيطه كار تا به آنجا رسيده است كه حتي براي استخدام كار كنان زن محدود يتهاي به وجود آمد و اين مسئله پس از انقلاب  ۵۷  حادتر شد. جدا سازي زنان و مردان در محيط كار و حذف زنان از برخي از فرايندهاي توليد و تبعيض جنسي در بازار كار و اختصاص دادن كار خانگي بدون مزد به زنان كه خود بحث جداگانه اي است ، حضور زنان را در واحدهاي توليدي و خدماتي دشوارتر ساخت و با توجه به شرايط نا مساعد اقتصادي سازمانها،اشتغال براي افراد با شرايط خاص صورت گرفت ، تا آنجا كه اشتغال زنان در بعضي از سازمانها مانند سازمان صنايع و معادن در سال ۱۳۶۴ ممنوع اعلام گرديد  پس از جنگ و با گذشت چندين سال تا حدودي اين قوانين و محدوديتها رفع گرديد با توجه به رشد سريع جمعيت در ايران و كسب مدارج تحصيلي بالا توسط زنان و   متخصص تر شدن آنهاو همچنين افزايش تقاضاي كار،امكان پزيرش زنان در مشاغل مختلف و با دستمزد كمتر و شرايط سخت تر بيشتر شد و نا برابري هاي شغلي و اجتماعي بيشتر نمايان گرديد تا آنجا كه به يك مسئله اجتماعي مبدل گشته است .

 

موضوع تحقيق

 

بررسي علل نابرابريهاي اجتماعي بين زنان و مردان در اصفهان از ديدگاه كارمندان زن دانشكده هنر اصفهان در سال ۱۳۸۴

 

بيان مسئله

 

ضمن آشنايي و مصاحبت با زنان شاغل و شنيدن شكوه هاي آنان از محيط كار به علت بهره وري نا مناسب  كار فرمايان  از آنان با حداقل دستمزد تصميم گرفتم براي آشنايي بهتر از محيط كار وارد بازار كار گشته تا بهتر بتوانم به شناخت مسئله بپردازم و در طي آن با چند تن از كارمندان زن دانشكده هنر آشنايي يافتم .

از آنجا كه گمان مي نمودم گلايه هاي كارمندان زن فقط از بخش خصوصي و شركتهاي غير رسمي است ، با توجه به اين آشنايي در يافتم كه اين مسئله يعني تبعيض بين زنان و مردان حتي در ارگانها و سازمانهاي دولتي و نيمه دولتي نيزوجود دارد و به جرأت مي توان گفت  اين مسئله در همه جا تقريبأ به صورت چشمگيري وجود دارد.از اين رو ضمن بررسي و مصاحبه با كارمندان زن بلاخص بخش شركتي اين ارگان تصميم گرفتم اين موضوع را جهت تحقيق پايان نامه انتخاب نمايم و به علت محدوديت زماني و امكانات به اين ارگان محدود نمايم .

 

منابع

 

۱ـ روشه گي  ـ تغييرات اجتماعي ـ دكتر منصور وثوقي ـ نشر ني ـ ۱۳۷۶

۲ـ صبوري منوچهر ـ جامعه شناسي سازمانها ـ نشر شب تاب ـ ۱۳۷۹

۳ـ كوئن بروس  ـ درآمدي بر جامعه شناسي ـ محسن ثلاثي ـ ناشر طوطيا ـ ۱۳۷۸

۴ـ پي . رابينز استيفن ـ رفتار سازماني ،مفاهيم، نظريه هاـ علي پارسائيان ـ جلد سوم ـ ناشر دفتر پژوهشاي فرهنگي ـ ۱۳۷۷

۵ـ خدا رحمي سيامك ـ روان شناسي زنان ـانتشارات مردمك ـ ۱۳۷۷

۶ـ   جوادي آملي آيت اله عبداله ـ زن در آيينه جلال و جمال ـ ناشر اسراء ـ ۱۳۷۸

۷ـ دبير خانه شوراي عالي آموزش فني و حرفه اي ـ فرهنگ اصطلاحات آموزش فني و حرفه اي ـ بيجا ـ ۱۳۶۶ـ

۸ـ  سووه توماس‌ـ فرهنگ‌اصطلاحات اجتماعي و اقتصادي ـ م. آزاده ـ انتشارات مازيار۱۳۵۴

۹ــ قرآن كريم ـ مدثر

۹ـ  ابن علي  علي اكبر ـمجموعه قوانين و مقررات استخدامي با آخرين اصطلاحات ـ موسسه  معين اداره ـ ۱۳۷۹هورتن سوزان ـ مجموعه اشتغال زنان ـ زنان و صنعتي شدن ـ شهرزاد صادقي ـ انتشارات تيشتر ـ ۱۳۸۱

۱۰ـ مشير زاده حميرا ـ مطالعات زنان  از جنبش تا نظريه اجتماعي ـ تاريخ دو قرن فمنيسم ـ انتشارات شيرازه ـ ۱۳۸۲

۱۱ـ مجله زنان ـ ۸۳ـ ۱۳۸۴

۱۲ـ مجله تيتر يك ـ شماره ۳ ـ ۱۳۸۴

۱۳ـ مقدم ولنتاين ـ اشتغال زنان در ايران امروز ـ ف م هاشمي ۱۳۸۴

۱۴- رستمي الهه ـ جنسيت اشتغال اسلام گرايي ـ تهران ۱۳۷۹

۱۵- http://zanan.iran-emroz.de/more.php

۱۶- Sabi-bahmany@yahoo.com-1384

۱۷- http://www.zanan.co.ir/cult ura/…413.htm/social trast

۱۸- nassehy,woman : A.sitution anolysis,Tehran

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول : كليات

مقدمه     ۱

موضوع تحقيق      ۴

بيان مسئله            ۴

اهميت و ضرورت موضوع  ۶

اهداف پژوهش      ۷

سوالت اصلي پژوهش          ۸

تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها      ۹

اصطلاخات و مفاهيم           ۱۲

فصل دوم : پيشينه تحقيق

پيشگفتار  ۱۶

گزارشي از مسادل زنان در شاخصهاي اجتماعي   ۱۸

مفهوم كار            ۲۵

مشاركت زنان در بازار كار در جهان    ۲۶

زنان و صنفي شدن در آسيا    ۲۸

اشتغال زنان در ايران          ۲۹

بررسي وضعيت اشتغال زنان در ايران در طي سه دهه اخير           ۳۰

نابرابريهاي شغلي بين زنان و مردان در بازار كار            ۳۶

نابرابري جنسيتي در گذز فلسفه           ۳۹

نگرش مذهبي و نابرابري اجتماعي      ۴۲

تفاوتهاي بين زن و مرد از ديدگاه روانشناسي      ۴۵

قانون و نابراي جنسي          ۵۰

اتخاذ سياستهايي كه زنان را خانه دار مي سازد     ۵۴

دفاع از حقوق زنان در سياستهاي جديد دولت       ۵۶

بيان نظريه هاي مختلف جامعه شناسي درباره زنان           ۵۸

فصل سوم : روش پژوهش

ابزار اندازه گيري   ۶۶

بيان ويژگي هاي روايي و پايايي پژوهش           ۶۸

روش تحليل داده ها ۶۹

شيوه اجرا و مراحل انجام پژوهش       ۷۱

مدل تحليلي           ۷۳

فصل چهارم : يافته هاي پژوهش

مقدمه     ۷۵

بخش اول : توصيف پاسخگويان         ۷۶

بخش دوم : توصيف داده ها براساس فرضيات     ۸۲

بخش سوم : بررسي ميزان تاثير عوامل برنابرابري           ۹۹

بخش چهارم : مقايسه ميانگين نمره عوامل نابرابري با پاسخگويان     ۱۰۵

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

نتيجه گيري          ۱۰۸

يافته هاي پژوهش به تفكيك هر فرضيه و مقايسه با يافته ها ۱۰۹

يافته هاي پژوهش به تفكيك هر سوال   ۱۱۲

پيشنهادات            ۱۱۸

پيشنهادات موضوع هاي پژوهش         ۱۲۰

يافته هاي ديگر      ۱۲۱

 

فهرست جداول

 

بخش اول : توصيف جامعه آماري

جدول ۱-۱-۴ ( توصيف پلسخگويان براساس سن )           ۷۶

جدول ۲-۱-۴ ( توصيف پاسخكويان براساس تاهل )          ۷۷

جدول ۳-۱-۴ ( توصيف پاسخگويان براساس ميزان تحصيلات )      ۷۸

جدول ۴-۱-۴ ( توصيف پاسخگويان براساس مدت اشتغال به كار )    ۷۹

جدول ۵-۱-۴ ( توصيف پاسخگويان براساس گروه شغلي ) ۸۰

جدول ۶-۱-۴ ( توصيف پاسخگويان وضعيت استخدامي )  ۸۱

بخش دوم : توصيف داده ها براساس فرضيات

۱-۲-۴ جدول توزيع فراواني عوامل رواني        ۸۳

۲-۲-۴ جدول توزيع فراواني عوامل جسماني      ۸۵

۳-۲-۴ جدول توزيع عوامل فرهنگي    ۸۸

۴-۲-۴ جدول توزيع فراواني عوامل مدهبي       ۹۱

۵-۲-۴ جدول توزيع عوامل اقتصادي   ۹۴

۶-۲-۴ جدول توزيع عوامل سياسي     ۹۷

بخش سوم : بررسي ميزان تاثير برنابرابري بين زنان و مردان

جدول ۱-۳-۴ تاثير حصوصيات رواني بر نابرابري          ۹۹

جدول ۲-۳-۴ تاثير خصوصيات جسماني بر نابرابري        ۱۰۰

جدول ۳-۳-۴ تاثير نگرشهاي فرهنگي بر نابرابري           ۱۰۱

جدول ۴-۳-۴ تاثير اعتقادات مذخبي بر نابرابري  ۱۰۲

جدول ۵-۳-۴ تاثير مشكلات اقتصادي برنابرابري            ۱۰۳

جدول ۶-۳-۴ تأثير مسائل سياسي بر نابرابري     ۱۰۴

بخش چهارم : مقايسه ميانگين نمره عوامل نابرابري با پاسخگويان

جدول ۱-۴-۴ مقايسه ميانگين نمره علل نابرابري از نظر زنان مجرد و متاهل   ۱۰۵

جدول ۲-۴-۴ مقايسه ميانگين نمره علل نابرابري با مدرك تحصيلي پاسخگويان ۱۰۶

 

فهرست نمودارها

 

بخش اول : توصيف جامعه آماري

نمودار ۱-۱-۴ براساس سن   ۷۶

نمودار ۲-۱-۴ براساس وضعيت تاهل   ۷۷

نمودار ۳-۱-۴ براساس ميزان تحصيلات           ۷۸

نمودار۴-۱-۴ براساس مدت اشتغال به كار         ۷۹

نمودار ۵-۱-۴ براساس گروه شغلي      ۸۰

نمودار ۶-۱-۴ براساس وضعيت استخدامي         ۸۱

بخش دوم : توصيف داده ها براساس فرضيات

نمودار ۱-۲-۴ براساس ميانگين فرضيه اول       ۸۴

نمودار ۲-۲-۴ براساس ميانگين فرضيه دوم       ۸۶

نمودار ۳-۲-۴ براساس ميانگين فرضيه سوم       ۸۹

نمودار ۴-۲-۴ براساس ميانگين فرضيه چهارم    ۹۲

نمودار ۵-۲-۴ براساس ميانگين فرضيه پنجم      ۹۵

نمودار ۶-۲-۴ براساس ميانگين فرضيه ششم      ۹۸

 

فهرست پيوستها

 

۱-         پرسشنامه

۲-         جدول مادر

۳-         منابع و ماخذ

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :