ارس فایل » کمرویی پایان نامه بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده
دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 110 حجم فایل (مگابایت) : 0.6 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">کمرویی پایان نامه بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده</span>

کمرویی پایان نامه بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده

 

 بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده

 

کمرویی پایان نامه بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده

 

پيشرفت­هاي شگرف در فن­آوري و ماشيني­شدن زندگي از ويژگي­هاي دنياي مدرن امروزي است.پيامد ماشيني­شدن زندگي،­فقرحرکتي­ بوده که از ديدگاه تندرستي از مهم­ترين مشکلات بشر امروزي است.­اين پديده يکي از عوامل خطرآفرين چاقي محسوب مي­شود.­در پنجاه سال گذشته،­پژوهش­ها نشان­ داده­اند که مهم­ترين عواملي که سبب بروز ناتواني­ها و مرگ­هاي زودرس مي­شوند،­­از بيماري­هاي عفوني و واگيردار به بيماري­هاي مزمن وتحليل­برنده تغيير يافته­اند.­در طي اين سال­ها ازيک سو،­به علت افزايش توان اقتصادي در جوامع صنعتي­ورفاه بيش­ازحد در زندگي،­زياده­روي در مصرف چربي­ها­گوشت،­شکرونمک­ودخانيات رايج شده واز سوي ديگر ميزان فعاليت بدني کاهش يافته ­است که درمجموع عوامل فوق سبب افزايش شيوع بيماري­هاي غيرواگير وخطرات ناشي از آن شده­است. دارا بودن سطوح بالاي شاخص تندرستي،­بهداشتي و قابليت­هاي جسماني مي­تواند نشان­دهنده سلامت وتوانمندي يک جامعه باشد.­در کشورهاي توسعه­يافته صنعتي به نظر مي­رسد چاقي نتيجه انتخاب رژيم­هاي غذايي نامناسب ،­کاهش فعاليت جسماني وشيوه نامناسب زندگي باشد.­با اين حال،عوامل ژنتيکي ومحيطي نقش اصلي را در چاقي بازي مي­کنند و وضعيت اقتصادي اجتماعي از جمله عوامل محيطي مي­ باشد.­بررسي ها نشان داده­اند که شيوع چاقي وساير عوامل خطرزاي بيماري­هاي قلبي عروقي در بسياري از جوامع تحت تاثير عوامل اقتصادي- اجتماعي است( ۲۰۰۲). عوامل متعددي از جمله سن،­جنس،­ميزان تحصيلات،­ شغل و ميزان درآمد عواملي هستند که در ايجاد اضافه­وزن وچاقي مؤثرند­(عبدالوهاب،۱۹۹۹). کودکان با  وضعيت اقتصادي- اجتماعي پايين که از تغذيه مناسبي برخوردار نيستند در مقايسه با کودکان برخودار از تغذيه مناسب،­به طور متوسط کوچک­تر مي­مانند وجهش نوجواني آن­ها ديرتر وبا وسعت کمتري اتفاق مي افتد.­نتيجه اصلي اين امر،­کاهش قد بزرگسالي وتوده عضلاني است.­يافته­هاي پژوهشي نشان مي­دهد بين سلامتي با کاهش فقر ورشد اقتصادي دردرازمدت ارتباطي قوي وجود دارد­(ساچز،۱۳۸۱). با توجه به اين که شاخص­هاي بدني تحت تاثير عواملي مانند جنس،­سن،­قوم ونژاد،­فرهنگ اجتماعي و وضعيت اقتصادي هستند و باتوجه به خطرات ناشي از آمادگي جسماني پايين وناهنجاري­هاي ترکيب بدني در تندرستي افراد و به طور کلي جامعه،­براي برخورداري از يک جامعه سالم شناخت زمينه هاي خطرزا ضروري است،­بر همين اساس تحقيق حاضر بر آن است تا ارتباط بين آمادگي جسماني و تركيب بدني  را با وضعيت اقتصادي –اجتماعي دختران دانش­آموز دوره راهنمايي شهرستان ايذه مورد مطالعه قرار دهد.

هر شخص اجتماعي در گروه‎هاي اجتماعي كه عضو آنهاست، در جامعه‎اي كه بدان متعلق است، مقام و منزلتي و يا به اصطلاح جامعه‎شناسان پايگاهي دارد. جامعه انبوه روي هم انباشتة بي‎نظمي از موجودات انساني نيست بلكه عناصر آن منظم و در ارتباط متقابل با يكديگرند. ساختار اجتماعي به مثابه داربستي است كه هر جزء و هر مفصل آن مشخص است هرچند كه شخص و پايگاه از يكديگر جدا نيستند ولي مي‎توان به شيوة انتزاعي هريك را به صورت مفهومي جداگانه در نظر گرفت. به يك معنا نسبت پايگاه اجتماعي به شخص، مثل نسبت بعد است به ماده. ما در واقعيت عيني هر ماده‎اي را در ابعاد و هر بعد را درهيئت ماده‎اي مشاهده مي‎كنيم.  پس از ارزش‎گذاري موقعيتها و نقش‎هاي افراد در جامعه يعني تعيين پايگاههاي اجتماعي آنها، افرادي كه در يك پايگاه اجتماعي قرار داشته يا نقش‎ها و موقعيت‎هاي آنها از ارزشهاي تقريباً مساوي برخوردار است تشكيل يك قشر[۱] را مي‎دهند.  تفكيك آحاد جامعه در قشرهاي مختلف قشربندي اجتماعي[۲] را بوجود مي‎آورد.قشربندي اجتماعي نوع ويژه‎اي از تفكيك اجتماعي است كه در آن سلسله مراتب منظم موقعيت‎هاي اجتماعي حائز اهميت است.در اكثر جوامع انساني موقعيت‎هاي اجتماعي معيني به صورت برتر و پست‏‎تر رتبه‎بندي مي‎شوند كه در اين صورت مي‎گوئيم آن جامعه لايه‎بندي يا قشربندي شده است (درويش،۱۳۸۲).

 

فهرست مطالب

کمرویی پایان نامه بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده

 

چکيده :   ۱

مقدمه     ۲

فصل اول            ۳

کليات پژوهش       ۳

بيان مسئله:           ۴

ضرورت واهميت تحقيق:     ۵

اهداف تحقيق:       ۶

فرضيههاي تحقيق:  ۷

متغيرهاي تحقيق :  ۷

تعريف متغيرهاي تحقيق:      ۸

فصل دوم ۱۰

ادبيات و پيشينه تحقيقات       ۱۰

۲-۱ .مقدمه          ۱۱

۲-۲ .نظريات قشربندي اجتماعي         ۱۲

۲-۲-۱٫نظريه کارل مارکس   ۱۲

۲-۲-۲ .نظريه ماکس  وبر    ۱۳

۲-۲-۳ .نظريه هالبواکس      ۱۳

۲-۲-۴ . نظريه سوروکين    ۱۴

۲-۲-۵ . پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي :    ۱۵

۲ـ۲-۶ . قشر:       ۱۷

۲ـ ۲-۷ .طبقه اجتماعي :      ۱۷

۲-۳٫تعريف آمادگي جسماني: ۱۹

۲-۳-۱ .اهميت آمادگي جسماني :        ۲۰

۲-۳-۲ .مزاياي فيزيولوژيک آمادگي جسماني      ۲۰

۲-۳-۳ .فوايد جسماني،روحي_رواني و اجتماعي آمادگي جسماني:    ۲۲

۲-۳-۴٫ترکيبات آمادگي جسماني :       ۲۴

۲-۳-۵٫استقامت قلبي-تنفسي :            ۲۵

۲-۳-۶٫انعطافپذيري:           ۲۶

۲-۳-۷٫اسقامت عضلات شکمي:         ۲۷

۲-۳-۸٫سرعت:     ۲۸

۲-۳-۹٫چابکي:      ۲۸

۲-۳-۱۰٫ترکيببدني :           ۲۸

۲-۳-۱۱٫تفاوت جنسي در آمادگي جسماني:         ۲۹

۲-۴٫ورزش واجتماعي شدن :            ۳۰

۲-۵٫فعاليت بدني،آمادگي و رشد          ۳۲

۲-۵-۱٫فعاليت بدني،آمادگي و بهداشت رواني      ۳۲

۲-۵-۲٫فعاليت بدني،جلوگيري و درمان بيماري   ۳۳

۲-۶٫علل کاهش تمايل دختران به شرکت در فعاليت هاي ورزشي      ۳۶

۲-۷٫نقش والدين،مربيان وهمسالان درفعاليت بدني کودکان و نوجوانان:           ۳۸

۲-۸٫ وضعيت اقتصادی – اجتماعي     ۳۹

۲-۸ -۱٫ فقر،نژاد،گروههاي اقليت وفعاليت بدني: ۴۰

۲-۸-۲ .طبقه اجتماعي و  ورزش :      ۴۲

۲-۹٫فرهنگ و ورزش         ۴۲

۲-۱۰٫ بررسي تحقيقات گذشته           ۴۳

۲-۱۱٫نتيجهگيري کلي ادبيات پيشينه    ۵۶

فصل سوم            ۵۷

روش شناسي تحقيق            ۵۷

۳-۱٫مقدمه:          ۵۸

۳-۲٫روششناسي تحقيق        ۵۸

۳-۳٫جامعه آماري  ۵۸

۳-۴٫ نمونه آماري  ۵۸

۳-۵ . متغيرهاي تحقيق        ۵۸

۳-۶٫ابزارها و وسايل اندازهگيري       ۵۸

۳-۷٫روش اجراي تحقيق:     ۶۰

۳-۸ .روش آماري  ۶۲

فصل چهارم          ۶۳

يافته هاي تحقيق     ۶۳

۴-۱٫مقدمه           ۶۴

۴-۲ . يافتههاي توصيفي:      ۶۴

۴-۲٫يافتههاي مربوط به فرضيههاي پژوهش       ۷۱

۴-۳٫ يافته هاي جانبي :        ۷۹

درجه      ۸۱

آازادي    ۸۱

فصل پنجم            ۸۳

بحث ونتيجه گيري ۸۳

۵-۱٫مقدمه           ۸۴

۵-۲٫خلاصه تحقيق:            ۸۴

۵-۳ .نتايج تحقيق:  ۸۵

۵-۴ .بحث ونتيجهگيري تحقيق:         ۸۶

۵-۵٫محدوديتهاي تحقيق شامل دوبخش ميباشد:    ۸۸

۵-۶٫ پيشنهادات     ۸۹

۵-۶-۱ .پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق:            ۸۹

۵-۶-۲٫پيشنهاد به پژوهشگران آينده  :  ۹۰

کمرویی پایان نامه بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده

 

 بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده

کمرویی پایان نامه بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده

 

پيشرفت­هاي شگرف در فن­آوري و ماشيني­شدن زندگي از ويژگي­هاي دنياي مدرن امروزي است.پيامد ماشيني­شدن زندگي،­فقرحرکتي­ بوده که از ديدگاه تندرستي از مهم­ترين مشکلات بشر امروزي است.­اين پديده يکي از عوامل خطرآفرين چاقي محسوب مي­شود.­در پنجاه سال گذشته،­پژوهش­ها نشان­ داده­اند که مهم­ترين عواملي که سبب بروز ناتواني­ها و مرگ­هاي زودرس مي­شوند،­­از بيماري­هاي عفوني و واگيردار به بيماري­هاي مزمن وتحليل­برنده تغيير يافته­اند.­در طي اين سال­ها ازيک سو،­به علت افزايش توان اقتصادي در جوامع صنعتي­ورفاه بيش­ازحد در زندگي،­زياده­روي در مصرف چربي­ها­گوشت،­شکرونمک­ودخانيات رايج شده واز سوي ديگر ميزان فعاليت بدني کاهش يافته ­است که درمجموع عوامل فوق سبب افزايش شيوع بيماري­هاي غيرواگير وخطرات ناشي از آن شده­است. دارا بودن سطوح بالاي شاخص تندرستي،­بهداشتي و قابليت­هاي جسماني مي­تواند نشان­دهنده سلامت وتوانمندي يک جامعه باشد.­در کشورهاي توسعه­يافته صنعتي به نظر مي­رسد چاقي نتيجه انتخاب رژيم­هاي غذايي نامناسب ،­کاهش فعاليت جسماني وشيوه نامناسب زندگي باشد.­با اين حال،عوامل ژنتيکي ومحيطي نقش اصلي را در چاقي بازي مي­کنند و وضعيت اقتصادي اجتماعي از جمله عوامل محيطي مي­ باشد.­بررسي ها نشان داده­اند که شيوع چاقي وساير عوامل خطرزاي بيماري­هاي قلبي عروقي در بسياري از جوامع تحت تاثير عوامل اقتصادي- اجتماعي است( ۲۰۰۲). عوامل متعددي از جمله سن،­جنس،­ميزان تحصيلات،­ شغل و ميزان درآمد عواملي هستند که در ايجاد اضافه­وزن وچاقي مؤثرند­(عبدالوهاب،۱۹۹۹). کودکان با  وضعيت اقتصادي- اجتماعي پايين که از تغذيه مناسبي برخوردار نيستند در مقايسه با کودکان برخودار از تغذيه مناسب،­به طور متوسط کوچک­تر مي­مانند وجهش نوجواني آن­ها ديرتر وبا وسعت کمتري اتفاق مي افتد.­نتيجه اصلي اين امر،­کاهش قد بزرگسالي وتوده عضلاني است.­يافته­هاي پژوهشي نشان مي­دهد بين سلامتي با کاهش فقر ورشد اقتصادي دردرازمدت ارتباطي قوي وجود دارد­(ساچز،۱۳۸۱). با توجه به اين که شاخص­هاي بدني تحت تاثير عواملي مانند جنس،­سن،­قوم ونژاد،­فرهنگ اجتماعي و وضعيت اقتصادي هستند و باتوجه به خطرات ناشي از آمادگي جسماني پايين وناهنجاري­هاي ترکيب بدني در تندرستي افراد و به طور کلي جامعه،­براي برخورداري از يک جامعه سالم شناخت زمينه هاي خطرزا ضروري است،­بر همين اساس تحقيق حاضر بر آن است تا ارتباط بين آمادگي جسماني و تركيب بدني  را با وضعيت اقتصادي –اجتماعي دختران دانش­آموز دوره راهنمايي شهرستان ايذه مورد مطالعه قرار دهد.

هر شخص اجتماعي در گروه‎هاي اجتماعي كه عضو آنهاست، در جامعه‎اي كه بدان متعلق است، مقام و منزلتي و يا به اصطلاح جامعه‎شناسان پايگاهي دارد. جامعه انبوه روي هم انباشتة بي‎نظمي از موجودات انساني نيست بلكه عناصر آن منظم و در ارتباط متقابل با يكديگرند. ساختار اجتماعي به مثابه داربستي است كه هر جزء و هر مفصل آن مشخص است هرچند كه شخص و پايگاه از يكديگر جدا نيستند ولي مي‎توان به شيوة انتزاعي هريك را به صورت مفهومي جداگانه در نظر گرفت. به يك معنا نسبت پايگاه اجتماعي به شخص، مثل نسبت بعد است به ماده. ما در واقعيت عيني هر ماده‎اي را در ابعاد و هر بعد را درهيئت ماده‎اي مشاهده مي‎كنيم.  پس از ارزش‎گذاري موقعيتها و نقش‎هاي افراد در جامعه يعني تعيين پايگاههاي اجتماعي آنها، افرادي كه در يك پايگاه اجتماعي قرار داشته يا نقش‎ها و موقعيت‎هاي آنها از ارزشهاي تقريباً مساوي برخوردار است تشكيل يك قشر[۱] را مي‎دهند.  تفكيك آحاد جامعه در قشرهاي مختلف قشربندي اجتماعي[۲] را بوجود مي‎آورد.قشربندي اجتماعي نوع ويژه‎اي از تفكيك اجتماعي است كه در آن سلسله مراتب منظم موقعيت‎هاي اجتماعي حائز اهميت است.در اكثر جوامع انساني موقعيت‎هاي اجتماعي معيني به صورت برتر و پست‏‎تر رتبه‎بندي مي‎شوند كه در اين صورت مي‎گوئيم آن جامعه لايه‎بندي يا قشربندي شده است (درويش،۱۳۸۲).

 

فهرست مطالب

کمرویی پایان نامه بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده

 

چکيده :   ۱

مقدمه     ۲

فصل اول            ۳

کليات پژوهش       ۳

بيان مسئله:           ۴

ضرورت واهميت تحقيق:     ۵

اهداف تحقيق:       ۶

فرضيههاي تحقيق:  ۷

متغيرهاي تحقيق :  ۷

تعريف متغيرهاي تحقيق:      ۸

فصل دوم ۱۰

ادبيات و پيشينه تحقيقات       ۱۰

۲-۱ .مقدمه          ۱۱

۲-۲ .نظريات قشربندي اجتماعي         ۱۲

۲-۲-۱٫نظريه کارل مارکس   ۱۲

۲-۲-۲ .نظريه ماکس  وبر    ۱۳

۲-۲-۳ .نظريه هالبواکس      ۱۳

۲-۲-۴ . نظريه سوروکين    ۱۴

۲-۲-۵ . پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي :    ۱۵

۲ـ۲-۶ . قشر:       ۱۷

۲ـ ۲-۷ .طبقه اجتماعي :      ۱۷

۲-۳٫تعريف آمادگي جسماني: ۱۹

۲-۳-۱ .اهميت آمادگي جسماني :        ۲۰

۲-۳-۲ .مزاياي فيزيولوژيک آمادگي جسماني      ۲۰

۲-۳-۳ .فوايد جسماني،روحي_رواني و اجتماعي آمادگي جسماني:    ۲۲

۲-۳-۴٫ترکيبات آمادگي جسماني :       ۲۴

۲-۳-۵٫استقامت قلبي-تنفسي :            ۲۵

۲-۳-۶٫انعطافپذيري:           ۲۶

۲-۳-۷٫اسقامت عضلات شکمي:         ۲۷

۲-۳-۸٫سرعت:     ۲۸

۲-۳-۹٫چابکي:      ۲۸

۲-۳-۱۰٫ترکيببدني :           ۲۸

۲-۳-۱۱٫تفاوت جنسي در آمادگي جسماني:         ۲۹

۲-۴٫ورزش واجتماعي شدن :            ۳۰

۲-۵٫فعاليت بدني،آمادگي و رشد          ۳۲

۲-۵-۱٫فعاليت بدني،آمادگي و بهداشت رواني      ۳۲

۲-۵-۲٫فعاليت بدني،جلوگيري و درمان بيماري   ۳۳

۲-۶٫علل کاهش تمايل دختران به شرکت در فعاليت هاي ورزشي      ۳۶

۲-۷٫نقش والدين،مربيان وهمسالان درفعاليت بدني کودکان و نوجوانان:           ۳۸

۲-۸٫ وضعيت اقتصادی – اجتماعي     ۳۹

۲-۸ -۱٫ فقر،نژاد،گروههاي اقليت وفعاليت بدني: ۴۰

۲-۸-۲ .طبقه اجتماعي و  ورزش :      ۴۲

۲-۹٫فرهنگ و ورزش         ۴۲

۲-۱۰٫ بررسي تحقيقات گذشته           ۴۳

۲-۱۱٫نتيجهگيري کلي ادبيات پيشينه    ۵۶

فصل سوم            ۵۷

روش شناسي تحقيق            ۵۷

۳-۱٫مقدمه:          ۵۸

۳-۲٫روششناسي تحقيق        ۵۸

۳-۳٫جامعه آماري  ۵۸

۳-۴٫ نمونه آماري  ۵۸

۳-۵ . متغيرهاي تحقيق        ۵۸

۳-۶٫ابزارها و وسايل اندازهگيري       ۵۸

۳-۷٫روش اجراي تحقيق:     ۶۰

۳-۸ .روش آماري  ۶۲

فصل چهارم          ۶۳

يافته هاي تحقيق     ۶۳

۴-۱٫مقدمه           ۶۴

۴-۲ . يافتههاي توصيفي:      ۶۴

۴-۲٫يافتههاي مربوط به فرضيههاي پژوهش       ۷۱

۴-۳٫ يافته هاي جانبي :        ۷۹

درجه      ۸۱

آازادي    ۸۱

فصل پنجم            ۸۳

بحث ونتيجه گيري ۸۳

۵-۱٫مقدمه           ۸۴

۵-۲٫خلاصه تحقيق:            ۸۴

۵-۳ .نتايج تحقيق:  ۸۵

۵-۴ .بحث ونتيجهگيري تحقيق:         ۸۶

۵-۵٫محدوديتهاي تحقيق شامل دوبخش ميباشد:    ۸۸

۵-۶٫ پيشنهادات     ۸۹

۵-۶-۱ .پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق:            ۸۹

۵-۶-۲٫پيشنهاد به پژوهشگران آينده  :  ۹۰

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : 24 آگوست 2017 به اشتراک بگذارید :