ارس فایل » پایان نامه بررسی نگرش دینی مثبت و منفی برتفکرانتقادی دانشجویان
تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 106 حجم فایل (مگابایت) : 0.4 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه بررسی نگرش دینی مثبت و منفی برتفکرانتقادی دانشجویان</span>

پایان نامه بررسی نگرش دینی مثبت و منفی برتفکرانتقادی دانشجویان

 

 بررسی نگرش دینی مثبت و منفی برتفکرانتقادی دانشجویان

 

بی علاقگی و حس بی تفاوتی نسبت به مسائل فکری و سستی معتقدات مذهبی  و عصیان و بی بندوباری در مورد مسئولیت ها و مقررات اخلاقی و مذهبی ، گرچه این بی علاقگی و سستی از محدودۀ دین و مسائل مذهبی گذشته و مظاهر ناگوار آن در همۀ شئوون و آداب و مسائل ریز ودرشت و سهل و خطیر زندگی فردی و اجتماعی نیز کاملاً به چشم می خورد ولی آنچه که در اینمیان در درجۀ اول اهمیت قرار گرفته و به عنوان کانون اصلی می تواند مورد بحث و بررسی قرارگیرد موضوع ضعف ایمان و فقدان حس مسئولیت در مورد معتقدات و مقررات مذهبی می باشد .     دین و دینداری دارای پیشینه ای به اندازۀ حیات انسان دارد ف به گونه ای که می توان  گفت دین و انسان همزمان پا به عرصۀ وجود نهاده اند . در بین پدیده ها و مظاهر فرهنگی جوامع ، دین همیشه در عرصۀ حیات فکری و معنوی افراد جامعه نقش دائمی و اساسی داشته است ، ولی به تناسب تغییر شرایط جامعه و بروز موانع میزان پای بندی افراد به دین دچار شدت و ضعف شدهاست .معرفت و گرایش به خدا در نهاد آدمی سرشته شده و از آن جدایی ناپذیر است . میل به جاودانه زیستن و میل به جاودانه زیستن  و میل به راحتی مطلق که در عالم آخرت میسر است ، نیز میلی فطری می باشد . این در حالی است که کلیات تعالیم و دستورهای دینی از جمله عبادات و پرستش خداوند و یا فرمان هایی برای تنظیم روابط اجتماعی ، مطابق با فطرت و ساختار وجود آدمی است و از این روست که هر کس از فطرت خود فاصله نگرفته ، با کمال میل به آن گردن می نهد.

در اینجا باید با کمال تأسف این واقعیت تلخ را یادآور شد که اکثر جوانانی که دچار ضعف ایمان و یا تزلزل اعتقادی هستند نه تنها از قبول مسئوولیت فکر و مطالعه و تحقیق دربارۀ حقایق دینی ، شانه خالی می کنند ، اصولاً به جای اعتراف به نداشتن مطالعه و نرفتن به دنبال بررسی و تحقیق با مشتی ایرادهای سطحی ، ضعف اعتقادی خود را توجیه می کنند . غافل از این که اینگونه ایرادهای واهی بدان جهت به دل آنها راه یافته است که درباۀ مسائل اعتقادی و مبانی دینی بهمان تقلیدی – به ذهن سپرده اند ، اکتفا نموده و نخواسته اند پایه های اعتقادی خود را ، براساس رشد فکری و معلومات جدیدی که اندوخته اند استحکام بخشند و در نتیجه با بالا رفتن سطح تحصیلات و طرز تفکر و توسعه معلومات این ابهام و فاصله روز به روز بیشتر و در نظرآنان به صورت مشکلی غیر قابل هضم و عقده ای ناگشودنی درآمده است . و از طرف دیگر با گسترش انواع سرگرمی های نا مشروع ویا بیهوده که قسمت عمده وقت جوانان را به صورت تأسف آوری تباه کرده است مشکل اعتقادی جوانان را به شکل لا ینحل تر و بغرنج تری درآورده و بی علاقگی و حس بی تفاوتی آنان را نسبت به مسائل مذهبی تشدید نموده است . ودر این میان تحریکات عمدی جمعی مغرض و تبلیغات زهرآگین عده ای فرصت طلب و ایادی ضد اسلامی نیز به نؤبۀ خود در ایجاد تزلزل اعتقادی به ویژه در مورد جوانان که نزدیکترین شکار برای دام های گسترده آنان می باشند از عوامل خطرناک و مؤثری است که در زمینۀ بررسی عوامل انحراف عقیده ای و علل سست شدن نیروی ایمان در جوانان باید کاملاً مورد توجه قرار گیرد .

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول            ۵

مقدمه     ۵

اهداف پژوهش :    ۷

فرضیات تحقیق :   ۸

متغیرهای پژوهش :            ۸

تعاریف نظری متغیرها :      ۸

نگرش دینی :        ۸

نگرش دینی مثبت : ۹

نگرش دینی منفی : ۹

تفکر انتقادی :       ۱۰

تعاریف عملی متغیرها :       ۱۰

فصل دوم ۱۱

نگرش چیست ؟     ۱۲

دین چیست ؟         ۱۳

فطری بودن دین :  ۱۶

مراتب دین :         ۱۹

فلسفۀ دین چیست ؟  ۱۹

دين از ديدگاه مطهري          ۲۱

دين از ديدگاه كانت  ۲۵

تفكر انتقادي          ۳۱

ويژگي‌هاي تفكر انتقادي       ۳۵

ويژگي‌هاي متفكران منتقد      ۳۶

مهارتهاي تفكر انتقادي از نظر فاسيون  ۳۸

ويژگي‌هاي ياددهي و يادگيري در آموزش تفكر انتقادي       ۴۰

مهارتهاي ويژه در تفكر انتقادي           ۴۳

تفكر انتقادي، مهارتهاي حل مسايل       ۴۳

ابعاد شناختي و عاطفي تفكر انتقادي     ۵۱

رابطه بين تفكر انتقادي و تفكر منطقي، حل مسئله ، تصميم گيري و تفكر خلاق ۵۴

تفكر انتقادي و تفكر منطقي    ۵۴

تفكر انتقادي و حل مسئله      ۵۵

مراحل تفكر انتقادي ۵۵

روحيه انتقادي داشتن يعني:   ۵۶

پيشينه پژوهشي تحقيق         ۵۸

سوابق تحقيق        ۶۲

تحقيقات خارجي     ۶۵

سابقه تحقيق          ۶۷

پیشینۀ دین در تاریخ  :         ۶۹

پيشينه مربوط به تفكر انتقادي            ۶۹

الف – پيشينه تحقيق در ايران ۷۲

نقدوبررسی پیشینه و دیدگاهها            ۷۵

نگرش دینی مثبت : ۷۵

نگرش دینی منفی   ۷۵

فصل سوم            ۷۷

روش تحقيق و روش گردآوري اطلاعات :         ۷۸

جامعه آماري:        ۷۸

مقياس سنجش نگرش مذهبي دانشجويان ۷۸

آزمون نگرش ديني ۷۹

روايي و پايايي      ۷۹

الف) اعتبار محتوايي           ۸۰

ب) اعتبار (روايي) صوري   ۸۰

روش تجزيه و تحليل اطلاعات:          ۸۰

الف) توصيفي       ۸۰

ب) آمار استنباطي :            ۸۱

پيشنهاد به محقق آينده          ۸۱

محدوديتهاي تحقيق ۱۰۳

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۸ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :