ارس فایل » پایان نامه تاثیر جریانات فکری قفقاز در انقلاب مشروطیت ایران
اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 140 حجم فایل (مگابایت) : 0.206 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه تاثیر جریانات فکری قفقاز در انقلاب مشروطیت ایران</span>

تاثیر جریانات فکری قفقاز در انقلاب مشروطیت ایران

 

چکیده:

 

موقعیت خاص قفقاز به عنوان معبر اصلی نفوذ افکار و اندیشه های نو انقلابی به ایران در آستانه انقلاب مشروطیت به حساب می آمد . خصوصاً  افکار سوسیالیستی با رویکرد اجتماعی که متاثر از شکست روسیه از ژاپن و جریانات اجتماعی روسیه را به همراه داشت. و نیز وقوع انقلاب روسیه ۱۹۰۵ م م و فعالیت سوسیال دموکرات های این کشور و قفقاز بر ضد استبداد تزاری بارقه امیدی بر دل آزادی خواهان ایران دمیده به طوری که آنان هم از لحاظ فکری و هم لحاظ تسلیحاتی نقش تعیین کننده ای در مبارزه با استبداد صغیر داشتند . حتی فرقه سوسیال دموکرات قفقاز در زمان استبداد صغیر پایگاه اصلی مدافعه از تبریز و آماده سازی شرایط در برقراری دوباره مشروطیت در ایران بودند.

 

۱ – تعریف و تحدید موضوع:

 

موضوع این پژوهش تاثیر جریانات فکری قفقاز در انقلاب مشروطیت ایران می باشد. منظور از جریانات فکری برخی از جریانات اجتماعی و تضادهای فکری در قفقاز که متأثر از جریانات روسیه و عثمانی و تأثیر سیاستهای انگلستان در جهت کمک و مساعدت های فکری و مطبوعاتی به روشنفکران قفقاز و روسیه بود. نکته مهم در اهداف این موضوع تبیین نقش تعیین کننده این منطقه در حوادث اولین خیزش ملی ایرانیان علیه استبداد قاجار است.

در مورد قلمرو زمانی و مکانی پژوهش نیز باید اذعان کرد که این جریانات همزمان با شروع حرکتهای ضداستبدادی ملتهای روسیه و عثمانی و ایران بود، و این هم زمانی باعث تاثیرگذاری متقابل میان این کشورهاست. از لحاظ مکانی نیز نزدیکی منطقه قفقاز به کشورهای ایران و روسیه عثمانی باعث تسریع نفوذ افکار و اندیشه های انقلابی به کشورهای همجوار می شد. نقش مطبوعات در رشد و ترقی حرکتهای مردمی بسیار موثر هستند و در این راستا روزنامه ها و مقالات منتشر شده در قفقاز با ورود به ایران باعث رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی مردم می شد. در این مقوله نقش زبان و فرهنگ ملتها بسیار تاثیرگذار است. در جریان حوادث قفقاز که متاثر از اوضاع سیاسی و اجتماعی روسیه بود. نقش روشنفکران آذربایجان (قفقاز) به جهت همزبانی با مردم آذربایجان ایران بسیار چشم گیر بود. بطوری اولین نقطه از ایران که از این جریانات متاثر شد آذربایجان ایران (تبریز) بود. شبیه این گونه حرکتها در مرکز فکری دیگر، یعنی استانبول که آنان نیز به خاطر همزبانی با قفقاز موجب همکاری و هماهنگی روشنفکران دو کانون فکری گردید.

در این پژوهش سعی شده است که به خوبی و بدون هر گونه مسائلی تاثیر جریانات فکری قفقاز در انقلاب مشروطیت ایران به روشنی بیان شود.

 

      ۲- اهداف تحقیق:

 

هدف بنیادی و اصلی این پژوهش بررسی تاثیر حوادث قفقاز در جریان مشروطه ایران بود.

و به چگونگی پیدایش این جریانات در روسیه و قفقاز پرداخته می شود. از دیگر اهداف این پژوهش آن بود که روشن شود با ورود این جریانات ابتدا به تبریز و بعد به نقاط دیگر ایران چه تاثیراتی در زمینه سیاسی و اجتماعی در پی داشت.

 

        ۳- بیان مسله ی پژوهش:

 

اساسی ترین سوالی که در این تحقیق مطرح می شود این است ، که آیا جریانهای فکری قفقاز که همزمان با بروز هیجانات سیاسی و اجتماعی ملت ایران علیه حکومت استبداد قاجار که در تاریخ به انقلاب مشروطیت شهرت یافته ، تا چه اندازه تاثیر گذار بوده است . و نیز این فرایند تا چه اندازه در تداوم و استقرار آن در ایران موثر واقع شده است .

بی تردید پاسخ گویی به این پرسش کلی و اساسی خود مستلزم طرح پرسش های جزئی تر و محدودتری است . پرسشهایی نظیر ، این که وضعیت منطقه قفقاز و روسیه در آستانه انقلاب مشروطیت ایران چگونه بوده است ؟ آیا جریانات موجود در قفقاز از داخل آن منطقه نشعت می گرفت ، یا متاثر از جریانات سیاسی و اجتماعی روسیه و عثمانی بود ؟ نقش دولت انگلستان در انتقال افکار و اندیشه های دموکراتیک به روسیه و قفقاز تا چه اندازه می توانست موثر واقع شود ؟ آیا مطبوعات لیبرال و روشنفکران قفقاز در این جریانات تاثیری داشتند ؟ ملیتهای موجود در قفقاز تحت تاثیر چه عواملی واقع شدند ، تا اینکه دست به حرکت عمومی در جهت مبارزه با استبداد در منطقه قفقاز وایران برآمدند .

 

۴- فرضیه های پژوهشی:

 

۱- انقلاب ۱۹۰۵ روسیه: این حرکت ملت روس اولین حرکت مردمی علیه خاندان تزار بود. که به توسط کارگران و دهقانان و بطور کلی از سوی عامه مردم به صورت خود جوش شروع شد ولی بعدها به توسط نیروهای دولتی سرکوب گردید. ولی مهمترین تاثیر این حرکت ملت روس تشکیل مجلس شورا  ، (دوما) در روسیه بود.

۲- حزب سوسیال دموکرات روسیه: این حزب مهمترین و تاثیر گذارترین حزب در روسیه بود. بطوری که این حزب نه تنها در داخل روسیه بلکه در خارج از آن بخصوص در جریان انقلاب مشروطه شعباتی در ایران با نامهای حزب اجتماعیون و عامیون و مجاهد در شهرهای مشهد، تهران ، گیلان و تبریز فعالیت می کردند.

۳- وجودافرادی  چون حیدرخان عمواوغلی و محمدامین رسول زاده و سیدحسن تقی زاده در ترویج افکار دموکراتیک که به تأسی از افکار سوسیالیستی دموکرات روسیه بودند ، در روند انقلاب نقش موثری داشتند بود. در بیداری ملت موثر بودند. همچنین وجود مجاهدان قفقازی در اردوی گیلان و آذربایجان در شکست دادن استبداد و استقرار دوباره مشروطیت در ایران بسیار موثر بودند.

۴ –  در جریان انقلاب مشروطه ایران روشنفکرانی چون عبدالرحیم طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده و زین العابدین مراغه ای به منظور رفع موانع و مشکلات اجتماعی جامعه به خصوص در زمینه آموزش و مشکلات الفبا و  زدودن خرافات از جامعه تلاش های زیادی را انجام دادند که در نهایت باعث روشنگری در میان مردم می شدند .

۵- مطبوعات محلی قفقاز چون دارای تفکرات و گرایشات دموکراتیک بودند ، بر همین اساس اخبار و اطلاعات ایران که در داخل به خاطر وجود استبداد مطبوعاتی فرصت چاپ و نشر نداشتند .  با نشر در  مطبوعات قفقاز و بعد با ورود این افکار دموکراتیک به ایران باعث روشنگری در برخی از طبقات جامعه ایران می شدند.

 

فهرست منابع و ماخذ

 

کتابها:

۱ – آدمیت، فریدون، ۲۵۳۵، ایدئولوژی مهضت مشروطیت ایران ، تهران ، جلد اول

۲ – آدمیت ، فریدون ، ۱۳۶۹، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایرن، تهران ، جلد دوم

۳ – آبراهامیان ، یرواند ، ۱۳۸۵ ، ایران بین دو انقلاب ، مترجمان کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیر شانه چی، تهران

۴ – آفاری، ژانت ، ۱۳۷۹ ، انقلاب مشروطه ایران، تهران

۵ – آجودانی ، دکتر ماشاالله ، ۱۳۸۴ ، مشروطه ایرانی ، مترجم مهدی قزوینی ، تهران

۶ – آروتونیان ، ک. س ، ۱۳۸۵، انقلاب ایران و بلشویکهای ماورای قفقاز ، مترجم محمد نایب پور ، تهران

۷ – آوتورلف ، م کامر . پل هنز، فنی . ب بریان ، شن، لومرسیه کلکژه ، م بنیکس براکساپ، ۱۳۷۷، دو قرن مبارزه مسلمانان قفقاز ، مترجم سید غلامرضا تهامی، تهران

۸ – آبادیان ، احمد ، ۱۳۸۳ ، بحران مشروطیت، تهران

۹ – افشار، ایرج ، ۱۳۵۹، اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقی زاده ، تهران

۱۰ – افشار، ایرج ، ۱۳۷۷ ، روزنامه خاطرات عین السلطنه (قهرمان میرزا سالور)، تهران ، جلد چهارم

۱۱ – امیر احمدیان ، بهرام ، ۱۳۸۳ ، گرجستان در گذر تاریخ ، تهران

۱۲ – اتحادیه (نظام مافی)، منصوره ، ۱۳۸۱، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت (دوره اول و دوم مجلس شورای ملی)، تهران

۱۳ – امیرخیزی ، اسماعیل ، ۱۳۷۹، قیام آذربایجان و ستارخان، تهران

۱۴ – الگار، حامد، ۱۳۶۹، دین و دولت در ایران ، مترجم ابوالقاسم سرّی ، تهران

۱۵ – براون، ادوارد، ۱۳۷۶، انقلاب مشروطیت ایران، مترجم مهدی قزوینی ، تهران

۱۶ – بشیری، احمد ، ۱۳۶۳، کتاب آبی (گزارش محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس. درباره انقلاب مشروطه ایران)، تهران، جلد اول

۱۷ – بنیکس، الکساندر، براکس آپ ، مری ، ۱۳۷۱ ، مسلمانان شوروی ، مترجم کاوه بیات، تهران

۱۸ – تهرانی (کاتوزویان)، محمدعلی، ۱۳۷۹، مشاهده تحقیق اجتماعی و سیاسی از تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران

۱۹ – تقی زاده، سیدحسن ، ۱۳۷۹ ، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران

۲۰ – حائری ، عبدالهادی ، ۱۳۸۱ ، تشیع و مشروطیت در ایرن و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران

۲۱ – حاجی بیکلی ، عزیر ، ۲۵۳۵، جنبش مشروطه ایران، تهران

۲۲ – دولت آبادی، یحیی ، ۱۳۷۱ ، حیات یحیی، تهران ، جلد دوم

۲۳ – دهنوی ، نظامعلی ، ۱۳۸۳ ، ایرانیان مهاجر در قفقاز (فعالیت فرهنگی در سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۱ )، تهران

۲۴ – ذکاء یحیی، ۱۳۷۷، روزنامه خاطرات شرف الدوله (میرزا ابراهیم خان کلانتر باغمیشه)، تهران

۲۵ – رسول زاده، محمدامین ، ۱۳۷۷ ، گزارشهایی از انقلاب مشروطیت ایران، مترجم رحیم رئیس نیا، تهران

۲۶- رائین ، اسماعیل ، ۱۳۵۰، یپرم خان سردار، تهران

۲۷ – رائین ، اسماعیل ، ۲۵۳۵، حیدرخان عمواوغلی، تهران

۲۸ – رئیس نیا، رحیم، ۱۳۸۵، ایران و عثمانی در آستانه قرن بیستم ، تبریز ، جلد اول

۲۹رضوانی ، محمد اسماعیل ۱۳۸۱ ، انقلاب مشروطیت ایران ، تهران ، جلد اول

۳۰ – سرداری نیا، صمد، ۱۳۶۹ ، باقرخان سالار ملی، تهران

۳۱ – شهرام نیا، سید امیر مسعود، ۱۳۷۹، پارلما نتاریسم در ایران ، تهران

۳۲ – شمیم، علی اصغر ، ۱۳۷۴، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران

۳۳ – شهیدی ، همایون ، ۱۳۸۰، بمباران مجلس شورای در سال ۱۳۲۶ هجری قمری، مترجم شرف الدین قهرمان، تهران

۳۴شاکری ، خسرو ۱۳۸۴ پیشینه های اقتصادی – اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسی ، تهران

۳۵ – صابر ، میرزا علی اکبر ، ۱۳۸۱ ، هوپ هوپ نامه، اردبیل

۳۶ – صفائی ، ابراهیم ، ۱۳۸۱ ، تاریخ مشروطیت به روایت اسناد ، تهران

۳۷ – طالبوف ، عبدالرحیم ، ۲۵۳۶، مسالک المحسنین، تهران

۳۸ – علم، دکتر محمدرضا، ۱۳۸۵ ، کانونهای مقاومت خارج از کشور در عصر مشروطه ، تهران

۳۹ – فرمانفرمائیان ، حافظ ، ۱۳۷۰ ، خاطرات سیاسی امین الدوله ، تهران

۴۰ – کاتم، ریچارد، ۱۳۸۳، ناسیونالیسم در ایران، مترجم احمد تدین ، تهران

۴۱ – کسروی ، احمد، ۱۳۷۸ ، انقلاب مشروطه ایران، تهران

۴۲ – کسروی ، احمد ، ۱۳۷۸، تاریخ هیجده ساله آذربایجان ، تهران

۴۳ – کندی ، پال ، ۱۳۷۱ ، ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ ، مترجمان محمد قائد شرقی، ناصر موفقیان ، اکبر تبریزی ، تهران

۴۴ – گزاو به کوکن ، فرانسوا، ۱۳۶۹، انقلاب روسیه، مترجم دکتر عباس آگاهی ، تهران

۴۵ – گودرزی، غلامرضا ، ۱۳۸۳ ، دین و روشنفکران مشروطه ، تهران

۴۶ – لتیل فیلد، هنری ویلسون ، ۱۳۷۳ ، تاریخ اروپا ، مترجم فریده قره چه داغی ، تهران

۴۷ – ملکزاده ، دکتر مهدی، ۱۳۸۳، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران ، تهران

۴۸ – موزلی ، لئوناردو، طلوعی ، محمود ، ۱۳۶۸، بازی قدرت، تهران

۴۹ – مجتهدی ، مهدی ، ۱۳۷۷ ، رجال آذربایجان در عصر مشروطیت ، تهران

۵۰ – ناهیدی آذر ، عبدالحسین ، تاریخچه روزنامه های تبریز ، تبریز

۵۱ – همایون کاتوزیان، محمدعلی، ۱۳۷۲، اقتصادی سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی ، تهران

۵۲ – هلت کار، ادوارد ، ۱۳۷۱، تاریخ روسیه و شوروی ، مترجم نجف دریابندری، تهران جلد دوم

۵۳ – هدایت ، مهدی قلی خان ،مخبرالسلطنه)، ۱۳۶۳، گزارش ایران (قاجاریه و مشروطیت) تهران

 

مقالات

 

۱ – تکمیل همایون، ناصر ، ۱۳۸۳ ، مشروطه خواهی ایرانیان (مجموعه مقالات) ، تهران

۲ – موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۷۸ ، نهضت مشروطیت ایران (مجموعه مقالات) تهران ، جلد اول

۳ – یارشاطر، احسان ، ۱۳۸۲، انقلاب مشروطیت از سری مقالات دانشنامه ایرانیکا، مترجم پیمان متین، تهران

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده … الف

مقدمه …۱

نقد و بررسی منابع..۷

الف: منابع دست اول ..۷

ب: منابع و تحقیقات خارجی .. ۱۰

فصل اول:

کلیات …۱۱

تعریف و تحدید موضوع .. ۱۲

اهداف تحقیق ..۱۳

بیان مسئله پژوهش ..۱۳

فرضیه های پژوهشی ..۱۳

اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق ..۱۴

روش تحقیق ..۱۵

سابقه تاریخی مطالعات و پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش.۱۵

تعریف مفاهیم تحقیق ..۱۶

فصل دوم:

اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران و روسیه قبل از ۱۹۰۵م   .۱۷

اوضاع ایران ..۱۸

اوضاع روسیه ..۲۷

فصل سوم:

حرکت های بیدارگرانه در ملت های روس و ایران ..۲۸

جنگ ترانسوال ..۲۹

انقلاب ژاپن ..۳۱

شکست روسیه از ژاپن ..۳۴

انقلاب ۱۹۰۵ روسیه ..۳۷

جنگ ارامنه با مسلمانان در قفقاز ..۴۰

فصل چهارم:

رهبران فکری قفقاز و نقش آنان در انقلاب مشروطه ایران   ۴۱

میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی ..۴۲

میرزا فتحعلی آخوندزاده ..۴۸

زین العابدین مراغه ای .. ۵۲

فصل پنجم:

نقش مجاهدان قفقازی در جریان انقلاب مشروطه ایران    ۵۶

یپرم خان ارمنی ..۵۷

پانف بلغاری .. ۶۳

فصل ششم:

نقش ایرانیان و حزب سوسیال دموکرات روسیه و قفقاز در انقلاب مشروطه ایران  …. ۶۷

عوامل مهاجرت ایرانیان به قفقاز ..۶۸

نقش حزب سوسیال دموکرات روسیه و قفقاز در آذربایجان (تبریز) ۷۲

حیدرخان عموا و غلی و حزب اجتماعیون و عامیون ایران .۸۱

مطبوعات قفقاز در انقلاب مشروطه ایران ..۸۷

نقش متمولین قفقاز در انقلاب مشروطه ایران ..۹۴

انجمنهای خیریه ایرانیان در قفقاز ..۹۷

حزب دموکرات در مجلس شورای ملی دوم ..۹۸

نتیجه گیری: ..۱۰۹

تصاویر: ..۱۱۲

فهرست منابع و ماخذ: ..۱۳۴

چکیده انگلیسی : ..۱۳۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۹ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :