ارس فایل » پایان نامه تاثیر جریانات فکری قفقاز در انقلاب مشروطیت ایران
از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 108 حجم فایل (مگابایت) : 0.195 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه تاثیر جریانات فکری قفقاز در انقلاب مشروطیت ایران</span>

تاثیر جریانات فکری قفقاز در انقلاب مشروطیت ایران

 

چکیده:

 

موقعیت خاص قفقاز به عنوان معبر اصلی نفوذ افکار و اندیشه های نو انقلابی به ایران در آستانه انقلاب مشروطیت به حساب می آمد . خصوصاً  افکار سوسیالیستی با رویکرد اجتماعی که متاثر از شکست روسیه از ژاپن و جریانات اجتماعی روسیه را به همراه داشت. و نیز وقوع انقلاب روسیه ۱۹۰۵ م م و فعالیت سوسیال دموکرات های این کشور و قفقاز بر ضد استبداد تزاری بارقه امیدی بر دل آزادی خواهان ایران دمیده به طوری که آنان هم از لحاظ فکری و هم لحاظ تسلیحاتی نقش تعیین کننده ای در مبارزه با استبداد صغیر داشتند . حتی فرقه سوسیال دموکرات قفقاز در زمان استبداد صغیر پایگاه اصلی مدافعه از تبریز و آماده سازی شرایط در برقراری دوباره مشروطیت در ایران بودند.

 

مقدمه:

 

منطقه قفقاز از دیرباز جزء قلمرو ایران بود، ولی بعد از جنگهای اول و دوم ایران و روس ۱۲۲۸هـ ق و ۱۲۴۳هـ ق  طی قراردادهای گلستان و ترکمانچای از ایران جدا شد. بر این اساس مردم این منطقه به جهت قرابت های فرهنگی ، قومی ، زبانی و دینی با ایران ، همواره در جریانات سیاسی و اجتماعی در کنار ملت ایران بودند.

دولت روسیه در اواخر قرن نوزدهم به منظور خارج ساختن آن کشور از عقب ماندگی اقتصادی دست به اقداماتی زدند. آنان از سرمایه گذاران اروپایی بخصوص فرانسوی ، انگلیسی و سوئدی در استخراج معادن آن کشور دعوت بعمل آوردند تا در این امر مشارکت کنند. طی این تصمیم منطقه  قفقازبه جهت وجود میدانهای نفتی مورد توجه دولت روسیه واقع شد.

بر این اساس منطقه قفقاز که منطقه حایل میان ایران و روسیه بود بخاطر وجود چاه های نفت باکو و بنادر پر رونق با طوم و کارخانجات نساجی در تفلیس باعث گردید که این منطقه مبدل به کانون تبادلات فکری کارگری گردد. مجاورت این منطقه با ایران باعث شد که تعدادی از دهقانان بی زمین و کارگران  که از اوضاع بد اقتصادی و اجتماعی دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه به ستوه آمده بودند به منطقه قفقاز مهاجرت کنند.

به غیر از کارگران تعدادی از بازرگانان نیز به منظور تجارت با روسیه و اروپا با این منطقه آشنا بودند. برخی از روشنفکران نیز در قالب بازرگان به خاطر نبود آزادی های مدنی در ایران به قفقاز مهاجرت ، و در آنجا اقامت گزیدند. بارزترین این افراد عبدالرحیم طالبوف ، میرزا فتحعلی آخوندزاده و زین العابدین مراغه ای بودند که به دلایل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی نمی توانستند افکار و اندیشه های خود را با وجود حکومت استبدادی قاجار نشو و نمو دهند. آنان با مهاجرت  به قفقاز به رواج اندیشه های روشنگرانه خود پرداختند. در واقع همین افراد بودند که به عنوان رهبران فکری قفقاز در جریان انقلاب مشروطه ایران موجب بیداری ملت ایران شدند.

همزمانی حضور کارگران ایرانی در چاههای نفتی باکو، مصادف با وقوع جریانات سیاسی و اجتماعی ملت روسیه (انقلاب ۱۹۰۵ م)شد . این رویداد که به دنبال اوضاع بد اقتصادی و اجتماعی آن کشور بخصوص در زمینه کشاورزی ، که هنوز  روسیه در مرحله نیمه فودالی که یادگار دوران قرون وسطی بود قرارداشت. در این سیستم دهقانان بی زمین، در زمین های مالکان بیگاری می کردند، آنان از این وضعیت ناراضی بودند. در مراکز کارگری نیز وضع بد معیشتی کارگران و بیش از ده ساعت کار طاقت فرسا باعث بروز هیجانات سیاسی در میان کارگران روسیه در سال ۱۹۰۵ م گردید. که این رویداد در تاریخ روسیه به انقلاب ۱۹۰۵ م شهرت دارد.

شروع حرکت های انقلابی ملت روس باعث رشد احزاب و گروههای سیاسی متعددی در ان کشور شد که در میان این احزاب، حزب سوسیال دموکرات روسیه بیش از سایر گروهها در مبارزه علیه استبداد تزاری نقش چشمگیری داشت. بطوری که بعد از شکست روسیه از ژاپن فعالیت و مبارزات این حزب در روسیه گسترش یافت و شعبات این حزب در مناطقی مانند قفقاز (باکو و تفلیس) شروع به فعالیت کردند. در این زمان آزادیخواهان ارامنه که خواهان استقلال از روسیه و عثمانی بودند ، ابتدا با تشکیل احزابی چون داشناکسیون،و هنچاکی و به مبارزات سیاسی پرداخته ولی بعدها در جریان قیام ملت ایران علیه استبداد محمدعلی شاه  دست به همکاری مسلحانه با مجاهدین انقالب مشروطه در تبریز زدند.

کارگران ایرانی مقیم باکو با عضویت در حزب سوسیال دموکرات با افکار و اندیشه های آن حزب آشنا شده و با وارد کردن این افکار به ایران که مصادف با وقوع انقلاب مشروطیت در ایران بود، باعث تسریع روند  انقلاب ایران شدند. بطوری که حزب همت که شاخه حزب سوسیال دموکرات وابسته به مسلمانان قفقاز بود و دارای تمایلات سوسیالیستی بودند، نقش زیادی در ترویج تفکرات سوسیالیستی درمیان کارگران ایرانی داشت.اکثریت کارگران ایرانی قفقاز آذربایجانی بودند به همان خاطر آنان . زودتر از سایر نقاط ایران با اندیشه های سوسیال دموکرات های روسی آشنا شدند و در جریان مبارزه علیه حکومت مظفرالدین شاه با تاسیس مرکزی به نام «مرکز عیبی» پیش قدم شدند.

 

فهرست منابع و ماخذ

 

کتابها:

۱ – آدمیت، فریدون، ۲۵۳۵، ایدئولوژی مهضت مشروطیت ایران ، تهران ، جلد اول

۲ – آدمیت ، فریدون ، ۱۳۶۹، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایرن، تهران ، جلد دوم

۳ – آبراهامیان ، یرواند ، ۱۳۸۵ ، ایران بین دو انقلاب ، مترجمان کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیر شانه چی، تهران

۴ – آفاری، ژانت ، ۱۳۷۹ ، انقلاب مشروطه ایران، تهران

۵ – آجودانی ، دکتر ماشاالله ، ۱۳۸۴ ، مشروطه ایرانی ، مترجم مهدی قزوینی ، تهران

۶ – آروتونیان ، ک. س ، ۱۳۸۵، انقلاب ایران و بلشویکهای ماورای قفقاز ، مترجم محمد نایب پور ، تهران

۷ – آوتورلف ، م کامر . پل هنز، فنی . ب بریان ، شن، لومرسیه کلکژه ، م بنیکس براکساپ، ۱۳۷۷، دو قرن مبارزه مسلمانان قفقاز ، مترجم سید غلامرضا تهامی، تهران

۸ – آبادیان ، احمد ، ۱۳۸۳ ، بحران مشروطیت، تهران

۹ – افشار، ایرج ، ۱۳۵۹، اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقی زاده ، تهران

۱۰ – افشار، ایرج ، ۱۳۷۷ ، روزنامه خاطرات عین السلطنه (قهرمان میرزا سالور)، تهران ، جلد چهارم

۱۱ – امیر احمدیان ، بهرام ، ۱۳۸۳ ، گرجستان در گذر تاریخ ، تهران

۱۲ – اتحادیه (نظام مافی)، منصوره ، ۱۳۸۱، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت (دوره اول و دوم مجلس شورای ملی)، تهران

۱۳ – امیرخیزی ، اسماعیل ، ۱۳۷۹، قیام آذربایجان و ستارخان، تهران

۱۴ – الگار، حامد، ۱۳۶۹، دین و دولت در ایران ، مترجم ابوالقاسم سرّی ، تهران

۱۵ – براون، ادوارد، ۱۳۷۶، انقلاب مشروطیت ایران، مترجم مهدی قزوینی ، تهران

۱۶ – بشیری، احمد ، ۱۳۶۳، کتاب آبی (گزارش محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس. درباره انقلاب مشروطه ایران)، تهران، جلد اول

۱۷ – بنیکس، الکساندر، براکس آپ ، مری ، ۱۳۷۱ ، مسلمانان شوروی ، مترجم کاوه بیات، تهران

۱۸ – تهرانی (کاتوزویان)، محمدعلی، ۱۳۷۹، مشاهده تحقیق اجتماعی و سیاسی از تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران

۱۹ – تقی زاده، سیدحسن ، ۱۳۷۹ ، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران

۲۰ – حائری ، عبدالهادی ، ۱۳۸۱ ، تشیع و مشروطیت در ایرن و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران

۲۱ – حاجی بیکلی ، عزیر ، ۲۵۳۵، جنبش مشروطه ایران، تهران

۲۲ – دولت آبادی، یحیی ، ۱۳۷۱ ، حیات یحیی، تهران ، جلد دوم

۲۳ – دهنوی ، نظامعلی ، ۱۳۸۳ ، ایرانیان مهاجر در قفقاز (فعالیت فرهنگی در سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۱ )، تهران

۲۴ – ذکاء یحیی، ۱۳۷۷، روزنامه خاطرات شرف الدوله (میرزا ابراهیم خان کلانتر باغمیشه)، تهران

۲۵ – رسول زاده، محمدامین ، ۱۳۷۷ ، گزارشهایی از انقلاب مشروطیت ایران، مترجم رحیم رئیس نیا، تهران

۲۶- رائین ، اسماعیل ، ۱۳۵۰، یپرم خان سردار، تهران

۲۷ – رائین ، اسماعیل ، ۲۵۳۵، حیدرخان عمواوغلی، تهران

۲۸ – رئیس نیا، رحیم، ۱۳۸۵، ایران و عثمانی در آستانه قرن بیستم ، تبریز ، جلد اول

۲۹رضوانی ، محمد اسماعیل ۱۳۸۱ ، انقلاب مشروطیت ایران ، تهران ، جلد اول

۳۰ – سرداری نیا، صمد، ۱۳۶۹ ، باقرخان سالار ملی، تهران

۳۱ – شهرام نیا، سید امیر مسعود، ۱۳۷۹، پارلما نتاریسم در ایران ، تهران

۳۲ – شمیم، علی اصغر ، ۱۳۷۴، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران

۳۳ – شهیدی ، همایون ، ۱۳۸۰، بمباران مجلس شورای در سال ۱۳۲۶ هجری قمری، مترجم شرف الدین قهرمان، تهران

۳۴شاکری ، خسرو ۱۳۸۴ پیشینه های اقتصادی – اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسی ، تهران

۳۵ – صابر ، میرزا علی اکبر ، ۱۳۸۱ ، هوپ هوپ نامه، اردبیل

۳۶ – صفائی ، ابراهیم ، ۱۳۸۱ ، تاریخ مشروطیت به روایت اسناد ، تهران

۳۷ – طالبوف ، عبدالرحیم ، ۲۵۳۶، مسالک المحسنین، تهران

۳۸ – علم، دکتر محمدرضا، ۱۳۸۵ ، کانونهای مقاومت خارج از کشور در عصر مشروطه ، تهران

۳۹ – فرمانفرمائیان ، حافظ ، ۱۳۷۰ ، خاطرات سیاسی امین الدوله ، تهران

۴۰ – کاتم، ریچارد، ۱۳۸۳، ناسیونالیسم در ایران، مترجم احمد تدین ، تهران

۴۱ – کسروی ، احمد، ۱۳۷۸ ، انقلاب مشروطه ایران، تهران

۴۲ – کسروی ، احمد ، ۱۳۷۸، تاریخ هیجده ساله آذربایجان ، تهران

۴۳ – کندی ، پال ، ۱۳۷۱ ، ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ ، مترجمان محمد قائد شرقی، ناصر موفقیان ، اکبر تبریزی ، تهران

۴۴ – گزاو به کوکن ، فرانسوا، ۱۳۶۹، انقلاب روسیه، مترجم دکتر عباس آگاهی ، تهران

۴۵ – گودرزی، غلامرضا ، ۱۳۸۳ ، دین و روشنفکران مشروطه ، تهران

۴۶ – لتیل فیلد، هنری ویلسون ، ۱۳۷۳ ، تاریخ اروپا ، مترجم فریده قره چه داغی ، تهران

۴۷ – ملکزاده ، دکتر مهدی، ۱۳۸۳، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران ، تهران

۴۸ – موزلی ، لئوناردو، طلوعی ، محمود ، ۱۳۶۸، بازی قدرت، تهران

۴۹ – مجتهدی ، مهدی ، ۱۳۷۷ ، رجال آذربایجان در عصر مشروطیت ، تهران

۵۰ – ناهیدی آذر ، عبدالحسین ، تاریخچه روزنامه های تبریز ، تبریز

۵۱ – همایون کاتوزیان، محمدعلی، ۱۳۷۲، اقتصادی سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی ، تهران

۵۲ – هلت کار، ادوارد ، ۱۳۷۱، تاریخ روسیه و شوروی ، مترجم نجف دریابندری، تهران جلد دوم

۵۳ – هدایت ، مهدی قلی خان ،مخبرالسلطنه)، ۱۳۶۳، گزارش ایران (قاجاریه و مشروطیت) تهران

مقالات

۱ – تکمیل همایون، ناصر ، ۱۳۸۳ ، مشروطه خواهی ایرانیان (مجموعه مقالات) ، تهران

۲ – موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۳۷۸ ، نهضت مشروطیت ایران (مجموعه مقالات) تهران ، جلد اول

۳ – یارشاطر، احسان ، ۱۳۸۲، انقلاب مشروطیت از سری مقالات دانشنامه ایرانیکا، مترجم پیمان متین، تهران

 

فهرست مطالب

 

چکیده .. الف

مقدمه ..۱

نقد و بررسی منابع.۷

الف: منابع دست اول .۷

ب: منابع و تحقیقات خارجی . ۱۰

فصل اول:

کلیات ..۱۱

تعریف و تحدید موضوع . ۱۲

اهداف تحقیق .۱۳

بیان مسئله پژوهش .۱۳

فرضیه های پژوهشی .۱۳

اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق .۱۴

روش تحقیق .۱۵

سابقه تاریخی مطالعات و پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش.۱۵

تعریف مفاهیم تحقیق .۱۶

فصل دوم:

اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران و روسیه قبل از ۱۹۰۵م   .۱۷

اوضاع ایران .۱۸

اوضاع روسیه .۲۷

فصل سوم:

حرکت های بیدارگرانه در ملت های روس و ایران .۲۸

جنگ ترانسوال .۲۹

انقلاب ژاپن .۳۱

شکست روسیه از ژاپن .۳۴

انقلاب ۱۹۰۵ روسیه .۳۷

جنگ ارامنه با مسلمانان در قفقاز .۴۰

فصل چهارم:

رهبران فکری قفقاز و نقش آنان در انقلاب مشروطه ایران   ۴۱

میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی .۴۲

میرزا فتحعلی آخوندزاده .۴۸

زین العابدین مراغه ای . ۵۲

فصل پنجم:

نقش مجاهدان قفقازی در جریان انقلاب مشروطه ایران      ۵۶

یپرم خان ارمنی .۵۷

پانف بلغاری . ۶۳

فصل ششم:

نقش ایرانیان و حزب سوسیال دموکرات روسیه و قفقاز در انقلاب مشروطه ایران  …. ۶۷

عوامل مهاجرت ایرانیان به قفقاز .۶۸

نقش حزب سوسیال دموکرات روسیه و قفقاز در آذربایجان (تبریز)  ۷۲

حیدرخان عموا و غلی و حزب اجتماعیون و عامیون ایران .۸۱

مطبوعات قفقاز در انقلاب مشروطه ایران .۸۷

نقش متمولین قفقاز در انقلاب مشروطه ایران .۹۴

انجمنهای خیریه ایرانیان در قفقاز .۹۷

حزب دموکرات در مجلس شورای ملی دوم .۹۸

نتیجه گیری: .۱۰۹

تصاویر: .۱۱۲

فهرست منابع و ماخذ: .۱۳۴

چکیده انگلیسی : .۱۳۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۷ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :