ارس فایل » پایان نامه ترانس های جوش نقطه‌ای
تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. (داستایوفسکی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 75 حجم فایل (مگابایت) : 0.5 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه ترانس های جوش نقطه‌ای</span>

پایان نامه ترانس های جوش نقطه‌ای

 

مقدمه

 

اثر سوء ميدانهاي مغناطيسي حاصل از جريانهاي چند كيلوآمپري در گانهاي نقطه‌جوش بر روي بدن انسان باعث شد كه پروژه‌اي تحت عنوان مذكور تعريف شود. هدف از انجام اين پروژه صرفاً بررسي مقدار اين ميدانها و راحتي براي كم كردن آن و محافظت اشخاص در برابر اين ميدانها مي‌باشد. به صورت تئوري و همچنين با استفاده از دستگاه اندازه‌گيري ميلي‌تسلامتر ديجيتال اين ميدانها محاسبه و اندازه‌گيري شده است. نتايج تئوري و عملي مقايسه و از نظر چند استاندارد موجود بررسي شده است. آنچه كه مسلم است اينست كه مقدار اين ميدانها از حد مجاز زيادتر بوده و بايد تدابيري در جهت كاهش آنها انجام گيرد. روش‌هايي براي كاهش اين ميدانها پيشنهاد شده است. اگرچه با استفاده از امكانات دو گونه حفاظ مورد بررسي و تست قرار گرفت. كه در اين پروژه در مورد آنها توضيحاتي ارائه شده است.

در فصل اوّل اين پايان‌نامه توضيحاتي در مورد ساختمان اين ترانسها و انواع مختلف آنها بحث شده است و همچنين در مورد ميدانهايي كه اين دستگاههاي جوش ايجاد مي‌كنند توضيحاتي همراه با تصاوير لازم آورده شده است. و در آخر فصل و همچنين ضميمه B اطلاعاتي در مورد گانهاي جوشكاري از كاتالوگهاي شركت معتبر ARO آورده شده است.

در فصل دوّم نيز راجع به ميدانهاي مغناطيسي توضيحاتي به اختصار آورده شده است در فصلهاي بعدي نيز راجع به اثرات اين ميدانها براي بدن انسان و محيط اطراف و راههاي عملي و ممكن براي كاهش اثرات اين ميدانها بر روي انسان راه‌حلهاي عملي ارائه شده شده است.

در اين پايان‌نامه از تجربيات پرسنل و كادر فني و گروه تحقيقاتي واحد صنعتي ايران خودرو نيز استفاده بعمل آمده است.

 

از آنجا كه براي ايجاد نقطه جوش از جريانهاي خيلي بالا استفاده مي‌شود، طبيعتاً اثر سوء ميدان مغناطيسي حاصل از جريانهاي در حدود چند كيلوآمپر بر روي بدن كاربر حائز اهميت است. در اين پروژه اثر ميدان حاصل شده از يك نمونه دستگاه نقطه جوش كه با فركانس ۵۰ هرتز كار مي‌كند از نظر تحليلي و عملي بررسي شده و روشهايي براي كاهش آن پيشنهاد خواهد شد. آنچه كه مسلم است اينست كه تحليل ميدانهاي نزديك مورد توجه خواهد بود چرا كه در محدوده كار كاربران فاصله از دستگاه نسبت به طول موج بسيار ناچيز مي‌باشد.

در اين وسيله صنعتي با استفاده از دو فاز از برق شهر و يك ترانس كاهنده ولتاژ مي‌توان جريان چند كيلوآمپري را براي عمل نقطه جوش تامين كرد. گانهاي نقطه جوش از ثانويه ترانس كاهنده ولتاژ تغذيه مي‌شوند. براي عمل نقطه جوش دو سر حلقه گان در دو سمت صفحات فلزيي كه مي‌خواهند جوش داده شوند قرار مي‌گيرند و در فاصله خيلي كوتاهي در حدود چند سيكل (مثلا ۱۰ سيكل) حلقه گان بسته شده و يك نقطه جوش بر روي صفحه زده مي‌شود.

در هنگام بسته شدن حلقه ثانويه ترانس اتصال كوتاه شده، جريان بالايي در حدود چند كيلوآمپر از حلقه مي‌گذرد. عبور چنين جريان بالايي از لبه‌هاي كوچك دو طرف حلقه گان كه بوسيله ورقه فلزي اتصال كوتاه شده‌اند باعث ايجاد حرارت بالايي مي‌شود و اين حرارت باعث جوش خوردن نقطه‌اي صفحات فلزي خواهد شد.

ولتاژ متغير با زمان Vmax در دو سر گان قرار دارد. با كوچك شدن فاصله d، امكان يونيزه شدن هوا بالا رفته و با قرار گرفتن فلز در فاصله بين اين دو پلاريته مخالف، در فاصله كوچكي از d، هوا يونيزه شده مقاومت آن به شدت كاهش يافته و جريان خيلي بالا حرارت زيادي توليد خواهد شد و همين حرارت براي ايجاد نقطه جوش كافي خواهد بود. با فرض اينكه تابش حاصل از جرقه الكتريكي كم است مي‌توان فرض كرد كه جريان I در كل حلقه جاري خواهد شد.

البته اثر ترانس كاهنده ولتاژ در توليد ميدان مغناطيسي و الكتريكي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. اين بررسي را مي‌توان از روي نتايج عملي و اندازه‌گيري مورد توجه قرار داد. از طرفي مهار ميدانهاي مغناطيسي از طريق حفاظ كردن كامل ترانس مي‌تواند ميدانها را تا حد زيادي كاهش دهد. در مورد كابل برق كه حامل جريان بالا مي‌باشد اثرات ميدان كم است زيرا جريان رفت و برگشت در آن جريان دارد و در نتيجه ميدانهاي حاصل از آنها همديگر را خنثي خواهند كرد.

بنابراين آنچه كه از نظر تحليلي مي‌توان مورد بررسي قرار داد حلقه جريان مربوط به گان و امواج منتشر شده از آن است. البته با ساده‌سازي و در نظر گرفتن اجسام فلزي محيط مي‌توان يك حد ماكزيمم براي ميدانها بدست آورد و براساس آن راه‌حلها و يا استانداردهايي را پيشنهاد كرد.

 

منابع و مأخذ

 

 1. Fields and Waves in Communication Electronics Simon Ramo, J. R. Whinnery, T.V. Duzer – ۲ndcd. Newyourk, john Wilcy & Sons, 1984.
 2. گزارش هفتم انجمن پزشكي آمريكا
 3. كاتالوگ‌هاي مأخذ از واحد آرشيو شركت ايران خودرو
 4. ويليام، اچ هيت ـ الكترومغناطيسي مهندسي ـ مهندس احسان جلايري ـ چاپ پنجم ـ نما ـ مشهد ـ ۱۳۷۷٫
 5. جديدي داوود آبادي، علي ـ فراهان، مهدي «بررسي ميدانهاي مغناطيسي ويژه» معاونت سواري‌سازي / مديريت بدنه‌سازي ايران خودرو، پائيز ۱۳۸۱٫
 6. Fluid Mechanics, Landau, Lev Davidovich, 2nd edition. , 2nd English edition. Rev. Oxford, England: Press 1987.
 7. Reitz, Johon R., Foundations of electromagnetic theory / John R Reitz; Frederick J . Milford; Robert W. Christy. -3nd ed.- reading , Mass: Addison Wesley pub.. 1979.
 8. Electromagnetic fields, Wangsness, Roald K, 2nd edition – New York wiley , 1986

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۱

فصل اول: ترانسهاي جوش نقطه‌اي

 1. مقدمه ۴
 2. مشخصات فيزيكي و الكتريكي ۷

تركيب ترانس جدا   ۷

تركيب ترانس سرخود          ۸

 1. حضور تقريبي كاربر در معرض ميدان ۸
 2. مدل الكتريكي دستگاه جوش نقطه‌اي ۹
 3. مدلسازي‌گان ۱۱
 4. محاسبه ميدان مغناطيسي مربوط به گان ۱۵
 5. محاسبه ميدان الكتريكي مربوط به گان ۱۵
 6. تحليل و بررسي نتايج بدست آمده تئوري و تصاوير حاصله ۱۷
 7. گانهاي جوشكاري صنعتي ۴۰

خصوصيات كلي گانهاي جوشكاري صنعتي        ۴۰

انواع مدلهاي مختلف گانهاي جوشكاري صنعتي   ۴۰

مشخصات گانهاي سري ۲۰۰۰           ۴۲

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

 1. واحدهاي مركزي كنترل ۴۵

مدل ۴T2P/C       ۴۵

۸T6P/C 45

فصل دوم: ميدان مغناطيسي

تاريخچه  ۴۹

 1. مقدمه ۵۰
 2. فرضيات بنيادي ميدان مغناطيسي ساكن ۵۱
 3. پتانسيل مغناطيسي ۵۵
 4. قانون آمپر ۵۸
 5. قانون بيوساولر ۵۹
 6. معادلات ماكسول ۶۰

فصل سوم: اثرات ميدانهاي مغناطيسي بر روي انسان

 1. انسان در ميدان الكترومغناطيسي ۶۳
 2. اثرات ميدانهاي الكتريكي مغناطيسي ۶۶

فصل چهارم: جلوگيري از اثرات سوء ميدانها و راههاي پيشنهادي

 1. جلوگيري از اثرات سوء راههاي پيشنهادي ۷۰

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

 1. مقايسه نتايج عملي محاسبات تئوري ۷۲

ضميمه A

ضميمه B

منابع و مأخذ

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۹ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :