ارس فایل » پایان نامه تربیت پذیری در نوجوانی
عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 100 حجم فایل (مگابایت) : 0.311 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه تربیت پذیری در نوجوانی</span>

 تربیت پذیری در نوجوانی

 

فصل اول

 

مقدمه

 

نوجوانان دلي پاك و روحي پر شور دارند . آنان در حساس ترين و بحراني ترين دوران زندگي خود به سر مي برند و نيازمند هدايت ، حمايت و همدلي اند. نوجوان نهال نو رسيده اي است كه براي رشد و بالندگي به باغباني دلسوز و روشن بين نياز دارند تا او را از آفت ها و حادثه ها در امان دارد . بهادادن به نوجوانان وو د تربيت و ارشاد آنان كوشيدن بيگمان يكي از نشانه اي آشكار رشد فرهنگي يك جامعه است .بر خلاف گمان برخي مردم ، تربيت  به طور كلي كاري بسيار دشوار است بويژه تربيت و هدايت نو جوانان ،داراي پيچيدگي ها و نكته هاي ظريف بسياري است.

تربيت انسان از اين جهت كه موجودي پيچيده و عظيم است ، كاري سخت و دشوار است. پيچيدگي هاي روحي انسان به حدي است كه نمي توان رفتار او را به سادگي تحت ضابطه اي مشخص در آورد و از آن آسوده خاطر شد. فرزندان مادر دوران زندگي خود مرحله هاي مختلف را طي مي كنند و در هر مرحه نيازهاي تربيتي ويژه اي دارند . بدون آشنايي با اين مراحل تربيتي و بر خورداري از مهارت هاي لازم ، چگونه مي توانيم فرزندان خود را تربيت كنيم. شايد برخي از پدران و مادران گمان كنند كه اگر شرايط مادي و امكانات تحصيلي را براي فرزندان خود فراهم آورند، وظيفه خود را به خوبي انجام داده اند ، حال آنكه وظيفه پدرو مادر فراتر از اينهاست.

خانواده كانون پذيرايي ازنسل آينده است .دراين كانون ، نهال ارزشهاي انساني ـ كه بذرآن در لحظه آفرينش در ضميمه آدميان پاشيده شده است  ـ بايد رشدونمو كرده درخت انسانيت به بار نبستند ، از اين روهيچ يك از نهاد هاي اجتماعي نقشي را كه خانواده در ساختار فكري ،روحي و اخلاقي انسان دارد ، نمي توانند ايفا كنند. (پيشگفتار از :راهنمايي پدران و مادران)

 

اهميت و ضرورت موضوع:

 

فرزندان درمحيط خانواده ازجايگاهي مهم برخوردارند واگربه نقش آنان توجه كنيم بيشتر واقف مي شويم كه فرزندان صالح گلي از گلهاي بهشت هستند ونيزنتيجه ملاقات پيامبر (ص) بافاطمه وتوصيه هاي سمعصومين در خصوص فرزندان و در خواست سعادتمندي براي آنها ، همه بيانگر اهميت فرزندان در زندگاني والدين است . نقش هايي كه فرزندان در زندگي والدينشان ايفا مي كنند از جمله : بر آوردن انتظارات والدين و ديگران مي باشد . عامل دوم دلگرمي والدين دركانون خانواده است وعامل سوم تداوم حيات خانواده است.عامل چهارم ،احساس مثمر بودن است . عامل پنجم ، ايجاد تنوع در زندگي است . عامل ششم ،در آمدن مادر از تنهايي است .

فرزندان در هر سني كه باشند نياز مبرم به والدينشان دارند و تربيت صحيح در مورد والدين يكي از وظايف مهم آنها مي باشد .

ار بخواهيم مراحل شد انسان را بررسي كنيم خواهيم ديد كه دشوارترين دوران حيات انسان ازجهت تربيتي دوره نوجواني است .اين دوره كه حدود سني ۱۸-۱۲ سال رادربرمي گيرد منطبق بردوره راهنمايي ودبيرستان است .بيشترين مشكلات تربيتي دراين دوره پيش مي آيد واغلب درهمين دوره است كه فرزندان ياازدست مي رونديادرمسيرسعادت گام مي نهند .اين دوره،مرحله انتقال ازدوره كودكي به دوره نوجواني و بزرگسالي است نوجوان ازيك سو در حال هجرت ازوابستگي هاي دوران كودكي است،ازسوي ديگرتوانايي لازم براي حل بسياري ازمسائل زندگي رانداردوهمين نوسان فكري ورواني درماندگي تزلزل وگاه پريشاني و ابهام رادراوايجادمي كندوآرامش روحي اورامي گيرد.(راهنماي پدران و مادران محمد علي سادات)

در اين دوره ، آرامش دوران كودكي  ـ كه ناشي از بي خبري كودك از بسياري از مسائل زندگي است  ـ ديگر در ميان نيست . كودك با اعتماد كامل به اطرافيان خود تكيه كردن در سايه حمايت همه جانبه آنهابه ارامش مي رسد .اماپيدايش رشدفكري وبيدارشدن انگيزه هاي نيرومند فطري در زمينه روحي نوجوان ، عرصه را بر چنان آرامش كودكانه اي بسيار تنگ مي كنند . همزماني اين دوره يا پديده بلوغ ، سبب مي شود كه اين دوره اززندگي انسان از اهميت و حساسيتي ويژه بر خوردار باشد . بلوغ به سان زمين لرزه اي شديد است كه با تكاني شديد سر تا سر وجود نوجوان را به حركت در آورده و ذخاير پنهان وجودش را بيرون مي ريزد. و او را در شرايطي جديد و نا آشنا قرار مي دهد . گويي نوجوان با ورود به دوره بلوغ با جهاني نو آشنا مي شود و افق هاي در برابر ديدگانش گشوده مي شود . دست تواناي آفرينش ،بوسيله بلوغ با جهشي همه جانبه نوجوان را از عالم كودكي جدا كرده تا آماده رشد و كمال مي كند . گويي نوجوانان ديگر باره متولد باشند و با اين تولد دوباره شورونشاط تازه مي يابد وگام در راهي نومي گذارند امااين تولد دوباره بدون تحمل رنج ، زحمت و فشار صورت نمي پذيرد . بلوغ نه تنها انگيزه هاي غريزي و در راس آنها ميل جنسي را در وجود نوجوان پيدا مي كند ، بلكه گرايش هاي عاطفي و رواني او را نيز به ظهور مي رساند . از سوي ديگر ، نوجوان از جهت فكري قدرت و تواني بيشتر مي يابد و مي تواند به امور غير محسوس و انتزاعي بپردازد و چنين قدرت فكري ، دروازه تخيل رابه روي او مي گشايد و او را به عالم درون متوجه مي سازد . او در باره مسائلي كه تا ديروترديدي در باره آنها نداشت ، ترديد مي كند و از اين رو  خواهان باز نگري در افكار و اعتقادات خويش است و مي خواهد به نظام فكري جديد دست يابد كه مسائل تازه او را حل كند و به پرسش هايش پاسخ دهد .(راهنماي پدران و مادران .محمد علي سادات)

بااندكي دقت مي توان در درون نوجوان چه طوفاني به پاست ، از يك سو انگيزه هاي غريزي و عاطفي هر لحظه اورا به سويي مي كشند و تعادل رواني او را به هم مي زنند ؛ از سوي ديگر انواع ترديد ها و دو دلي ها او را با بلاتكليفي درد آوري روبرو مي سازند .در اين ميان آنچه بيش از همه براي نوجوان محسوس است ، ابهام و سردر گمي است . او نسبت به آينده خود نگران است و نمي داند چه سر نوشتي را در پيش رو دارد ؛ همين نگراني از آينده نيز بر فشار هاي دروني او م يافزايد . از اين رو با كوچكترين عاملي تعادل رواني خود را از دست مي دهد و هيجاني مي شود . با توجه به مراحل حساس اين دوره نو جواني ، بايد والدين به اهميت وحساس بودن اين دوره پي ببرند ووالدين بايدبامطالعات بيشتروكسب تجارب دراين زمينه سعي كنند قدم هاي مثبتي بردارند ونقش خودشان راخوب ايفا كنند.(محمدعلي سادات)

 

منابع

 

۱)         روانشناسي رشد ـ كودك و نوجوان ـ تاليف از دكتر محمد پارسا

۲)         تبسم بر شرار نوجواني ـ جود فورد ـ ترجمه نفيسه معتكف

۳)         روانشناسي نوجواني ـ تاليف و ترجمه از دكتر سياوش خليل شوريني

۴)         راهنماي پدران و مادران ـ محمد علي سادات

۵)         نوجوان و خانواده  ـ ترجمه ،هايده وهابزاده

۶)         والدين و فرزندان  ـ نوشته دكتر دودسون ـ ترجمه عبدالرضا صرافان

۷)         رفتارهاي بهنجار و نابهنجار ـ دكتر شكوه نوابي نژاد

۸)         بلوغ و بحران هويت  ـ حميده قربانعلي زاده

۹)         روانشناسي نوجوان براي مربيان  ـ ترجمه رضا شاپوريان

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

مقدمه

اهميت و ضرورت

موضوع و بيان مسئله

(الف) فصل دوم

نوجواني

نوجواني اوليه و نوجواني ثانويه

نجواني يك مرحله انتقال

نوجواني زمان جستجوي هويت است

تكاليف رشد و تكاملي نوجواني

تغييرات جسماني در دوره نوجواني

رشد و تكامل عاطفي و اجتماعي

رشد اجتماعي

رشد عقلي و هوشي

(ب)

مراحل رشد از نظريه اريگسون

نظريه اشپرانگز

نظريه هويگهرست

نظريه هاروكسل در مورد نوجوان

دوره هاي رشد از ديدگاه پياژه

(ج)

نظريه استانلي هال

نظريه فرويد

نظريه آرنولدگزل

نظريه اريكسن

مراحل هشت گانه اريكسن

نظريه اپبرانگز

نظريه كورت لوين

نظريه موري

نظريه ادلر

هربرت كارل

نظريه مازلو

نظريه اريكسون

(د)

نياز

محرم اسرار بودن

آزادي در تصميم‌گيري

توجه و علاقه مداوم والدين

تشويق

نيازهاي شخصي نوجوان

نيازهاي نوجوان چگونگي عمل مي كنند

ايجاد رابطه صميمي با نوجوان

انگيزه استقلال طلبي

نوجوان پندپذير نيست

شخصيت نوجوان را گرامي بداريم

با نوجوان خود مشورت كنيد

كيمياي محبت

با عدالت رفتار كنيد

نقش دوستان

نظريات خود را به فرزندان تحميل نكنيم

به آزادي فرزندان خود احترام بگذاريم

راهنمايي ها براي ياري رساندن

خارها را جمع نكنيد

احساسات نوجوان را جريمه دار نكنيم

ايجاد وابستگي نكنيد

نياز نوجوان به تنها ماندن

آينده نگر نباشيد

انتقاد نكنيد

برخوردهاي گوناگون با عصبانيت

پاسخگويي از صميم قلب

تاكيد بر مسائل اساسي

لذت با هم بودن به عنوان افراد خانواده

مكالمات ناخوشايند

ماجرا بيافرينيد

غم و اندوه نوجوان را به حساب آوريد

جشن گرفتن مناسبت هاي مهم زندگي

به طبيعت وحش و آزاد و قوي آنان احترام بگذاريد

نوجوان را صد در صد باور داشته باشيد

با آنان با احترام رفتار كنيد

اساس رفتار نوجوان از نظر هريگهرست

فرضيه

فصل سوم

(الف)

تعريف مفاهيم

تعريف متغيرها

متغير مداخله گر

تعريف مفهومي

تعريف عملياتي

اعتبار

روايي

(ب)

جامعه آماري

نمونه

نمونه گيري

روش تحقيق

مكان تحقيق

فصل چهارم

تعداد دانش آموزان

نتايج سوالات از طريق روش كرونباخ

توزيع فراواني سوالات

جمع نمرات هر فرد در تمام سوالات و تشكيل جدول فراواني

مقايسه توزيع فراوني هر سوال با توزيع فراواني نظري

جدول طبقات

ميانگين

فصل پنجم

خلاصه اي از نظريه ها

خلاصه اي از فرضيه ها و نتايج بدست آمده از ميانگين و مطابقت با نظريه ها

پيشنهاد

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :