ارس فایل » پایان نامه بکارگيری تعميرات خط گرم(Hot Line) برای کاهش عيب در شبکه های توزيع وکاهش زمان خاموشی ها
تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : رایگان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 121 حجم فایل (مگابایت) : 30 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">پایان نامه بکارگيری تعميرات خط گرم(Hot Line) برای کاهش عيب در شبکه های توزيع وکاهش زمان خاموشی ها</span>

پایان نامه بکارگيری تعميرات خط گرم(Hot Line) برای کاهش عيب در شبکه های توزيع وکاهش زمان خاموشی ها

 

پـيشگفـتار

 

بخش توزيع به عنوان مرز مشترک صنعت برق و مشترکين و متقاضيان برق از اهميت و حساسيت خاصی برخوردار است. تمامی تلاش کارکنان زحمتکش صنعت برق در اين مقطع سازمانی در معرض قضاوت عام قرار می گيرد و بر اين اساس در جلب رضايت مشترکين و پايداری اقتصادی صنعت برق نقش حياتی را به عهده دارد. مديريت در بخش توزيع تنها مديريت بر يک سازمان با گرايش اصلی فنی مهندسی نيست بلکه در آن ديدگاه های گوناگون اقتصادی ، فنی ، مديريتی ، حقوقی و اجتماعی مطرح بوده و بدين سان چند بعدی است. تقويت اين بخش از جميع جهات کمک شايانی به دستيابی صنعت برق به اهداف تعيين شده برای اين صنعت می نمايد و برعکس عملکرد ضعيف آن موجب ارائه تصوير و ذهنيت نامناسب از صنعت برق به عموم خواهد شد. بر اين اساس مدل (EFQM) که شرکت های تابعه وزارت نيرو به خصوص شرکت های توزيع را از دو ديدگاه زير ساختارها (توانمند سازها) و نتايج ، مورد ارزيابی قرار می دهد، به عنوان مدلی مناسب در راستاي تحقق اهداف وزرات نيرو انتخاب گرديده است همچنين انتظار براين است که مديران بخش توزيع با توجه به اهميت بخش تحت مديريت خود به نکات مشروحه زير توجه خاص مبذول دارند.

در زمينه ساختار و نگاه مديريتی ، سه محور اساسی _ ارتقاء رضايت مشترکين ، ارتقاء بهره وری اقتصادی و ارتقایء پايداری فنی بايد مد نظر قرار گيرد و در راه تحقق اين آرمان خط مشی های زير پيشنهاد می شود :

 • کوچک سازی شرکت های توزيع و ارتقاء سطح هوشمندی آنها از طريق برون سپاری تدريجی ، با برنامه و مبتنی بر اصول صحيح اقتصادی و مديريتی و ايجاد ساختار سازمانی پويا و متناسب با ماموريت و تعهدات اين بخش.
 • گذر از سازمان های عملياتی توزيع به سازمان های مديريتی توزيع.
 • استفاده منطقی و اقتصادی از نوآوری ها و فناوری های جديد بخش توزيع.
 • راه اندازی مراکز متمرکز ارتباط با مشترکين جهت کنترل و نظارت بر نحوه ارائه خدمات.
 • توسعه نظام های مهم مديريتی شامل مديريت کيفيت ، مديريت ايمنی ، مديريت بهره وری و مديريت منابع انسانی در سازمان ها (جدا از بوروکراسی غير ضروری برای کسب گواهينامه های مرتبط) .

 

چکيده:

 

تعميرات خط گرم [۱] برای نخستين بار در سال ۱۹۱۳ در ايالت اوهايو آمريکا صورت گرفت.  در آن زمان ابزار بسيار ساده و ابتدايی مثل چوب های بلند در اختيار سيم بانان قرار می گرفت که به وسيله آن سيم برق دار را از محدوده کار خود دور کرده و عمليات تعويض مقره های شکسته را انجام می داند.

به دليل عدم فن آوری در عايق سازی و ايجاد امنيت برای سيم بانان عمليات محدود به شبکه ها تا سطح ولتاژ ۱۱ کيلو ولت بود و برای ولتاژهای بالاتر اين چوب ها جوابگو نبودند. با توجه به سود سرشار مالی در اين نوع تعميرات ، شرکتهای ديگر نيز به اين نوع تکنولوژی روی آوردند به طوری که تا ۱۹۲۰ سه شرکت سازنده تجهيزات خط گرم در ايالت های مختلف آمريکا مشغول به کار با خط گرم شدند. بزرگ ترين شرکت فعال در آن سال ها شرکت TIPS TOOLS   بود که پيشرفت های خوبی در اين زمينه به دست آورد به طوری که انجام عمليات را تا سطح ۳۳ کيلو ولت امکان پذير ساخت.

عمليات خط گرم در ايران نيز در سال ۱۹۶۴ (۱۳۵۳) پس از حدود ۵۰سال مورد توجه کارشناسان صنعت برق قرار گرفت ولی جرقه اين کار برای تهيه و ساخت و ساز تجهيزات خط گرم در داخل کشور جهت کار روی شبکه های ۲۰ کيلو ولت برای اولين بار وبا  هدف های بشرح ذيل است:

 

 • باز و بست انواع جمپرها تحت تانسيون ۲۰ کيلو ولت
 • پاکسازی حريم اشجار ۲۰ کيلو ولت
 • تحکيم يراق آلات ۲۰ کيلو ولت

 

به همين دليل طی قراردی يک شرکت آمريکايی ملزم به آموزش و راه اندازی گروه های خط گرم در ايران شد. پس از آموزش تعدادی استادکار ، گروه های خط گرم در تهران و خوزستان فعال شدند و برخی تعميرات تا سطح ۲۰ کيلو ولت و بعضا ۶۳ کيلو ولت به صورت گرم انجام می شد. بعلت وقوع انقلاب اسلامی و متعاقب آن جنگ تحميلی و خروج متخصصان آمريکايی از ايران ، تعميرات خط گرم به تدريج مورد بی توجهی قرار گرفت به طوری که در دهه شصت هيچ گونه تعميرات خط گرم در ايران صورت نپذيرفت با توجه به نياز عمده کشور به اين تکنولوژی ، وزارت نيرو تعميرات خط گرم را در زمره سياست های خود قرار داده است لذا راه اندازی گروه های خط گرم در شرکت های توزيع در دستور کار شرکت های تابعه وزارت نيرو قرار گرفته است.

 

فـصل اول

 

منـشـاء خـامـوشـی ها و تـدابـيرلازم بـرای کاهش قطعي ها

 

مـقدمـه

 

با پيشرف روزافزون تمدن بشری ، نياز به انرژی سالم ، ارزان و مفيد همواره مورد توجه انسان بوده و با تحولات شگرفی که در زندگی روزمره انسان ها به وقوع پيوسته ، انرژی الکتريکی ارجحيت ويژه ای يافته است به گونه ای که به جرات می توان گفت امروزه بدون انرژی برق تمدنی برای بشر متصور نيست و اين وابستگی با افزايش سطح زندگی و توسعه شتابان صنايع و فن آوری ، بيش از پيش قوی تر ، حياتی تر و اجتناب ناپذير تر می شود.

در اين ميان کشورهای جهان ، سالانه سرمايه گذاری های کلانی را در جهت تامين نيروی برق ، در قالب برنامه ريزی های کوتاه مدت هزينه می نمايند و صنعت برق هر کشور جزو مهمترين و حياتی ترين صنايع به شمار می رود.اين دو عامل سبب شده است امروزه بحث های تداوم [۱] و کيفيت [۲] انرژی الکتريکی مورد توجه قرار گيرد به طوری که به نظر می رسد در آينده ای نه چندان دور شرکت های تامين کننده انرژی الکتريکی  در ازای خاموشی ها و کيفيت نامطلوب برق به مشترکين خود خسارت پرداخت نمايند.

در کشور ما نيز شرکت های توزيع به عنوان تامين کنندگان نيروی برق مشترکين خود ، وظيفه خطيری بر عهده دارند و تامين پايداری انرژی الکتريکی و تداوم سرويس دهی به مشترکين و جلب رضايت آنان با افزايش کيفيت و قابليت اطمينان شبکه ، مهم ترين هدف شرکت های توزيع در نظر گرفته شده است.بديهی است بدون توجه به بهره برداری بهينه از شبکه های توزيع و عدم دقت در نگهداری شبکه ها و مهمتر از همه بدون برنامه ريزی در جهت اصلاح ، پايداری ، توسعه ، استاندارد آنها وهمچنين هر گونه وقفه در فروش انرژی به مشترکين ، موجبات عدم جلب رضايت مشتری را فراهم آورده و سبب افزايش روزافزون مشکلات شبکه های توزيع خواهد شد.

آمار و بررسی های انجام شده مويد اين مهم است که بيش از ۵۰ درصد انرژی های توزيع نشده مربوط به شبکه توزيع بوده که حدود ۶۵ درصد آن مربوط به خاموشی های شبکه فشار متوسط می باشد. اين در حالی است که بيش از  ۹۰ درصد انرژی های توزيع نشده مربوط به شبکه فشار متوسط توزيع به دليل خاموشی های ناشی از خطوط هوايی است ؛ لذا اين مهم توجه به علل و عوامل پديد آورنده خاموشی ها در خطوط هوايی و رفع نواقصات آن ها را ضروری می سازد

 

 1. Reliability
 2. Quality

انـواع قطعـی هـا وعوامـل خطا

شبکه های توزيع انرژی الکتريکی ، گسترده ترين بخش سيستم قدرت و واسط ميان مصرف کنندگان و بخش انتقال و توليد می باشد ؛ لذا به دليل گسترده و شعاعی بودن و نزديکی به مصرف کنندگان ، از حساسيت خاصی برخوردار بوده و سهم قابل توجهی از رخدادهای شبکه را به خود اختصاص داده است به طوری که بروز هرگونه اختلال حتی در قسمت کوچکی از آن ، تغذيه مشترکين را به مخاطره می اندازد.

ساختار ، تنوع و تعداد تجهيزات به کار رفته در شبکه های توزيع باعث شده است بخش اعظم خاموشی ها مربوط به شبکه های توزيع بوده و از اين رو بهبود شبکه توزيع و کاهش خاموشی های اين بخش از اهميت بالايی برخوردار باشد.

نشريه «آمار تفصيلی صنعت برق ايران» ويژه توزيع نيروی برق که همه ساله از سوی معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی توانير منتشر می گردد ، به عنوان يکی از مراجع معتبر منتشر شده از نظر اطلاعات شبکه های توزيع در کشور می باشد .

بنابر گزارش اين نشريه در سال ۱۳۸۴ در کل کشور متوسط مدت زمان خاموشی هر مشترک برای خاموشی های با برنامه ۵۸/۰ دقيقه در روز، برای خاموشی های بی برنامه ۸۵/۰ دقيقه در روز و در مجموع ۴۳/۱ دقيقه در روز می باشد،که اين مقدار معادل ۵۲۲ دقيقه در سال برای هر مشترک است.

مدت زمان خاموشی هر مشترک در سال (بر حسب دقيقه ) شاخصی است که به عنوان يکی از معيارهای مقايسه عملکرد سازمان ها يا شرکت های صنعت برق کشورها در سطح جهان مطرح می گردد . به عنوان مثال بر اساس گزارش رسمی شرکت برق کشور کره جنوبی برای شاخص های مطلوب عملکرد مديريتی آن شرکت ، متوسط زمان خاموشی ها هر مشترک در سال ۱۹ دقيقه اعلام گرديده که با مقدار معادل آن در کشورمان تفاوت چشمگيری دارد.

مدت زمان خاموشی هر مشترک در سال (بر حسب دقيقه ) و تعداد خاموشی هر مشترک در سال در کشورهای مختلف جهان به ترتيب در جداول (۱-۱) و (۱-۲) آمده است

 

منابع و مراجع

 

 1. افزايش پايداری شبکه های توزيع تدابير لازم جهت کاهش قطعی خطوط هوائی ؛ محمد رضا اصولی تبريزی، کريم روشن ميلانی ، حسين رحمدل خوش نژاد .
 2. نشريه آمار تفضيلی صنعت برق ايران بخش توزيع ۱۳۸۳٫۱۳۸۴٫۱۳۸۷٫
 3. طراحی الکتريکی خطوط انتقال نيرو – بخش اول .
 4. جزوات دوره های آموزشی خط گرم ، واحد آموزش شرکت توزيع نيروی برق مشهد .
 5. آيين نامه ايمنی کار روی خطوط و تجهيزات برقدار .
 6. مقالات نهمين کنفرانس شرکت های توزيع  برق .

 

فهرست:

 

فصل اول

منشاء خاموشی ها و تدابير لازم برای کاهش قطعی ها

مقدمه.۳

انواع قطعی ها و عوامل خطا.۴

قطعی دستی (خواسته/ بابرنامه/ برنامه ريزی شده ).۸

 • عوامل محيطی (تاثيرات شيميايی محيط بر تاسيسات).۹
 • عوامل فنی (تاثيرات فعل و انفعالات فنی در شبکه).۹

قطعی حفاظتی (ناخواسته/ بی برنامه/ اتفاقی).۱۱

 • قطعی حفاظتی گذرا.۱۲
 • قطعی حفاظتی ماندگار.۱۳

تاثير و پيامدهای ناشی از خاموشی.۱۵

 • تاثير خاموشی ها بر ماشين های الکتريکی.۱۵
 • تاثير خاموشی ها بر ترانسفورماتورهای توزيع.۱۶
 • تاثير خاموشی ها بر کليدهای قدرت.۱۷
 • تاثير خاموشی ها بر لوازم خانگی.۱۸
 • تاثير خاموشی ها بر منابع.۱۹

هزينه خسارات ناشی از خاموشی برق.۲۰

عوامل مهم افزايش زمان خاموشی برق.۲۴

 • عوامل فنی.۲۵
 • عوامل غير فنی.۳۱

عوامل موثر در کاهش خاموشی های برق.۳۴

ارائـه راهکارهـای مناسب بـرای کاهـش قـطعي ها و انرژی تـوزيـعنشده.۳۸

 • عوامل زودگذر.۳۸
 • عوامل قطعی های ناخواسته.۳۹
 • عوامل قطعی های خواسته شده.۴۰

دسته بندی مصرف کنندگان برق در جهت کاهش قطعی ها.۴۰

استفاده از دوربين های تصويربرداری حرارتی.۴۲

 • مشخصات فنی دوربين ترموويژن مورد نياز برای کاربرد در شبکه های توزيع.۴۳
 • گستره دمای قابل اندازه گيری.۴۴
 • کاربرد های دوربين ترموويژن.۴۴

افزايش قابليت اطمينان برق رسانی.۴۷

ضريب اطمينان طراحی.۴۹

 

فصل دوم

عمليات خط گرم

تاريخچه عمليات خط گرم.۵۲

ضرورت اجرای عمليات خط گرم.۵۵

روش های مختلف انجام عمليات خط گرم.۵۷

 • غيرمستقيم يا فرمان از دور(خارج ازحوزه الکتريکی).۵۷
 • مستقيم يا فرمان از نزديک(داخل حوزه الکتريکی).۵۸
 • روش اجرای کار در داخل حوزه های فشار قوی.۵۹

اصول تعميرات وتجهيزات مورد استفاده درعمليات خط گرم.۶۰

 • پاکسازی اشجار در حريم شبکه های برقدار ۲۰ کيلوولت.۶۰
 • تحکيم يراق آلات.۶۳
 • باز و بست جمپرها تحت تانسيون.۶۵

ليست تجهيزات مورد استفاده در عمليات خط گرم.۶۸

ملاحظات ايمنی و استانداردهای موجود در زمينه خط گرم.۱۰۵

 

فصل سوم

تعميرات بدون قطع برق (MTPI)

تعميرات بدون قطع برق (MTPI).118

 • توسعه عمليات مت پی درکشورکره جنوبی.۱۱۸
 • تکنيک تغذيه موقت با پست موبايل.۱۱۹
 • تکنيک تغذيه موقت با کابل های کنارگذر.۱۱۹
 • تکنيک کليدهای سيار.۱۲۰
 • تکنيک عمليات تغذيه مستقيم.۱۲۱
 • به کارگيری کراس آرم کمکی موقت.۱۲۱

منابع و مراجع.۱۲۱

قیمت فایل : رایگان

دسته بندی : تاريخ : ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :