ارس فایل » جهانی شدن پایان نامه جهانی شدن | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق پاورپوینت مقاله | ارس فایل|
بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 113 حجم فایل (مگابایت) : 0.07 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">جهانی شدن پایان نامه جهانی شدن | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق پاورپوینت مقاله | ارس فایل|</span>

جهانی شدن پایان نامه جهانی شدن

 

پایان نامه جهانی شدن

 

جهانی شدن

 

بعد از آزاد سازی اقتصادی انتظار می رفت که به دلیل  افزایش سرمایه گذاری خارجی  رشد اقتصادی بالاتر رفته و جذابیت کشورهای LDC افزایش یافته و باعث دسترسی آنها به Tech مدیریت و بازارهای صادراتی  شود. برخی کشورها مثل کره ،تایوان ،هنگ کنگ و سنگاپور موفق بوده اند و توانسته اند فقر را کاهش دهند البته اقتصاددانها می گویند  این مساله به خاطر  آزادسازی اقتصادی نبوده بلکه به خاطر  سیاست برون نگر و جسارت آنها در استفاده از موقعیت های موجود بوده است.تقریبا در تمام کشورهای بلوک شرق و آمریکای جنوبی  توزیع در آمد بدتر شده است و حتی در جنوب شرق آسیا هم به نوعی نابرابری داشته ایم.

ادغام در اقتصاد جهانی  موجب افزایش درآمد سرانه می شود ولی  به دلیل تمرکز منابع به جهت  بهره گیری از مقیاس تولید  ، توزیع درآمد بهبود چندانی نمی یابد و یا حتی ممکن است  در مراحل بدتر هم شود.نتایج حاصل از کشورهای  مختلف در زمینه توزیع در آمد  متفاوت است و این تفاوت  بستگی به آن دارد که بررسی در کدام مرحله از ادغام صورت می گیرد اگر در مراحل اولیه باشد سطح پایین است اما در مراحل بعد بهبود می یابد.

توسعه روندی چند بعدی است که درصدد ایجاد بهبود مستمر و گسترده ای در کیفیت زندگی و معیارها و شاخص های زندگانی است . گرچه رشد اقتصادی شرط لازم توسعه است , اما شرط کافی نیست . در اقتصادهای درحال رشد , میتوان توسعه را وسیعا” کاهش فقر وبیکاری تعریف کرد, گرچه عوامل دیگری نیز وجود دارد. موضوع محوری سیاست توسعه, بویژه درکشورهای درحال توسعه , این است که چگونه می توان فرصت های اشتغال و دسترسی به آموزش معنادار را افزایش داد. نظام مالکیت فکری یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی درسطح ملی و بستری برای توسعه است . مالکیت فکری بطور روزافزون درجوامع دانش پژوه این هزاره , برای توسعه پایدار کشورهای درحال توسعه, بویژه کشورهای کمتر توسعه یافته , تبدیل به ابزار مهم میشود. بنابراین, فهم پایه های حقوقی و اقتصادی نظام مالیکت فکری پیش شرطی برای درک افزایش نقش و اهمیت آن در استراتژی های ملی درجهت تقویت رقابت و تسریع توسعه اقتصادی – اجتماعی است .

بهینه کردن بهره برداری از نظام مالکیت فکری در رقابت های تکنولوژی و اقتصادی بسیار اهمیت دارد, چرا که بی شک در سالهای آتی این امر شدت خواهد گرفت . رقابت های بین المللی را تنها برحسب تولید با کیفیت عالی و با همکاری تکنولوژی نوین میتوان حفظ کرد, و رقابت های کیفی و رشد در تجارت می توانند فرصت های شغلی کافی و مناسبی را تضمین کنند.

نظام مالکیت فکری با تدوین مواد قانونی حق انحصار, موجب تامین امنیت قانونی مورد نیاز موسسات فنی و علمی و نیز شرکتهای سرمایه گذاری میشود که علاقمند به استفاده از امکان تشویق برحسب منابع مادی و اکتشافات ضروری هستند. همچنین , کارفرمای آنان علاقمند به استفاده از مهارتشان در پژوهش و توسعه اندیشه های نوین با ارزش آنان است که میتوانند در پیشرفت مداوم محصولات موجود با تولید محصولات جدید مورد بهره برداری قرار گیرند.

 

فهرست مطالب

 

تعریف جهانی شدن ۱

برخی رویکردهای جهانی شدن           ۱

بررسی روند جهانی شدن      ۱

سیاست های آزادتر دولتی     ۱

بررسی روند جهانی شدن      ۲

  • اتخاذ سیاست های برون نگر ۲

ویژگی های جهانی شدن در عصر جدید ۲

ابعاد جهانی شدن    ۳

  • جهانی شدن دانش و تکنولوژی به علت مسائلی مانند  کم شدن هزینه های ارتباطات و تجمیع دانشمندان        ۳

کشورهای توسعه یافته و فرایند جهانی شدن        ۳

کشورهای در حال توسعه و فرایند جهانی شدن    ۳

پیامدهای جهانی شدن           ۴

جهانی شدن و اثر آن بر توزیع درآمد    ۴

جهانی شدن و اثر آن بر اشتغال           ۵

طبقه بندی جهانی تکنولوژی  ۵

چالش ها ی فراروی جهانی شدن         ۶

توسعه اقتصادی – اجتماعی   ۸

سازمان جهانی تجارت و حقوق مالکیت فکری     ۱۴

حقوق مالکیت فکری در کشورهای درحال توسعه ۱۹

پیامدهای حقوق مالکیت فکری برای تجارت       ۲۳

چالشها و مزیتهای حقوق مالکیت فکری ۲۵

انتقال فناوری تحت شرایط تجاری به کشورهای درحال توسعه         ۲۵

مهار تجارت کالاهای تقلبی    ۲۷

ارتباط با تجارت : صادرات و واردات  ۲۸

نپیوستن ایران به نظام بین المللی حق مولف       ۲۹

انتقال فن آوری کسب مجوز و حق بهره برداری از آن       ۳۱

نقش اقتصاد داخلي در رقابت‌پذيري(نگین)          ۳۵

بررسي عامل اقتصاد داخلي در ايران    ۳۶

نقش سياست‌گذاري دولت در رقابت‌پذيري           ۳۶

مديريت تحقيق و توسعه       ۴۱

تاريخچه تحقيق و توسعه:     ۴۳

اهداف تحقيق و توسعه در سطح سازماني:          ۴۶

تعديل اقتصادي(گودرزی)     ۵۶

مدار گردش اقتصادي           ۵۷

مدار ساده دريك اقتصاد پولي  ۵۸

روش هاي تعديل قيمت ها     ۵۹

نتيجه گيري          ۶۱

۲- تعديل بودجه دولت         ۶۱

دلائل كارائي پائين بخش عمومي         ۶۲

ابعاد سه گانه اصلاح بخش عمومي      ۶۲

اصلاح سيستم ماليه دولتي: شامل دو بخش مي باشد.اول بررسي درآمد دولتي .دوم بررسي هزينه هاي دولت   ۶۲

بررسي هزينه هاي دولتي     ۶۲

اصلاح نظام تشكيلاتي و مديريتي دولت ۶۳

۳- تعديل سيستم پول و اعتبار و سرمايه            ۶۴

بخش واقعي اقتصاد ۶۴

سياست هاي تعديل در تجارت بين المللي            ۶۶

تعدیل مقررات ( مقررات زدایی )        ۷۰

پيامدهاي خصوصي‌سازي بدون آزاد سازي         ۷۳

یک شرط لازم برای خصوصی سازی  ۷۳

سيستم نواوري      ۷۴

سيستم نواوري ملي ۷۵

خصوصيات سيستم نواوري   ۷۵

اجزاء اصلي سيستم هاي نواوري و روابط ميان آنها          ۷۶

كاركردها وفعاليتهاي نظام ملي نوآوري ۷۷

روابط ميان اجزاءو كاركردهاي سيستم نواوري    ۷۸

نگاشت نهادي        ۷۸

مطالعات محك زني  Benchmarking studies  ۷۸

دليل ورود محك زني در نظام ملي نوآوري         ۷۹

چالشهاي محك زني در ايران  ۸۰

سنجش نوآوري :    ۸۰

سنجش نوآوري : سطح ملي   ۸۰

بخش نظام ملي نوآوري : تحليل توصيفي           ۸۱

چارچوب تجزيه وتحليل نظام نوآورانه (توصيفي)            ۸۲

سيستمهاي ملي نوآوري آمريكا            ۸۳

الف . همكار ي بنگاهها ي صنعتي       ۸۳

ب . تعامل صنعت با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي ۸۳

ج . اشاعه تكنولوژي           ۸۴

د. جابجايي نيروي كار         ۸۴

طبقه بندی دخالت های دولت  :           ۹۱

دخالت دولت در بازار عوامل ۹۲

دخالت های دولت در توسعه زیر ساختها            ۹۵

طبه بندی لال        ۹۸

شرایط دخالت دولت در فرایند توسعه صنعتی      ۹۹

مولفه های استراتژی توسعه صنعتی    ۱۰۰

ظهورشرایط جدید برای رشد صنعتی    ۱۰۲

نقش دولت در توسعه صنعتی آینده       ۱۰۴

اقتصاد تکاملی(شهره)          ۱۰۴

سابقه و منشاء اقتصاد تکاملی ۱۰۵

نوآوری ها و مدیریت اقتصادی           ۱۰۸

نظام خودجوش      ۱۱۰

تحولات تکنولوژیکی          ۱۱۰

سيستم نوآوري      ۱۱۲

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : 24 سپتامبر 2017 به اشتراک بگذارید :