ارس فایل » حجاب پایان نامه رویکرد تطبیقی به حجاب از منظر فقه و حقوق |پروژه پایان نامه |ارس فایل
زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 28200 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 91 حجم فایل (مگابایت) : 0.31 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">حجاب پایان نامه رویکرد تطبیقی به حجاب از منظر فقه و حقوق |پروژه پایان نامه |ارس فایل</span>

حجاب پایان نامه رویکرد تطبیقی به حجاب از منظر فقه و حقوق

 

پایان نامه رویکرد تطبیقی به حجاب از منظر فقه وحقوق

 

چکیده  پایان نامه رویکرد تطبیقی به حجاب از منظر فقه و حقوق

 

پایان نامه درسه فصل تنظیم گردیده است. فصل اول به تعریف واژگان واصطلاحات، حجاب پرداخته شد. در فصل دوم به بررسی عوامل موثر در شکل‌گیری حجاب که بطورکلی سه عامل مهم وراثت ومحیط واراده انسان که در شخصیت انسان و شکل‌گیری اخلاق ورفتار او موثر هستند پرداخته شده و همین طورآیات وروآیاتی که دراین زمینه دلالت داردآورده شده که دربحث خانواده به نقش والدین در عفت وپاکدامنی فرزندان ونقش زوجین درعفت و پاکدامنی یکدیگر اشاره شده وهمچنین به مهمترین زمینه‌های فردی موثر درحجاب ازجمله ایمان، تقوا ودعاو… اشاره شده است. ودر فصل سوم از دیدگاه قرآن وسنت ضرورت حجاب بیان شده واز نظر فقها وحقوق اسلامی به بیان ضرورت حجاب پرداخته شده است. ودر پایان ضمن نتیجه گیری نهایی پیشنهادات وراهکارهای اجرایی قانون درباره بی حجابی آورده شده است.

 

کلمات کلیدی: حجاب- وراثت- محیط- خانواده- عفت- ایمان- تقوا- قرآن- سنت- فقها– حقوق اسلامی

 

مقدمه

 

یکی از مسائل مهم دین اسلام، پوشیده بودن زن دربرابر مرد بیگانه است که در قرآن درباره آن تصریح شده و روآیات وسیره ائمه اطهارعلیه السلام هم بر آن تأکید دارند. از موارد مهم رعایت حریم میان مردان و زنان این است که زنان بایدخودرا از چشم مرد بیگانه پوشیده نگه دارد. و این پوشیدگی که از موارد مهم و خیلی حساس جامعه اسلامی می‌باشد وگاهاً از حربه عدم پوشیده بودن، استعمار چه استفاده‌هاي بسیار زیادي برده و در قالب تهاجم فرهنگی نتایج بزرگی هم بدست آورده است.

لازم است آثار و طبعات این مسئله یعنی بی حجابی و بد حجابی و عدم پوشش، به روز براي افراد جامعه و جوانان بخصوص زنان و دختران اطلاع رسانی و بیان شده و ضرروت و علت حجاب و پوشش بیان و توضیح داده شود.

به همین خاطر بر آن شدیم تا در این بحث مهم از این ارزش اسلامی یعنی حجاب و پوشش را ابتدائاً تعریف کرده و از طریق قرآن که بزرگترین و معتبرترین سند ما براي دفاع از هر گونه هجمه‌ي فرهنگی به جامعه‌ي اسلامی مان می‌باشد، ضرورت حجاب و پوشش را با توجه به آیات مبارکه قرآن به اثبات رسانیده‌ایم.

ائمه اطهار علیه‌السلام در همه زمینه‌ها راهگشاي جامعه اسلامی و افراد آن بوده و هستند، سخنان و تذکرات و توصیه‌هاي مهم آنان در مورد مسئله‌ي حجاب و پوشش، اگر واقعاً به آنها عمل شود، مایه‌ي سعادت و خوشبختی انسان می‌باشد که در این زمینه به چند نمونه از این روآیات اشاره شده است.

در ادامه و پایان نوشتار، به عنوان عضوي از جامعه اسلامی وظیفه اي داریم گرانسنگ، که با عقل سلیم خود به آن چه که در جامعه میگذرد هوشیارانه توجه کرده که نتیجه چشم چرانی و هوسرانی و بی بند باري و لاابالی گري و بی حجابی جز نابودي و نیستی افراد بدحجاب چیزي دیگري نمی‌باشد. بنابراین به آسانی شخصیت و انسانیت خود را زیر پا نگذاشته و دردام فریبنده ( بدون پوشش راحت زندگی کنید) شعار تهاجم فرهنگی غرب و استعمار، گرفتار نشویم که: ارزش و منزلت انسان در پوشیده بودن انسان است.

 

فصل اول : كليات و مفاهيم

 

۱-۱ بیان مسئله

 

در دین مبین اسلام به حرمت وتکریم زنان اهمیت فراوانی قائل شده است به طوریکه برای حفظ گوهر والای آنان از هرگونه تعرض، قواعد و قوانین جهان شمول وهمه جانبه‌ای وضع کرده است، یکی از مهمترین آنها تاسیس مسئله حجاب به عنوان حافظ و پاسدار گوهر والای زنان است تا از یک‌سو این موجود شریف را از تعرض ناباب پاس داشته واز طرف دیگر به امنیت جامعه نیز اهتمام ویژه‌ای قائل شود.

 

۱-۲- اهمیت وجایگاه موضوع

 

با توجه به اهمیت موضوع وحفظ کرامت وعظمت زنان ومقابله با هرنوع نا هنجاری افراطی وتفریطی پژوهش در این باره ضروری به نظر می‌آید.

 

فهرست مطالب

 

چکیده  ۱

مقدمه   ۲

فصل اول: كليات و مفاهيم

۱-۱ بیان مسئله ۳

۱-۲- اهمیت وجایگاه موضوع     ۳

۱-۳ – سئوال اصلی وفرضیه تحقیق       ۴

۱-۴- ضرورت تحقیق و روش تحقیق      ۴

۱-۵- پیشینه بحث       ۴

۱-۶- تعاریف واژگان واصلاحات   ۵

۱-۶-۱- حجاب در لغت  ۵

۱-۷-تمایز مفهومی واژه حجاب و عناوین مرتبط   ۸

۱-۷-۱-حجاب و حجاب ۸

۱-۷-۲-حجاب و تقوی   ۱۰

۱-۷-۳-حجاب و حیاء   ۱۱

۱-۷-۴- حجاب و پوشش         ۱۴

۱-۸- تعریف مفاهیم     ۱۵

۱-۸-۱- بصر    ۱۵

۱-۸-۲- غض    ۱۶

۱-۸-۳- من     ۱۷

۱-۸-۴- حفظ فرج       ۱۷

۱-۹- چیستی حجاب    ۲۰

۱-۹-۱- حجاب، فطری یا اکتسابی –نسبی یا مطلق ؟      ۲۰

نتیجه گیری     ۲۱

فصل دوم: عوامل موثر در شکلگیری حجاب

۲-۱- وراثت     ۲۴

۱-۲-۱- آیات   ۲۴

۱-۲-۲- روآیات ۲۵

۲-۲- محيط     ۲۹

۲-۲-۱- خانواده ۲۹

۲-۲-۱-۱- نقش والدین در عفت فرزندان ۳۰

۲-۲-۱-۱-۱-پاکدامنی والدین    ۳۰

۲-۲-۱-۱-۲- رعایت مسائل زناشویی در حضور فرزندان    ۳۱

۲-۲-۱-۱-۳- عدم تبعیض بین فرزندان  ۳۴

۲-۲-۱-۱-۴- تسریع در امر ازدواج فرزندان        ۳۵

۲-۲-۱-۲- نقش والدين در عفت و پاكدامني يكديگر       ۳۶

۲-۲-۱-۲-۱-انتخاب همسر عفیف وپاکدامن       ۳۶

۲-۲-۱-۲-۲- محبت کردن به همسر     ۳۷

۲-۲-۱-۲-۳- آراستگی برای همسر       ۳۸

۲-۲-۱-۲-۴- تامین نیاز جنسی همسر   ۳۹

۲-۲-۱-۲-۵- غیرت     ۴۱

۲-۲-۲- اجتماع ۴۲

۲-۲-۲-۱- وظیفه مردم ۴۳

۲-۲-۲-۲- وظیفه حکومت        ۴۴

۲-۳- خود انسان (اراده ) ۴۵

فصل سوم:  بررسی ضرورت و تطبیق ومقایسه حجاب درقرآن وسنت و فقه و حقوق

۳-۱- حجاب در قرآن    ۴۶

۳-۱-۱- عفت کلام در قرآن      ۴۷

۳-۱-۲- حجاب در قرآن ۴۷

۳-۱-۳- مشتقات «عف»در قرآن           ۴۸

۳-۱-۴- آیاتی که بطور صریح بر وجوب ولزوم اصل حجاب زنان دلالت دارد          ۵۱

۳-۲- حجاب در سنت   ۵۵

۳-۲-۱- حجاب از دیدگاه پیامبر اکرم(ص)         ۵۶

۳-۲-۲- حجاب از منظر حضرت فاطمه (س)      ۵۷

۳-۲-۳- حجاب از ديدگاه امام رضا(ع)     ۵۸

۳-۲-۴- حجاب از ديدگاه امام صادق(ع) ۵۸

۳-۳- حجاب در فقه(دیدگاه فقهاء)         ۵۹

۳-۳-۱- احکام حجاب از دیدگاه امام خمینی (ره)          ۵۹

۳-۳-۲- حجاب از ديدگاه حضرت آیت الله خامنهای        ۶۰

۳-۳-۳- حجاب از ديدگاه آیت الله وحید خراسانی (مد ظله)         ۶۰

۳-۳-۴- حجاب از ديدگاه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (رحمة الله علیه)       ۶۱

۳-۴- دیدگاه قانون و حقوق اسلامي درباره حجاب          ۶۳

۳-۵- قلمرو، موانع و راه کارهای اجرای قانون درباره بی حجابی     ۷۳

نتیجه گیری     ۷۵

فهرست منابع و ماخذ    ۷۷

منابع فارسی     ۷۷

منابع عربي       ۷۹

مجلات ۸۲

 

قیمت فایل : 28200 تومان

دسته بندی : , تاريخ : 21 نوامبر 2016 به اشتراک بگذارید :