ارس فایل » پایان نامه ساختار و تشکیلات حکومتی ایران از دوره خلفای راشدین تا عصر مامون
ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 148 حجم فایل (مگابایت) : 0.247 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه ساختار و تشکیلات حکومتی ایران از دوره خلفای راشدین تا عصر مامون</span>

ساختار و تشکیلات حکومتی ایران از دوره خلفای راشدین تا عصر مامون

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

۱-۱- مقدمه

 

تاريخ ايران اسلامی با انقراض امپراتوري كهنسال ساساني آغاز می شود هر كس که به تاريخ ايران   مي نگرد مي¬خواهد بداند چرا امپراتور ي متمدن ساساني با چنان سرعتي تعجب برانگيز سقوط كرد.

آنچه مسلم است، مقارن هجوم اعراب مسلمان ، ايران ساساني از پاي درآمده بود و شقاق و نفاق بين طبقات ، اختلافات و رقابتهاي ميان نجبا ، آن را به ورطه نيستي كشانيده بود و پيوستگي دين و دولت كه اساس سياست دولت ساساني به شمار مي آمد ، موبدان را مداخله جوي و قدرت طلب نموده بود . موبدان ابزار سلطه سياسي شاهي و توجيه كننده سياست هاي آنان به شمار مي رفتند و عليرغم قدرت فراواني كه داشتند هرگز به نفع مردم قدمي برنمي داشتند.

ساختار طبقاتي خشك و بي انعطافي كه ساسانيان ارائه دهنده آن بودند و مكتب زرتشت توجيه گر آن بود باعث مي گرديد تا دين رسمي كشور علاقه و اقبال عمومي خود را از دست بدهد.

طبقات كاملا” بسته بود و هيچ كس حق نداشت از طبقه اي وارد طبقه بالاتر شود و براي همين مردم نمي توانست از صميم قلب به حکومت خدمت کنند و چنانچه دیده شد حمله اعراب در برخي موارد به آنها كمك نيز مي كردند.

تعصب شديد مويدان، بي علاقگی بزرگان و دولتيان به مردم ، شكستن سدهاي دجله و فرات ، شيوع بيماري هاي خانمان برانداز چون وبا ، طاعون ، اختلاف شديد طبقاتي ، باعث رنجوري اركان كشور شده بود.

در اوج ضعفهاي حكومت ساساني و اوضاع بحراني ايران، دولت جديدالتاسيس اسلامي با تمام نيرويي كه به بركت اسلام و در سايه يك پارچگي ووحدت بدست آورده بود براي گسترش اسلام و كسب غنائم جنگي تلاش عظما مي كرد و هدف اصلي اعراب علاوه بر گسترش حوزه جغرافيايي اسلام و ترويج آئين اسلام ، گشايش در زندگي شان بوده است و از فرامين برخي خلفا ، براي سپاه  مسلمانان، و پيامهاي فاتحان عرب، مي توان اين نكات را به خوبي درك كرد. ايرانيها از عربها به خوبي استقبال كردند و دين اسلام را با رغبت  پذيرفتند صرف نظر كردن از مذهب زرتشت براي ايرانيان مشكل نبود ، زيرا به سبب ضعف ساساني ، پيشوايان ديني نفوذ خود را از دست داده بودند و اگردين  اسلام به سرزمين ايران راه    نمي يافت به احتمال زياد مردم ايران به دين مسيحيت گرايش پيدا مي كردند.

خلفاي راشدين علي الخصوص  حضرت علي (ع) با ايرانيان با مهرباني رفتار مي كردند و حضرت علي (ع) هرگز اعراب را بر ايرانيان برتري نمي داد و همين امر باعث شده بود تا ايرانيان گرايش بيشتري به دين اسلام داشته باشند و دولت اموي كه اساس آن بر تعصب عربي استوار بود مسلمانان غير عرب را موالي ناميده و به چشم تحقير آميز به آنها  مي نگريستند و آزادگان و نژادگان ايران را مانند بندگان درم خريدار ، از تمام حقوق  و شئون مدني و اجتماعي محروم مي ساختند.

ايرانيان در همه عصر اموي ذليل و  خوار و خدمتگزار عرب بودند و كارو منصب مهمي در دست آنها نبود و آنان را براي كارهاي پست و اعمال سخت استخدام مي كردند و مشاغل آبرومند همه در دست عرب بود .

حس نفرت از عرب سبب گرديد تا ايرانيان مستعدگرايش به هر دعوت مخالف با بني اميه باشند و به گروههايي چون شيعه و خوارج بپيوندند و در قيام هايي مانند مختار و ابن اشعث و عباسيان نقش فعال داشته باشند و سرانجام با عباسيان همدست شده و حكومت اموي را سرنگون كردند.

ايرانيان كه در پيروزي عباسيان سهم به سزايي داشتند مشاغل و مناصب حساس حكومتي را در اختيار گرفتند و تشكيلات ديواني جامعه اسلامي ، از تشكيلات ساسانيان تقليد شد.

كم كم خلفا ايرانيان را بر ساير اقوام برتري دادند و اعراب  به كناري رانده شدند و ايرانيان جايگاه آنان را در اختيار گرفتند . آداب و رسوم ايراني در دربار خلفاي عباسي چنان رواج يافت كه دربار عباسيان شباهت فراواني به دربار ساسانيان پيدا كرد، دانشمندان و علماي ايراني به گسترش و پيشرفت علوم در جامعه اسلامي كمك كردند و علوم ايراني زير بناي مطالعات و تحقيقات دنياي اسلامي گرديد و عربها سعي داشتند نسب خود را به مردم ايران برسانند و به ايرانی  بودن مباهات مي كردند.

دراين پژوهش سعي شده است كه ساختارحكومتي ايران در دوره خلفاي راشدين تا عهد مامون مورد مطالعه قرارگيرد، اما چون ساختارحكومتي به خصوص در دوره عباسيان بسيار تحت تاثير ساختار حكومتي ساساني بود، لذا فصلي به بررسي ساختار حكومت ساساني اختصاص يافته است، و پس ازآن به بررسي حكومت در دوران خلفاي راشدين و در نهايت دوران بعدي يعني عباسيان تا زمان حكومت مامون پرداخته شده است.

 

۱-۲- بیان مسئله:

 

اين موضوع در ابتدا براساس علاقه و به منظور شناخت ساختار حكومتي ساسانيان و تاثير آن بر حكومت خلفا و نقش ايرانيان در تغييرحكومت از امويان به عباسيان و جايگاه برجسته اي كه درحكومت عباسيان داشتند انتخاب گرديد، وعقيده بر اين است كه با بازشناسي حكومت خلفا و بررسي تغييرات ايجاد شده در اين فواصل زماني مي تواند ديدي كامل از جايگاه ايرانيان در حكومت خلفا و نيز اثراتي كه دو تمدن ايراني و اسلامي بر همديگر داشته، و منجر به پي ريزي تمدن اسلامي گرديد در نظر محققين ايجاد نمايد.

 

۱-۳- علل انتخاب موضوع، اهمیت و فایده آن:

 

ایرانیان در تحولات جهان اسلام نقش و جایگاه ارزنده‌ای داشته، و در تکوین و شکل‌گیری تمدن اسلامی نقش برجسته‌ای داشته‌اند، و هرگز بی عدالتی، ظلم و جور و فساد را تحمّل نکرده، و هر حکومتی، این خصوصیات را داشته و حاکم بر مردم متمدن ایرانی بوده است، به ساقط کردن آن حکومت مبادرت ورزیده‌اند. وجود نقاط مبهم در هر موضوعی پرداختن به تحقیق را امری ضروری می‌سازد و محقق را بر آن می‌دارد تا به کشف حقایق از غیرحقایق بپردازد. بنابراین بسیار اهمیت دارد تا با تحقیقی کامل و با استناد به شواهد عقلی و نقلی به بررسی مسائل پرداخته شود که از علل انتخاب این موضوع می‌باشد.

در این پژوهش با توجه به بررسی علل شکست ساسانیان از اعراب بیابان گرد، زوایایی از تأثیرات فرهنگ و تمدن ایرانی بر نوع حکومت خلفا و نقش مؤثر ایرانیان در شکوفائی تمدن اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شناخت موقعیت ممتاز ایرانیان در طول دوران خلفای راشدین، امویان و عباسیان، و آگاهی از راههایی که در طی آن توانستند در تحولات جهان اسلام نقش آفرین شوند، می‌تواند روشنگر راه تمام ایرانیانی که خواهان عظمت و اعتلای ایران و اسلام هستند باشد.

 

كتابنامه

 

۱-آربري.آج وديگران،تاريخ اسلام(پژوهش دانشگاه كيمبريج)،ترجمه احمدآرام،انتشارات اميركبير،تهران،تهران،۱۳۷۸٫

۲-ابراهيم حسن،حسن،تاريخ سياسي اسلام،ترجمه ابوالقاسم پاينده،جلد۱و۲،انتشارات جاويدان،۱۳۷۳٫

۳-ابن اعثم كوفي،احمدبن محمدبن علي،الفتوح،ترجمه محمدحسن مستوفي هروي،جلد۱۴،به كوشش غلامرضاطباطبايي مجد،تهران،آموزش انقلاب اسلامي،۱۳۷۲٫

۴-ابن اثيرعزالدين علي،تاريخ الكامل،تصحيح سيدمحمدحسين روحاني،جلد۷،چاپ دوم، انتشارات کتب ایرانی، تهران،۱۳۷۴ش.

۵-ــــــــــ، تاريخ كامل بزرگ اسلام وايران،ترجمه عباس خليلي،جلد۲و۱۰،تهران،انتشارات علمي،۱۳۷۰٫

۶-اصفهاني، رضا،ايران(اززرتشت تاقيامهاي ايراني)،تهران،انتشارات الهام،۱۳۷۱٫

۷-امين،احمد،پرتواسلام،ترجمه عباس خليلي اقدم،تهران،اقبال،۱۳۵۸٫

۸-امير،علي،تاريخ عرب واسلام،ترجمه سيدمحمدتقي داعي گيلاني،بي جا،۱۴۰۱ق.

۹-الجهشياري،ابوعبدالله محمدبن عبدوس،كتاب الوزراءوالكتاب،ترجمه ابوالفضل طباطبايي، تهران، چاپ تابان، ۱۳۴۸٫

۱۰-ابن نديم،محمدبن اسحاق،الفهرست،ترجمهم .رضاتجدد،چاپ اول،تهران، انتشارات ابن سينا،۱۳۴۳٫

۱۱-اقبال،عباس،خاندان نوبختي،چاپ سوم،تهران،كتابخانه طهوري،۱۳۷۱٫

۱۲-الفاخوري،حنا،تاريخ ادبيات زبان عربي (ازعصرجاهلي تاقرن حاضر)،ترجمه عبدالمحمدآيتي،چاپ سوم،تهران،توس،۱۳۷۴٫

۱۳-اشپولر،برتولد،تاريخ ايران درقرون نخستين اسلامي، ترجمه جوادفلاطوري، جلد۱،چاپ سوم،تهران،انتشارات علمي وفرهنگي،۱۳۶۹٫

۱۴-براون،ادوارد،تاريخ ادبي ايران،ترجمه علي پاشاصالح،جلد۱،چاپ سوم،تهران،اميركبير،۲۵۳۶٫

۱۵-بووا،لوسين،برمكيان،بنابرروايت مورخين عرب وايراني،ترجمه عبدالحسين ميكده،چاپ سوم،تهران،انتشارات علمي وفرهنگي،۱۳۶۵٫

۱۶-بارتولد،و.و،خليفه وسلطان ومختصري درباره برمكيان،ترجمه سيروس ايزدي،تهران،انتشارات اميركبير،۱۳۵۸ش.

۱۷-بيروني،ابوريحان،آثارالباقيه عن القرون الخاليه،تاليف اكبرداناسرشت،تهران،انتشارات ابن سينا،۱۳۵۲ش.

۱۸-بابويه قمي،ابوجعفرمحمدبن علي بن حسين بن موسي،عيون اخبارالرضا،ترجمه محمدتقي اصفهاني،جلد۲،بي جا،نور.

۱۹- پيرنيا،حسن،تاريخ ايران باستان،جلد۴، چاپ سوم ،تهران،انتشارات دنياي كتاب،۱۳۷۵٫

۲۰-پطروشفسكي،ايلياپاولويچ،اسلام درايران،ترجمه كريم كشاورز،چاپ هفتم،تهران،۱۳۶۳٫

۲۱-تقي زاده،حسن،ازپرويزتاچنگيز،زيرنظرايرج افشار،نشرشكوفان،تهران،۱۳۰۹٫

۲۲-ثلاثي ،محسن،جهان ايراني وايران جهاني،چاپ اول،تهران،مركز،۱۳۷۹٫

۲۳-جعفريان،رسول،تاريخ سياسي اسلام(تاريخ خلفا)،جلد۲و۳ ، چاپ اول،قم،

دفترنشرالهادي، ۱۳۷۷٫

۲۴-جمعي ازنويسندگان وزيرنظراحمدصدرحاج سيدجوادي،دايره المعارف تشيع،جلد۳،تهران،موسسه تشيع باهمكاري شركت نشريادآوران،۱۳۷۱٫

۲۵-جاحظ،ابوعثمان،تاج،ترجمه محمدعلي خليلي،تهران،كتابخانه ابن سينا،۱۳۴۳٫

۲۶-حتي، فليپ خليل،تاريخ عرب،ترجمه ابوالقاسم پاينده ،چاپ دوم،تهران،آگاه،۱۳۶۶٫

۲۷-حقيقت،عبدالرفيع،تاريخ نهضت هاي فكري ايرانيان،چاپ دوم،تهران،شركت مؤلفان ومترجمان ايران،۲۵۳۶٫

۲۸-خاتمي بروجردي،هادي،تاريخ تمدن اسلام وغرب، چاپ دوم،تهران،كتابخانه صدر، ۱۳۸۶٫

۲۹-خضري،سيداحمدرضا،تاريخ خلافت عباسي ازآغازتاپايان آل بويه،چاپ دوم،تهران،انتشارات سمت،۱۳۷۹٫

۳۰-ــــــــــ، علل تجزيه قدرت خلافت عباسي ونتايج آن درسرزمين  هاي شرقي،پايان نامه دوره دكتري،دانشكده علوم انساني تربيت مدرس،۱۳۷۴ش.

۳۱-خوندمير،غياث الدين همام الدين معروف به(خوندمير)،دستورالوزراء(شامل حال وزراي اسلامي تاانقراض تيموريان)،تصحيح ومقدمه سعيدنفيسي،تهران،انتشارات اقبال،۱۳۱۷ش.

۳۲-دريايي،تورج ،شاهنشاهي ساساني،ترجمه مرتضي ثاقب فر، چاپ دوم،انتشارات ققنوس، تهران،۱۳۸۴٫

۳۳-راوندي،مرتضي،تاريخ اجتماعي ايران،جلد۱و۲،انتشارات اميركبير،تهران،۱۳۵۴٫

۳۴-رضايي،عبدالعظيم،تاريخ ده هزارساله ايران، جلد۲،چاپ چهاردهم،انتشارات اقبال، ۱۳۸۱٫

۳۵-زرين كوب،عبدالحسين،تاريخ ايران بعدازاسلام، چاپ ششم،تهران،انتشارات اميركبير، ۱۳۷۱٫

۳۶-ـــــــــ، عبدالحسين،دوقرن سكوت،تهران،۱۳۳۰٫

۳۷-زيدان،جرجي،تاريخ تمدن اسلامي،ترجمه علي جواهركلام،موسسه انتشارات اميركبير،چاپ ششم،۱۳۶۹٫

۳۸-سراج،منهاج،طبقات ناصري،ترجمه عبدالحي حبيبي،جلد۱،نشردنياي كتاب.

۳۹-سيوطي،جلال الدين،تاريخ الخلفاءالطبعه الاولي،قم،المطبعه امير،۱۴۱۱٫

۴۰-شهيدي،سيدجعفر،تاريخ تحليلي اسلام، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران، ۱۳۷۸ شمسی.

۴۱-شهرستاني،ابوالفتح محمدبن عبدالكريم بن احمد،الملل والنحل،جلد۳، چاپ اول،تصحيح احمدفهمي، بيروت،دارلسرور،۱۳۸ق/۱۹۴۸م.

۴۲-صفا،ذبيح الله،تاريخ ادبيات درايران،جلد۱،چاپ دوازدهم،تهران،فردوس،۱۳۷۱٫

۴۳-ـــــــــ، تاريخ علوم عقلي درتمدن اسلام تااواسط قرن پنجم،چاپ چهارم،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۱٫

۴۴-ـــــــــ، دورنمايي ازفرهنگ ايراني واثرجهاني آن،چاپ اول،تهران،هيرمند،۱۳۷۵٫

۴۵-طبري،محمدابن جرير،تاريخ طبري،ترجمه ابوالقاسم پاينده،جلدهاي ۱۳،۱۲،۱۱،۵،۴،۳،۲،تهران، بنيادفرهنگ.

۴۶-طباطبا،محمدبن علي،(ابن طقطقي)،الفخري،ترجمه وحيدگلپايگاني،نشرعلمي وفرهنگي،تهران،۱۳۶۷٫

۴۷-طه،حسين،علي وفرزندانش،ترجمه محمدعلي شيرازي،چاپ چهاردهم،انتشارات گنجينه،تهران،۱۳۵۴٫

۴۸-ــــــــ،آينه اسلام،ترجمه محمدابراهيم آيتي،تهران،شركت سهامي انتشار،۱۳۳۹٫

۴۹-طقوش،محمدسهيل،دولت عباسيان،ترجمه حجت الله جودكي،چاپ اول،قم،پژوهشكده حوزه ودانشگاه،۱۳۸۰٫

۵۰-ظريفيان شفيعي،غلامرضا،دين ودولت دراسلام، چاپ اول،ناشرميراث ملل، تهران،پاييز۱۳۶۷٫

۵۱-عمادزاده اصفهاني،حسين،تاريخ مفصل اسلام وايران(تاريخ ايران بعدازاسلام)،جلد۱، چاپ هشتم،انتشارات اسلام، تهران،۱۳۷۴٫

۵۲-عنايت،حميد،انديشه سياسي دراسلام معاصر،ترجمه بهاءالدين خرم شاهي،۱۳۶۲٫

۵۳-عاملي جعفر،مرتضي،زندگي سياسي امام رضا(ع)،بي جا،كنگره جهاني حضرت رضا(ع)،۱۳۶۵٫

۵۴-فياض،تاريخ اسلام، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴٫

۵۵-فراي،ر.ن،ميراث باستاني ايران،ترجمه مسعودرجب نيا،چاپ ۴،تهران،علمي وفرهنگي،۱۳۷۳٫

۵۶- ـــــــــ (گردآورنده)،تاريخ ايران بعدازاسلام تاسلاجقه(كمبريج)، ترجمه حسن انوشه، جلد۴،چاپ اول،تهران،اميركبير،۱۳۶۳٫

۵۷-ـــــــــ،عصرزرين فرهنگ ايران،ترجمه مسعودرجب نيا،تهران،انتشارات سروش،۱۳۵۸٫

۵۸-قادري،حاتم،تحول مباني مشروعيت خلافت،چاپ ۱،بي جا،بنيان،۱۳۷۵٫

۵۹-قرآن مجيد،سوره حجرات،آيه ۱۳٫

۶۰-قفطي،تاريخ الحكماء،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۱٫

۶۱-كريستين سن،آتور،ايران درزمان ساسانيان،ترجمه رشيدياسمي، چاپ هشتم،انتشارات دنياي كتاب، تهران،۱۳۷۵٫

۶۲-كانپوري،محمدعبدالرزاق،برمكيان(عصرطلايي اسلام ودستگاه خلافت عباسي)،چاپ پنجم،   بي جا،انتشارات سنائيع۱۳۴۸ش.

۶۳-گيرشمن،رومن،ايران ازآغازتااسلام،ترجمه محمدمعين، چاپ اول،انتشارات معين، تهران،۱۳۸۳٫

۶۴-گرديزي،ابوسعيدعبدالحي بن ضحاك بن محمود،زين الاخبار،به اهتمام سعيدنفيسي،۱۳۶۲٫

۶۵-مسعودي،ابوالحسن علي بن حسين،مروج الذهب،ترجمه ابوالقاسم پاينده،جلد۱و۲،چاپ چهارم،تهران،انتشارات علمي وفرهنگي،۱۳۷۰٫

۶۶-مطهري،مرتضي،جاذبه ودافعه علي (ع)،چاپ دهم،انتشارات صدرا،تهران،۱۳۶۹٫

۶۷-ـــــــــ،خدمات متقابل اسلام وايران، چاپ دهم،انتشارات صدرا، قم،۱۳۵۹٫

۶۸-ـــــــــ،بيست گفتار،تهران، انتشارات صدرا.

۶۹-مورگان،ديويد،ايران درقرون وسطي،ترجمه عباس مخبر،چاپ اول،تهران،طرح نو،۱۳۷۶٫

۷۰-ممتحن،حسينعلي،نهضت شعوبيه،چاپ دوم،بي جا،موسسه انتشارات باورداران،۱۳۶۸٫

۷۱-محمدي،محمد،فرهنگ ايراني پيش ازاسلام وآثارآن درتمدن اسلامي وادبيات عربي،چاپ دوم،تهران، انتشارات دانشگاه شهيدبهشتي،۱۳۷۰٫

۷۲-مسكويه،ابوعلي،تجارب الامم،ترجمه ابوالقاسم امامي،جلد۱،تهران،انتشارات سروش،۱۳۶۹٫

۷۳-محمدي اشتهاردي،محمد،ايرانيان درصدراسلام وسيرتشيع درايران،بي جا،سازمان تبليغات اسلامي،۱۳۷۱٫

۷۴-نهج البلاغه،خطبه ۱۶٫

۷۵-همايي،جلال الدين،شعوبيه،اصفهان،كتاب فروشي صائب،۱۳۶۳٫

۷۶-هندوشاه نخجواني،ابن سنجربن عبدااله صاحبي،تجارب السلف،ترجمه اقبال آشتياني،به اهتمام توفيق سبحان،بي جا،انتشارات كتابخانه ظهوري،۱۳۵۷ش.

۷۷-يعقوبي،ابن واضح،تاريخ يعقوبي،ترجمه محمد ابراهيم آيتي،جلد۱و۲، ۱۳۷۱٫

۷۸- یارشاطر، احسان و دیگران، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی (پژوهش دانشگاه کیمبریج)، ترجمه حسن انوشه، جلد ۳، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۸٫

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: كليات پژوهش     ۱

۱-۱- مقدمه          ۲

۱-۲- بيان مسئله    ۵

۱-۳- علل انتخاب موضوع، اهميت و فايده آن     ۵

۱-۴- اهداف پژوهش           ۶

۱-۵- سئوال اصلي پژوهش   ۶

۱-۶- سئوالات فرعي پژوهش            ۶

۱-۷- فرضيه هاي اصلي پژوهش        ۶

۱-۸- فرضيه هاي فرعي پژوهش        ۶

۱-۹- پيشينه پژوهش           ۶

۱-۱۰- روش پژوهش          ۷

۱-۱۱- سازمان دهي پژوهش ۷

۱-۱۲- بررسي منابع           ۸

فصل دوم: ساختارحكومتي ايران درزمان ساسانيان            ۱۴

۲-۱- تشكيلات اداري حكومت ساساني  ۱۵

۲-۲- ساختارسياسي ايران دردوره ساساني          ۲۱

۲-۳- اوضاع اجتماعي ايران دردوره ساساني      ۲۵

۲-۴- اوضاع اقتصادي ايران دردوره ساساني      ۳۱

۲-۵- دلايل انقراض حكومت ساساني    ۳۸

فصل سوم: بررسي حكومت خلفاي راشدين         ۴۴

۳-۱- ابوبكر         ۴۵

۳-۲- عمر           ۵۳

۳-۳- عثمان         ۶۴

۳-۴- حضرت علي (ع)       ۶۹

فصل چهارم: بني¬اميه و جانشيني آن بعد از خلفاي¬راشدين و نقش موالي(ايرانيان) در آن حكومت ۸۱

۴-۱- بني اميه و جانشيني آن بعد از خلفاي راشدين           ۸۲

۴-۲- خلافت معاويه            ۸۲

۴-۳- خلافت يزيد   ۸۹

۴-۴-تحليلي ازحكومت امويان            ۹۴

۴-۵- سياست امويان           ۹۶

۴-۶- علل سقوط امويان       ۱۰۵

فصل پنجم: نقش ايرانيان درامورحكومتي و شكوفائي تمدن اسلامي در خلافت عباسي تا عصرمامون            ۱۰۸

۵-۱- عباسيان       ۱۰۹

۵-۲- واگذاري مشاغل ومناصب به ايرانيان        ۱۱۵

۵-۳- برامكه         ۱۱۸

۵-۴- رواج آداب ورسوم ايرانيان        ۱۳۵

۵-۵- خدمات ايرانيان درگسترش علوم  ۱۳۷

۵-۶-نزاع ميان امين ومامون وافزايش نفوذايرانيان           ۱۴۲

فصل ششم: مقايسه حكومتهاي ساساني،خلفاي راشدين،امويان وعباسيان           ۱۴۸

۶-۱- ساسانيان      ۱۴۹

۶-۲- خلفاي راشدين            ۱۵۱

۶-۳- امويان         ۱۵۵

۶-۴- عباسيان       ۱۵۶

پايان سخن و نتيجه گيري      ۱۵۸

منابع ومآخذ          ۱۶۵

چكيده انگليسي       ۱۷۱

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :