ارس فایل » پایان نامه سازمان دهی معتادین حاد و پرخطر رها شده
دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 125 حجم فایل (مگابایت) : 0.8 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه سازمان دهی معتادین حاد و پرخطر رها شده</span>

پایان نامه سازمان دهی معتادین حاد و پرخطر رها شده

 

 سازمان دهی معتادین حاد و پرخطر رها شده

 

عليرغم پيشرفتهاي علمي و بالار فتن سطح شعور و آگاهي مردم جوامع ، متأسفانه دنياي امروز شاهد مخربترين پديده اي است كه در كمين محو و نابودي انسانها نشسته و آنان را در چنگال عوارض سوء خود گرفتار مي كند .اعتياد به مواد مخدر يكي از مهمترين مشكلات اجتماعي ،اقتصادي وبهداشتي است كه عوارض ناشي از آن تهديدي جدي براي جامعه بشري محسوب شده و موجب ركود اجتماعي در زمينه هاي مختلف مي شود .آمار رو به افزايش مصرف مواد مخدر در دنيا به حدي است كه يكي از سم شناسان معروف دنيا به نام « لودوينگ»  مي گويد :«اگر غذارا مستثني كنيم ،هيچ ماده اي در روي زمين نيست كه به اندازه مواد مخدر اين چنين آسان وارد زندگي ملت ها شده باشد ». اعتياد به مواد مخدر علاوه بر زيان هاي جدي وخطر ناك جسمي از قبيل ابتلاء به بيماريهاي عفوني واگير دار همچون ايدز ،هپاتيت و سل، عوارض و مشكلات فراوان اجتماعي و اقتصادي از قبيل افزايش جرمهاي مرتبط با مواد مخدر مانند جنايت و سرقت ،فقر و تكدي گري و هدر رفتن سرمايه هاي كلان مادي كشورها و سقوط بسياري از ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي و اخلاقي را به دنبال داشته است.افزايش مصرف مواد مخدر طي سده گذشته نگراني روز افزوني را براي كليه جوامع در پي داشته است .مطالعات نشان مي دهند كه مصرف مواد مخدر در متولدين دهه بيست وسي از۲-۱ %به ۲۰ % در متولدين دهه پنجاه افزايش يافته است.مصرف مواد مخدر سيرنوساني داشته است بطوريكه طي قرن گذشته جهان شاهد افزايش مصرف در دهه اول تا دوم ،دهه ششم تا هشتم و اواسط دهه نهم ميلادي بوده است .در چند دهه اول قرن بيستم واژه اعتياد به مواد شيميايي ،به حالت خاصي اطلاق مي شد كه در اثر مصرف مداوم آن مواد ايجاد مي گشت .اين اعتقاد نيز وجود داشت كه افراد مصرف كننده اين مواد به نحوي ،وجداني غير طبيعي دارند .اما اين اعتقاد در سال ۱۹۳۱ ميلادي با مطرح شدن واژه هاي عادت دارويي و اعتياد دارويي از سوي«تاتوم وسيورز» افول كرد.طبق تعريف اين دو محقق ،معتاد فردي است كه ماده شيميايي خاصي را استفاده و بدان وابستگي پيدا كرده است به اين معني كه با قطع آن ماده و نرسيدن آن به بدن ،واكنشهاي جسمي ورواني غير ارادي پيدا مي كند كه همان اعتياد داروئي است .در صورتي كه خصوصيات مذكور بروز نكند و تنها اختلال عاطفي ديده شود ،واژه عادت دارويي مطرح مي شود .در سال۱۹۶۴ ميلادي سازمان جهاني بهداشت به اين نتيجه رسيد كه واژه اعتياد و معتاد واژه علمي نيست و از دقت و وضوح كافي برخوردار نيست و به جاي استفاده از واژه هاي اعتياد دارويي وعادت دارويي، واژه وابستگي دارويي معرفي شد .

واژه اعتياد از نظر لغوي ،اسم مصدر عربي از ريشه «عاد» است كه در فرهنگ لغت معين ، به مفهوم عادت كردن و خوگرفتن مي باشد. در فرهنگ نامه دهخدا، اعتياد به مفهوم «پياپي خواستن چيزي» آمده است .عادت و اعتياد دو اصطلاح و عنواني هستند كه در افكار عمومي به غلط مشابه و معادل هم در نظرگرفته مي شوند در صورتيكه اختلاف كلي واساسي با هم دارند .عادت عبارت است از تطابق موجود زنده با محيط زيست يا شرايط جديد و بي سابقه كه درانسان انواع مختلف عادت وجود دارد كه عبارتند از : عادت حياتي (بيولوژيكي ) ، عادت روحي ،عادت غريزي و عادت عضوي .

 

فهرست مطالب

 

برنامه استراتژيك   ۱

بخش اول:            ۳

تجزيه و تحليل وضعيت (Situation Analysis )            ۳

مقدمه :   ۴

وضعیت سوء مصرف مواد در جهان و ایران      ۷

تعريف اعتياد :      ۸

تاريخچه مصرف مواد مخدر :            ۹

مرور كوتاه بر وضعيت سوء مصرف مواد در جهان :       ۱۰

سوء مصرف مواد در ايران : ۱۶

برنامه جامع پيشگيري از اعتياد:         ۱۹

برنامه آگاه سازي از اعتياد:   ۱۹

درمانگاههاي اعتياد:            ۲۰

درمانگاههاي درمان نگهدارنده با متادون:           ۲۰

درمانگاههاي مشاوره بيماريهاي رفتاري ( درمانگاههاي مثلثي):        ۲۱

درمانگاههاي مثلثي سازمان زندانها :    ۲۲

معتاد بي خانمان:    ۲۳

تعريف هنجاري جامعه معتاد بي خانمان ۲۴

اهميت طرح :       ۲۵

بخش اول :           ۲۸

وضعيت موجود و تجزيه و تحليل آن   ۲۸

موقعيت استان كرمانشاه :      ۳۰

ترکیب جنسی جمعیت :        ۳۱

جمعیت شهری و روستایی :  ۳۱

جمعیت ده ساله و بالاترو فعال استان :  ۳۱

جمعیت شاغل و بیکار:        ۳۲

بخش دوم:            ۷۲

بررسي و انتخاب استراتژي (Strategy Formulation)   ۷۲

هدف اصلی :        ۷۳

تعیین استراتژیها :  ۷۵

الف – عموم مردم جامعه :    ۷۵

ب – گروههای در معرض خطر (At risk) :      ۷۷

ج – گروههای پر خطر (High risk) :  ۷۹

د – گروههای مبتلا :           ۸۰

استرا تژیهای اصلی :          ۸۳

بخش سوم:           ۸۴

به اجرا گذاردن استراتژي ها  ۸۴

۱-۳-  اهداف اختصاصي يا ساليانه (Annual Objectives )          ۸۵

۲-۳-برنامه فعاليت هاي اجرايي (Action Plan) 87

۳-۳-سازماندهي اجراي فعاليت ها (Organization For Action)     ۸۹

ساختار اجرائی :    ۹۹

کلینیک مثلثی        ۹۹

بخش چهارم :        ۱۰۳

برنامه پايش و ارزشيابي       ۱۰۳

سطوح ارزیابی :    ۱۰۵

تکمیل چک لیست های سطح دوم  .     ۱۰۷

ماتریس نحوه ارزیابی شاخصهای  out come    ۱۱۰

۴-۳- بودجه بندي  ۱۱۲

شاخصهاي نهايي Out come            ۱۲۳

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۸ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :