ارس فایل » سقط جنین پایان نامه سقط جنین | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت
آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. (جرج برنارد شاو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 102 حجم فایل (مگابایت) : 0.175 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">سقط جنین پایان نامه سقط جنین | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت</span>

سقط جنین پایان نامه سقط جنین

 

سقط جنین

 

چكيده

سقط جنین پایان نامه سقط جنین

 

باوجود دسترسي به روشهاي مؤثري كه در زمينة جلوگيري از باروري وجود دارد ، بسياري از حاملگي ها غير برنامه ريزي شده و ناخواسته مي باشد. براي زنانيكه در معرض يك مقاربت محافظت نشده قرار ميگيرند روشهاي پيشگيري اضطراري مؤثري وجود دارد كه بسيار كارآمد مي باشند. ولي متأسفانه بخاطر اطلاعات ناكافي افراد نسبت به موضوع استفاده لازم از اين روشها نمي شود. از آنجا كه پزشكان خانواده و عمومي به عنوان مرجعي براي كسب اطلاعات مردم در اين زمينه مي باشند. در يك مطالعه مقطعي از پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي به روش نمونه گيري آسان از طريق پرسشنامه با حجم نمونه ۴۰۰ نفر در مورد آگاهي ، بينش و عملكرد نسبت به روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري Emergency contraception  مورد تحقيق قرار گرفت . در اين تحقيق ۱۰۰% پزشكان EC را شنيده بودند در حاليكه ۱۴% كاندوم را جزء روشهاي EC مي دانستند، ۳۲% افراد  IUD و ۸۳% افراد HD))OCP را جزء روشهاي EC مي دانستند. ۷% پزشكان معتقد بودند روشهاي هورموني Emergency Hormonal contraception(EHC) بدون عارضه است . در حاليكه عوارضي تهوع و استفراغ ۸۷% ،‌خونريزي و لكه بيني ۶۳% ،‌ترومبو آمبولي ۳۱% ، سردرد ۷۰% توسط بقيه ذكر شدند. ۱۴% افراد به ميزان تأثير واقعي EHC واقف بودند ،‌۸۳% به درستي مي دانستند EHCمنع مصرفي ندارد . ۴۰% افراد مدت اثربخشي را ۷۲ ساعت مي دانستند . ۳۹% پزشكان EHC را به مراجعين خود توصيه نمي كردند. ۶۲% در صورت لزوم براي خود EC استفاده مي كردند. ۴۱% پزشكان معتقد بودند جامعه دسترسي گسترده به روشهاي EC داشته باشد ،‌۴۱% دسترسي را كاملاً محدود و كنترل شده مي خواستند . ۷۱% از نظر شرعي روشهاي EC را مجاز و ۷% غير مجاز         مي دانستند ،‌۵۰% معتقد بودند فقط پزشكان بايد EC را تجويز نمايند.

در بررسي بعمل آمده آگاهي با سن ، ازدواج و سابقة‌ طبابت ارتباط معني داري داشت  (P<0/0001) . آگاهي با كاهش سن و كاهش سابقة طبابت بيشتر مي شد، همچنين آگاهي افراد مجرد بيشتر بود و

آگاهي با جنس ارتباطي نداشت.۵/۴۰ % افراد بدرستي مي توانستند به مراجعين خود يك روش مؤثر EC را پيشنهاد و طريقه مصرف آن را بيان نمايند.

عملكرد افراد با سن ،‌سابقه طبابت و جنس ارتباط معني داري داشت (P<0/001). افراد جوان با سابقة طبابت كمتر عملكرد بهتري داشتند. همچنين عملكرد خانم ها برخلاف آگاهي نسبت به آقايان بهتر بود. عملكرد با وضعيت تأهل ارتباط معني داري نداشت (P=0/97). همچنين بينش افراد با سابقة طبابت ،‌سن ، جنس و وضعيت تأهل ارتباط معني داري نداشت .

از نتايج اين تحقيق مشخص شد بسياري از پزشكان نمي توانند بخوبي و دقيق و كامل نسبت به EC به مردم اطلاعات بدهند و يا آنرا تجويز نمايند. لذا به مسئولان امر توصيه مي شود كه نسبت به آموزش پزشكان در مراكز بازآموزي در مورد EC توجه و تأكيد بيشتري شود.

فصل اول

بيان مسئله و اهداف

بيان مسئله:

سقط جنین پایان نامه سقط جنین

 

عليرغم دسترسي به روش‌هاي بسيار مؤثري كه در زمينة جلوگيري از بارداري استفاده مي‌شود بسياري از حاملگي‌ها غير برنامه‌ريزي شده و ناخواسته هستند. كه در اين موارد ميزان سقط جنايي افزايش مي‌يابد.۱ شانس حاملگي در يك مقاربت محافظت نشده مي‌تواند به اندازه  باشد.‌۱ براي زنانيكه در معرض مقاربت محافظت نشده قرار مي‌گيرند، براي مثال به كار نبردن روش‌هاي پيشگيري، پاره شدن كاندوم، فراموش نمودن خوردن قرص‌هاي جلوگيري اضطراري از بارداري و يا تجاوز جنسي، روش‌هاي جلوگيري از بارداري اضطراري براي جلوگيري از حاملگي ناخواسته توصيه مي‌شود.‌۱

طبق آمار موجود در آمريكا ۶۰% حاملگي‌ها ناخواسته است كه نيمي از آنها منجر به سقط مي‌شود.‌۲ طبق برآورد who هر ساله ۲۰۰۰۰۰ زن يعني هر ۳ دقيقه يك زن جان خود را در اثر سقط و عوارض آن از دست مي‌دهد و ۹۹% اين مرگ و ميرها و عوارض در كشورهاي در حال توسعه رخ مي‌دهد.‌۳ اگر هر زن در معرض يك مقاربت محافظت نشده از روش‌هاي جلوگيري اضطراري از بارداري استفاده كند، مقدار حاملگي ناخواسته تا  كم مي‌شود.‌ تخمين زده مي‌شود كه اگر پيشگيري اضطراري از بارداري (EC) به صورت گسترده در آمريكا به كار گرفته مي‌شد مي‌توانست از ۷/۱ ميليون بارداري ناخواسته كه منجر به ۸/۰ ميليون ختم به روش سقط شد جلوگيري كند.

سقط جنین پایان نامه سقط جنین

 

منابع:

سقط جنین پایان نامه سقط جنین

 

۱) Marcos Arevalo, Victoria jennirgs IMPA statement of Emergency contraception International planned parethood Federation. June 2000 vol 34 Nomber 3 p1-4

۲) Katherine word, Angela deneris, Emergency contraception preventing unintended   pregnancy. The nurse practitioner Nov 1997 vol220 No.11 p34-36

۴) Melanie A.Gold ,Do. Pediatric clinic of North America prescribing and managing oral contraceptive pills and emergency contraception for adolescents Aug 1999 vol

۴۶ No 4 page 695-717

۵) Rundy Ellenwerthe imer MD.Emergency postcoital contraception Amercan fomilly

physician 2000 Nov p 1-8

۶) Golden NH, seigel WM, Fisher M Emergency contraception pediatrician’s knowledge,

outitudes, and opinions, (Abs) pediatrics feb 2001, 107 (2) Page 287-292

۷) Julie Nielsen lindsey Emergency contraception: Attitudes and practices of primary

care doctors in northe caroline NCMJ Mag/ June 2001 vol 62 Nom 3 Page 158-162

۹) Ano Longer, cynthia Harper Emergency contraception in Mexicocity: what Do health

care providers and potentials users know and think about it? Contraception 1999 No 60

Page 233-241

۱۰) Henry P.Becton Emergency contraception: the nursc’s role in provinding postcoital

options (Abs)  I-obstet- Gynecol-Neonatal-Novs- 1997 Mar-Ap/ 2002 p: 145-52

۱۱) Peter B.Gichangi, Joseph G.Kotonja  knowledge, Atitiudes, and practices regarding

Emergency contraception Among Nurses and Nursing students in two hospitals in Neurobi,

Kenya. Contraception Apr 1999 59 (4) Page 253-256

۱۲) Hari Pasad N knowledge of emergency contraception among phatmacists and doctor

in Durban, south Africa (Abs) Eurj contraception repord health care 2001 Mar: 6(1) p 21-

۱۴) sherman cA, Harvegsm oreagon center: USA Emergency contraceptin: knowledge and

attetndes of health care provider’s in a health maitenance organization (Abs) Womans Health

سقط جنین پایان نامه سقط جنین

 

 

فهرست مطالب

سقط جنین پایان نامه سقط جنین

 

فصل اول: بيان مسئله و اهداف و سؤالات و فرضيات

بيان مسئله    .

اهداف طرح    .

۱-         هدف اصلي     .

۲-         هدف جزيي

۳-         سوالات

۴-         فرضيات    .                .

فصل دوم: بررسي متون

لزوم آگاهي جامعه در مورد پيشگيري اضطراري از بارداري (EC)

تاريخچه روشهاي EC               .

روشهايي كه مي‌توان جهت EC به كار برد.

مكانيسم اثر در روشهاي EC

ميزان مجاز استفاده از روشهاي EC

عوارض استفاده از روشهاي EC

موارد منع مصرف استفاده از روشهاي EC

مطالعات مشابه انجام شده

فصل سوم: روش بررسي

جدول فهرست و مشخصات متغيرهاي تحقيق

نوع مطالعه

جمعيت مورد مطالعه

الف) تعريف جامعه مورد مطالعه

ب) معيارهاي ورود و حذف از مطالعه              .

ج) روش نمونه‌گيري

حجم نمونه و شيوة محاسبه آن

مكان و زمان انجام مطالعه                …

روش جمع‌آوري داده‌ها و اجراي طرح

روش تجزيه و تحليل داده‌ها                .

مشكلات و محدوديتها

فصل چهارم: نتايج

نتايج

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

بحث و نتيجه گيري

پيشنهادات                  .

منابع

سقط جنین پایان نامه سقط جنین

 

    فهرست جداول و نمودارها

سقط جنین پایان نامه سقط جنین

 

جدول و نمودار شماره (۱): توزيع فراواني سني افراد مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (۲): توزيع وضعيت تأهل افراد مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (۳): توزيع فراواني جنسي افراد مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (۴): توزيع فراواني سابقة طبابت افراد مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (۵): توزيع ميزان آگاهي نسبت به EC برحسب سن در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (۶): توزيع ميزان آگاهي نسبت به EC برحسب جنس در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (۷): توزيع ميزان آگاهي نسبت به EC برحسب وضعيت تأهل در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (۸): توزيع ميزان آگاهي نسبت به EC برحسب سابقة طبابت در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (۹): توزيع ميزان عملكرد نسبت به EC بر حسب سن در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (۱۰): توزيع ميزان عملكرد نسبت به EC برحسب جنس در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (۱۱): توزيع ميزان عملكرد نسبت به EC برحسب وضعيت تأهل در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (۱۲): توزيع ميزان عملكرد نسبت به EC برحسب سابقة‌ طبابت در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (۱۳): توزيع فراواني تعداد پاسخ به سؤالات بينش افراد مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (۱۴): توزيع بينش نسبت به EC  برحسب سن در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (۱۵): توزيع بنيش نسبت به EC برحسب وضعيت تأهل در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (۱۶): توزيع بينش نسبت به EC برحسب جنس در نمونه مورد مطالعه

جدول و نمودار شماره (۱۷) : توزيع بينش نسبت به EC برحسب سابقه طبابت در نمونه مورد مطالعه

سقط جنین پایان نامه سقط جنین

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :