ارس فایل » سموم سيانوباكتريایی پایان نامه سموم سيانوباكتريایی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله
از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 65 حجم فایل (مگابایت) : 0.057 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">سموم سيانوباكتريایی پایان نامه سموم سيانوباكتريایی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله</span>

سموم سيانوباكتريایی پایان نامه سموم سيانوباكتريایی

 

سموم سيانوباكتريایی

 

چكيده

 

سيانوباكترها (جلبك‎هاي سبز ‎- آبي) جزء پروكاريوت‎ها محسوب مي‎شوند. اين فيتوپلانكتون‎ها معمولاً در آب‎هاي شيرين و لب شور يافت مي‎شوند و از لحاظ شكل ظاهري به دو گروه رشته‎اي و كلني تقسيم مي‎شوند.

سيانوباكترها در هنگام بلوم (شكوفايي)، سمومي را توليد مي‎كنند كه سلامت آب آشاميدني را به مخاطره مي‎اندازند و اثرات مضري بر روي موجودات زنده دارند. اين سموم عبارتند از: ميكروسيس‎تين‎ها، نودولارين‎ها، ساكسي توكسين‎ها، آناتوكسين ‎a، آناتوكسين ‎S(a) و ‎Cylindrospermopsin. اين سموم از نظر ساختماني متفاوتند و محدودة عصبي را شامل مي‎شود. وجود سيانوباكترها و سموم آنها در مخازن آبي مورد استفاده براي آشاميدن به علت عدم مديريت صحيح منابع و مخازن آبي است.

روش‎هاي تيمار آبي كه در اين پروژه مورد بحث قرار گرفته‎اند عبارتند از: كلرزني، فيلتراسيون سريع يا كند، به ويژه استفاده از ازن و غيره، از موثرترين روش‎ها در از بين بردن سيانوباكترها هستند.

 

مقدمه

 

بعضي از جلبك‎هاي سبز ‎- آبي سمومي توليد مي‎كنند كه وجود اين سموم و افزايش آنها در آب آشاميدني باعث ايجاد اثرات حاد و مزمن مي‎گردد و ممكن است حيات موجودات زندة آبزي و ديگر موجوداتي را كه از اين آب آلوده استفاده مي‎كنند، تهديد كنند.

فعاليت‎هاي انساني مانند ورود فاضلابهاي شهري، صنعتي و كشاورزي كه حاوي عناصر غذايي فراواني هستند باعث شكوفايي اين جلبك‎ها مي‎گردد و در نتيجه اكسيژن آب كاهش مي‎يابد و آب رنگ و بوي نامطبوع پيدا مي‎كند و سبب افزايش مرگ و مير موجودات زنده و يا افزايش بيماريهاي حاد و مزمن مي‎شود. مديريت صحيح منابع آبي مي‎تواند از لوم اين جلبك‎ها جلوگيري كند.

با ارزيابي اين سموم در منابع آبي و تعيين مقادير آنها و اتخاذ روشهاي مناسب براي مبارزه و كنترل آنها مي‎توان ميزان آلودگي منابع آبي و تعيين مقادير آنها و اتخاذ روشهاي مناسب براي مبارزه و كنترل آنها مي‎توان ميزان آلودگي منابع آبي به سموم سيانوباكترها را تا حد قابل ملاحظه‎اي كاهش داد و سلامت و بقاء موجودات زنده را تضمين كرد.

پژوهش‎ها و مطالعات فراواني در زمينة روشهاي كنترل اين سموم صورت گرفه است و اين روشها تا حد قابل ملاحظه‎اي در كاهش سموم سيانوباكترها مؤثر واقع شده‎اند. اين روشها عبارتند از كنترل يا مبارزة بيولوژيك و يا افزودن مواد شيميايي به منابع آب.

البته سيانوباكترها در بعضي از نقاط دنيا به علت اينكه شرايط مناسبي فراهماست تجمع زيستي پيدا كرده‎اند.

 

منابع فارسي

 

۱- اسماعيلي ساري. ع، ۱۳۸۱، «آلاينده‎ها، بهداشت و استاندارد در محيط زيست»، انتشارات نقش مهر، ص ۴۵۳ تا ۴۵۹، ۴۶۳ تا ۴۷۳، ۴۷۶ تا ۴۸۱٫

۲- اسماعيلي ساري. ع، ۱۳۷۹، ‌«باكتريها، جلبك‎ها، قارچها و بي‎مهرگان آب شيرين»، مؤسسة تحقيقات شيلات ايران، ص ۳۳ تا ۳۵٫

۳- اسماعيلي ساري. ع، ۱۳۷۹، «‌مباني مديريت كيفي آب در آبزي پروري»، مؤسسة تحقيقات شيلات ايران، ص ۱۳۳ تا ۱۴۶، ۱۱۱، ۱۱۳٫

۴- اسماعيلي ساري. ع، ۱۳۸۳، «هيدروشيمي بنيان آ‌بزي پروري»، انتشارات اصلاني، ص ۲۲۱ تا ۲۲۷، ۲۳۱ تا ۲۳۵٫

۵- عرفان منش. م، افيوني. م، ۱۳۸۱، ‌«آلودگي  محيط زيست، آب، خاك و هوا»‌، انتشارات اركان، ص ۱۰۸٫

 

فهرست منابع غيرفارسي

 

  1. Betina, C., Hitzfeld, B., Stefan, J., Hoger, S., Daniel, R., Dietrich, D., 2000 Feb, Cianobateial toxins, University of knostans, Germany, Environ Health Perspect 108 (suppl1): 133-122.
  2. Falconer, I., 1999, Anverview of problems caused by toxic blue-green aglae (cyanobacteria) in drinking water. Environ Toxical 14 5-12.
  3. Gillroy, D.J., Kauffman, K.W., Hall, R.A., Haung, X., Chu, F.S.2000 may, Assessing potential health risks from microcystin toxins in blue-grean algae dietary supplements. Environ Health Perspect, 108 (5): 435-9.
  4. Hitzfeld, B., Fischer, W., Eriksson, J., Mikhailov, A., Dietrich, D., 1999, Immunochemical detection of microcystin-LR in tissues and cells of rainbow trout. Toxical Sci 48:33.
  5. Hitzfeld, B., Fischer, W., Erikson, J., Mikhal, A., Tencalla, F., Dietrich, D., 1999, toxins of cyanobacteria in fish, Naunyn – Schmiedeberg’s Arch Pharmacol 359: R159.
  6. Hoger, S., Dietrich, D., Hitzfeld, B., 1999, Effect of ozonation in drinking water treatment on the removal of cyanobacterial toxins, Toxical Sci 48:33.
  7. Morri, R.J., Williams, D.F., Luu, H.A., Holmes, C.F., Anderson, R.J.,Calvert, S.E., 2000 Feb, The adsorption of microcystin-LR by natural clay particles, Toxicon, 38(2): 303-8.
  8. Thebault, L., Lesne K, Boutin, J.P., 1995, Cyanobacteria, their toxins and health risks, Med Trop, 55(4): 375-80.
  9. Schaeffer, D.J., Malpas, P.B., Barton, L.L., 1999 Sep, Risk assesment of microcystin in dietary Aphanizomenon flos-aquae. Ecotoxical Envion Saf, 44(1): 73-80.
  10. Watanabe, M.F., Tsuji, K., Watanabe, ., Harada, K., Suzuki, M., 1992, Rlease of heptapeptide toxin (microcystin) during the decomposition process of Microcystis aeruginosa, Nat Toxin, 1(1): 48-53.

 

فهرست مطالب

 

چكيده

مقدمه

فصل اول: انواع سيانوباكترها و ويژگيهاي بيولوژيكي، ظاهري و بلومهاي سمي آنها

۱-۱- تاريخچه

۱-۲- ويژگيهاي ساختاري و بيولوژيكي سيانوباكترها

۱-۳- بلومهاي سمي (شكوفايي) سيانوباكترها

۱-۴- مهمترين راسته‎هاي جلبك‎هاي سبز ‎- آبي

۱-۵- تقسيم‎بندي سيانوباكترها از لحاظ شكل ظاهري

۱-۵-۱- سيانوباكترهاي رشته‎اي

۱-۵-۲- سيانوباكترهاي كلني

فصل دوم: طبقه‎بندي سموم سيانوباكتريايي

۲-۱- طبقه‎بندي سموم سيانوباكتريايي براساس مكانيسم عمل

۲-۱-۱- نوروتوكسين‎ها

۲-۱-۲- هپاتوتوكسين‎ها

۲-۱-۳- درماتو توكسين‎ها

۲-۲-  انواع سيانوتوكسين‎ها

۲-۲-۱- نودولارين‎ها

۲-۲-۲- ساكسي توكسين‎ها

۲-۲-۳- آناتوكسين a و هوموآناتوكسين a

۲-۲-۴- آناتوكسين ‎a (S)

۲-۲-۵- ‎Cylindrospermopsin

۲-۲-۶- ميكروسيس تين

۲-۲-۶-۱- دوام و پايدار ميكروسيس‎تين در سلولها

۲-۲-۶-۲- خارج‏شدن‎سم‏هپتاپپتيد(ميكروسيس‎تين‎درطي‎تجزية ‎Microcystis aeruginosa

۲-۳- طبقه‎بندي سيانوتوكسين‎ها براساس ساختمان شيميايي

۲-۳-۱- پپتيدهاي حلقوي

۲-۳-۲- آلكالوئيدها

۲-۳-۲-۱- آلكالوئيدهاي سيتوتوكسيك

۲-۳-۲-۲- آلالوئيدهاي درماتوتوكسيك

۲-۳-۳- سموم ليپوپلي ساكاريدها ‎(LPS)

فصل سوم: اثرات مضر سموم سيانوباكترها

۳-۱- آزمايش سلامت انسان

۳-۱-۱- قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غيرمزمن

۳-۱-۲- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن

۳-۲- ارزيابي خطر

۳-۳- اثر بر ماهيان

۳-۴- اثر بر موجودات آبزي

۳-۵- توليد تركيبات بيواكتيو

۳-۶- صدمه از راه تماس تفريحي

۳-۷- مسموميت حيواني

۳-۸- اثر بر زئوپلانكتونها

۳-۹- اثر بر باكتريهاي آبزي

فصل چهارم: روشهاي كنترل و جلوگيري از شكوفايي

۴-۱- انعقاد يا چسبيدن، معلق بودن هواي محلول و جذب سطحي كربن فعال

۴-۲- كلرزني

۴-۳- فيلتراسيون سريع و فيلتراسيون كندشني

۴-۴- فرآيندهاي غشايي

۴-۵- دما

۴-۶- اسيديته ‎(PH)

۴-۷- كاهش فسفر و ازت

۴-۸- سولفات مس

۴-۹- سيمازين

۴-۱۰- ازن‎دار كربن

۴-۱۰-۱- ميكروسيس‎تينها و نودولارين

۴-۱۰-۲- آناتوكسين a، آناتوكسين ‎S(a) و ساكسي توكسين

۴-۱۱- نور

۴-۱۲- كنترل بيولوژيك

۴-۱۲-۱- تغذيه توسط زئوپلانكتونها

۴-۱۲-۲- كپور نقره‎اي

 

فهرست جدول‎ها

 

۴-۱- جدول تأثير ازن در از بين بردن ميكروسيس تين ‎LR در صورت وجود يا عدم وجود مواد آلي

۴-۲- جدول تأثير ازن در از بين بردن ‎Microcystis aeruginosa

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :