ارس فایل » پایان نامه طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوها
هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 97 حجم فایل (مگابایت) : 0.4 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوها</span>

پایان نامه طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوها

 

اين فصل طبقه‌بندي درجات حفاظتي تابلوهاي الكتريكي را مشخص مي‌كند و سازندگان تجهيزات بايد ، نوع حفاظت قسمتهاي مختلف تابلو را مشخص نمايند. محدوده كاربرد اين طبقه‌بندي ، تابلوهاي بكار رفته در شبكه‌هاي توزيع را شامل مي‌شود.

نوع حفاظتي كه در اين طبقه‌بندي مشخص شده شامل موارد زير مي‌باشد :

  1. حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهاي برق‌دار و متحرك در داخل تابلو و حفاظت وسايل داخل تابلو در برابر نفوذ اجسام خارجي جامد به تابلو.
  2. حفاظت تجهيزات داخل تابلو در برابر ورود مايعات به داخل آن.

علائم مربوط به اين درجات حفاظتي و آزمايشهاي لازم براي تأييد آن از مواردي است كه در اين فصل آمده است.

 

۱-۱- علائم بكار رفته

براي نشان دادن درجات حفاظت ، ابتدا دو حرف IP آورده شده سپس با دو عدد مشخص كه در بندهاي ۱-۲ و ۱-۳ آمده است درجه حفاظت تابلو مشخص مي‌گردد. اولين رقم نمايانگر درجه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهاي برق‌دار و متحرك داخل تابلو و نفوذ اجسام خارجي جامد به آن و دومين رقم نشان‌دهنده درجه حفاظت در برابر نفوذ مايع به داخل تابلو مي‌‌باشد.

-۲- اولين رقم مشخص‌كننده درجه حفاظتي

اولين رقم نشان‌دهنده حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهاي متحرك و برق‌دار در داخل تابلو و حفاظت در مقابل نفوذ اجسام خارجي جامد به داخل تابلو مي‌باشد.

 

درجه حفاظت در مورد اولين رقم مشخصه در جدول (۱-۱) آمده است.

۱-۳- دومين رقم مشخص كننده درجه حفاظتي

دومين رقم، نشان دهنده حفاظت وسايل در مقابل نفوذ مايع مي‌باشد. جدول (۱-۲) نوع حفاظت را با توجه به رقم دوم نشان مي‌دهد.

-۴- درجات حفاظتي

حفاظتهايي كه معمولاً مورد استفاده قرار مي‌گيرند با توجه به جداول (۱-۱) و (۱-۲) در جدول (۱-۳) آمده است.

-۵- توصيه‌هاي قبل از آزمايش

آزمايشهاي زير از نوع آزمون نوعي مي‌باشند.

حد فواصل مجاز براي آزمايش بصورت زير تعريف مي‌شود :

۱-۵-۱- تجهيزات فشار ضعيف با مقادير ولتاژ نامي تا ۱۰۰۰ ولت متناوب و تا ۱۲۰۰ ولت مستقيم وسايل آزمايش (كره ، انگشت فلزي ، سيم و غيره) نبايد قسمتهاي برقدار يا قسمتهاي متحرك لمس شود.

۱-۵-۲- تجهيزات فشار قوي با مقادير نامي ولتاژ بالاي ۱۰۰۰ ولت متناوب و ۱۲۰۰ ولت مستقيم هنگاميكه وسايل آزمون در جاي نامطلوب قرار مي‌گيرند، تجهيزات بايد قادر به تحمل ولتاژ آزمون بكار رفته براي تجهيزات باشند.

 

۱-۶- آزمونها

۱-۶-۱ اولين رقم مشخصه (رقم صفر) هيچ آزموني نياز نمي‌باشد.

۱-۶-۲- آزمون براي وقتي كه اولين رقم مشخصه يك باشد.

آزمايش بوسيله كره‌اي به قطر ۵/۵۲ ميليمتر و با نيروي حدود %۱۰+۵۰ نيوتن صورت مي‌گيرد اگر كره نتواند تماسي با قسمتهاي متحرك و يا باردار داخل تابلو داشته باشد آزمايش موفقيت‌آميز خواهد بود.

 

۱-۶-۳- آزمون براي وقتي كه اولين رقم مشخصه دو باشد

اين آزمون در دو مرحله الف و ب انجام مي‌شود :

الف) آزمايش با استفاده از انگشت تماس فلزي ، مطابق شكل (۱-۱) انجام مي‌شود. اين انگشت فلزي به يك لامپ رشته‌اي وصل شده است براي تجهيزات فشار ضعيف، منبع تغذيه حداقل ۴۰ ولت ، بطور سري با يك سرانگشت فلزي متصل شده و قطب ديگر آن به قسمتهايي كه انتظار برق‌دار بودن آنها در حالت عادي مي‌باشد، اتصال دارد براي تماس انگشت فلزي به قسمتهاي تابلو نبايد نيروي بيشتر از ۱۰ نيوتن بكار رود.

حفاظت موقعيت رضايتبخش خواهد بود كه وقتي سعي مي‌شود با قسمتهاي لخت برق‌دار و يا قسمتهايي كه عايق آنها كافي نمي‌باشند (قسمتهايي كه با رنگ، لعاب يا ضدزنگ پوشيده شده و يا با اكسيداسيون حفاظت شده‌اند) تماس حاصل شود ، لامپ روشن نشود.

در مورد تجهيزات فشار قوي فواصل كافي با آزمايش دي‌الكتريك و يا بوسيله اندازه‌گيري فواصل بايد درنظر گرفته شود.

ب) سعي شود كه يك كره به قطر ۵/۱۲ ميليمتر و با نيروي %۱۰+۳۰ نيوتن را به داخل تابلو وارد كرد آزمايش وقتي موفقيت‌آميز خواهد بود كه اين كره نتواند با قسمتهاي برق‌دار و يا قسمتهاي متحرك تماسي حاصل كند.

 

۱-۶-۴- آزمون براي وقتي كه اولين رقم مشخصه ۳ باشد.

آزمايش با يك سيم فولادي به قطر ۵/۲ ميليمتر انجام مي‌شود و نيروي بكار رفته حدود %۱۰+۳ نيوتن است و بايد دقت شود كه سيم فولادي داراي برآمدي نباشد و كاملاً مستقيم باشد.

آزمايش وقتي موفقيت‌آميزاست كه نتوان سيم فولادي رابداخل تابلو وارد كرد.

 

۱-۶-۵- آزمون براي وقتي كه اولين رقم مشخصه ۴ باشد.

آزمايش با يك سيم فولادي به قطر ۱ ميليمتر انجام مي‌شود و نيروي بكار رفته حدود %۱۰+۱ نيوتن خواهد بود سيم انتخاب شده نبايد داراي برآمدگي و انحناء باشد.

هنگاميكه نتوان سيم فولادي را وارد تابلو كردآزمايش موفقيت‌آميز خواهد بود.

 

۱-۶-۶- آزمون براي وقتي كه اولين رقم مشخصه ۵ باشد.

آزمايش توسط وسيله‌اي كه در شكل (۱-۲) نمايش داده شده است انجام گيرد. در اين شكل اطاقك بسته‌اي وجود دارد كه در آن پودر تلق، با استفاده از يك جريان هوا دميده مي‌شود. پودر تلق استفاده شده بايد از يك صافي مشبك مربع شكلآ كه قطر سيمهاي آن ۵۰ ميكرون و پهناي بين سيمهاي آن ۷۵ ميكرون است عبور نمايد، مقدار اين پودر حدود ۲ كيلوگرم براي هر متر مكعب از اطاقك آزمايش است. اين پودر نبايد بيش از ۲۰ مرتبه براي آزمايش بكار رود.

وسيله مورد آزمايش در داخل اطاقك آزمايش آويزان شده و بوسيله يك پمپ تخليه ، اختلاف فشاري معادل حداكثر ۲۰۰ ميليمتر آب بين داخل و خارج تابلو ايجاد مي‌شود. اگر حجم هواي كشيده شده به داخل تابلو تحت آزمايش، ۸۰ برابر حجم آن باشد، آزمايش پس از دو ساعت متوقف مي‌شود. اگر حجم هواي كشيده شده با نرخ كمتر از ۴۰ برابر حجم تابلو بر ساعت باشد، آزمايش تا حدود ۸ ساعت ادامه پيدا مي‌كند. آزمايش وقتي موفقيت‌آميز است كه در بازرسي از تابلو پودر تلق در تابلو جمع نشده باشد و قابليت نفوذ مقدار پودر تلق موضوعي است كه بيشتر به توافق سازنده و استفاده‌كننده بستگي دارد.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : طبقه‌بندي درجات حفاظتي براي تابلوها.۵

علائم بكاررفته …۶

اولين رقم مشخص كننده درجه حفاظتي …۷

دومين رقم مشخص كننده درجه حفاظتي ..۹

درجات حفاظتي …۹

توصيه‌هاي قبل از آزمايش ..۱۰

آزمونها براي اولين عدد مشخصه ..۱۱

آزمونها براي دومين عدد مشخصه …۱۱

فصل دوم : استاندارد تابلوهاي قدرت و فرمان فشار قوي .۲۲

مقدمه …۲۳

قسمت اول : تعاريف ..۲۳

شرايط كار عادي …۳۳

شرايط حمل و نقل ، انباركردن و نصب ..۳۴

قسمت دوم : مقادير اسمي ..۳۵

ولتاژ اسمي …۳۵

مقدار اسمي سطح عايقي …۳۶

فركانس اسمي …۳۶

جريان اسمي عادي …۳۶

جريان اسمي ايستادگي كوتاه‌مدت ..۳۶

جريان اسمي ايستادگي پيك …۳۷

افزايش دما ….۳۸

درجات حفاظت …۳۸

قسمت سوم : طرح و ساخت ..۳۹

محفظه‌ها ….۴۰

كليدهاي جداكننده (ايزولاتورها) …۴۶

اينترلاكها …۴۷

زمين كردن …۴۸

شينه‌ها …۵۰

شناسايي …۵۱

ابعاد تابلو ….۵۴

اطلاعات ، لوله ويژگيها …۵۵

قسمت چهارم : آزمونها ..۵۶

طبقه‌بندي آزمونها …۵۷

آزمونهاي ولتاژ ….۵۸

آزمونهاي افزايش دما ..۶۵

آزمونهاي جريان كوتاه‌مدت بر روي مدار اصلي ..۶۸

آزمونهاي جريان كوتاه‌مدت روي مدارات زمين ..۶۹

تعيين مطابقت ظرفيتهاي قطع و وصل …۶۹

آزمونهاي عملكرد مكانيكي …۷۰

تعيين مطابقت درجات حفاظتي ..۷۱

آزمونهاي وسايل كمكي الكتريكي ، مكانيكي …۷۳

كنترل كردن سيم‌بندي …۷۳

پيوست (الف) استاندارد مقادير جريان مطابق نشريه IEC شماره ۵۹ .. ۷۴

پيوست (ب) شرايط استاندارد اتمسفري مطابق نشريه IEC شماره ۶۰ ..۷۵

پيوست (پ) روش آزمون شرايط جوي ، براي تابلوهاي قدرت و فرمان نصب شده در محيط‌هاي باز …۷۸

پيوست (ت) راهنماي انتخاب درجات حفاظتي براي تابلوهاي بكار رفته در شبكه توزيع ….۸۰

اندازه گيري مقاومت در مدار …

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :