ارس فایل » پایان نامه طراحی و ساخت موتورهای كنترلر ac
عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 114 حجم فایل (مگابایت) : 3 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه طراحی و ساخت موتورهای كنترلر ac</span>

پایان نامه طراحی و ساخت موتورهای كنترلر ac

 

مقدمه :

 

اگر یک موتور القائی سه فاز به شبکه ای با ولتاژ و فرکانس ثابت وصــل شـود، در این صورت پس از راه اندازی درسرعتی حوالی سرعت سنکرون

خواهد چرخید. گفتنی است با افزایش گشتاور بار سرعت به میزان کمی کاهش می یابد، لذا این موتورها تقریباً از نوع موتورهای سرعت ثابت فرض می شوند. اما در برخی از صنایع لازم است که سرعت موتور در یک محدوده و طیف نسبتاً وسیعی تغییر کند. موتورهای DC به طور سنتی برای مواردی که کنترل سرعت مورد نیاز است مورد بهره برداری قرار می گیرند اما موتورهای  DC گران بوده و به تعمیرات و نگهداری در زمینه کموتاتور و جاروبک نیاز دارد ولی برعکس موتورهای القائی به ویژه نوع قفس سنجابی آن ارزان و جان سخت بوده و کموتاتور نیز ندارد و لذا برای سرعت های زیاد بسیار مناسب اند. امروزه با پیشرفت علم الکترونیک قدرت و پیدایش کنترل کننده های حالت جامد، کنترل سرعت یا کنترل دور موتورهای القائی رو به تکامل است اما این کنترل کننده ها نسبتاً گران بوده و زمان می طلبد تا به صورت ارزان در دسترس عموم قرار بگیرد.

 

موتور القائي قفس سنجابی:

 

اساس موتور القائي رتور قفسي در شكل نشان داده شده است.

موتور القائی چهار قطبی در لحظه ای که ولتاژ فاز A بیشترین مقدار را داراست

الف) جريان مغناطيس كننده استاتوربراي ايجاد شار

ب) چگونگي انعكاس جريان هاي القاشده دررتورواستاتور

پ) توزيع كل جريان لحظه اي

براي ايجاد شار در فاصله هوائي جريان مغناطيس كنندگي بايد برقرار شود. اين جريان نسبت به ولتاژ ْ۹۰ تأخير دارد. حركت شار در ميان هادي‌ها، در سيم‌پيچي رتور كه نظير يك قفس بسته اتصال كوتاه شده است ولتاژ القاء مي‌كند و لذا جريان ايجاد مي‌شود، به علت رفتار سلفي سيم پيچي‌ها، جريان القائي نسبت به ولتاژ تأخير خواهد داشت. اين جريان توسط ترانسفورمر  و براي تعديل جريان رتور برقرار مي‌شود. تأثير متقابل جريان رتور و شار بر يكديگر گشتاوري هم جهت با ميدان دوار ايجاد مي‌كند.

براي القاي ولتاژ و در نتيجه ايجاد جريان و گشتاور در رتور، رتور بايد هميشه با سرعتي متفاوت با سرعت سنكرون گردش نمايد. سرعت رتور نسبت به سرعت سنكرون شار استاتور به عنوان لغزش شناخته مي‌شود و

با S نشان داده می شود.

 

فرکانس جریان القا شده در رتور S برابر فرکانس استاتور می باشد یعنی:

F2=SF1

انديس ۱: براي استاتور و انديس ۲ براي رتور به كار مي‌رود.

زماني كه سرعت رتور به سرعت سنكرون نزديك شود، راكتانس سلفي (كه با فركانس لغزش متناسب است) كمتر است. بنابراين، جريان از نظر فازي به ولتاژ نزديك‌تر مي‌شود. كاهش اختلاف فاز، ضريب توان بهتري را در استاتور نتيجه مي‌دهد. با توجه به خاصيت سلفي موتورهاي رتور قفسي ضريب توان اين موتورها هميشه پس فاز است.

تواني كه از طريق فاصله هوايي منتقل مي‌شود بايد با شار دوار در ارتباط باشد. توان فاصله هوائي كه به رتور اعمال مي‌شود برابر حاصل‌ضرب گشتاور در سرعت سنكرون است و داريم:

Pag=TWsyn    توان فاصله هوايي  (۳)

توان خروجي (با صرف نظر از اصطكاك و تلفات آهني) برابر حاصل‌ضرب گشتاور ياد شده در سرعت رتور است كه نتيجه مي‌دهد:

Pout=TWr=T(1-S)Wsyn      توان خروجي رتور (۴)

اختلاف دو توان معرف تلفات در هادي‌هاي مدار رتور است. نكته حائز اهميتي كه از روابط ۴و۳ حاصل مي‌شود اين است كه:

η < (1-S)   راندمان (۵)

اگر از مقاومت سيم‌پيچي استاتور و راكتانس نشتي آن صرفنظر شود مي‌توان شار را براي تمامي بارها ثابت و متناسب با ولتاژ اعمال شده به استاتور در نظر گرفت.

با استفاده از مقادیر مقاومت روتور در هر فاز R2  و اندوکتانس آن در هر فاز L2 که به طرف استاتور منتقل شده اند.(با اعمال مجذور نسبت تبدیل) شکل زیر شرایط الکتریکی را برای راکتانس و ولتاژ ورودی متناسب با لغزش نشان می دهد.

 

مراجع:

 

۱- ماشین های الکتریکی،تالیف دکتر پ.س.سن ۱۹۸۹

۲- الکترونیک قدرت تألیف: پروفسور محمد.هـ.رشید، ۱۹۴۵

۳- الکترونیک صنعتی تألیف: پروفسور سیربل لندر، ۱۹۸۲

۴- الکترونیک قدرت و کنترل ماشینهای الکتریکی AC تألیف بوس بیمال، ۱۹۷۸

۵- الکترونیک قدرت، تألیف آندره ترژینا ولوفسکی، ۱۹۹۸

۶- اینترنت

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۵

موتورهای القائی قفس سنجابی            ۶

اینورتر                                       ۱۸

کاربرد اینورترها در صنعت  ۱۹

دسته بندي اينورترها از لحاظ كاركرد   ۱۹

اصول كار مدارات اينورتري ۲۰

پارامترهاي كارآيي اينورتر    ۲۳

اصول كار اينورترهاي پل تكفاز         ۲۴

اصول كار اينورترهاي سه فاز           ۲۶

هدايت ۱۸۰ درجه‌اي           ۲۸

هدايت ۱۲۰ درجه‌اي           ۳۰

روشهاي كنترل ولتاژ اينورترهاي تكفاز و سه فاز ۳۱

روشهاي مدولاسيون پيشرفته ۳۲

اينورترهاي پل تكفاز           ۳۳

اينورتر پل سه فاز  ۴۱

قدرت برگشتي اينورتر         ۴۹

كم كردن هارمونيك در اينورتر           ۵۱

اينورترهاي تريستوري با كموتاسيون اجباري      ۵۵

اصول كار اينورترهاي منبع جرياني    ۵۵

كاربرد اينورترهای با تغذيه جريان در صنعت     ۵۶

عملكرد كلي اينورترها منبع جريان       ۵۶

حالت عملكرد اينورتر          ۵۸

نكاتي در طراحي مدار اينورتر           ۶۲

اسنابرها  ۶۳

اسنابرهاي مربوط به IGBTها            ۶۵

بازيافت انرژي از اسنابرها    ۶۷

روشهاي PWM براي اينورتر ولتاژ    ۶۸

روش هاي كنترل ولتاژ        ۶۸

روش های کنترل جریان       ۷۰

تشريح اطلاعات Hcpl-316j  ۷۳

خرابي مدار نمونه رانشگر سويچ IGBT را محافظت مي‌كند ۷۴

شرح عمليات در طول حالت خرابي      ۷۴

كنترل خارجي       ۷۵

شرح محصول       ۷۶

نكته‌ها     ۷۹

معرفي شناسايي و محافظ خرابي         ۸۱

اطلاعات درخواستها            ۸۲

مدار درخواست پيشنهادي      ۸۴

توصيف عملكرد زماني        ۸۵

عملكرد زمان        ۸۵

وضعيت غيرصحيح            ۸۶

بازدارندگي           ۸۶

تخليه آهسته سوئيچ IGBT  در طول حالت خرابي ۸۷

زمان آزمايشي آشكارسازي Desat اشتباه           ۸۸

حبس ولتاژ           ۸۹

نمودار مدار عملكردي          ۹۰

IC ورودي           ۹۰

IC خروجي          ۹۱

خاموش كردن موضعي و راه اندازی موضعي     ۹۱

خاموش كردن کلی و راه اندازی کلی    ۹۲

راه اندازی خودكار  ۹۳

راه اندازی پس از يك حالت اشتباه        ۹۵

خصوصیات میکروکنترلر ATmega32            ۹۶

ضمیمه

ATmega32

Hcpl-316j

IGBT 6mbi15L-120

DC-DC Convertor

Snubber Circuit

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :