ارس فایل » پایان نامه فرآیند انبوه شیر
هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی تعداد صفحات : 166 حجم فایل (مگابایت) : 0.7 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">پایان نامه فرآیند انبوه شیر</span>

پایان نامه فرآیند انبوه شیر

 

حالت های ناپایدار و فرآیند انبوه شیر

 

 

مقدمه:

 

روابط فصل هاي قبل فقط در حالت پايدار به كار مي روند كه در آن جريان گرما و دماي منبع با زمان ثابت بودند. فرآيندهاي حالت ناپايدار آنهايي هستند كه در آنها جريان گرما، دما و يا هر دو در يك نقطة ثابت با زمان تغيير مي كنند. فرآيندهاي انتقال حرارت انبوه فرآيندهاي حالت ناپايدار نمونه اي هستند كه در آنها تغييرات حرارت ناپيوسته اي رخ مي دهند همراه با مقادير خاصي از ماده در هنگام گرم كردن مقدار داده شده اي از مايع در يك تانك يا در هنگامي كه يك كورة سرد به كار افتاده است.

همچنين مسائل رايج ديگري نيز وجود دارند كه مثلاً شامل مي شوند بر نرخي كه حرارت از ميان يك ماده به روشي رسانايي انتقال مي يابد در حالي كه دماي منبع گرما تغيير مي كند. تغييرات متناوب روزانة حرارت خورشيد بر اشياء مختلف يا سرد كردن فولاد در يك حمام روغن نمونه راههايي از فرآيند اخير هستند. ساير تجهيزاتي كه بر اساس روي خصوصيات حالتي ناپايدار ساخته شده اند شامل كوره هاي دوباره به وجود آورنده(اصلاحي) كه در صنعت فولاد استفاده مي شوند، گرم كنندة دانه اي(ريگي) و تجهيزاتي كه در فرآيندهاي بكار گيرندة كاتاليست دماي ثابت يا متغير به كار مي روند هستند.

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه:    ۲

فصل اول            ۴

فرآيندهاي حالت ناپايدار و انبوه           ۴

مايعات سرد كننده و گرم كننده            ۵

كويل در تانك يا محفظة پوشانده شده، واسطه خنك سازي ايزوترمال   ۸

كويل در تانك يا محفظة پوشانده شده، واسط گرم ساز غير ازوترمال   ۸

كويل در تانك، واسط خنك ساز غير ايزوترمال    ۹

مبدل خارجي مايع تدريجاً اضافه شده به تانك، واسط خنك كنندة ايزوترمال        ۱۳

مبدل خارجي، مايع تدريجاً اضافه شده ه تانك، واسط خنك كنندة ايزوترمال        ۱۴

مبدل خارجي ۲-۱، گرم كردن            ۱۵

مبدل خارجي ۲-۱، خنك كردن،          ۱۵

مبدل خارجي ۲-۱، مايع تدريجاً اضافه شده به تانك، خنك سازي        ۱۶

حجم هاي متلاطم خنك كردن و گرم كردن، جريان موازي- جريان متقاطع        ۱۶

مبدل جريان متقابل خارجي، واسط گرم كنندة ايزوترمال     ۱۹

مبدل جريان مقابل خارجي، واسط خنك كنندة ايزوترمال      ۲۰

مبدل جريان متقابل خارجي، واسط گرم كنندة غير ايزوترمال            ۲۰

مبدل جريان مقابل خارجي، واسط خنك كنندة غير ايزوترمال            ۲۱

مبدل ۲-۱ خارجي، خنك سازي و گرم كردن       ۲۱

مبدل خارجي ۴/۲ گرم كردن و سرد كردن         ۲۱

جامدات خنك كننده و گرم كننده           ۳۰

ديوار با ضخامت متناهي از يك طرف گرم شده    ۳۸

ديوار با ضخامت متناهي، گرم شده از هر دو طرف          ۴۰

شكلهاي متناهي و نيمه متناهي گرم شده بوسيلة سيال با مقاومت تماسي            ۴۸

روش نيومن براي شكلهاي رايج و تركيبي          ۵۱

توزيع دما- زمان با مقاومت تماسي       ۶۲

تغيير متناوب دماي سطح      ۶۶

فصل دوم ۸۳

محاسبات كوره      ۸۳

بويلرهاي بخارساز  ۸۵

كوره هاي پالايش نفت          ۸۹

عوامل انتقال حرارت تابشي   ۹۴

چاه حرارتي          ۹۵

منبع گرما            ۱۰۲

سطوح بسته          ۱۱۰

روشهاي طراحي    ۱۱۴

كاربردها  ۱۱۷

فصل ۳   ۱۴۷

۱- محفظه‎هاي عايق‎بندي شده ۱۴۷

۲- كويل‎ها:          ۱۵۴

۳- كويل با لولة غوطه‎ور در آب         ۱۶۰

۴- كولرهاي شيپوري          ۱۶۷

۵- كولرهاي اتمسفريك         ۱۷۲

۶- چگالندة تبخيري ۱۸۳

۷- مبدلهاي سرنيزه‎اي          ۱۸۴

۸- مبدلهاي پوسته رو به پايين:           ۱۹۴

۹- مواد دانه‎دانه در لوله‎ها    ۱۹۵

۱۰- گرمايش با مقاومت الكتريكي        ۲۰۲

فصل ۴   ۲۱۲

كنترل دما و متغيرهاي مرتبط در فرآيند ۲۱۲

متغيرهاي فرآيند:    ۲۱۲

كنترل كننده‎هاي خودكار و عمل‎كننده با پيلوت:    ۲۱۴

تأخيرها:  ۲۲۰

مكانيزم كنترل اتوماتيك:       ۲۲۱

علامتهاي كنترل دما و تجهيزات:        ۲۲۷

خنك‎كننده‎ها:‌          ۲۲۹

مبدلها:    ۲۳۲

گرم‎كننده‎ها:          ۲۳۴

چگالنده‎هاي كلي     ۲۳۷

چگالنده‎هاي جزيي: ۲۴۰

پمپ ربويلرها:      ۲۴۰

اوپراتورها (تبخيركننده‎ها) و ربويلرها با گردش آزاد          ۲۴۱

فرآيندهاي ‎batch   ۲۴۲

تقطير پيوسته        ۲۴۳

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :