ارس فایل » پایان نامه فرهنگ شهر
در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 952 حجم فایل (مگابایت) : 2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه فرهنگ شهر</span>

پایان نامه فرهنگ شهر

 

 فرهنگ شهر

 

يك نسل پيش به‌هنگام انتشار كتاب «فرهنگ شهرها» ادبيات شهري بي‌نهايت كم‌مايه بود. علي‌رغم آثار مورخاني چون مارسل پوت و پير لاودان، جامعه‌شناسي چون ماكس‌ وبر و استادم پاتريك‌ گدس، بخش عمدة انديشة آن زمان دربارة شهر بدون تعمّق در ماهيت، كاركرد، هدف، نقش تاريخي يا ابعاد پنهان شهرها شكل گرفته بود. درآمد موجزي كه «فرهنگ شهرها» با آن آغاز شد فرايند توسعه شهري را در چشم‌اندازي جديد قرار داد؛ فصل‌هاي بعدي تا حدودي پيشگام‌تر از انديشه رايج بود، در نتيجه بي‌هيچ درنگي و حتّي تغيير كلمه‌اي ــ گرچه مشاهدات و تجارب بعدي نيازمند تجديد‌نظرهاي جزئي است كه در آثار مؤخر آن‌ها را مورد توجه قرارداده‌ام‌ ــ  اقدام به چاپ مجدد آن نمودم.«فرهنگ شهرها» از همان ابتدا تا حد زيادي  تفسيري شايسته، و جايگزيني ارزشمند براي كتاب «تكنيك و تمدن» تلقي شد. اما با وجود پاره‌اي موفقيت‌هاي كلي، تأثير اندكي در ايالات متحده از خود برجاي گذاشت. پيشنهادهاي سازندة آن در رابطه با الزامات سياسي و مالي ”كارآمد“ براي بسياري از برنامه‌ريزان‌، مديران و متخصصان دانشگاهي غيرقابل قبول مي‌نمود، حتي برخي از همكاران و دوستان قبلي‌ام‌، تصوير ارائه‌‌شده از فروپاشي و غيراخلاقي‌شدن فزايندة مگالاپليس‌ها را بدبيني بلاجهت و غير‌ممثل ارزيابي كردند.در برخي از كشورها، بالاخص انگلستان، «فرهنگ شهرها» به عنوان كتاب راهنماي بازسازي و مرمت مورد استفاده قرار‌گرفت. با وجود قيمت گران كتاب، اولين چاپِ آن بلافاصله به فروش رفت؛ در حدود دوازده ‌سال پيش در نظرسنجي‌كه از كاركنان شهرداري به عمل آمد به اتفاق آراء به‌عنوان اصلي‌ترين كتاب آموزش برنامه‌ريزي‌ شهري معرفي شد. كوچك‌ترين خدمتي كه به‌وسيلة اين اثر فراهم آمد، احياء سياست كنترل رشد شهري نه با توسل به‌گسترش نامحدود حومه‌ها يا تراكم شديد بخش‌هاي مركزي‌، بلكه با احداث شهرهاي جديد بود: روشي كه به‌وسيلة‌ سِر ابنزر هاوارد و همكارانش مورد حمايت قرارگرفت و با احداث موفقيت‌بار دو باغ‌ـ شهر پا به عرصه وجود گذاشت. اين پيشنهادها كه براي مدت‌هاي مديدي با اصطلاحاتي چون ”از مُد افتاده“ و ”احساسي“ انكار شد ــ هم اكنون نيز به طور ناباورانه‌اي جين‌ جيكوبز آن را به‌مثابه تلاشي در جهت تخريب شهرها تقبيح مي‌كندــ سابقة پنجاه ساله‌اي از زمان انتشار كتاب «باغ شهرهاي فردا»ي هاوارد از سال ۱۸۹۸ ميلادي را يدك مي‌كشند.

انسان مستقل و بدون وابستگي در قرون وسطي به تبعيد و يا مرگ محكوم بود: و در صورت زنده‌بودن، بلافاصله مي‌بايد خودش را حداقل به يك گروه غارتگر متصل مي‌نمود. براي بودن، آدمي مي‌بايد متعلق به يك جمع باشد: يك خانوار، ملك اربابي، صومعه و يا يك صنف، امنيتي وراي جمع وجود نداشت؛ و هيچگونه آزادي وراي تعهدات زندگي جمعي موجود نبود. انسان ]قرون وسطايي[ به سبك و سياق طبقه‌اش و انجمن‌اش زندگي مي‌كرد و مي‌مرد.

خارج از ]قلمرو[ كليسا، برجسته‌ترين نماينده‌ي زندگي جمعي، صنف‌ها بودند. صنف در انگلستان دورة انگلوساكسونها، در وهله‌ي نخست، عبارت از برادري ديني در لواي حمايت يك قديس بود كه به‌منظور دلگرمي و آسايش گردهم مي‌آمدند، و اعضايشان را در مقابل حوادث وحشتناك زندگي و تدارك مراسم تدفين آبرومندانه مورد پشتيباني قرارمي‌دادند. ويژگي‌هاي صنف، شبيه انجمن‌هاي دوستي، يا انجمن فراماسونري، الكز، يا رفقاي اُد در انگلستان دورة متأخر نبود. صنف هرگز رنگ و بوي ديني را از كف نداد: صنف عبارت از ]رابطه‌ي[ برداري بود كه با وظايف خاص اقتصادي تطبيق مي‌يافت اما بطور كامل در آن تحليل نمي‌رفت: برادران در فرصتهاي مشخص در كنار يكديگر مي‌خوردند و مي‌آشاميدند: آنها مقرراتي را براي اداره‌ي پيشه‌شان صورت بندي مي‌كردند: آنها در نمايش‌هاي  رمزي كه به اجرا مي‌گذاشتند به‌مظور تزكيه‌ي همشهريانشان نقش‌هايي را طراحي و مورد كيفر قرارمي‌دادند: آنها نمازخانه بنا مي‌كردند، كلبه‌هايي را وقف نموده و مدارسي را بنيان مي‌گذاشتند.

اين اتحاديه‌ها و انجمن‌ها در ميان پيشه‌وران شهري امپراطوري روم نيز وجود داشت، كه در بيزانس نيز به حيات خود ادامه دادند؛ گرچه اين رابطه ] ميان اتحاديه‌هاي رومي و قرون وسطايي[ مبهم است، محتملاً ياد و خاطره‌ي آنها، نظير حوادث بسيار دوري چون فتوحات چشمگير اسكندر، نه در عمل بلكه در افسانه‌هاي مردمي طي دوران قرون وسطي زنده مانده بود. در آلمان، در ميان نخستين صنوفي كه اسناد آن موجود است جداي از انجمنهاي تدفين، ]ميتوان به صنف[ بافندگان ماينز بسال ۱۰۹۹، و ماهيگيران وُرمز در ۱۱۰۶ اشاره كرد. گرچه گسترش صنوف بازرگاني بطور كلي نيم‌قرن و بيشتر بر گسترش صنوف پيشه‌وري پيشي گرفت، ]اما[ مي‌بايد خاطرنشان نمود كه به استثناي تجارت بين‌المللي، رابطه‌ي ميان پيشه‌وران و بازرگانان تا قرن چهاردهم در قسمت شمالي اروپا به‌درستي ترسيم نشد. به‌نحوي كه در همين دوره، همانگونه كه از يافته‌هاي گراس برمي‌آيد، پيشه‌وران در صنوف سوداگري پذيرفته مي‌شدند و احتمالاً بخش عمده‌اي از اعضاي آنها رابه خود اختصاص مي‌دادند.

 

فهرست مطالب

 

فرهنگ شهر         ۱

لوئيز مامفورد       ۲

مقدمة ويرايش ۱۹۷۰          ۱۱

درآمد      ۱۸

فصل اوّل            ۳۴

”دفاع و شهرِ قرون وسطايي“ ۳۴

۱: رمزگشايي افسانه‌ي قرون وسطا      ۳۴

۲: ضرورت دفاع   ۳۶

۳: ”رشد جمعيت و افزايش ثروت“       ۴۱

I : شهر قرون وسطي              ]۱[ نيمرخ و نما ۴۸

I: شهر قرون وسطايي          ]۲[ لوبك-انتظام فضايي در قرون وسطايي        ۵۰

۴: اسكادرهاي اشرافي و بهشت‌هاي جديد قرون وسطايي     ۵۷

۵: سيطره‌ي كليسا   ۶۳

۶- خدمات صنوف  ۶۷

۷: زندگي خانوادگي در قرون وسطي   ۷۷

I: شهر قرون وسطايي           ]۳ [ نمايش‌هاي گروهي      ۷۹

I: شهر قرون وسطايي          ]۴[ نهادها و ساختارها         ۸۱

۸: نظافت و بهداشت           ۹۲

۹- اصول برنامه‌ريزي شهري قرون وسطي       ۱۰۹

۱۰ـ كنترل رشد و گسترش    ۱۲۱

۱۱ـ صحنه و درام  ۱۲۶

فصل دوم ۱۵۰

دربار، ميدان رژه و پايتخت   ۱۵۰

۱: بقاياي قرون وسطي        ۱۵۰

۲: سرزمين و شهر ۱۵۹

۳: ابزارهاي اعمال جبر       ۱۶۶

۴: جنگ به عنوانِ عاملِ شهر ساز       ۱۷۵

(F2) 5: ايدئولوژي قدرت     ۱۸۰

(F2) 6: حركت و خيابان      ۱۸۸

(F2) 7:ميدان خريد ۱۹۶

II : شهر دورة باروك            ]۵[ شهرمكانيكي و احساس‌برانگيز      ۲۰۱

II : شهر دورة باروك             ]۶[ زندگي درباري           ۲۰۴

۸: الهيات جديد      ۲۱۳

۹: موقعيت قصر    ۲۱۹

۱۰: تأثير قصر بر شهر        ۲۲۳

۱۱: اتاق خواب و تالار پذيرايي          ۲۲۸

II: شهر دورة باروك              ]۷[دخل و خرج   ۲۳۲

II: شهر دورة باروك              ]۸ [پاريس نظم دكارتي       ۲۳۴

۱۲: تباهي ناشي از ازدحام سوداگرانه   ۲۴۲

۱۳: نقشه‌ي شهر دورة باروك ۲۵۰

۱۴: اشكال معماري ۲۵۸

۱۵: آنچه المپ‌نشينان را نجات داد       ۲۷۰

I: مرحله‌ي انتقال    ]۹[ محيط برگزيدگان اجتماعي            ۲۷۱

III : مرحله‌ي انتقال               ]۱۰[ شهرهاي آلماني: قديم وجديد      ۲۷۴

۱۶: احساس رضايت و نوسازي          ۲۷۸

فصل سوم            ۲۸۶

شهرصنعتي ملالت‌بار          ۲۸۶

۱:جابجائي جمعيت  ۲۸۶

۲: مكانيزاسيون و معدن‌كاوي ۲۹۶

۳: اصول موضوعه‌ي مكتب اصالت فايده          ۳۰۲

۴: فنون و روش‌هاي انبوه ‌سازي         ۳۱۰

۵: كارخانه‌ و زاغه ۳۱۷

۶: خانه‌هاي كه مايه ي شرمساري بودند            ۳۳۰

۷: مقاومت در برابر توحش   ۳۳۸

۸: حداقل زندگي    ۳۴۳

۹: درام پارينه‌فني   ۳۵۱

۱۰: نا شهر فاقد برنامه         ۳۵۵

۱۱: ذغال شهر: تصويري از نزديك     ۳۶۷

IV: شهر صنعتي  ذغال شهر نظم ماشيني ]۱۱[   ۳۷۷

IV: شهر صنعتي         ]۱۲[درام پارينه‌فني.       ۳۸۰

۱۲: فروشگاه قديمي اشياء عتيقه         ۳۸۳

۱۳: پيروزي آهن   ۳۹۷

۱۴: دور از ازدحام ديوانه كننده          ۴۰۵

IV : شهرصنعتي ]۱۳[ رمانتيسيسم و انسانگرايي ۴۰۸

IV : شهرصنعتي                    ]۱۴ [ عهد آهن وشيشه     ۴۱۱

۱۵: بيشه نشينان    ۴۲۲

۱۶: عكس العمل    ۴۲۸

فصل ۴   ۴۳۱

اوج و مگالا پليس   ۴۳۱

۱: ائتلاف جديد      ۴۳۱

۲: ديوانسالاري هشت پاگونه ۴۳۶

۳: غول پيكرگرايي بي قواره ۴۴۸

۴: ابزارتراكم        ۴۵۰

V:عناصر برنامه            ]۱۵[ انواع برنامه‌هاي سنتي   (۲۳۶)       ۴۵۳

v:عناصرطرح        ] ۱۷و۱۶[ آمستردام-برنامه ريزي ارگانيك        ۴۵۶

۵: هزينه‌هاي انسداد            ۴۶۳

۶: نواحي فلاكت زده           ۴۷۱

۷ : پذيرش نقص    ۴۷۶

۸: مثله كردن طبيعت          ۴۸۳

۹ : شهر كاغذي رؤيايي       ۴۸۹

۱۰ : افزون طلبي متروپليس بيمار       ۴۹۴

VI:متروپليس                      ]۱۸[ قلب امپراطوري        ۴۹۷

VI : مترو پليس                                   ]۱۹[ امور روزمرة مگالاپليتن      ۵۰۰

۱۱: جريان عادي امور و آرامش         ۵۰۸

۱۲: شرنگ سرزندگي عاريتي            ۵۱۲

۱۳: شمّه‌اي از جهنم            ۵۲۰

VI: متروپليس                                             ]۲۰[ رويا و واقعيت         ۵۲۸

VI: متروپليس         ]۲۱[ نيويورك ـ تراكم نامحدود         ۵۳۱

۱۴: فاجعه‌ي پايان  ۵۳۶

۱۵: چرخه‌ي رشد و زوال    ۵۴۳

۱۶: امكانات نوسازي          ۵۵۹

۱۷: نشانه‌هاي نجات           ۵۶۵

فصل پنجم            ۵۷۳

چهارچوب منطقه‌اي تمدن     ۵۷۳

۱: الگوهاي جديد حيات و انديشه         ۵۷۳

۲: چشم‌انداز منطقه‌اي          ۵۸۰

۳: منطقه بعنوان واحد جغرافيائي        ۵۸۳

V: مجتمع منطقه‌اي              ]۲۲[ رئوس كلي برنامه‌ريزي منطقه‌اي            ۵۸۵

۴: شهر به‌عنوان واقعيت جغرافيائي     ۶۰۳

۵: زمين به مثابه خانه         ۶۱۴

VII: مجتمع منطقه‌اي              عناصر توسعة منطقه‌اي]۲۳[          ۶۱۸

VII: مجتمع منطقه‌اي                دره‌ي تنسي]۲۴[           ۶۲۱

۶ : چشم‌انداز : منبع كشت و كار         ۶۳۲

۷ : منطقه‌ي اقتصادي          ۶۴۱

۸: قدرت بعنوان عامل منطقه‌ساز        ۶۵۰

فصل ششم            ۶۶۰

سياستهاي توسعه منطقه‌اي    ۶۶۰

۱: منطقه‌گرايي و سياست     ۶۶۰

VIII: تمدن زيست ـ فني          منشآت قوالب جديد    ]۲۵[  ۶۷۳

VIII: تمدن زيست ـ فني          يادمان در برابر ساختمان ]۲۶[          ۶۷۶

۲: فرايند منطقه‌اي شدن        ۶۷۸

۳: اصول موضوعه‌ي منطقه‌گرائي      ۶۹۲

۴: برنامه‌ريزي منطقه‌اي: وظيفه‌اي نو  ۷۰۱

VIII: تمدن زيست فني           زبان بومي جديد]۲۴[         ۷۰۲

VIII: تمدن مبتني بر فن‌آوري زيستي      توان بخشي شهري]۲۸[      ۷۰۵

۵: پيمايش و برنامه به مثابه‌ي آموزش اجتماعي   ۷۲۱

۶ : شرايط باز ـ سازي شهري            ۷۳۱

۷ : شيوه‌ي جديد توسعة شهري ـ باغشهرها         ۷۳۹

فصل هفتم            ۷۵۶

مباني اجتماعي نظام شهري جديد         ۷۵۶

۱: معماري به عنوان نماد     ۷۵۶

II : مباني قالبهاي معاصر، ‌اصل صرفه‌جويي      ۷۸۰

II : نقش بهداشت    ۷۹۰

II : طولاني شدن دوري جواني           ۸۰۲

II : زندگي خانوادگي دو‌قطبي ۸۰۵

۲ : مرگ يادمان     ۸۱۰

IX: شهر و منطقه       ]۲۹[ منطقه بندي كاركردي           ۸۱۶

IX : شهر و منطقه    ]۳۰[  گونه‌هاي جديد شهري           ۸۱۹

۳ : انعطاف پذيري و نوسازي            ۸۲۶

۴: مأموريت موزه  ۸۳۶

۵: زمينة  نامتمايز  ۸۴۰

IX : شهر و منطقه     ]۳۱[ شهرك هاي كمربند سبز         ۸۴۹

IX : شهر و منطقه  ]۳۲[فرانكفورت‌ــ رومر اشتات: نظام زيست فناوري         ۸۵۲

۶: فرديت و جامعه پذيري     ۸۵۶

۷: از اقتصاد پولي به اقتصاد زندگي     ۸۶۲

۸: احداث مسكن به‌وسيلة جامعه          ۸۷۳

۹: مفهوم اجتماعي شهر        ۸۹۶

۱۰: ساختار تأليفي  ۹۰۶

۱۱: مباني نظم شهري         ۹۰۹

واژه نامه ۹۲۲

كتاب‌شناسي          ۹۲۵

۱: مقدمه ۹۲۵

۲: زمينة منطقه‌اي وشهري   ۹۲۸

۳: ابتكارات‌انگليسي            ۹۳۰

۴: مكتب امريكائي: رهيافتي جامعه‌شناختي         ۹۳۳

۵: آرمانشهر گرايان            ۹۳۵

۶: ادبيات تخيلي     ۹۳۶

۷: تفسيرفرهنگي    ۹۳۹

۸: نظريه و عمل در عرصه‌ي برنامه‌ريزي        ۹۳۹

۹: برنامه‏ريزي و توسعه      ۹۴۱

۱۰: مسكن و معماري          ۹۴۴

۱۱: اهميت پيمايش ۹۴۵

۱۲: موزه‌ها و كتابچه‌هاي راهنما         ۹۴۷

۱۳: عكس‌ها و تصاوير متحرك          ۹۴۹

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۹ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :