ارس فایل » پایان نامه قرآن در قرآن
لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد. (بودا)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 256 حجم فایل (مگابایت) : 0.4 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه قرآن در قرآن</span>

پایان نامه قرآن در قرآن

 

 قرآن در قرآن

 

قرآن كريم تجلي خداوند است، همانطوريكه بشر نمي تواند به شناخت خدا نايل بيابد نمي تواند به شناخت تجلي او، قرآن نيز نايل بيابد، بشر خودش نمي تواند به سادگي قرآن را بشناسد، انسان نيازمند هدايت است و قرآن هم كتاب هدايت. و ما نيازمند به معرفي خود قرآن هستيم.اصل اين لغت يعني، چيزي كه پيشتر نبوده و هم اكنون هست. از همين رو به سخن و گفتار حديث مي گويند. چون از آن چيزي پي در پي و نو به نو ايجاد مي گرد معاني ديگري كه ملازم همين معناي اصلي و مصاديق آن مفهوم است براي اين لغت ذكر شده است: حديث در مقابل قديم مي‎آيد (يعني : نو ، تازه) و حديث يعني پديده اي جديد و حديث يعني خبر؛ چه خبر كوچك و كوتاه و چه خبر مفصل و مبسوط.«حق» معاني و مصاديق گوناگوني دارد . از ميان معاني لغوي و اصطلاحي و مصاديق حق گزينه هاي زير را مي آوريم.حق از نام ها و يا صفات خداوند متعال است. اصل حق يعني مطابقت و موافقت (با واقع). حق يعني قرآن. حق همان است كه خلاف باطل باشد. حق موجود ثابتي است كه انكار آن جايز نيست. حق به درستي و راستي در گفتار نيز اطلاق مي گردد. «معاني عرفي حق عبارتست از حكمي كه مطابق با واقع باشد بر اقوال و عقايد و اديان و مذاهب نيز اطلاق مي گردد و در برابر آن باطل قرار دارد اما «صدق» فقط در گفتار معناي رايجي دارد كه مقابل آن كذب است.»«قرآن حق است. يعني: حق يكي از نام هاي قرآن است. قرآن حق است، يعني حق يكي از صفات قرآن است، يعني حقي است كه از جانب خداوند است. قرآن حق است، يعني، در برگيرنده حقايق بيكران و خلاف باطل است.

بزرگترين ويژگي قرآن اين است كه از جانب خداوند عليم نازل شده است. قرآن به مقام و منزلت دانش و دانشمندان، ارج زيادي گذاشته است.قرآن، براساس و پاية علم و دانش نازل گشته و تفصيل يافته است. پيامبر، به وسيلة قرآن، داناي به همة امور گشته است.علم كتاب دانشي است كه خداوند، دارنده آن را گواه بر رسالت معرفي فرموده است.قرآن «آيات بينات» است، در سينة آن ها كه به ايشان علم دادند، «راسخون في العلم» تعبير ديگري است از همان گروه كه تاويل قرآن و دانش هاي بي نهايت آن را مي داند. «دارندگان دانش قرآن» و نيز راسخان در علم، پس از رسول خدا (ص) مي باشند كه دانش قرآن را به تعليم پيامبر، آموخته اند. «خداوند براي هدايت بشر پيامبران را فرستاد و ايشان هم آدميان را به پيروي از فرمان هاي الهي فراخواندند و ايشان را بشارت بهشت دادند. و قرآن هم به همين روش روشن و دلنشين، بر مردم بشارت داده كه در صورت پيروي از پيامبران و بشارت هاي آسماني قرآن، همان نيك بختي بر سرشان ساية سعادت مي افكند و در صورت سرپيچي، از عذابي دردناك و عاقبتي ترسناك بيمناكشان ساخته است.»قرآن برترين نعمت خداوند است. خداي سبحان در سورة مباركه الرحمن پس از ذكر صفت «رحمانيت» خداوند سخن از تعليم قرآن به انسان در ميان آمده است. «الرحمن * علّم القرآن» اين آيات نوراني نشانگر اين نكته است كه قران كريم، اولين و مهمترين و پربارترين نعمت الهي است، زيرا انسان تنها در ساية تعليم خداوند و دريافت و تلقي قرآن به كمال نهايي خويش مي رسد و تا قرآن نباشد كسي به مقام انسانيت راه نمي يابد.برترين نعمت خداوند يعني قرآن كريم «احسن الحديث» نيز هست، بهترين سخن و زيباترين كلامي است كه خداي سبحان نازل فرموده، چه از نظر الفاظ و عبارات و فصاحت و بلاغت و چه از نظر محتواي غني و انسان سازش. اگر كلامي بهتر و عميق تر از قرآن كريم امكان مي داشت يقيناً خداي سبحان آن را براي خاتم انبيائيش نازل مي فرمود. اگر كلامي برتر از قرآن فرض شود و خداوند آن را به دست آخرين پيام آورش ندهد، منشأ آن يا ندانستن است يا نتوانستن و يا بخل ورزيدن كه همة اين ها از صفات سلبيه اي است كه ثبوت آنها بر خداي سبحان محال است. ممكن نيست چيزي موجود باشد و خدايي كه عين علم نامحدود است از او بي خبر باشد.از طرف ديگر بخل و نبخشيدن از نقص و ضعف سرچشمه مي‎گيرد كه كمال نامحدود خداوند منزه از آن است. بنابراين قرآن بهترين پيام و كاملترين ره آورد جاوداني و برترين نعمت الهي است و كلامي برتر از آن ممكن نخواهد بود. البته محتمل است سبب عدم تحقق كلام برتر، هيچ يك از سراسر مزبور نباشد- كه همگي به ناحية فاعل برمي گردند- بلكه جهت عدم تحقق آن، فقدان قابليت مخاطبان باشد- كه به ناحية قابل برمي گردد- ليكن آنچه مقصود است حاصل خواهد شد. زيرا در دنيا، كلامي والاتر از قرآن محتمل نخواهد بود چون جامعه انساني براي پذيرش كاملتر از آن مستعد نيست.

 

فهرست مطالب

 

پيشگفتار  ۲

استاد مطهري مي‎فرمايند:      ۲

فصل اول :          ۶

كليات     ۶

اهميت موضوع     ۷

تبيين موضوع       ۸

پيشينة موضوع:    ۱۰

سوالات اصلي و فرعي تحقيق:           ۱۰

روش تحقيق:        ۱۱

چكيده     ۱۱

فصل دوم:            ۱۴

شناخت واژگان و نام هاي قرآن از ديدگاه قرآن     ۱۴

۱-قرآن   ۱۵

۲- كتاب: ۲۱

۳-ذكر    ۲۷

۴-فرقان  ۳۰

۵-صحف ۳۱

۶-حديث و احسن الحديث      ۳۲

۷-تنزيل و منزل    ۳۳

۸-آيات    ۳۴

۹-حق     ۳۶

۱۰- صدق (تصديق)           ۳۷

۱۱- علم  ۳۸

۱۲- برهان           ۴۰

۱۳- بينه و بينات و تبيان و بيان         ۴۱

۱۴- بلاغ و بالغه   ۴۱

۱۵- حكمت          ۴۳

۱۶- حكم ۴۴

۱۷- بصائر          ۴۵

۱۸- بشير            ۴۹

۱۹- تفصيل و مفصل          ۵۰

۲۰- شفاء ۵۱

۲۱- موعظه         ۵۲

۲۲- رحمت          ۵۳

۲۳- نور ۵۵

۲۴- قول ۵۵

۲۵- كلام الله         ۵۵

۲۶- وحي            ۵۵

۲۷- هدي            ۵۶

عناوين تبعي         ۵۶

۱-علي    ۵۶

۲- حكيم  ۵۸

۳-عظيم  ۵۸

۴- كريم  ۶۰

۵- مجيد  ۶۰

۶- عزيز ۶۲

۷- مبارك ۶۲

۸- قيم     ۶۴

وجوه قيم بودن قرآن:           ۶۴

۹- مبين  ۶۵

۱۰- متشابه مثاني   ۶۶

۱۱- عربي           ۶۸

فصل سوم:           ۷۰

«ويژگي هاي قرآن»           ۷۰

۱-الهي بودن:        ۷۱

مبدأ نزول قرآن      ۷۳

۱-نزول از خداي حي قيوم    ۷۳

۲-نزول از خداي رب العالمين            ۷۴

۳- نزول از خداي معلم و اكرم           ۷۵

۴- نزول از خداي رحمان رحيم          ۷۶

۵- نزول از خداي مبارك      ۷۷

۶- نزول از خداي عزيز عليم ۷۸

۷- نزول از خداي عزيز حكيم            ۷۹

۸- نزول از خداي حكيم حميد ۸۱

۹- نزول از خداي علي حكيم  ۸۲

۱۰- نزول از خداي مبارك    ۸۵

۱۱- نزول از خداي عزيز عليم           ۸۵

۱۲- نزول ازخداي عزيز حكيم           ۸۶

۱۳- نزول از خداي حكيم حميد           ۸۸

۲- نزول تدريجي   ۹۰

۳- ناتواني جن و انس از آوردن همانند قرآن       ۹۴

۴- حقانيت قرآن     ۹۷

۵- مصونيت قرآن از تحريف ۱۰۰

۶- جامعيت و تازگي           ۱۰۴

۷- تنوع در بيان مطلب        ۱۱۳

۸- پيراستگي از هر گونه كژي و انحطاط          ۱۱۴

۹- شفابخشي قرآن  ۱۱۶

فصل چهارم :        ۱۲۱

آموزه هاي قرآن     ۱۲۱

ب )‌ الوهيت و خالقيت         ۱۲۴

امامت     ۱۳۳

ج: معاد در قرآن     ۱۳۵

دلائل وقوع معاد    ۱۳۸

  1. برهان فطرت ۱۳۹
  2. برهان حكمت ۱۴۱
  3. برهان عدالت ۱۴۳
  4. برهان هدف و حركت ۱۴۵
  5. برهان رحمت ۱۴۷
  6. برهان وحدت ۱۴۹

دروازه عالم بقاء     ۱۵۱

نشانه‌هاي رستاخيز  ۱۵۵

اخلاق فردي و اجتماعي       ۱۵۷

اصول چهارگانه اخلاق        ۱۵۹

مقياس سنجش اخلاق نيك و بد            ۱۶۵

خشوع در نماز      ۱۶۸

نمازهاي پنج‌گانه و وقت آنها  ۱۶۹

درباره قبله           ۱۷۱

فصل پنجم :          ۱۸۱

شيوه هاي پيام رساني قرآن    ۱۸۱

واداشتن به تفكر (جلب توجه و ايجاد سؤال)        ۱۸۲

۲- برهان و جدل    ۱۸۵

۳- ارائه مثل (ظرافت و تنوع در بيان مثلها)       ۱۸۷

۴- ارائه الگو از خوبان و بدان (بيان قصص و شيوه هاي آن)          ۱۹۰

تفكيك بيان تمثيلي از بيان حقيقي          ۱۹۲

۵- خروج از نظم رايج در كتب علمي   ۱۹۴

۶- بهره وري از قواعد فصاحت و بلاغت          ۱۹۶

۷- تشويق و توبيخ آن          ۲۰۱

۸- استفاده از تكرار ۲۰۳

۹- ارائه بيانات ژرف :        ۲۰۵

فصل ششم :          ۲۰۷

روش بهره‌مندي از قرآن كريم ۲۰۷

۱-قرائت  ۲۰۹

۲- تلاوت :          ۲۱۵

فضيلت تلاوت قرآن            ۲۱۸

۳- ترتيل ۲۱۹

ترتيل معنوي        ۲۲۱

۴- استعاذه            ۲۲۳

۵- استماع و انصات            ۲۲۴

فصل هفتم :          ۲۲۸

رسالت قرآن          ۲۲۸

هدايت جن و انس   ۲۲۹

فلاح و رستگاري   ۲۴۱

فصل هشتم:          ۲۴۵

مخاطبان قرآن       ۲۴۵

انواع خطاب در قرآن كريم    ۲۴۶

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :