ارس فایل » پایان نامه مخابرات و تکنولوژی
شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : رایگان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 51 حجم فایل (مگابایت) : 0.06 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه مخابرات و تکنولوژی</span>

پایان نامه مخابرات و تکنولوژی

 

دست به دست شدن “Hand off” در سيستم‌هاي سلولي تلفن همراه

 

سيرتكاملي سيستم‌هاي سيارسلولي از نسل دوم به سمت نسل سوم در حال حركت است و اين در حالي است كه امروزه در مراكز تحقيقاتي جهان، كارروي نسل چهارم يا اصطلاحا G4 شروع شده است. آنچه كه اين تقسيم بندي‌ها را از هم متمايز مي‌سازد ارائه سرعت، دقت و سرويس‌هاي بيشتر با قابليت تحرك بالاتر براي مشترك در هرزمان و در هر مكان است. با همه اينها چنين به نظر مي‌رسدكه تقسيم بندي نواحي جغرافيايي به سلول‌ها، دستخوش تحول عمده‌اي نشده و نخواهد شد.

عبور از مرزبندي‌هاي انجام شده يا تعويض ضروري كانال جاري ما را به مفهومHand off ومسايلي كه با آن درگير است را در نسل‌هاي دوم و سوم به اختصار مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

Hand off فرآيند انتقال يك ايستگاه تلفن همراه(MS)1)از يك دستگاه پايه(BS)2)يا يك كانال، به يك دستگاه پايه ديگر يا يك كانال ديگر است.

تعويض كانال درHand off ممكن است كه در خلال يك شيار زماني(Time sbt) باند فركانسي، لغت كد(code word)يا تركيبي از آنها انجام گيرد.

از آنجايي كه اساس پيدايش تلفن همراه بر تحرك كاربر بنا شده است، لذا تغييركيفيت سيگنال دريافتي براي كاربر امري اجتناب ناپذيرخواهد بود. كيفيت سيگنال نيز مي‌تواند به چندين طريق تغيير يابد از جمله:

۱-قرارگرفتن كاربر در نقاط كور داخل سلول جاري (سلولي كه مشترك در آن قرار دارد واز BS آن سرويس مي‌گيرد.)

۲-قرارگرفتن كاربردرمناطقHysteresis(مناطق تعريف شده درحواشي مرزسلول‌ها)درمورداول عوامل متعددي بركيفيت سيگنال اثرخواهد گذاشت، مثلا موقعي كه كاربر به خاطر دريافت سيگنال از چند مسير به علت برخورد سيگنال ارسالي از BSبه ساختمان‌ها و موانع با اختلاف مسيرسيگنال‌هاي دريافتي دچار مسئله مي‌شود، يا زماني كه كاربر به طور ناگهاني در نبش خيابان مي‌پيچد با مشكل مواجه مي‌شود و البته مورد اخيرخصوصا در مورد وسايل نقليه بيشتر پيش مي‌آيد.

در مورد بند دوم مطرح شده در بالا، بايد توجه داشت كه در طرح سلولي تلفن همراه فواصل از مرز يك سلول را به گونه‌اي در نظر مي‌گيرند كه در يك فاصله زماني كاربر بتواند از BS جاري جدا شده و به BS سلول مجاور بپيوندد. طبيعتا درحواشي مرز سلول‌ها، سيگنال دريافتي از BS جاري تضعيف شده و با حركت كاربر به سمت سلول جديد بر شدت سيگنال دريافتي ازBSجديد افزوده مي‌شود. لذا بايد مكانيزمي موجود باشد تا با استفاده از آن بتوان درعين حال كه منابع سلول جاري را از دست مي‌دهيم، به منابع سلول جديد دست يابيم. اين كار در نسل دوم سيستم‌هاي همراه سلولي، به صورت فركانسي ازF1 به F2امكان‌پذير است. فرآيند انجام اين breade-before-make است يعني، ابتدا منابع سلول جاري از دست مي‌رود، سپس در يك فاصله زماني تعيين شده بايد سيستم منابع سلول جديد را در اختيار كاربر قرار دهد. اين فرآيندگاه ‌به قطع مكالمه جاري مي‌انجامد چرا كه بنا به دلايلي ممكن است كه سلول جديد نتواند منابع مورد نياز را در اختيار كاربر وارد شونده در يك سلول قراردهد.

از اين رو يكي از مسائل مهمي كه درoff Hand  هاي نسل سوم مورد توجه قرار گرفته است اين است كه احتمال قطع مكالمه را به حداقل برسانند، يعني ازمكانيزم make breade-before استفاده كنند. بدين ترتيب كاربر بايد در هر لحظه از زمان، بيش از يكpilot در مجموعه فعالش داشته باشد. تا انجام اين كارقبل از آن ‌كه منابع سلول جاري را از دست دهيم، منابع جديدرا در اختيارگرفته‌ايم ولذا با از دست دادن منابع سلول جاري مي‌توان بهترينpilot كه از سلول يا سلول‌هاي مجاور دريافت داشته‌ايم را در اختيار كاربر قرار دهيم.

در ضمن آستانهHysteresis نيز مطرح نخواهد بود و الگوريتم اجراي فرآيند به صورت پويا(Dynamic)خواهد بود. از آنجايي كه فرآيندHand off نسل دوم به ‌جابه‌جا شدن سخت يا hard off Hand معروف است، فرآيند متناظرآن در نسل سوم جهت تمايز، جابه‌جاشدن نرم يا soft Hand off ناميده مي‌شود.

يكي از رفتارهاي كليدي soft Hand off، امكان بهره‌برداري از چندين كانال يا اصطلاحا داشتن تنوع ياDiversityدر انتخاب كانال‌ها است. مسئله ديگر،كنترل توان‌ است. در soft Hand off، اگرتلفن همراهي توان كنترلي بالايي را از يكBS وتوان كنترل پائيني را از يكBS ديگردريافت كند، تلفن همراه توان ارسالي‌اش راكاهش مي‌دهد.

تلفن همراه همواره ‌از فرمان توان پائين تبعيت مي‌كند، و اين مسئله به ‌كاهش تداخل كلي موجود در سيستم خواهد انجاميد. در نتيجه، متوسط ظرفيت سيستم افزايش مي‌يابد.

با ارسال توان كمتري ازگوشي، بديهي ‌است كه جريان كمتري از باطري گوشي كشيده ‌شده ‌و اين امر بر طول عمر باطري مي‌افزايد و در نتيجه به مكالمات طولاني‌تري مي‌انجامد. طبيعتا در راستاي تحقق اين امر، كارخانه‌هاي سازنده‌ تجهيزات وتلفن همراه بايد گوشي‌هايي را تدارك ببينند كه بتوان از آنها در فرآيند soft Hand off كمك گرفت. فرآيند soft Hand offاصطلاحا MASHO يا رويه‌هاي soft Hand off به كمك گوشي تلفن همراه ناميده ‌مي‌شود، كه در آن گوشي سطوحpilotهاي دريافتي ازBS هاي مختلف را اندازه‌گيري كرده ‌و مقدار آن را به BS گزارش مي‌دهد. با ادامه اين روند وتدابيري كه انديشيده ‌شده وخواهد شد، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه ‌برهوشمندي گوشي‌هاي تلفن همراه نسل‌هاي بعدي افزوده ‌خواهد شد، به ‌طوري كه بتوان اجراي برخي از الگوريتم‌هاي Hand off را به ‌آنها محول كرد.

همچنين ازآنجايي كه در نسل سوم تاكيد بيشتري برانتقال داده(Data) ازطريق گوشي‌هاي تلفن همراه مي‌شود، بايد بتوان به‌ طريقي مشكل سرعت انتقال، وحجم انتقال داده‌ها را حل كرد. از طرفي صفحه نمايش و صفحه ‌كليد گوشي نيزدستخوش تحول عمده‌اي خواهد شد تا بتوان سليقه‌هاي مشتركيني كه ‌از طريق‌ رايانه‌هاي شخصي به اينترنت متصل مي‌شوند را ارضا كرد.

در نسل سوم اين امكان نيز وجود خواهد داشت‌ تا در مواقعي كه شبكه سلولي زميني(Terrestrial)تلفن همراه امكان سرويس‌دهي به مشترك را ندارد، يا در حين سرويس‌دهي كيفيت پائيني را ارائه ‌مي‌كند، بتوان با شبكه ماهواره‌اي(Satellite)متصل شد و از اين طريق، كيفيت، سرعت ودر نهايت سرويس بهتري را فراهم آورد. طبيعتا به ‌خاطرگران بودن برقراري ارتباط از طريق ماهواره، لازم است الگوريتم‌هايي نيز موجود باشد تا به ‌محض آن‌ كه ‌منابع زميني آزاد شده ‌وديگر لزومي در استفاده ازماهواره مشاهده‌ نمي‌شود، Hand off از شبكه ماهواره‌اي به شبكه زميني صورت گيرد.

در انتها با اشاره‌اي به معايبsoft Hand off، بحث خود را به ‌پايان مي‌رسانيم، ازجمله معايب soft Hand offاين است كه درخلال اجراي آن، منابع اضافي از شبكه درگير يك ارتباط مي‌شود.

از سويي درحين اجراي soft Hand off، تداخل درجهت BS به MS يا اصطلاحا درجهت Down Link براي سايركاربران افزايش مي‌يابد، چرا كه به ‌جاي اينكه فقط يكBS درحال ارسال باشد، چندين BS به‌طور همزمان درحال ارسال هستند و از طرفي ديگر اجراي  off soft Handوپياده‌سازي بهينه‌ترين الگوريتم‌هايي كه در اين زمينه به ذهن خطور مي‌كند. مشكل، پيچيده ‌وگاه غيرممكن است. لذا نمي‌توان قطعا نظرداد كه كدام نوع Hand off به ‌طور مطلق بهتراست. طراحان سيستم مجبورند به ‌تعيين اهميت مزايا و معايب در سيستم مورد نظرشان بپردازد و با توجه ‌به ‌آن Hand off مناسبي را براي آن اجرا كنند. در نهايت شايد تركيبي از مزايا و معايب با در نظرگرفتن امكان عملي ساختن آن در بيشتر مواقع، راه‌حل مناسب‌تري باشد.

 

فهرســـتـــــ

 

HAND OFF در سیستم سلولی تلفن همراه.۱

OXC – گذر از الکترونیک به فتونیک.۴

COPTICAL  SWICHING .8

BLUE TOOTH.15

RADIO BEACON .21

مختل کننده تلفن همراه.۲۶

ارائه همزمان صوت و داده روی شبکه ها ی بی سیم..۳۰

رادارها چگونه کار می کنند .۳۸

صدای دیجیتال با VOIP .42

تکنولوژی متداول در شبکه های ماهواره ای ..۴۶

قیمت فایل : رایگان

دسته بندی : , تاريخ : ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :