ارس فایل » پایان نامه مدل ریاضی انقباض-تحریک در سلول عضله صاف رحمی
آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. (جرج برنارد شاو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 53 حجم فایل (مگابایت) : 1.615 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه مدل ریاضی انقباض-تحریک در سلول عضله صاف رحمی</span>

مدل ریاضی انقباض-تحریک در سلول عضله صاف رحمی

 

-۱چکیده:

 

انقباضات رحمی به وسیله‌ی انقباضات سلول‌های عضله‌ی صاف میومتریال (SMCs) که بخش اعظم لایه‌ی میومتریال دیواره‌ی رحمی را تشکیل می‌دهد، تولید می‌شود. ورود یون‌های کلسیم به داخل سلول پس از دپلاریزاسیون غشای سلول شروع می‌شود. افزایش غلظت کلسیم آزاد داخل سلول زنجیره‌ای از واکنش‌ها را ایجاد می‌کند، که منجر به شکل‌گیری پل‌های عرضی بین فیلامان‌های اکتین و میوزین می‌شود و به دنبال آن سلول‌ها منقبض می‌شوند.

در هنگام انقباض، SMC ها کوتاه می‌شوند و نیروهایی را به سلول‌های مجاور اعمال می‌کنند. مدل ریاضی   انقباض SMC میومتریال به منظور مطالعه‌ی فرآیند انقباض- تحریک توسعه داده شده است. مدل می‌تواند به منظور توصیف غلظت کلسیم داخل سلولی و فشار تولید شده به وسیله‌ی سلول در پاسخ به دپلاریزاسیون غشای سلول استفاده شود. مدل برای عملکرد سه مکانیسم‌های کنترل کلسیم محاسبه می‌شود: کانال‌های کلسیمی ولتاژی، پمپ‌های کلسیمی و تبادلگرهای سدیمی/کلسیمی.

فرآیندهای فسفریلاسیون رشته‌ی سبک میوزین(MLC) و فشار تولید شده با استفاده از مدل پل عرضی Hai&Murphy محاسبه شدند و در رابطه با غلظت کلسیم از طریق نرخ ثابت فسفریلاسیون میوزین می‌باشد. اندازه‌گیری‌های کلسیمی، فسفریلاسیون MLC و نیرو در سلول‌های منقبض‌شده برای تنظیم پارامترهای مدل و تست توانایی آن برای محاسبه‌ی پاسخ سلول به تحریک مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدل برای بازتولید نتایج آزمایشات ولتاژ کلمپ صورت گرفته در سلول‌های میومتریال موش‌های باردار و همچنین نتایج اندازه‌گیری‌های فسفریلاسیون MLC و تولید نیرو در سلول‌های میومتریال انسان غیرباردار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 -۲مقدمه:

 

انقباض‌پذیری رحمی به وسیله‌ی انقباضات سلول‌های عضله‌ی صاف  میومتریال  که قسمت اعظم لایه‌ی میومتریال دیواره‌ی رحمی را تشکیل می‌دهد، تولید می‌شود. در رحم غیر باردار، انقباضات هم‌زمان این SMCs ها تغییراتی را در هندسه‌ی مایع  واسط دیواره  رحمی به وجود می‌آورد.

این تغییرات باعث حرکات مایع داخل رحمی می‌شود که در جریان مرحله‌ی اولیه‌ی تولیدمثل ضروری است. درهنگام زایمان، انقباض هم‌زمان این میوسیت‌ها  تولید نیروهایی می‌کند که به‌منظور بیرون آمدن نوزاد از رحم ضروری می‌باشد. دپلاریزاسیون غشای سلول باعث آغاز ورود یون‌های کلسیم به داخل سلول از طریق کانال‌های کلسیمی ولتاژی  شده و به موجب آن غلظت کلسیم داخل سلولی  زیاد می‌شود. افزایش سطح   باعث اتصال کلسیم و کالمدولین شده و این امر میوزین کیناز  که یک آنزیم فسفریله‌کننده است را فعال می‌کند. فعال‌شدن میوزین کیناز موجب فسفریله‌شدن رشته‌ی سبک تنظیم‌کننده‌ی میوزین  می‌شود. سپس پل‌های عرضی بین فیلامان‌های اکتین و میوزین شکل می‌گیرد و تولید انقباض عضلانی می‌کند.

 

فهرست منابع

 

[۱]Limor Bursztyn,Osnat Eytan,Ariek J.Jaffa,David Elad,”Mathematical model of excitation-contraction in a uterine smooth muscle cells”,department of biomedical engineering faculty of engineering,Tel-Aviv university,Tel-Aviv 69978,Israel.2007.

[۲]Yoshino M,Wang SY,Kao CY,”sodium and calcium inward currents in freshly dissociated and intracellular calcium waves”,obstet Gynecol 89(4):604-8,1997.

[۳]M.L.coller.G.JI,Y.-X,WANG and M.I.KOTLTKOFF,”calcium-induced calcium release in smooth muscle “,department of animal biology.2000.

[۴]Kuriyama H,Kitamura K,Itoh T,”Innoue R.physiological features of visceral smooth muscle cells,with special refrence to receptor and ion channels”,physiol Rev 78(3): 811-920,1998.

[۵]Abraham ST,Benscoter H,Schworer CM,Springer HA.,”In situ ca+2 dependence for activation of ca+2/calmodulin-dependent protein kinase 11 in vascular smooth muscle cells”.J Biol chem. 271(5):2506-13,1996.

[۶]Word RA,Tang DC,Kamm K,”activation properties of myosin light chain kinase during contraction/rekaxation cycles of tonic and phasic smooth muscles”,J Biol chem. 296(34):21596-602,1994.

[۷]Mackenzie lw,Word RA,Casey ML,Stull JT,”Myosin light chain phosphorylation in human myometrial smooth muscle cells”,Am J physiol 258:c92-8,1990.

[۸]Szal SE,Repke JT,Seely EW,Graves SW,Parker CA,Mogan KG,”[Ca+2]I signaling in pregnant human myometrium”,Am J physiol 267:E77-87,1994.

[۱۰ ] فیزیولوژیکی پزشکی گایتون

 

فهرست مطالب :

 

          چکیده     ۱

          مقدمه     ۲

          انقباض و تحریک  عضله صاف ۶

          تشریح مدل  ۱۹

          روابط حاکم ۲۲

          پارامتر های مدل    ۲۶

          حل روابط مدل ۲۷

          نتایج      ۲۸

          بحث و نتیجه گیری            ۴۳

          پیشنهادات  ۴۸

          مراجع    ۴۹

          پیوست    ۵۰

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :