ارس فایل » پایان نامه مقایسه توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری کشیدن سطح خط آب بین زنان باردار سه ماهه سوم و زنان بعد از زایمان طبیعی و زنان بعد از عمل سزارین
از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 167 حجم فایل (مگابایت) : 0.802 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه مقایسه توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری کشیدن سطح خط آب بین زنان باردار سه ماهه سوم و زنان بعد از زایمان طبیعی و زنان بعد از عمل سزارین</span>

مقایسه توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری کشیدن سطح خط آب بین زنان باردار سه ماهه سوم و زنان بعد از زایمان طبیعی و زنان بعد از عمل سزارین

 

چکیده

 

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ی توانایی فضایی (چرخش ذهنی، تجسم دیداری، کشیدن سطح خط آب) بین زنان باردار سه ماهه سوم و زنان غیر باردار بعداز زایمان طبیعی و بعد از سزارین، پرداخته است. به این منظور۳۰۰ نفر از زنان با استفاده از روش نمونه گیری

خوشه¬ای انتخاب و در سه گروه زنان حامله و زنان بعد از زایمان  طبیعی و زنان بعد از سزارین قرار گرفتند و پس از ارائه ی آزمون  بین گروهها مقایسه به عمل آمد. جهت ارزیابی توانایی فضایی(چرخش ذهنی تجسم دیداری کشیدن سطح خط آب) از آزمون چرخش ذهنی (وندنبرگ و کیوس۱۹۷۶)  و آزمون  تجسم دیداری( اکستروم وفرنچ و هارمن و درمن۱۹۷۶)  و آزمون کشیدن سطح خط آب( وستا و لایتفود و کوکس ۱۹۹۳)  استفاده گردید.

داده های حاصل با استفاده از آزمون غیر پارامتریک من وتینی و کروکسال الیس مورد بررسی قرار گرفتند؛ نتایج مقایسه نشان داد که توانایی فضایی چرخش ذهنی و کشیدن سطح خط آب در زنان باردار و زنان بعد از عمل سزارین افزایش یافته بود و در زنان بعد از زایمان طبیعی کاهش یافته بود (p<0.001)  و توانایی فضایی تجسم دیداری معنی دار نبود.

نتایج با توجه به دیدگاههای زیستی، هورمونی، تکاملی، ژنتیکی، بیوشیمی، مورفولوژی، آناتومی¬مغز، فیزیولوژی مغز، نروترانسمیترهای مغز و بر اساس نتایج تحقیقات دیگر تبیین شدند.

واژگان کلیدی: توانایی های فضایی چرخش ذهنی– متصور ساختن– تکلیف کشیدن خط سطح آب- زنان باردار– زنان غیر باردار

spatial ability–mentally  rotation – visualizing –  a water level task ability – woman pregnant and non pregnant

 

مقدمه

 

هیپوکمپ نقشی اساسی در شکل گیری حافظه دارد. کسانی که هیپوکمپ آنها برداشته شده باشد. هنوز هم قادرند حافظه موجود خود را به یاد اورند برای مثال می توانند دوستان قدیمی و اماکن را به یاد آورند اما نمی¬توانند حافظه جدیدی را (در مقایسه با زمان آسیب) تشکیل دهند. اطلاعات جدید موقعیتها، افراد و اماکن جدید همواره جدید هستند. نشانگان کورسکف موجب از دست دادن کارکرد حافظه می شود. اعتقاد بر این است که این نقض با نابودی هیپوکمپ همراه است این نشانگان می تواند ناشی از استفاده بیش از حد الکل باشد. همچنین به نظر می رسد هیپوکمپ رد پای محل اشیا و چگونگی رابطه فضایی آنها با یکدیگر را نگه می دارد. (استرنبرگ، ۱۳۸۷)

دو نیمکره مغز ازنظر کارکرد تفاوت کیفی با هم دارند به این جانبی گرایی مغز گفته می شود. بسیاری از صاحب نظران استدلال کرده اند که پردازش زبان در نیمکره چپ انجام می گیرد در حالی که به نظر می¬رسد توانایی تجسم فضایی عمدتا در نیمکره راست واقع شده است (فرح،۱۹۸۸)در بیش از ۹۵ درصد از راست دستها و۷۰ درصد چپ دستها نیمکره چپ بر پردازش زبان تسلط دارد (گازانیکا و هاتسلر، ۱۹۹۹) در نشانگان دو پاره مغز  تفاوت بین   نیمکره ها با عملکرد دست راست (نیمکره چپ ) ودست چپ (نیمکره راست) در کپی کردن شکلهای ساده به خوبی نشان داده می شود.نقاشیهای دست راست از نارسایی کلی در سازمان دنیای فضایی خبر می دهند. حالت سه بعدی شکلها از بین رفته، در حالی که این حالت در نقاشی های کشیده شده با دست چپ حفظ شده است یک راه برای خلاصه کرده تفاوتهای نیمکره ای این است که بگوییم نیمکره چپ از نظر تجزیه کردن داده ها به زنجیره های متوالی بهتر است در حالی که نیمکره راست در ترکیب کردن عناصر به کل و ایجاد باز نمایی های فضایی بهتر عمل می کند (برادشاو و نتلتون،۱۹۸۱)

در بررسی آسیب وارده به منطقه آهیانه  نشانگان بویژه جالبی به نام بی توجهی سمت چپ که عبارت است از اختلال کارکرد ادراکی سطح عالی، از آسیب وارده به منطقه آهیانه راست ناشی می¬شود بیماران مبتلا به این نشانگان نسبت به نیمه چپ بدنشان و سمت چپ فضای مقابلشان بی توجه اند وقتی می خواهند لباس بپوشند نمی توانند دست چپ خود را داخل استین پیراهن کنند یا پای چپ  شان را به داخل شلوار کنند وقتی آنها می خواهند چیزی بنویسند ممکن است فقط از سمت راست کاغذ استفاده کنند و زمانی که یک شکل کپی می کنند ممکن است قسمت چپ ان را حذف کنند حتی زمانی که آنها چشمان خود را می بندند  و صفحه ای را تجسم می کنند مثلا یک میدان شهر یا اتفاق خاصی در منزلشان آنچه را که در سمت راست دید گاهشان تصور کردند شرح می دهند و توجهی به سمت چپ ندارند. (بی سیاج ولوزاتی،۱۹۷۸)

کسانی که دچار ادراک پریشی دیداری اشیایی هستند می توانند همه اجزای میدان دید را حس کنند. اما اشیایی را که می بینند معنایی برای آنها ندارد (کولب و ویشاو،۲۰۰۹) در ادراک پریشی فضایی فرد برای عبور از محیط روزانه خود با مشکلات جدی رو بروست برای مثال فردی که به ادراک پریشی فضایی دچار است ممکن است در راه منزل گم شود و برای رسیدن به محلی اشناگردش غلطی انجام دهد ونتواند حتی اشناترین علایم را باز شناسی کند به نظر می رسد این اختلال ناشی از آسیب  به قطعه آهیانه   ای مغز باشد. (هیتون،۱۹۶۸)

توانایی فضایی طی بارداری و پس از زایمان به طورغیرمستقیم وضعیت فیزیولوژیکی در پرورش فرزندان به مادرکمک می کند .درمطالعات غیر انسانی نشان داده شده که دربعد از زایمان اضطراب واسترس کاهش می یابد وشناخت حافظه فضایی بعد از۱۴روزافزایش می یابد که مادررا کارآمدتر می کند برای جستجوی غذا وترک لانه شناخت وحافظه فضایی دربارداری افزایش می¬یابد وشناخت وحافظه فضایی در۱تا۴روزاول دوره بعد از زایمان کاهش می یابد (دارنادری،۲۰۰۷)  توانایی فضایی در بارداری افزایش می یابد (پاولسکی،۲۰۰۶) .از علل ان می تواند

–هورمون های داخلی مثل استروژن، پروژسترون و تستسترون که طی بارداری افزایش سطوح آنها مشاهده می شود .گیرنده های این هورمون ها بر روی هیپوکمپ مغز که نقش مهمی در توانایی فضایی دارد شناسایی شده است. (مکبث،۲۰۱۰)

–   تغییرات نروشیمیایی در مغز مانند نرواپی نفرین و گابا امینوبوتریک اسید قبل از زایمان در هفته های۳۸-۳۹در مایع مغزی نخایی بالا می رود و گیرنده های این نروترنسمیتر بر روی هیپوکمپ وجود دارد. (التموس، ۲۰۰۴ )

–   تغییرات ساختاری مورفولوژی وانعطاف پذیری در مغز که ساختارهایی  همچون هیپوکمپ و بولب بویایی در بارداری دستخوش تغییر می شود .(لوی،۲۰۰۴)

–توانایی بقا و تولید مثل، اساس نظریه تکاملی داروین است رفتارهای مادرانه و مراقبت از فرزندان،  بهتر یادداشتن مکان غذایی وجستجوی غذا ولانه که نوعی توانایی فضایی است جزیی از رفتارهای مادرانه است محسوب می گردد که متضمن بقا است۰(لاو،۲۰۰۵)

–تغییرات غیر مورفولوژی درون سلولی که فعالیت نروترنسمیتر دوپامین نرواپی نفرین سروتونین درهیپوکمپ افزایش می یابد. (لمار،۲۰۰۶)

– رفتارهای مادرانه مثل جستجوی غذا، جستجوی لانه زیر بنای  ژنتیک دارد(توث،۲۰۰۷) و همچنین توانایی فضایی هم زیربنای ژنتیکی دارد.(کلب و ویشاو،۲۰۰۹)

–  تغییرات فیزیولوژیکی به پرورش فرزندان کمک می کند حافظه فضایی طی بارداری افزایش می یابد که این در راستای جستجوی غذا وترک لانه  و توانایی فضایی است. ( بودنیستر، ۲۰۰۶ )  (وکالا. ۲۰۰۰)

 

الف – منابع فارسی

 

ابراهیمی، محمدعلی.(۱۳۸۷) فیزیولوزی اعصاب و غدد (عمومی) رشته روانشناسی. تهران: دانشگاه پیام نور

اتكينسون، ريتاال. (۱۳۸۵).زمينه روان‌شناسي هيلگارد.ترجمه: براهني محمد نقي تهران: رشد. ص ۲۸۵ الی ص۳۵۵

استرنبرگ، رابرت.(۱۳۸۷). روان‌شناسي شناختي. ترجمه: خرازي، سيدكمال. حجازي، الهه. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سمت.ص۲۶۸الی ص۳۸۲

آيزينگ، مايكل دبليو. كين، مارك‌تي.(۱۳۸۶) . روان‌شناسي شناختي حافظه. ترجمه: زارع حسين تهران: آيثيرص۱۱۳الی ص۱۳۶

آیزنگ، مایکل، دبیلیو، کین، مارک تی (۲۰۰۳) ؛زارع،حسین(۱۳۸۸) ،روانشناسی شناختی حافظه ی انتشارات آییژ چاپ دوم

پاليزوان، محمدرضا. رجبيان، هاجر. ميرزازاده، الهه. ژند، يحيي. غزنوي راد، احسان‌اله. (۱۳۸۷) . اثر تزريق پروژسترون به موش‌هاي صحرايي تازه متولد شده بر يادگيري فضايي آن‌ها پس از بلوغ، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك سال ۱۱، شماره ۴ (شماره پياپي ۴۵) ص۳۱-۲۳

رئیسی.م (۱۳۸۴) بررسی و مقایسه ی تجسم فضایی دانش آموزان با و بدون نارسایی ویژه در یادگیری ریاضیات پایه دوم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی ۸۵-۸۴٫ پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی استثنائی .دانشگاه علامه طباطبایی

روزنهان، ديويدال. سليگمن، مارتين اي پي .(۱۳۸۷) . روان‌شناسي نابهنجار آسيب‌شناسي رواني. – ترجمه: سيدمحمدي يحيي تهران: ارسباران ص ۱۹۰-۱۹۱

ریو، جان مارشال (۱۳۸۷). انگیزش و هیجان، مترجم: سید محمدی و یحیی. تهران ویرایش بگلاور، جان ای. برونینگ، راجر اچ. (۱۳۸۷). روانشناسی تربیتی: اصول و کاربرد آن. ترجمه: فرازی، علینقی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

زارع،حسین .(۱۳۸۶) .روانشناسی یادگیری.تهران:دانشگاه پیام نور ص۲۱۱الی ص۲۳۵

سادوك، بنيامين جيمز.سادوك، ويرجينيا آلكوت .(۱۳۸۷). خلاصه روان‌پزشكي كاپلان. ترجمه: رضاعي فرزين تهران: ارجمند.ص۲۳۲الی ص۲۴۷

علي‌پور، احمد.(۱۳۸۴). مقدمات نور و پسيكولوژي. تهران: دانشگاه پيام نورص۳۲الی ص۸۹

کرمی نوری، رضا (۱۳۸۳) روانشناسی حافظه و یادگیری با رویکرد شناختی وتهران انتشارات سمت

کلایگمن، روبرت.(۲۰۰۶). مباني طب كودكان نلسون ترجمه:رحمتي، محمد.رفيع خورگامي، محمّد. اناري، شراره. تهران: انديشه رفيعص۳۲۰ الی ص۳۳۰

کنینگهام،گنت.گیلستروپ، لونو.(۱۳۸۰). بارداری و زایمان ویلیامز. ترجمه: جزایری،حمید.      تهران: سماط ص ۷۶الی ص۱۴۶

گايتون، هال آرتور. هال، ادوارد.(۲۰۰۶). فيزيولوژي پزشكي گايتون .ترجمه: سپهري حوري.تهران:انديشه رفيع ص۱۰۱۳-۱۰۰۶-۱۰۳۲-۱۰۴۰

گیبز،اسکات. هانی،کارلان.(۱۳۸۴). بیماریهای زنان ومامایی دنفورث. ترجمه: ابراهیمی،فاطمه.  تهران: نسل فردا ص۵۱-۵۲ص۶۶

موری رابرت(۲۰۰۳)  بیوشیمی هارپر رسولیان، بهرام   تهران :تیمورزاده:طبیب

هرگنهان، بي آر. اسون، متيواچ. (۱۳۸۷) . مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي يادگيري ترجمه: سيف علي اكبر تهران: نشر دوران.ص۴۳۴الی ص۴۷۳

 

ب– منابع انگلیسی

 

-A dolphs ,R.(2003) . Amygdala.InL.Nadel (Ed.) , Encyclopedia of cognitive science , Vol.1,pp.98-105.

A.H., et al., 2005. Motherhood mitigates aging-related decrements in learning ability. Learning and Individual Differences, 7, 363-379.Agrati, D., Zuluaga, M.J., Fernandez-Guasti, A., Meikle, A., Ferreira, A., 2008. Maternal condition reduces fear behaviors but not the endocrine response to an emotional threat in virgin female rats. Horm. Behav. 53, 232–۲۴۰٫

Ahuja .S.S , Rege.P.V , Chorghade.Lu(2005)

Altemus, M., Fong, J., Yang, R., Damast, S., Luine, V., Ferguson, D., 2004. Changes in and memory and positively affects brain aging in the rat. Brain Res. Bull. 66, 91–۹۸  and memory of ovariectomized rats. Menopause. 16(2) , 14-19. 1and post partum: changes in cognition and mood. Prog. Brain Res. 133, 303–

Andereano joseph M., and cahill larry (2007) . Glucocorticoid Release and memory cosolidation in mem and women.center for the Neurobiology of learning and memory , university of california.

Annett, M. (1994) . Handedness as a continuous variable with dextral shift: Sex, generation and family handedness in subgroups of left and right handers. Behavioral Genetics, 24, 51- 63.

Baenninger, M., & Newcombe, N. (1995) . Environmental input to the development of sexrelated differences in spatial and mathematical

Baulieu E, Schumacher M. Progesterone as a neuroactive neurosteroid, with special reference to the effect of Progesterone on myelination. Steroids. 2000; 65(10-11): 605-12

Bisiach, E., &Luzzatti, C.(1978) . Unilateral neglect of representation space .Cortex, 14, 129-33.blockade and synergism . Neurobiol . Learn .Mem . 68:172 _ 188

Bodensteiner. K.J, Cain. P, Ray A. S, Hamula L. A. Effects of Pregnancy on spatial cognition in female Hood Long- Evans rats. Mormons and Behavior. 2006; 40: 303-314.

Bodensteiner, K.J., Cain, P., Ray, A.S., Hamula, L.A., 2006. Effects of pregnancy on spatial cognition in female Hooded Long-Evans rats. Horm. Behav. 49, 303–۳۱۴ ۳۱۹٫ ۳۳۶-۳۴۷ .London Enyland:NaturepoblishingGrouphs as a cognitive map. New York: Oxford university press.

Brinton RD, Thompson RF, Foy MR, Baudry M, Wang J, Finch CE, et al. Progesterone receptors: form and function in brain. Frontiers in neuroendocrinology. 2008; 29(2): 313-39.

Brunton, P.J., Russell, J.A., Douglas, A.J., 2008. Adaptive responses of the maternal hypothalamic-pituitary-adrenal axis during pregnancy and lactation. J. Neuroendocrinol. 20, 764–۷۷۶٫

Buckwalter, J.G., Buckwalter, D.K., Bluestein, B.W., Stanczyk, F.Z., 2001. Pregnancy

Buckwalter, J.G., Buckwalter, D.K., Bluestein, B.W., Stanczyk, F.Z., 2001. Pregnancy and post partum: changes in cognition and mood. Prog. Brain Res. 133, 303–۳۱۹٫

Bulletin, 118, 55-107

Caplan .P.J, Crawford. M, Hyde .J.S, Richardson . T.E (1997)  Gender Differences In human Cognition .Oxford Universiy Press.

Casey, M.B. (1996) . Understanding individual differences in spatial ability within females: A nature/nurture interactionist framework. Developmental Review, 16, 240-

cerebrospinal fluid neurochemistry during pregnancy. Biol. Psychiatry 56, 386–۳۹۲

Collaer, M.L., & Hines, M. (1995) . Human behavioral sex differences: A role for gonadal hormones during early development? Psychological

culham, J.C.(2003) .Parietal cortex .Inl.Nadel (Ed.) , Encyclopedia of cognitive science, vol .3,pp .451-457.Condon , England: Nature publishing Group.

Darnaudery, M., Perez-Martin, M., Del Favero, F., Gomez-Roldan, C., Garcia-Segura,L.M., Maccari, S., 2007. Early motherhood in rats is associated with a modification of hippocampal function. Psychoneuroendocrinology 32, 803–۸۱۲٫

de Castilhos, J., Forti, C.D., Achaval, M., Rasia-Filho, A.A., 2008. Dendritic spine density of posterodorsal medial amygdala neurons can be affected by gonadectomy and sex steroid manipulations in adult rats: a Golgi study. Brain Res. 1240, 73–۸۱

De weerd, P. (2003)  Attention neural basis of InL.Nadel (Ed.)  ,Encyclopediaof cognitive science , Vol.I,pp.238-240. London , England: Nature Publishing Group.

Deweerd, p.(20mb) . Occipital cortex.Inl.Nadel (Ed.)  Encyclopedia of cognitive science , Vol.3,pp.408-414 London , England: Nature Publishing Group.

Duncane,E.,andBoary, T.(1983) . An examination of the effects of encoding and decision processes on the rate of mental protation. Journal of Mental imagery , 7(2) , 3-55.

Effect Of Age On Spatial Relation Perception Using Minnesota Spatial Relations Test. TH Indiana Journal Of Occupational/ Therapy: Vol.XXXVII; no. 1(Apri/05_july05)

Eidelman, A.I., Hoffmann, N.W., Kaitz, M., 1993. Cognitive deficits in women after         childbirth. Obstet. Gynecol. 81, 764–۷۶۷

Ekstrom R.B., Frenchj . W., HarinanH.H. and Dermen D.(1976)  Kit of factor – refrenced cognitive tests. Princeton , N.J: Educational testing service.

Farah,M.J.(1988)  the neuropsychology of mental imagery: converging evidence from brain damaged and nirmal.

farah,M.J.(1988) .is visual imagery really visual over looked evidence from neuropsychology.

Farrar DF ,”Pregnancy adversely affects spatial memory” Presented at: The Annual Society for Endocrinology BES meeting; March 15-18, 2010; Manchester, England

Finke, R.A. (1989) .principles of mental imagery. Cambridge, MA: MIT press.

Fleming, A.S., Rosenblatt, J.S., 1974a. Maternal behavior in the virgin and lactating rat. J. Comp. Physiol. Psychol. 86, 957–۹۷۲

Furuta, M., Bridges, R.S., 2005. Gestation-induced cell proliferation in the rat brain. Brain Res. Dev. Brain Res. 156, 61–۶۶٫

Galea, L.A., Ormerod, B.K., Sampath, S., Kostaras, X., Wilkie, D.M., Phelps, M.T., 2000. Spatial working memory and hippocampal size across pregnancy in rats. Horm.  Behav. 37, 86–۹۵٫

Gammie, S.C., Seasholtz, A.F., Stevenson, S.A., 2008. Deletion of corticotropinreleasing factor binding protein selectively impairs maternal, but not intermale aggression. Neuroscience 157, 502–۵۱۲

Gatewood, J.D., Morgan, M.D., Eaton, M., McNamara, I.M., Stevens, L.F., Macbeth,

Gazzaniga , M.S., and Hufsler , J.J.(1999)  .

Gazzaniga,M.S(1985)  .The social brain: Discoverity the networks of the mind. New York: Basic Books

Gazzaniga,M.S.,I vry ,R.B., and Mangum, G.R. (2002)  .cognitive hearoscience: the biology of the mind (2nded) . New York: Norton.

Graham, M.D., Rees, S.L., Steiner, M., Fleming, A.S., 2006. The effects of adrenalectomy and corticosterone replacement on maternal memory in postpartum rats. Horm. Behav. 49, 353–۳۶۱٫

Greb, W.Lehman, W.Heindel, V.Arolt and G.Konr , (2007) .Functional anatomy of visuo_apatial Working Memory During Mental Rotation Is Influnced By Sex, Men Strual Cycle , And Sex steroid Hormones.

Heaton , J.M. (1968) . The egeiphenomenology and psychology of function and disorder. London: Tavistock.

Hemispheric specialization .InR.A.Wilson and F.C. Keil (Eds.)  the MIT encyclopedia of the cognitive science (pp.369-372)  Cambridge ,MA: MIT press.

Hirtle,S.C, and Mascolo , M.F. (1986) . Effet of sematic clustering on the memory of spatial locations.

http:// www.ppjj.usm.my/majit/articles/v1n2final/mojit_khairul.htm.

http:// www.umrc.edu/cad/nade/nadedocs/94conpap/jmcpap94.htm

Huffman , k., vernoy , M . and Vernoy , J.(1997) . Psychology in action (4thed) . New york: john willy and sons

Journal of experimental Psychology: learning ,Memory, and cognition , 12 (2) ,182-189.

Kandel . E.R,Schwartz.J. (2000)  . Principks Of Neural Science . Mc Graw Hill

Kimura.D.(1999) . Sex and cognition (Psychology)  tirst MiT.

Kinsley, C.H., Lambert, K.G., 2006. The maternal brain. Sci. Am. 294, 72–۷۹٫

Kolb B, WHishaw 1. Q . 2009 . fundamental of Human Neuro Psychology: Woods Catherine 309-341

Kosslyn,S.M., Ball,T.M., and Reiser ,B.J.(1978)  .

Lacreuse A, VerreaultM, Herndon JG. fluctuations in spatial recognition memory across the menstrual cycle in female rhosus monkeys. Psychoneuroendocrinology. 2001: 26: 623-639.

Lemaire, V., Billard, J.M., Dutar, P., George, O., Piazza, P.V., Epelbaum, J., et al., 2006. Motherhood-induced memory improvement persists across lifespan in rats but is abolished by a gestational stress. Eur. J. Neurosci. 23, 3368–۳۳۷۴

Levy ,J, Trevapthen,C. and sperry, R.W.(1972) perception of bilateral chimerpic figures following hemispheric deconnetion, Brain,95(1) , 61-78.

London, England: Nature Publishing Group.

Love, G., Torrey, N., McNamara, I., Morgan, M., Banks, M., Hester, N.W., et al., 2005. Maternal experience produces long-lasting behavioral modifications in the rat. Behav. Neurosci. 119, 1084–۱۰۹۶

Macbeth AH, Luine VN. Changes in anxiety and cognition due to reproductive experience: a review of data from rodent and human mothers. Neuroscience and Biobehavioral Review. 2010; (3) 34: 452-467

MacLusky NJ, Naftolion F. Sexual differentiation of the central nervous system. Science. 1981 20; 211 (4488): 1294-302

Mari. M.P, Rich B.J, Rosenbaum S.R. 2002. Implicit memory vapies across the menstrual cycle esteogen effects in young wo men. Neuropsy chologia. 2002; 40: 518-529

Markham J A, Jurasha J M. Social Recognition memory: influence of age, sex, and ovarian Hormonal status. Physiol Behav. 2007; 92(5): 881-888.

McClelland , J,L., McNaughton , B.C, and OReilly , R.C. (1995) . Why there are complementary karning systems in the hippocampus and neocortexilhsights from the saccesses and failures of connectionist models of learning and memory psychological Review,102 L,19/457.

MCEwen BS, Gould E, Orchinik M, Weiland NG, Woolley CS. Estrogens and the structural and functional plasticity of neurons: implicationsfor memory, ageing and neurodegenerative processes. Ciba foundation symposium 1995; 191: 52-66

Melancon . J,Developing Visualization And Spatial Skills. Available At

Meyer,A.S.andweddon ,L . R. (2003)  Phonological encoding of words.InL.Nadel (Ed.)  ,Encyclodia of cognitive science ,Vol. 3,pp.627-629 London, England: Nature Groppress.

Moltz, H., Lubin, M., Leon, M., Numan, M., 1970. Hormonal induction of maternal behavior in the ovariectomized nulliparous rat. Physiol. Behav. 5, 1373–۱۳۷۷٫

Neumann, I.D., Bosch, O.J., 2007. Maternal stress adaptations peripartum: mom’s innate anxiety determines maternal care and aggression. In: Bridges, R.S. (Ed.) , Neurobiology of the Parental Brain. Elsevier, Burlington, pp. 115–۱۳۰٫

Okeefe,J.(2003)  HippcampusLnLNadel(Ed) , Encyclopedia of cognitive science ,vol. L,pp.

Orpen, B.G., Furman, N., Wong, P.Y., Fleming, A.S., 1987. Hormonal influences on the duration of postpartum maternal responsiveness in the rat. Physiol. Behav. 40, 307–۳۱۵٫

Packard , MG. and Teather , L.A. (1997) .Post training estradiol injections enhance memory in ovariectomized rats: cholinergic

Pandaranandaka, J, Poonyachoti, S, & Kalandakanond-Thongsong, S (2009) . Differential effects of exogenous and endogenous estrogen on anxiety as measured by elevated T-maze in relation to the serotonergic system. Behavioural Brain Research. 198(1) , 142-148. 10

Pawluski, J.L., Vanderbyl, B.L., Ragan, K., Galea, L.A., 2006b. First reproductive experience persistently affects spatial reference and working memory in the mother and these effects are not due to pregnancy or ‘mothering’ alone. Behav. Brain Res. 175, 157–۱۶۵٫

Pedersen, C.A., Boccia, M.L., 2003. Oxytocin antagonism alters rat dams’ oral grooming and upright posturing over pups. Physiol. Behav. 80, 233–۲۴۱

Pedersen, C.A., Vadlamudi, S.V., Boccia, M.L., Amico, J.A., 2006. Maternal behavior deficits in nulliparous oxytocin knockout mice. Genes Brain Behav. 5, 274– ۲۸۱٫

Posner ,M.I.,andpetesen ,S.E.(1990)  the attention system of the human brain . Review of Neuroscience , 13,52-42.

Posner ,M.I.,andpetesen ,S.E., Fox .P.T, and Raichle , M.E.(1988) . Localization of cognitive operations in the human brain , science, 240 (4589)  ,۱۶۲۷-۱۶۳۱

Psychological Review ,95(3) ,307-317

Rebelsky, F. (1964) . Adult perception of the horizontal.Perceptual and Motor Skills, 19, 371-374.

Rees, S.L., Panesar, S., Steiner, M., Fleming, A.S., 2004. The effects of adrenalectomy and corticosterone replacement on maternal behavior in the postpartum rat. Horm. Behav. 46, 411–۴۱۹٫

Rendell, P.G., Henry, J.D., 2008. Prospective-memory functioning is affected during pregnancy and postpartum. J. Clin. Exp. Neuropsychol.1–۷

Review, 1, 274^283.

Rhodes, M.E.and Frye , C.A 2004.Estrogen has mnemonic enhacing effects in the inhibitory aroidence task ..Pharmacol.Biochem. Behav. 78:55/ _558

Rockland, K.S.(2000) .Brain. In A.E. kazdin (Ed)  Encyclopedia of psychology (vol.I.PP.447/455) .

Rosenblatt, J.S., Olufowobi, A., Siegel, H.I., 1998. Effects of pregnancy hormones on maternal responsiveness, responsiveness to estrogen stimulation of maternal behavior, and the lordosis response to estrogen stimulation. Horm. Behav. 33, 104–۱۱۴٫

Sadock , Benjamin J (2007)  . Kaplan and Sadock Synopsis of Psychiatry Behavioral 10th.Ed, c2007

Sansudin .K.A  And Ismail. A(2004)  The Improvement Of mental Rotation Through Computer Based Multimedia Tutor. Malasian Onlion Journal Of instrutional Thechnology ; 1(2)  , retrivedopri/30 ,2006 , From ,

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: طرح موضوع

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالها و فرضیه های پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها.

فصل دوم: وارسی پیشینه ی پژوهش

۱ – ۲ –   توانایی فضایی

۲ – ۲-   سه دوره مجزا از تاریخچه ی تحقیق درباره تجسم فضایی.

۲ – ۳ –  حافظه

۲ – ۳ – ۱ – سه مرحله حافظه

۲ – ۳ – ۲ – حافظه فعال

۲ – ۳ – ۳ – انتقال از حافظه فعال به حافظه دراز مدت

۲ – ۳ – ۴- حافظه دراز مدت انباره های گوناگون برای اطلاعات گوناگون (حافظه آشکار و نا آشکار)

۲ – ۳ – ۶ – تمایز روانشناختی بین حافظه آشکار ونا آشکار

۲ – ۳ – ۷ – تمایز فیزیولوژیکی حافظه آشکار ونا آشکار .

۲ – ۴ – هیپوکمپ و توانایی فضایی

۲ – ۵ –  تخصص نیمکره ای  و نیمکره راست .

۲ – ۶ – بخش های نیمکره ای مغز وقطعه آهیانه  .

۲ – ۷ –  معیارهای مطرح شده در اصول تصویر سازی ذهنی .

۲ – ۸ –  توانایی فضایی در حاملگی و بعد از زایمان.

۲ – ۸ – ۱ –  وضعیت فیز یولوژیکی.

۲ – ۸ – ۲ –  نورترانسمیتر ها.

۲ – ۸ – ۳ –  انعطاف پذیری مغز.

۲ – ۸ – ۴ –  روانشناسی تکامل  ونظریه نو داروینی .

۲ – ۸ – ۵ – ژنتیک.

۲ – ۸ – ۶ –  تغیرات هورمونی در بارداری.

۲ – ۸ – ۷ – مورفولوژی.

۲ – ۸ – ۸ – غیر مورفولوژی.

۲ – ۹ – عوامل موثر بر توانایی فضایی.

۲ – ۹ – ۱ – روشهای مطالعه ساختار و عملکرد مغز.

۲ – ۹ – ۲ – تفاوتهای ساختاری دو نیمکره ها.

۲ – ۹ – ۲ – ۱ – عدم تقارن نرونی.

۲ – ۹ – ۲ – ۲ – عدم تقارن وراثتی.

۲ – ۹ – ۳ – تفاوتهای کارکرد نیمکره ها.

۲ – ۹ – ۴ –  رویکرد فیزیولوژکال از دیدگاه دانشمندان علوم اعصاب .

۲  – ۹ – ۴ – ۱ – مکانیسم عمل در حافظه کوتاه مدت.

۲ – ۹ – ۴ – ۲ – مکانیسم عادت.

۲ – ۹ – ۴ – ۳ – حافظه دراز مدت.

۲ – ۹ – ۴ – ۴ – تثبیت حافظه.

۲ – ۹ – ۵ – تفاوتهای جنسی.

۲ – ۹ – ۵ – ۱ – مهارتهای حرکتی.

۲ – ۹ – ۵ – ۲ – تحلیل فضایی.

۲ – ۹ – ۵ – ۳ – استعداد ریاضی.

۲ – ۹ – ۵ – ۴ – ادراک.

۲ – ۹ – ۵ – ۵ – توانایی کلامی.

۲ – ۹ – ۵ – ۶ – پرخاشگری.

۲ – ۹ – ۶ – ژن یامحیط.

۲ – ۹ – ۷ – ژنتیک.

۲ – ۹ – ۸ – محیط.

۲ – ۹ – ۹ – میزان رسش مغز.

۲ – ۹ – ۱۰ – شیوه شناختی ترجیحی.

۲ – ۹ – ۱۱ – تفاوتهای جنسی ساختار مغز.

۲ – ۹ – ۱۲ – تفاوتها با توجه به عدم تقارن در مغز .

۲ – ۹ – ۱۳ – سازماندهی مغز .

۲ – ۹ – ۱۴ – اثرات محیطی عدم تقارن مغز و اپی ژنیک.

۲ – ۹ – ۱۵ – تاثیر هورمونهای جنسی.

استروژن.

عمل اسنروژن.

پروژسترون.

عمل پروژسترون.

۲ – ۹ – ۱۶ – نقش جنین در هورمون جنسی .

۲ – ۹ – ۱۷ – استروید ها از دیدگاه بیوشیمی .

۲ – ۹ –  ۱۸ – یافته های پژوهشی در گستره ی تحقیق.

فصل      سوم: روش شناسی پژوهش

۳ –  ۱ – مقدمه.

۳ – ۲ – طرح تحقیق.

۳ – ۳ – جامعه آماری.

۳ – ۴ – حجم نمونه.

۳ – ۵ – روش نمونه گیری.

۳ – ۶ – ابزار اندازه گیری توانایی فضایی.

۳ – ۶ – ۱ –  آزمون  چرخش ذهنی .

۳ – ۶ – ۲ – آزمون  تجسم دیداری .

۳ – ۶ – ۳ – آزمون  کشیدن سطح خط آب.

۳ – ۷ – اعتبار و پایایی ابزار گرد اوری داده ها .

۳ – ۸ – روش اجرای تحقیق .

۳ – ۹ – روش تجزیه وتحلیل اطلاعات .

فصل چهارم: ارائه و تحلیل داده ها

ارائه ی یافته های کمی و آزمون  های آماری و پاسخ به فرضیه ها

۴ – ۱ – مقدمه.

۴ – ۲ – یافته ها و نتایج تحقیق .

پ  ۴ – ۲- ۱ – آمار توصیفی.

پ۴ – ۲ – ۲ – آمار استنباطی .

۴ – ۲- ۲- ۱- فرضیه ی اصلی :مقایسه توانایی فضایی چرخش ذهنی، تجسم دیداری  وکشیدن سطح خط آب در زنان باردار سه ماهه سوم و زنان بعد از زایمان طبیعی  و زنان بعد از سزارین

تحلیل آماری فرضیه اول .

تحلیل آماری فرضیه دوم .

تحلیل آماری فرضیه سوم .

تحلیل آماری فرضیه چهارم.

فصل پنجم: جمع بندی و تحلیل نتایج

۵ – ۱ – مقدمه  جمع بندی و تبین یافته ها و نتیجه گیری و بحث.

فرضیه اول.

فرضیه دوم.

فرضیه سوم.         .

فرضیه چهارم.

۵ – ۲ – محدودیت ها و موانع پژوهشی.

۵ – ۳ – پیشنهادها .

۵ – ۳ – ۱ – پیشنهادها کاربردی.

۵ – ۳ -۲ – پیشنهادها پژوهشی.

 

فهرست جداول

 

جدول ۴ – ۱ –  آمار توصیفی سن .

جدول ۴ – ۲ – آمار توصیفی تحصیلات .

جدول ۴ – ۳ – آمار توصیفی فشار خون .

جدول ۴ – ۴ – آمار توصیفی گروه خونی .

جدول ۴ – ۵– توزیع فراوانی نتایج آزمون  توانایی فضایی چرخش ذهنی در سه گروه زنان باردار سه ماهه سوم و بعد از سزارین وبعد از زایمان طبیعی .

جدول ۴ – ۶– نتایج آزمون  آماری   کورسکال والیس آزمون  توانایی چرخش ذهنی زنان بعد از سزارین و بعد از زایمان طبیعی و باردار سه ماهه سوم .

جدول ۴ -۷- توزیع فراوانی آزمون  توانایی فضایی تجسم دیداری در سه گروه زنان باردار سه ماهه سوم وزنان  بعد از زایمان وزنان بعد از عمل سزارین.

جدول ۴ – ۸ -نتایج آزمون  آماری  کورسکال والیس آزمون  توانایی فضایی تجسم دیداری زنان بعد از سزارین و بعد از زایمان طبیعی و زنان باردار سه ماهه سوم.

جدول ۴ – ۹ – توزیع فراوانی آزمون  توانایی فضایی کشیدن سطح خط آب در سه گروه زنان باردار سه ماهه سوم و بعد از زایمان وبعد از عمل سزارین .

جدول ۴ – ۱۰ -نتایج آزمون  آماری  کروسکال والیس آزمون  توانایی فضایی کشیدن سطح خط آب در زنان بعد از سزارین و بعد از زایمان طبیعی وزنان باردار سه ماهه سوم.

جدول ۴ – ۱۱ -توزیع فراوانی نتایج  آزمون  توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری و کشیدن سطح خط آب در زنان باردار سه ماهه سوم و زنان بعد از زایمان طبیعی

جدول ۴ – ۱۲- نتای آزمون  آماری  من ویتنی توانایی چرخش ذهنی زنان باردار سه ماهه سوم وبعد از زایمان طبیعی .

جدول ۴ – ۱۳ -اطلاعات آماری  من ویتنی توانایی فضایی تجسم دیداری زنان باردار سه ماهه سوم و بعد از زایمان طبیعی

جدول ۴ – ۱۴ – اطلاعات آماری  من ویتنی توانایی فضایی کشیدن سطح خط آبزنان باردار سه ماهه سوم و زنان بعد از  زایمان طبیعی .

جدول ۴ – ۱۵ – توزیع فراوانی نتایج  آزمون  توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری کشیدن سطح خط آبزنان بعد از سزارین و زنان بعد از زایمان طبیعی .

جدول ۴ – ۱۶ – نتایج آزمون  آماری  من ویتنی توانایی فضایی چرخش ذهنی زنان بعد از سزارین و زنان بعد از زایمان طبیعی.

جدول ۴ – ۱۷ – اطلاعات آماری  من ویتنی توانایی فضایی تجسم دیداری زنان بعد از سزارین و بعد از زایمان طبیعی .

جدول ۴ – ۱۸ -اطلاعات آماری  من ویتنی توانایی فضایی کشیدن سطح خط آب زنان بعد از سزارین و بعداز زایمان طبیعی .

جدول ۴ – ۱۹ –  توزیع فراوانی نتایج  آزمون  توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری و کشیدن سطح خط آب در زنان بعد از عمل سزارین و زنان باردار سه ماهه سوم .

جدول ۴ –  ۲۰- نتایج آزمون  آماری من ویتنی توانایی فضایی چرخش ذهنی زنان بعد از سزارین و زنان باردار سه ماهه سوم .

جدول ۴ – ۲۱ – اطلاعات آماری  من ویتنی توانایی فضایی تجسم دیداری زنان بعداز عمل سزارین و باردار سه ماهه سوم .

جدول ۴ – ۲۲ -اطلاعات آماری  من وینتنی توانایی فضایی کشیدن سطح خط آبزنان بعد از سزارین و باردار سه ماهه سوم .

 

فهرست نمودارها

 

نمودار ۴ – ۱ -۱ – توزیع فراوانی نتایج آزمون   توانایی فضایی چرخش ذهنی در سه گروه زنان باردار سه ماهه سوم و بعد از سزارین وبعد از زایمان طبیعی.

نمودار ۴ -۱ – ۲ -توزیع فراوانی آزمون  توانایی فضایی تجسم دیداری در سه گروه زنان باردار سه ماهه سوم وزنان  بعد از زایمان وزنان بعد از عمل سزاین.

نمودار ۴ – ۱ – ۳ -توزیع فراوانی آزمون  توانایی فضایی کشیدن سطح خط آب در سه گروه زنان باردار سه ماهه سوم و بعد از زایمان وبعد از عمل سزارین.

نمودار ۲ – ۱ – سطوح استروژن و پروژسترون طی سیکل ۲۸ روز قاعدگی .

نمودار ۲ – ۲ – سطوح استروژن وپروژسترون وگونادوتروپین کورینیک انسانی طی هفته های بارداری .

نمودار ۳ – ۲ – نمودار هورمون های استروژن وپروژسترون وپرولاکتین بعد از زایمان .

نمودار۴ – ۲ – نمودار تبدیل کلسترول به متابولیتهای ان .

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :