ارس فایل » پایان نامه مميزی انرژی در صنايع
هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 233 حجم فایل (مگابایت) : 2 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">پایان نامه مميزی انرژی در صنايع</span>

پایان نامه مميزی انرژی در صنايع

 

چکيده

 

در مبحث اصول و رهيافت های مميزی انرژی به عنوان يک بخش مهم در برنامه مديريت انرژی درصنعت به همراه تاکيد مضاعف بر مفهوم واحد های تشخيص سيار (Energy bus)  مورد توجه  قرار گرفته است. همچنين طرح يک مجموعه مميزی انرژی مؤثر ارائه شده است و نتايج مورد انتظار بر شمرده می شود . و مثالی ازيک واحد تشخيص سيار که دارای راندمان اقتصادی خيلی خوبی می باشد آورده شده است.( در يک دوره بهره برداری خيلی کوتاه ).

همچنين در بخشManual مميزی انرژی مروری از روشهای اندازه گيری و پردازش ، بررسی اندازه گيری جهت بهينه سازی مصرف انرژی ،  توضيحاتی پيرامون مدل واحد تشخيص سيار که در مراکز ذيل مورد استفده قرار گرفته است :

موسسه تحقيقاتی برای سراميک،  نسوزها و مواد غير فلزی خام در پيلسن چکوسلولکی   تحقيقات مميزی انرژی در بخش ابزار دقيق و بعضی از توليدکنندگان آن  و اطلاعات فنی منتوع ديگر گنجانده شده است.

 

۱–         مقدمه

 

اهميت مميزی انرژی توسط UNIDO در فازتدارکی پروژه DP/PER/83/003 تحت عنوان “همکاری منطقه ای در حوزه نگهداری انرژی صنعتی ” شناخته و مورد تاکيد قرارگرفته است و بنابرای  ن به عنوان يکی از اهداف پروژه انتخاب شده است.

اساسا بدين منظور طراحی شده است که به کشورهايی که در تاسيس سيستم مميزی انرژی خودشان يا بهينه سازی سيستم موجود کمک می کنند يکی از پايه های تجربه ای پيشرفته در دسترس باشد.

دستور العمل مميزی انرژی يکی از نتايج مشهود پروژه است. مؤسسه تحقيقاتی سراميک، مواد نسوز ، موادخام غير فلزی در پيلسن چکوسلواکی با همکاری UNIDO چکوسلواکی برنامه مشترکی را در زمينه همکاری سراميک تدارک ديده اند. همچنين ساخت مواد و مواد معدنی غير فلزی بکار رفته در صنايع پيلسن همينطور همکاری آژانسهای بخشهای مميزی انرژی که در پروژه حضور داشتند مطابق دستور العمل اسناد پروژه به منظور ساختن نمونه اول واحد تشخيص سيار و شرح دادن دستور العمل تشکيل شده است.

همانطوريکه از يافته های گوناگون که توسط مؤسسه تحقيقاتی سراميک، مواد نسوز ، موادخام غير فلزی در پيلسن چکوسلواکی وUNIDO چکوسلواکی تهيه شده است و همچنين از ساير بهره های تجربی در حوزه مميزی انرژی بدست آمده است، بنا به اطلاعات موجود و در دسترس در منابع گوناگون ( بطور عمده ازمقالات و مطالعات UNIDO چکوسلواکی در پيلسن ) که در جزئيات دستور العمل به حساب آمده است امکانات پيشرفت را در کشورهای شرکت کننده در اين فعاليت ها نشان می دهد.

اسکلت دستور العمل که در جلسه گروه بخشهای پيچيده در مميزی انرژی که در پيلسن چکوسلواکی که در می ۱۹۸۷ برگزار شد ، مورد بحث قرار گرفت.

يکی از ضمائم جالب اين دستورالعمل با سيستمهای تهيه انرژی الکتريکی سروکاردارد که دراين جلسه توسط ICEP منطقه رومانی ارائه شده بود ( مؤسسه تحقيقاتی صنايع برق بخارست ).

 

۲-         اصول و روشهای مميزی انرژی

هزينه های انرژی بخش عمده ای از بودجه اقتصادی صنايع را تشکيل می دهد. ضرورت ذخيره سازی انرژی در سيستم های مديريت انرژی در کشورهای صنعتی نتيجه گيری شده است.

به عنوان مثال می توانيم برنامه مديريت انرژی را برای صنايع سيليکات ذکر کنيم که بوسيله مؤسسه تحقيقاتی سراميک، مواد نسوز ، موادخام غير فلزی در پيلسن و به وسيله قسمتهای فعاليتهای بين المللی UNIDO چکوسلواکی در حوزه سراميک، ساخت مواد و مواد معدنی غير فلزی بکار گرفته شده در صنايع در پيلسن انجام شد که شامل ۶ فعاليت زير می باشد :

۱-         بکارگيری غير سنتی مواد خام و تکنولوژی های با تقاضای انرژی پايين

۲-         بهينه سازی پروسه حرارتی

۳-         تشخيص مميزی انرژی واحدهای مصرفی ( بوسيله واحدهای تشخيص سيار )

۴-         ادراک فنی و مدرنيزه کردن واحدهای مصرف انرژی

۵-         بکارگيری حرارت تلف شده

۶-         معرفی استانداردهای مصرف انرژی و شبيه سازی اقتصادی افرادی که در مصرف انرژی تاثير گذار می باشند.

مميزی انرژی نقش مهمی را  در برنامه مديريت انرژی ايفا می کند . مميزی انرژی تمامی اطلاعات لازم را راجع به مصرف انرژی و تکنولوژی های توليد کنندگان در اختيار تصميم گيرندگان قرار می دهد. درباره تجهيرات نصب شده، درباره ذخيره سازی انرژی ، و درباره پتانسيل های افزايش توليد و همچنين اطلاعاتی راجع به اينکه چگونه کيفيت توليد می تواند در طی پروسه حرارتی بهبود يابد.

ابزار آلات اندازه گيری که بطور دائم درکارخانجات نصب می شود غالبا ناکافی است يا می تواند فقط مقدار مصرف انرژی را به ما نشان دهد در حاليکه مميزی انرژی می تواند تاثير مصرف انرژی و روش اندازه گيری صحيح به منظور اصلاح را پيشنهاد نمايد . حتی گاهی واحد های مصرف کننده انرژی جديد نيز می توانند به واسطه عملکرد نا مناسب ، نگهداری نا مناسب و کمبود قطعات يدکی و غيره،  نيز مشکلاتی داشته باشند.

کارفرمايان کارخانجات صنعتی عموما راجع به کيفيت و کميت توليد نگران هستند و نمی توانند چنان آموزش و تجربه ای داشته باشند که به عنوان  يک متخصص در ذخيره سازی ومميزی انرژی عمل نمايند.

در اين زمينه مفهوم واحد تشخيص سيار ( اتوبوس انرژی) توسط UNIDO به عنوان مناسب ترين راه برای شرايط محلی کشورهای شرکت کننده در اين پروژه پيشنهاد شده است. تجربه بسياری از کشورهای پيشرفته مزايای اين واحد را نشان داده است که می تواند با حداقل هزينه در تمام شاخه های صنايع در کشورهای مختلف تطابق پيدا کند.

دو نوع اندازه گيری های شناسايی وجود دارند که تمرکزشان يا بر بهينه سازی پروسه فنی است يا برروی ذخيره سازی انرژی است. معهذا اندازه گيری های مهندسی پيچيده مناسب ترين روش برای مديريت انرژی انرژی هستند. چنين اندازه گيری اطلاعات کامل را برای متخصصان با تجربه در مورد امکان توليد انرژی تعيين می نمايد ( متخصصان مديريت انرژی ، متخصصان اندازه گيری ، تکنسين ها و مهندسين )

بنابرای  ن آنها می توانند برای توليد کنندگان و اهداف و شرايط پيچيده تمامی حالات مناسب و توصيه شده و تغييرات در جزئيات بکار روند که بايستی برای تمامی خدمات مؤثر و کامل تجهيزات توليد فهميده شوند.

طبق جلسه گروه متخصصين مميزی انرژی که در پيلسن چکوسلواکی در ۱۵ مارچ ۱۹۸۶برگزار شد نتيجه گيری شد که راههای اندازه گيری پيچيده مؤثر تر از پذيرفتن مميزی های يکروزه است که شامل خدمات مهندسی مهندسی نمی شود. اين دليل اصلی اين مطلب است که چرا واحد شناسايی سيار چکوسلواکی به عنوان سيستم نمونه اوليه در ميان کشورهای در گير پروژه انتخاب شد.

اين فعاليت ها که با مميزی ها انجام شد شامل هفت گام اساسی می باشد :

–           جمع آوری و تحليل اطلاعات پروژه و اطلاعات تاريخی

–           جمع آوری مقادير عملکرد واقعی ناشی از اندازه گيری ها

–           محاسبات، پردازش داده ها

–           تحليل موقعيت جاری تا جايی که توازن گرما و شرايط فنی تجهيزات تست شده بدان مربوط می باشد.

–           کار بر روی گزارشات فنی شامل پيشنهادات موجود برای اصلاح عملکرد

–           پياده سازی اندازه گيری های پيشنهاد شده

–           ارزيابی نتايج بعد از فهميدن پيشنهادات

شمای کلی از مميزی انرژی مؤثر در شکل زير آمده است

 

منابع

 

۱- Engelthaler Z.A. :      Energy Management and Technology  in the Clay Building materials Industries (UNIDO-Czechoslovakia Joint Programme, Pilsen, 1986 , No. JP/270/86)

۲- Engelthaler Z.A. :      Energy Management and Technology  in Silicate Industries (UNIDO-Czechoslovakia Joint Programme, Pilsen, 1986 , No. JP/270/85)

۳- Engelthaler Z.A. :      Role of non-metallics  in Energy conservation (UNIDO-Czechoslovakia Joint Programme, Pilsen, 1986 , No. JP/270/86)

۴- Kreider K.G. , Mc Neil M.B. : Waste heat management Guide Book

(US. Dep. Of commerice, Washington1977)

۵- Lostak A. :     Energy Conservation in Silicate Building materials Industry

(UNIDO-Czechoslovakia Joint Programme, Pilsen, 1986 , No. JP/269/86)

۶- nemecek M. Waste Heat (UNIDO-Czechoslovakia Joint Programme, Pilsen, 1982 , No. JP/133/82)

۷- Novy M. :     Heat Diagnoses made on Tunnel Kiln, and on Belt Dryer (UNIDO-Czechoslovakia Joint Programme, Pilsen, 1983 , No. JP/172/83)

۸- Novy M :      Energy Conservation in Industry (UNIDO-Czechoslovakia Joint Programme, Pilsen, 1985 , No. JP/210/85)

 

۹- Novy M :      Energy Audits in Building Materials Industries (UNIDO-Czechoslovakia Joint Programme, Pilsen, 1986 , No. JP/261/86)

۱۰- Novy M

Novy V.     Energy Auditing Systems (UNIDO-Czechoslovakia Joint Programme, Pilsen, 1986 , No. JP/262/86)

۱۱- Novy M

Novy V.

Voracek Z. Energy Auditing Kit (UNIDO-Czechoslovakia Joint Programme, Pilsen, 1986 , No. JP/301/85)

۱۲- Novy M :    Calculations for Energy Auditing

( Research institute Pilsen,1986 No. JP/262/86)

۱۳- Novy M :    Waste Heat (UNIDO-Czechoslovakia Joint Programme, Pilsen, 1986 , No. JP/270/85)

۱۴- Pacovsky V.            Tepelne technicka mereni ( Thermal technological measurements – only in Czech; SNTL,Prague,1982)

۱۵-       Final Rep. on the Expert Group meeting on energy Auditing ( Pilsen 10-15/3 1986) and on the complex sectional Group meeting on energy Auditing

 

فهرست عناوين 

 

فصل اول :          دستورالعمل مميزی انرژی .صفحه ۱

فصل دوم :           مديريت انرژی در صنايع سيمان .صفحه ۱۳۷

فصل سوم :          نمونه عملی مميزی انرژی در کارخانه نمونه .صفحه ۲۰۲

فصل چهارم:  تصويری از انرژی در ايران .صفحه ۲۲۷

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :