ارس فایل » کمال گرایی پایان نامه تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمال گرایی و بهزیستی روان شناختی
ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 12900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 121 حجم فایل (مگابایت) : 0.23 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">کمال گرایی پایان نامه تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمال گرایی و بهزیستی روان شناختی</span>

کمال گرایی

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمال گرایی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر

 

 

چکیده بررسی تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمال گرایی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر

 

کمال گرایی

این پژوهش، پژوهشی نیمه آزمایشی است که به بررسی تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمالگرایی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر دوره دوم مقطع متوسطه می­پردازد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان دختری تشکیل می­دهند که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ در دوره دوم مقطع متوسطه در شهر اصفهان تحصیل کرده اند. از این میان، به شیوه خوشه ای، تعداد ۳۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و کنترل به صورت تصادفی قرار داده شدند. پس از تکمیل پرسشنامه های کمالگرایی و بهزیستی به عنوان پیش آزمون، گروه آزمایش جلسات فراشناخت را طی ۸ جلسه از سر گذراند.سپس پرسشنامه­ها به عنوان پس آزمون توزیع و توسط آزمودنی­ها تکمیل شد. ب

 

مقدمه

 

کمال گرایی

نوجوانی یکی از مهم­ترین دوران رشد و نمو انسان است (ریکرت[۱]، ۱۹۹۵). نوجوانان ۲۰ درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می­دهند که ۸۴ درصد از آنان در جوامع در حال توسعه زندگی می­کنند (گولدن[۲]، ۲۰۰۰). در خلال دهه­های­ گذشته پژوهش در مورد نوجوانان و دانش آموزان و بررسی متغیر­های مرتبط با تحصیل و زندگی دانش آموزان به طور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است.

به رغم نگرانی­های برخی از پژوهشگران، در مورد طیف وسیعی از خواسته­ها، تعارضات و فرصت­هایی که نوجوانان با آنها روبرو هستند، بسیاری از تحقیقات مروری، نوجوانانی را به گونه­ای مثبت به تصویر کشیدده اند. در نتیجه، اسطوره­هایی که بر اساس آنها، نوجوانای را به دوره طوفان و تنیدگی، تغییرات هورمونی را علت مشکلات و یا بالاخره، تضاد بین نسلها و فاصله گیری نوجوانان از والدین خود را اجتناب ناپذیر دانسته اند، در سالهای اخیر از یکدیگر پاشیده اند (پیترسن[۳]، ۱۹۹۳؛ به نقل از فرایدنبرگ و لویس[۴]، ۲۰۰۹).ه منظور بررسی آماری از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش فرا شناخت بر کمال­گرایی و بهزیستی روان­شناختی دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان موثر است. بر اساس یافته­های این پژوهش توصیه می­شود به منظور افزایش بهزیستی و بهبود کمالگرایی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه از  آموزش فراشناخت استفاده شود.

 

ادامه مطلب:

کمال گرایی

امروزه به خوبی می­دانیم که میزان شیوع اختلالات روانی در نوجوانان، بیش از سایر گروه­های سنی دیگر نیست و اغلب پژوهش­ها در مورد مشکلات روانشناختی و در بررسی مولفه­های سلامت روانی دانش آموزان دریافتند که گذار از این دوره بدون بروز مشکل جدی و معنادار صورت می­گیرد. با این حال، دوره نوجوانی نیز مانند دوره­های دیگر زندگی، تنیدگی­های خاص خود را دارد. در این دوره آموزش­هایی لازم است که تا آنان را برای رویارویی با عناصر تنش­زایی مانند رشد جسمانی، تغییرات هورمونی، آماده­سازی برای پذیرش حرفه در آینده و برای پذیرش شغل آماده سازد (فرایدنبرگ، ۱۹۹۷).

در هر جامعه­ای، یکی از اهداف تعلیم و تربیت پرورش توانایی­های فکری و شناختی دانش آموزان است؛ به گونه­ای که فرد بتواند به طور مستقل درباره­ مسائل مختلف بیندیشد و فرایند­های شناختی­اش را برای استفاده بهینه و در جهت مطلوب هدایت نماید (کارشکی[۵]، ۲۰۰۲). در نظام تربیتی اسلامی نیز بر خردورزی، اندیشه و اندیشیدن در آیات و روایات معصومان تاکید فراوان شده و این قوه مبدا و منشاء صدور تمامی افعال آدمی دانسته شده است (قاسم­پور و نصر آبادی، ۱۳۸۸).

آنچه در این فصل خواهد آمد، در ابتدا بیان مسئله و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق خواهد بود که در ان محقق دغدغه­های درونی خود، که اجرای پژوهش را سبب شده است، بیان می­کند. سپس به اهداف تحقیق و فرضیه­های پژوهش پیش رو اشاره خواهد شد.  در انتها نیز به تعریفی مفهومی و عملیاتی از متغیرهای پژوهش اشاره خواهد شد.

[۱].Rickert

[۲].Golden

[۳].peterson

[۴]. Frydenberg& Lewis

[۵] .karshki

 

فهرست مطالب

 کمال گرایی

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۲
۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۴-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۵-فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۶-تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………………………………….۸
۱-۶-۱-تعاریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۶-۲-تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………….۸

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۲-۱-گفتار اول : بهزیستی روانشناختی ………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۱-۱-تعریف بهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………………………………
۲-۱-۲-مولفه های بهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………………………….۹
۲-۱-۳-بهزیستی روانشناختی و روانشناسی مثبت…………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۱-۴-زیر بنای فلسفی مطالعه بهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………….۱۳
۲-۱-۵-عوامل موثر بر بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۱-۶-شخصیت و بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۱-۷-مسائل فرهنگی و بهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۱-۸-سلامت جسمی و بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-گفتار دوم: کمالگرایی……………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۲-۱-تعریف کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۲-۱-ابعاد دوگانه کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۲-۲-۲-ابعاد سه گانه کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۲-۲-۳-ابعاد چهار گانه کمال گرایی………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۲-۲-۴-ابعاد شش گانه کمال گرایی………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۲-۲-۵-ابعاد هشت گانه کمال گرایی……………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۳-ویژگی های کمال گرایان……………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۴-نظریه های کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۴-۱-نظریه فروید………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۲-۴-۲نظریه هورنای……………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۲-۴-۳-نظریه بندورا……………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۲-۴-۴-نظریه آدلر………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۲-۵-دور معیوب در روند کمال گرایی…………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۲-۶-کمال گرایی به عنوان یک ناهنجاری…………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۷-پیامد های کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۲-۷-۱-افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۲-۷-۲-اختلال خورد وخوراک………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۲-۷-۳-نشانه های وسواس فکری وعملی………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۳-گفتار سوم : فراشناخت……………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۳-۱-سطوح فراشناخت………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۳-۲-هیجان در فراشناخت………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۳-۳-شناخت در برابر فراشناخت……………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۳-۴-خودآگاهی و آگاهی از هیجانها و احساسات………………………………………………………………………………۴۰
۲-۳-۵-کنترل فراشناختی…………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۳-۶-خود تنظیمی هیجانی- شناختی…………………………………………………………………………………………………۴۱
۲-۳-۷-احساسات به عنوان داده های فراشناختی…………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۴-تحقیقات داخلی و خارجی………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۴-۱-تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۴-۲-تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۳-روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۳-جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۴-روش نمونه‏گيري و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۵-روش گردآوري داده‏ها………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۶-روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها…………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۷-ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

فصل چهارم : یافته های پژوهش

۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۴-۲-بخش اول: آمارههاي توصيفي……………………………………………………………………………………………………..۵۲
۴-۳-بخش دوم: آمارههاي استنباطي…………………………………………………………………………………………………….۵۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۵-۲-بحث و نتیجه گیری فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………..۶۴
۵-۳-محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..۷۴
۵-۴-پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
۵-۵-پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۵-۶-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

 

فهرست جداول و نمودار

 

جدول ۳-۱: طرح آزمایشی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۴۶

جدول۳-۲: چهارچورب آموزشی طرح درمان……………………………………………………………………………………………..۵۰

نمودار ۴-۱ :توزیع فراوانی سن…………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

جدول ۴-۱: فراوانی و درصد فراوانی سن در دو گروه آزمایش و کنترل……………………………………………………………۵۳

جدول ۴-۲: فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات در دو گروه آزمایش و کنترل…………………………………………………..۵۳

جدول ۴-۳: میانگین، انحراف استاندارد و نتایج تحلیل واریانس یک راهه………………………………………………………….۵۴

جدول ۴-۴- بررسی خرده مقیاسهای کمالگرایی و بهزیستی روانشناختی به کمک………………………………………………۵۵

جدول ۴-۵: بررسی توزیع نرمالبودن دادهها به کمک آزمون کولموگروف اسمیرنف………………………………………….۵۶

جدول ۴-۶:  بررسی پیش فرض همگنی رگرسیون………………………………………………………………………………………..۵۶

جدول ۴-۷: آزمون تحليل کوواريانس چند متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت………………………………………..۵۷

جدول ۴-۸: آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت……………………………………….۵۸

جدول ۴-۹آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت…………………………………………۵۸

جدول ۴-۱۰: آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت……………………………………..۵۹

جدول ۴-۱۱: آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت……………………………………..۶۰

جدول ۴-۱۲:  آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت…………………………………….۶۰

جدول ۴-۱۳:  آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت ……………………………………۶۱

جدول ۴-۱۴:  آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت…………………………………….۶۲

جدول ۴-۱۵:  آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت…………………………………….۶۲

جدول ۴-۱۶: آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت………………………………..۶۲

قیمت فایل : 12900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۵ تیر ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :