ارس فایل » کمال گرایی پایان نامه تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمال گرایی و بهزیستی روان شناختی
شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 12900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 121 حجم فایل (مگابایت) : 0.23 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">کمال گرایی پایان نامه تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمال گرایی و بهزیستی روان شناختی</span>

کمال گرایی

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمال گرایی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر

 

 

چکیده بررسی تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمال گرایی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر

 

کمال گرایی

این پژوهش، پژوهشی نیمه آزمایشی است که به بررسی تاثیر آموزش فراشناخت بر ابعاد کمالگرایی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر دوره دوم مقطع متوسطه می­پردازد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان دختری تشکیل می­دهند که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ در دوره دوم مقطع متوسطه در شهر اصفهان تحصیل کرده اند. از این میان، به شیوه خوشه ای، تعداد ۳۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و کنترل به صورت تصادفی قرار داده شدند. پس از تکمیل پرسشنامه های کمالگرایی و بهزیستی به عنوان پیش آزمون، گروه آزمایش جلسات فراشناخت را طی ۸ جلسه از سر گذراند.سپس پرسشنامه­ها به عنوان پس آزمون توزیع و توسط آزمودنی­ها تکمیل شد. ب

 

مقدمه

 

کمال گرایی

نوجوانی یکی از مهم­ترین دوران رشد و نمو انسان است (ریکرت[۱]، ۱۹۹۵). نوجوانان ۲۰ درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می­دهند که ۸۴ درصد از آنان در جوامع در حال توسعه زندگی می­کنند (گولدن[۲]، ۲۰۰۰). در خلال دهه­های­ گذشته پژوهش در مورد نوجوانان و دانش آموزان و بررسی متغیر­های مرتبط با تحصیل و زندگی دانش آموزان به طور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است.

به رغم نگرانی­های برخی از پژوهشگران، در مورد طیف وسیعی از خواسته­ها، تعارضات و فرصت­هایی که نوجوانان با آنها روبرو هستند، بسیاری از تحقیقات مروری، نوجوانانی را به گونه­ای مثبت به تصویر کشیدده اند. در نتیجه، اسطوره­هایی که بر اساس آنها، نوجوانای را به دوره طوفان و تنیدگی، تغییرات هورمونی را علت مشکلات و یا بالاخره، تضاد بین نسلها و فاصله گیری نوجوانان از والدین خود را اجتناب ناپذیر دانسته اند، در سالهای اخیر از یکدیگر پاشیده اند (پیترسن[۳]، ۱۹۹۳؛ به نقل از فرایدنبرگ و لویس[۴]، ۲۰۰۹).ه منظور بررسی آماری از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش فرا شناخت بر کمال­گرایی و بهزیستی روان­شناختی دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان موثر است. بر اساس یافته­های این پژوهش توصیه می­شود به منظور افزایش بهزیستی و بهبود کمالگرایی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه از  آموزش فراشناخت استفاده شود.

 

ادامه مطلب:

کمال گرایی

امروزه به خوبی می­دانیم که میزان شیوع اختلالات روانی در نوجوانان، بیش از سایر گروه­های سنی دیگر نیست و اغلب پژوهش­ها در مورد مشکلات روانشناختی و در بررسی مولفه­های سلامت روانی دانش آموزان دریافتند که گذار از این دوره بدون بروز مشکل جدی و معنادار صورت می­گیرد. با این حال، دوره نوجوانی نیز مانند دوره­های دیگر زندگی، تنیدگی­های خاص خود را دارد. در این دوره آموزش­هایی لازم است که تا آنان را برای رویارویی با عناصر تنش­زایی مانند رشد جسمانی، تغییرات هورمونی، آماده­سازی برای پذیرش حرفه در آینده و برای پذیرش شغل آماده سازد (فرایدنبرگ، ۱۹۹۷).

در هر جامعه­ای، یکی از اهداف تعلیم و تربیت پرورش توانایی­های فکری و شناختی دانش آموزان است؛ به گونه­ای که فرد بتواند به طور مستقل درباره­ مسائل مختلف بیندیشد و فرایند­های شناختی­اش را برای استفاده بهینه و در جهت مطلوب هدایت نماید (کارشکی[۵]، ۲۰۰۲). در نظام تربیتی اسلامی نیز بر خردورزی، اندیشه و اندیشیدن در آیات و روایات معصومان تاکید فراوان شده و این قوه مبدا و منشاء صدور تمامی افعال آدمی دانسته شده است (قاسم­پور و نصر آبادی، ۱۳۸۸).

آنچه در این فصل خواهد آمد، در ابتدا بیان مسئله و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق خواهد بود که در ان محقق دغدغه­های درونی خود، که اجرای پژوهش را سبب شده است، بیان می­کند. سپس به اهداف تحقیق و فرضیه­های پژوهش پیش رو اشاره خواهد شد.  در انتها نیز به تعریفی مفهومی و عملیاتی از متغیرهای پژوهش اشاره خواهد شد.

[۱].Rickert

[۲].Golden

[۳].peterson

[۴]. Frydenberg& Lewis

[۵] .karshki

 

فهرست مطالب

 کمال گرایی

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۲
۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۴-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۵-فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۶-تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………………………………….۸
۱-۶-۱-تعاریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۶-۲-تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………….۸

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۲-۱-گفتار اول : بهزیستی روانشناختی ………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۱-۱-تعریف بهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………………………………
۲-۱-۲-مولفه های بهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………………………….۹
۲-۱-۳-بهزیستی روانشناختی و روانشناسی مثبت…………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۱-۴-زیر بنای فلسفی مطالعه بهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………….۱۳
۲-۱-۵-عوامل موثر بر بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۱-۶-شخصیت و بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۱-۷-مسائل فرهنگی و بهزیستی روانشناختی……………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۱-۸-سلامت جسمی و بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-گفتار دوم: کمالگرایی……………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۲-۱-تعریف کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۲-۱-ابعاد دوگانه کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۲-۲-۲-ابعاد سه گانه کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۲-۲-۳-ابعاد چهار گانه کمال گرایی………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۲-۲-۴-ابعاد شش گانه کمال گرایی………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۲-۲-۵-ابعاد هشت گانه کمال گرایی……………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۳-ویژگی های کمال گرایان……………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۴-نظریه های کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۴-۱-نظریه فروید………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۲-۴-۲نظریه هورنای……………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۲-۴-۳-نظریه بندورا……………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۲-۴-۴-نظریه آدلر………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۲-۵-دور معیوب در روند کمال گرایی…………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۲-۶-کمال گرایی به عنوان یک ناهنجاری…………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۷-پیامد های کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۲-۷-۱-افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۲-۷-۲-اختلال خورد وخوراک………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۲-۷-۳-نشانه های وسواس فکری وعملی………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۳-گفتار سوم : فراشناخت……………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۳-۱-سطوح فراشناخت………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۳-۲-هیجان در فراشناخت………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۳-۳-شناخت در برابر فراشناخت……………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۳-۴-خودآگاهی و آگاهی از هیجانها و احساسات………………………………………………………………………………۴۰
۲-۳-۵-کنترل فراشناختی…………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۳-۶-خود تنظیمی هیجانی- شناختی…………………………………………………………………………………………………۴۱
۲-۳-۷-احساسات به عنوان داده های فراشناختی…………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۴-تحقیقات داخلی و خارجی………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۴-۱-تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۴-۲-تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۳-روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۳-جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۴-روش نمونه‏گيري و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۵-روش گردآوري داده‏ها………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۶-روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها…………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۷-ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

فصل چهارم : یافته های پژوهش

۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۴-۲-بخش اول: آمارههاي توصيفي……………………………………………………………………………………………………..۵۲
۴-۳-بخش دوم: آمارههاي استنباطي…………………………………………………………………………………………………….۵۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۵-۲-بحث و نتیجه گیری فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………..۶۴
۵-۳-محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..۷۴
۵-۴-پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
۵-۵-پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۵-۶-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

 

فهرست جداول و نمودار

 

جدول ۳-۱: طرح آزمایشی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۴۶

جدول۳-۲: چهارچورب آموزشی طرح درمان……………………………………………………………………………………………..۵۰

نمودار ۴-۱ :توزیع فراوانی سن…………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

جدول ۴-۱: فراوانی و درصد فراوانی سن در دو گروه آزمایش و کنترل……………………………………………………………۵۳

جدول ۴-۲: فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات در دو گروه آزمایش و کنترل…………………………………………………..۵۳

جدول ۴-۳: میانگین، انحراف استاندارد و نتایج تحلیل واریانس یک راهه………………………………………………………….۵۴

جدول ۴-۴- بررسی خرده مقیاسهای کمالگرایی و بهزیستی روانشناختی به کمک………………………………………………۵۵

جدول ۴-۵: بررسی توزیع نرمالبودن دادهها به کمک آزمون کولموگروف اسمیرنف………………………………………….۵۶

جدول ۴-۶:  بررسی پیش فرض همگنی رگرسیون………………………………………………………………………………………..۵۶

جدول ۴-۷: آزمون تحليل کوواريانس چند متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت………………………………………..۵۷

جدول ۴-۸: آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت……………………………………….۵۸

جدول ۴-۹آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت…………………………………………۵۸

جدول ۴-۱۰: آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت……………………………………..۵۹

جدول ۴-۱۱: آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت……………………………………..۶۰

جدول ۴-۱۲:  آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت…………………………………….۶۰

جدول ۴-۱۳:  آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت ……………………………………۶۱

جدول ۴-۱۴:  آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت…………………………………….۶۲

جدول ۴-۱۵:  آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت…………………………………….۶۲

جدول ۴-۱۶: آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره براي بررسي اثر آموزش فرا شناخت………………………………..۶۲

قیمت فایل : 12900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۵ تیر ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :