ارس فایل » گزارش کارآموزی آموزش رشته های ورزشی و مربیگری شنا
هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 11700 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 117 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">گزارش کارآموزی آموزش رشته های ورزشی و مربیگری شنا</span>

رشته های ورزشی

گزارش کارآموزی آموزش رشته های ورزشی و مربیگری شنا

 

مقدمه گزارش کارآموزی آموزش رشته های ورزشی و مربیگری شنا

 

تربيت بدني و ورزش ، هم از ديدگاه تاريخ و هم از ديدگاه فرهنگ، به اين دليل که با ملل مختلف جهان سروکار دارد جالب و شايان توجه است.

از ديدگاه تاريخ و با تحقيق در ادوار گذشته مي توان فهميد که کدام ورزش در کدامين سرزمين شکل گرفته است و چگونه به کشورهاي ديگر راه يافته است و سير تحول و تعالي آن چگونه بوده است،

مثلا” مي‌توان فهميد که ورزش چوگان که يک ورزش باستاني است ابتدا به چين و ژاپن و سپس به يکي از ايالت هند که در مرز برمه قرار دارد راه يافته و از آنجا به تبت و از همان طريق، به اروپا و آمريکا کشانده شده است .

يا اينکه گاوبازي که ورزش متداول اسپانيايي‌ها است آنطور که از لوحه‌هاي سنگي يافت شده و در حفاري‌هاي هندوستان بر مي‌آيد حدود ۳۰۰۰سال قبل در اين سرزمين رايج بوده و ۱۰۰۰ سال پس از آن به جزيره (کرت) در يونان راه يافته و از آنجا به دشتهاي سرسبز ناحيه شمالي يونان کشيده شده و ۵۰۰ سال بعد ، در شهر رم متداول شده

امروز در اسپانيا و در ميان قبايل باسک رايج است و نيز مي‌توان دريافت که تربيت بدني و ورزش در آغاز جنبه اساطيري داشته جنبه رمانتيک و گاهي حماسي نيز دارد، همواره به صورت يک پديده تربيتي مطرح بوده است .

جالب تر اين است که بسياري از نوشته ها و نقوش مانده از روزگار باستان نشان مي‌هند که انسان از آغاز خلقت ميل به مبارزه با قدرت هاي برتر با خود را داشته يعني از همان زمان که نيروهاي طبيعت را شناخته، براي هر يک خدايي را متصور شده و الگو قرار داده است مثل آپولو و هرمس در يونان و …. حماسه سراياني چون فردوسي از سرزمين خودمان، هومر بايرون و گوته از سرزمينهاي ديگر از همين سرچشمه زلال به دنياي سرشار از هيجان و شور حماسه راه يافته و به حماسه سرايي پرداخته اند .

فراتر از حماسه و افسانه، واقعيت هاي مملوس تاريخي در زمينه تربيت بدني و ورزش است که به عنوان يک پديده اجتماعي، با فرهنگ و آداب و سنن جوامع مختلف درآميخته و همگام و همراه مردم هر زمان بنا به ضرورت ها و نيازها، پديده هاي علم و تکنولوژي را دريافته و به آن پيوند خورد …

 

فهرست مطالب

فصل : معرفی محل کارورزی

 • مقدمه ای درباره ی تربیت بدنی
 • معرفی محل کارآموزی
 • استانداردهای استخر انقلاب
 • امکانات استخر انقلاب
 • تجهیزات استخر انقلاب
 • فرایندهای خدماتی در مسابقات
 • آشنایی اجمالی
 • آنچه در فصل های آینده می خوانید.

فصل دوم: هدف از تاسیس مجموعه و اهداف رشته ورزشی

 • هدف از تأسیس مجموعه و اهداف رشته ی ورزشی شنا
 • اهداف رشته ی شنا :
 • فواید ورزش شنا
 • ماهیچه هایی که در شنا به کار گرفته می شود.
 • تمرینات سرعتی شنا و تغییرات فیزیولوژیکی حاصل از آن
 • طریقه تنفس صحیح
 • آنچه شناگران در استخر باید به آن توجه کنند.

فصل سوم:تشریح روند کار

 • خصوصیات و وظایف مربیان شنا.
 • وظایف غریق نجاتان
 • وظایف مسئول ثبت نام
 • وظیفه قسمت اداری
 • وظایف کفشداری
 • وظایف خودم در استخر
 • مقایسه دروس تئوری و عملی که آموخته ایم و آنچه انجام می دهیم.
 • تاریخچه ی شنا در ایران
 • آشنایی در مورد شنا ( ورزش واترپلو )

فصل چهارم: اهداف ورزش و نتیجه

 • اهداف ورزش در تربیت بدنی و نتیجه گیری
 • تصاویر ورزش شنا
 • فرم های شماره ۳
 • فرم شماره ۲
 • فرم های شماره ۱

 

گزارش کارآموزی آموزش رشته های ورزشی و مربیگری شنا

 

مقدمه گزارش کارآموزی آموزش رشته های ورزشی و مربیگری شنا

 

تربيت بدني و ورزش ، هم از ديدگاه تاريخ و هم از ديدگاه فرهنگ، به اين دليل که با ملل مختلف جهان سروکار دارد جالب و شايان توجه است.

از ديدگاه تاريخ و با تحقيق در ادوار گذشته مي توان فهميد که کدام ورزش در کدامين سرزمين شکل گرفته است و چگونه به کشورهاي ديگر راه يافته است و سير تحول و تعالي آن چگونه بوده است،

مثلا” مي‌توان فهميد که ورزش چوگان که يک ورزش باستاني است ابتدا به چين و ژاپن و سپس به يکي از ايالت هند که در مرز برمه قرار دارد راه يافته و از آنجا به تبت و از همان طريق، به اروپا و آمريکا کشانده شده است .

يا اينکه گاوبازي که ورزش متداول اسپانيايي‌ها است آنطور که از لوحه‌هاي سنگي يافت شده و در حفاري‌هاي هندوستان بر مي‌آيد حدود ۳۰۰۰سال قبل در اين سرزمين رايج بوده و ۱۰۰۰ سال پس از آن به جزيره (کرت) در يونان راه يافته و از آنجا به دشتهاي سرسبز ناحيه شمالي يونان کشيده شده و ۵۰۰ سال بعد ، در شهر رم متداول شده

امروز در اسپانيا و در ميان قبايل باسک رايج است و نيز مي‌توان دريافت که تربيت بدني و ورزش در آغاز جنبه اساطيري داشته جنبه رمانتيک و گاهي حماسي نيز دارد، همواره به صورت يک پديده تربيتي مطرح بوده است .

جالب تر اين است که بسياري از نوشته ها و نقوش مانده از روزگار باستان نشان مي‌هند که انسان از آغاز خلقت ميل به مبارزه با قدرت هاي برتر با خود را داشته يعني از همان زمان که نيروهاي طبيعت را شناخته، براي هر يک خدايي را متصور شده و الگو قرار داده است مثل آپولو و هرمس در يونان و …. حماسه سراياني چون فردوسي از سرزمين خودمان، هومر بايرون و گوته از سرزمينهاي ديگر از همين سرچشمه زلال به دنياي سرشار از هيجان و شور حماسه راه يافته و به حماسه سرايي پرداخته اند .

فراتر از حماسه و افسانه، واقعيت هاي مملوس تاريخي در زمينه تربيت بدني و ورزش است که به عنوان يک پديده اجتماعي، با فرهنگ و آداب و سنن جوامع مختلف درآميخته و همگام و همراه مردم هر زمان بنا به ضرورت ها و نيازها، پديده هاي علم و تکنولوژي را دريافته و به آن پيوند خورد …

 

فهرست مطالب

فصل : معرفی محل کارورزی

 • مقدمه ای درباره ی تربیت بدنی
 • معرفی محل کارآموزی
 • استانداردهای استخر انقلاب
 • امکانات استخر انقلاب
 • تجهیزات استخر انقلاب
 • فرایندهای خدماتی در مسابقات
 • آشنایی اجمالی
 • آنچه در فصل های آینده می خوانید.

فصل دوم: هدف از تاسیس مجموعه و اهداف رشته ورزشی

 • هدف از تأسیس مجموعه و اهداف رشته ی ورزشی شنا
 • اهداف رشته ی شنا :
 • فواید ورزش شنا
 • ماهیچه هایی که در شنا به کار گرفته می شود.
 • تمرینات سرعتی شنا و تغییرات فیزیولوژیکی حاصل از آن
 • طریقه تنفس صحیح
 • آنچه شناگران در استخر باید به آن توجه کنند.

فصل سوم:تشریح روند کار

 • خصوصیات و وظایف مربیان شنا.
 • وظایف غریق نجاتان
 • وظایف مسئول ثبت نام
 • وظیفه قسمت اداری
 • وظایف کفشداری
 • وظایف خودم در استخر
 • مقایسه دروس تئوری و عملی که آموخته ایم و آنچه انجام می دهیم.
 • تاریخچه ی شنا در ایران
 • آشنایی در مورد شنا ( ورزش واترپلو )

فصل چهارم: اهداف ورزش و نتیجه

 • اهداف ورزش در تربیت بدنی و نتیجه گیری
 • تصاویر ورزش شنا
 • فرم های شماره ۳
 • فرم شماره ۲
 • فرم های شماره ۱

قیمت فایل : 11700 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ تیر ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :