ارس فایل » گزارش کارآموزی فعالیت در شرکت داده پردازی فن آوا
دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : رایگان

نوع فایل : کارآموزی تعداد صفحات : 108 حجم فایل (مگابایت) : 1.8 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">گزارش کارآموزی فعالیت در شرکت داده پردازی فن آوا</span>

گزارش کارآموزی فعالیت در شرکت داده پردازی فن آوا

 

چکیده

 

همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار،و استفاده بهینه از این فرصت مناسب برای کلیه دانشجویان علاقمند به اشتغال در جامعه بسیار سودمند ومفید می باشد.

گزارش در دست حاصل یک ماه و نیم کارآموزی درشرکت داده پردازی فن آوامی باشد که حاوی سرفصل‌های مورد آموزش و استفاده در این واحد می باشد،که در نه بخش ارائه شده است.

بخش اول به معرفی گروه فن آوا که یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری مهم کشور می باشد اختصاص دارد.

بخش دوم به معرفی خانواده XDSL ومقایسه تکنیک‌های DSL وهمچنین نحوه نصب مودمADSL  وچک لیست رفع مشکلات احتمالی پرداخته است.

بخش سوم حاوی مطالبی راجع به پروتکل PPPOE می باشد که بعد از معرفی این پروتکل مختصری از مزایای آن ذکر شده است.

دربخش چهارم مشخصات کلی سیستم ATM ازجمله فرمت هدرسلول،اجزاءهدرسلول وساختارولایه تنظیم آن آورده شده است.

بخش پنجم شرح کاملی از پروتکل TCP/IP  راشامل می شود.

دربخش ششم خطوطE1 ،دلایل استفاده،وتکنيک ديجيتالی کهE1 براي انتقال Voice و Data استفاده مي‌کند توضیح داده شده است.

فصل هفتم به نقش روتر درشبکه‌های WAN اشاره می کند.

فصل هشتم افزایش دهنده سرعت Telezoo رامعرفی می کند.

ونهایتادربخش نهم به مباحثی از HTML ودستورات آن اختصاص یافته است.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : گروه فن آوا       ۱۳

۱-۱- معرفی گروه فن آوا:    ۱۳

۱-۱-۱-  شرکت توسعه سازه پای:       ۱۵

۱-۱-۲-  شرکت فن آوا کارت:           ۱۵

۱-۱-۳-  شرکت ارتباطات فن آوا :      ۱۶

۱-۱-۴-  شرکت ارتباطات کوه نور:     ۱۷

۱-۱-۵-  شرکت داده سامانه فن آوا:     ۱۷

۱-۱-۶-  شرکت گسترش صنايع  فن آوا:           ۲۰

۱-۱-۷ –  شرکت مشاوره فن آوا:        ۲۰

۱-۱-۸-  شرکت فن آوا موج: ۲۱

۱-۱-۹-  شرکت داده پردازی فن آوا:    ۲۲

۱-۱-۱۰- شركت فن آوا ماهواره (س‌هامي خاص):           ۲۴

۱-۱-۱۱- شرکت فن آوا سيستم (س‌هامی خاص): ۲۵

۱-۲- سرویس‌های گروه فن آوا:          ۲۵

۱-۲-۱- سرويس V-Sat گروه فن آوا:  ۲۵

۱-۲-۲- سرويس(ISP)   Internet Service Provider گروه فن آوا:            ۲۷

۱-۲-۳- سرويس Internet Data Center (IDC) گروه فن آوا:      ۲۸

۱-۲-۴- سرويس پرداخت الكترونيك گروه فن آوا:            ۲۹

۱-۲-۵- سرويس پهناي باند گروه فن آوا:           ۳۰

۱-۲-۶- سرويس تلفن ثابت گروه فن آوا:           ۳۰

۱-۳- جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا:       ۳۰

فصل دوم : خانواده XDSL     ۳۲

۲-۱- تکنولوژی DSL :        ۳۲

۲-۱-۱- چگونگي عملکرد تکنولوژي DSL :      ۳۳

۲-۱-۲- تجهيزات DSL :      ۳۵

۲-۲- معرفي تکنيک : ADSL            ۳۶

۲-۲-۱-  مدولاسيون‌هاي سيستم ADSL :           ۳۷

۲-۲-۱-۱- روش CAP :       ۳۸

۲-۲-۱-۲ – روش DMT :     ۳۸

۲-۳- معرفي تکنيک VDSL : 39

۲-۳-۱- سرعت VDSL :      ۳۹

۲-۳-۲- تجهيزات VDSL :    ۴۰

۲-۳-۳- آينده VDSL :          ۴۱

۲-۴- نصب مودم ADSL :    ۴۳

۲-۴-۱- نصب تجهیزات :     ۴۳

۲-۴-۲- شکل شماتیک نصب تجهیزات :           ۴۴

۲-۴-۳- تست اولیه :           ۴۵

۲-۴-۴- نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم :         ۴۵

۲-۴-۵- نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP :  ۴۸

۲-۵- چک لیست مشکلات رایج کاربران:          ۵۸

۲-۵-۱- تست کردن POWER :          ۵۸

۲-۵-۲- تست کردنDSL  Link  :         ۵۸

۲-۵-۳- تست کردن USB یا Ethernet :          ۶۰

۲-۵-۴- چک کردن تنظیمات PPPoE : 61

۲-۵-۵- چک کردن تنظیمات TCP/IP :            ۶۱

۲-۵-۶- تست DNS :          ۶۴

۲-۵-۷- تنظیمات Browser :            ۶۵

۲-۵-۸- تست و تحویل کیفیت خط :     ۶۶

فصل سوم :PPPOE            ۶۸

۳-۱- تاريخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet ):      ۷۰

۳-۲ – مختصري از مزاياي استفاده از پروتکل PPPOE :   ۷۰

فصل چهارم : مشخصات کلي سيستم ATM        ۷۵

۴-۱- فرمت هدر سلول ATM :          ۷۵

۴-۲- اجزاء هدر سلول ATM :           ۷۶

۴-۳- ساختار مدل ATM :     ۷۷

۴-۴- لايه‌هاي تنظيم ATM :  ۷۹

فصل پنجم : پروتکل TCP/IP            ۸۲

۵-۱- معرفي پروتکل TCP/IP:          ۸۲

۵-۲- لايه‌هاي پروتکل TCP/IP:        ۸۳

۵-۲-۱- لايه Application : 84

۵-۲-۲- لايه Transport :   ۸۵

۵-۲-۳- لايه اينترنت :         ۸۵

۵-۲-۴- لايه Network Interface :  ۸۶

۵-۳- مشخص نمودن برنامه‌ها:          ۸۶

۵-۴- آدرس IP :    ۸۷

۵-۵- پورت TCP/UDP  :    ۸۷

۵-۶- سوکت ( Socket ):    ۸۷

۵-۷- پروتکل‌هاي اساسي TCP/IP :    ۸۷

۵-۸- پروتکل TCP : لايه Transport 88

۵-۹- پروتکل UDP : لايه Transport            ۸۹

۵-۱۰- پروتکل IP : لايه Internet    ۸۹

۵-۱۱- پروتکل ICMP : لايه Internet           ۹۰

۵-۱۲- پروتکل IGMP : لايه Internet          ۹۱

۵-۱۳- پروتکل ARP : لايه Internet 91

فصل ششم : خطوط E1        ۹۳

فصل هفتم : روتر و نقش آن در شبكه‌های WAN 96

فصل هشتم : افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy )   ۱۰۲

۸-۱- Speedy چگونه کار می کند؟    ۱۰۲

۸-۲- استفاده از Speedy چگونه است ؟           ۱۰۳

۸-۳- حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟        ۱۰۳

۸-۴- Speedy با چه سیستم اتصال به اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟    ۱۰۴

۸-۵- آیا می توان به طور هم زمان از خطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟       ۱۰۵

۸-۶- آیا   Speedyدر هر کشور قابل استفاده است ؟         ۱۰۵

۸-۷- آیا می توان را به همراه تلفن همراه استفاده کرد ؟      ۱۰۵

۸-۸- آیا Speedy سرعتE-Mail  را نیز بالا می برد ؟     ۱۰۵

۸-۹-  آیا Speedy قابلیت استفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟        ۱۰۶

۸-۱۰- چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها:   ۱۰۶

فصل نهم : HTML 107

۹-۱- شکل کلی دستورات HTML :     ۱۰۷

۹-۱-۱- تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی: ۱۰۸

۹-۱-۲- تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی:    ۱۰۸

۹-۱-۳- ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب :            ۱۰۹

۹-۲- لیست‌ها درHTML  :    ۱۰۹

۹-۲-۱- لیست مرتب :         ۱۱۰

۹-۲-۲- لیست‌های نامرتب:   ۱۱۱

۹-۲-۳- لیست‌های تعریفی:   ۱۱۱

۹-۳- تعریف جدول:           ۱۱۲

۹-۳-۱- صفات rowspan و colspan :          ۱۱۳

۹-۳-۲- جدول و صفحه آرایی :         ۱۱۳

۹-۴- فرم‌ها و پرسش نامه‌ها: ۱۱۴

۹-۴-۱- ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML :         ۱۱۴

۹-۴-۲- دستور <form> :   ۱۱۵

۹-۴-۳- صفت action :      ۱۱۵

۹-۴-۴- صفت method :   ۱۱۶

۹-۴-۵- نحوه کاربرد form: 117

۹-۴-۶- کنترل‌های فرم:       ۱۱۷

۹-۴-۷- کنترل‌های متنی:     ۱۱۷

۹-۴-۸- فیلد رمز در form:  ۱۱۹

۹-۴-۹- فیلد متنی چند خطی: ۱۱۹

۹-۴-۱۰- منو‌ها باز شونده :  ۱۲۰

۹-۴-۱۱- لیست لغزنده:        ۱۲۰

۹-۴-۱۲- کادر‌های کنترلی :  ۱۲۱

۹-۴-۱۳- دکمه‌های رادیویی: ۱۲۱

۹-۴-۱۴- دکمه‌های Reset و Submit :           ۱۲۲

۹-۴-۱۵- استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit : 122

۹-۵- ادامه مراحل کارآموزی :           ۱۲۳

فهرست مآخذ         ۱۲۵

 

فهرست جداول

 

جدول ۲-۱- مقایسه تکنیک‌های مختلف DSL       ۴۶

 

فهرست اشکال

 

شکل ۲-۱- تجهیزات داخل Rack        ۴۰

شکل ۲-۲- متعلقات جعبه مودم           ۴۷

شکل ۲-۳- اتصال مودم ازطریق کابل USB       ۴۸

شکل ۲-۴- اتصال مودم از طریق کابل شبکه      ۴۹

شکل ۲-۵- مرحله اول نصب درایور مودم         ۵۰

شکل ۲-۶- مرحله دوم نصب درایور مودم         ۵۰

شکل ۲-۷- مرحله سوم نصب درایور مودم        ۵۱

شکل ۲- ۸- مرحله چهارم نصب درایور مودم     ۵۱

شکل ۲- ۹- مرحله اول ساخت ADSL Connection        ۵۲

شکل ۲-۱۰- مرحله دوم ساخت ADSL Connection        ۵۳

شکل ۲-۱۱- مرحله سوم ساخت ADSL Connection       ۵۳

شکل ۲-۱۲- مرحله چهارم ساخت ADSL Connection    ۵۴

شکل ۲-۱۳- مرحله پنجم ساخت ADSL Connection      ۵۵

شکل ۲-۱۴- مرحله ششم ساخت ADSL Connection      ۵۵

شکل ۲-۱۵- مرحله هفتم ساخت ADSL Connection       ۵۶

شکل ۲-۱۶- مرحله هشتم ساخت ADSL Connection      ۵۷

شکل ۲-۱۷- مرحله نهم ساخت ADSL Connection        ۵۸

شکل ۲-۱۸- مرحله دهم ساخت ADSL Connection       ۵۸

شکل ۲-۱۹- مرحله یازدهم ساخت ADSL Connection    ۵۹

شکل ۲-۲۰- مرحله دوازدهم ساخت ADSL Connection  ۶۰

شکل ۲-۲۱- مرحله سیزدهم ساخت ADSL Connection   ۶۱

شکل ۲-۲۲- مرحله چهاردهم ساخت ADSL Connection 61

شکل ۳-۱- Password Autthentication Protocol     ۷۷

شکل ۳-۲- Phas Sequence           ۷۸

شکل ۳-۳- ساختار فیزیکی   ۷۹

شکل ۴-۱- مقایسه فرمت UNI , NNI   ۸۱

شکل ۵-۱- لایه‌های پروتکل TCP/IP   ۸۹

شکل ۵-۲- نحوه تمایز دو برنامه درTCP/IP      ۹۲

شکل ۵-۳- لایه Transport 94

شکل ۵-۴- پروتکل ICMP : لایه Internet      ۹۶

شکل ۵-۵- الف) پروتکلICMP :لایه Internet ب)پروتکلARP  لایهInternet         ۹۸

شکل ۷-۱- نمایی از اتاق کانکس واقع درمرکزمخابرات     ۱۰۵

شکل ۷-۲- طرح شماتیک نصب تجهیزات پروژهPAP فن آوا          ۱۰۵

شکل ۷-۳- ساختار بلوکی سمت Dslam            ۱۰۶

شکل ۷-۴- ساختار بلوکی سمت User  ۱۰۷

قیمت فایل : رایگان

دسته بندی : تاريخ : ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :