ارس فایل » دفتر اسناد رسمی گزارش کارورزی ساختار دفتر اسناد رسمی و بیع و اجاره
زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 8700 تومان

نوع فایل : کارآموزی تعداد صفحات : 57 حجم فایل (مگابایت) : 0.13 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">دفتر اسناد رسمی گزارش کارورزی ساختار دفتر اسناد رسمی و بیع و اجاره</span>

دفتر اسناد رسمی

 

گزارش کارورزی ساختار دفتر اسناد رسمی و بیع و اجاره

 

چکيده گزارش کارورزی ساختار دفتر اسناد رسمی و بیع و اجاره

 

علم حقوق مجموعه قواعدي که بر اشخاص از اين جهت که در اجتماع هستند حکومت مي‌کند و هيچ فردي از اين نظر که در ارتباط با ديگران است از اين قواعد مستثني نمي‌گردد.

ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و کيفري و غيره براي خود معرفي دارد که يکي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاک حفظ مالکيت مالکين ذوالحقوق نسبت به آنها است تا از تجاوز تعدي ديگران در امان بماند و مالکيت افراد از امنيت برخوردار باشند و مطالعه در حقوق ثبت باعث مي‌شود فرد آگاهانه در امور معامله، ازدواج، طلاق و غيره … قدم بر دارد و کسي که اين رشته را ادامه دهد مي‌تواند در دادگستري و انواع دفترخانه‌ها اشتغال پيدا کند. معتبرترين حوزه تعريف شده قانوني براي انجام معاملات دفاتر اسناد رسمي هستند که با همکاري واحدهاي ثبتي آخرين وضعيت املاک را در اختيار دارد و در صورت تخلف تنها مرجعي که مي‌تواند دفترخانه را باطل کند مرجع قضايي طبق قانون است.

دفتر ثبت اسناد داراي دو هدف عمده است:

۱- امراض هويت  شناخت سند

۲- تحويل سند  نوع آن

سند عبارت است از هر نوشته که بصورتهاي مختلف مي‌باشد.

۱- اسناد رسمي (مهمترين اسناد رسمي وکالتنامه مي‌باشد)

۲- اسناد عادي

۳- اسناد اداري

۴- اسناد قضايي

دفتر اسناد رسمي ۲۷۴ طبقه دوم که مساحت آن حدود ۱۲۰ متر مي‌باشد با ۵ ميز کاري.

افرادي که در آنجا حضور دارند.

۱- سردفتر       امضاء نهايي بعد از چک کردن

۲- دفتريار      قبل از سردفتر چک مي‌کند و امضاء مي‌کند

۳- سندنويسي سندها را منظم و صادر مي‌کند و به ثبات مي‌دهد

۴- ثبات         همه سندها را ثبت و مي‌نويسد

۵- آبدارچي

۶- بازرسان      ۱- از اداره ثبت   ۲- از اداره دارايي

بازرسان همه دفاتري که ثبا به ثبت رسانده و همه اوراق را چک حتي اوراق باطل را بررسي و شمارش مي‌کند.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:  مقدمه وکلیات

مقدمـه:………………………………………………………………………………………………………….

امکانـات و تجهيزات آن:……………………………………………………………………………………

امکانات و تجهيزات دفترخانه اسناد رسمي………………………………………………………………

وظايف مسئولين دفاتر:……………………………………………………………………………………….

مقررات مربوط به دفترخانه و وظايف سردفتران و دفترياران:…………………………………………

گواهي اثرانگشت (افراد بي سواد): ……………………………………………………………………..

امضاء دفتر گواهي امضاء توسط سردفتر:…………………………………………………………………

صدور اجرايه:………………………………………………………………………………………………….

دفتر اسناد رسمي………………………………………………………………………………………………

روش صدور سند مالکيت المثني……………………………………………………………………………

روشصدورسندمالکيتبناموراث……………………………………………………………………………….

نحوه تنظيم و نوشتن استشهاديه محلي…………………………………………………………………….

انواع قراردادها…………………………………………………………………………………………………

انواع وکالت‌ها…………………………………………………………………………………………………

انواع مهر………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم: شرایط بیع و اجاره

بیع و اجاره …………………………………………………………………………………………………….

اوراق اجاره…………………………………………………………………………………………………….

۱ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن………………………………………………………………………….

۲ـ اوراق اجاره خدمات………………………………………………………………………………………

۳ ـ اوراق اعیان اجاره………………………………………………………………………………………..

۲ـ حکم فقهی اوراق اجاره………………………………………………………………………………….

عنصر اول: ورود عقد بیع بر عین مورد اجاره…………………………………………………………….

دلیل اول: هیچ یک از عقود بیع و اجاره مقتضی نفی دیگری نیستند…………………………………

دلیل دوم: معتبره حسین بن نعیم…………………………………………………………………………….

عنصر دوم: اقدام مستأجر به اجاره دادن عین مستأجره………………………………………………….

قول اول: عدم جواز تسلیم عین بدون اذن مالک…………………………………………………………

قول دوم: جواز تسلیم عین بدون اذن مالک……………………………………………………………….

عنصر سوم: طولانی شدن مدت اجاره…………………………………………………………………….

عنصر چهارم: باقی نماندن عین در خلال مدت اجاره………………………………………………….

عنصر پنجم: پوشش دادن مدت اجاره به تمام عمر اقتصادی عین……………………………………

عنصر ششم: وقوع مجموعه‌ای از اجاره‌ها بدون استیفای منفعت………………………………………

عنصر هفتم: عدم اتصال مدت اجاره به عقد……………………………………………………………..

عنصر هشتم: تعلق اجاره به مشاع…………………………………………………………………………..

عنصر نهم: تعلق یافتن اجاره به «موصوف در ذمه <<………………………………………………..

عنصر دهم: معدوم بودن منافع در حین عقد………………………………………………………………

عنصر یازدهم: وجود خارجی داشتن اعیان در حین عقد……………………………………………….

منابع……………………………………………………………………………………………………………..

 

دفتر اسناد رسمی

 

گزارش کارورزی ساختار دفتر اسناد رسمی و بیع و اجاره

 

چکيده گزارش کارورزی ساختار دفتر اسناد رسمی و بیع و اجاره

 

علم حقوق مجموعه قواعدي که بر اشخاص از اين جهت که در اجتماع هستند حکومت مي‌کند و هيچ فردي از اين نظر که در ارتباط با ديگران است از اين قواعد مستثني نمي‌گردد.

ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و کيفري و غيره براي خود معرفي دارد که يکي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاک حفظ مالکيت مالکين ذوالحقوق نسبت به آنها است تا از تجاوز تعدي ديگران در امان بماند و مالکيت افراد از امنيت برخوردار باشند و مطالعه در حقوق ثبت باعث مي‌شود فرد آگاهانه در امور معامله، ازدواج، طلاق و غيره … قدم بر دارد و کسي که اين رشته را ادامه دهد مي‌تواند در دادگستري و انواع دفترخانه‌ها اشتغال پيدا کند. معتبرترين حوزه تعريف شده قانوني براي انجام معاملات دفاتر اسناد رسمي هستند که با همکاري واحدهاي ثبتي آخرين وضعيت املاک را در اختيار دارد و در صورت تخلف تنها مرجعي که مي‌تواند دفترخانه را باطل کند مرجع قضايي طبق قانون است.

دفتر ثبت اسناد داراي دو هدف عمده است:

۱- امراض هويت  شناخت سند

۲- تحويل سند  نوع آن

سند عبارت است از هر نوشته که بصورتهاي مختلف مي‌باشد.

۱- اسناد رسمي (مهمترين اسناد رسمي وکالتنامه مي‌باشد)

۲- اسناد عادي

۳- اسناد اداري

۴- اسناد قضايي

دفتر اسناد رسمي ۲۷۴ طبقه دوم که مساحت آن حدود ۱۲۰ متر مي‌باشد با ۵ ميز کاري.

افرادي که در آنجا حضور دارند.

۱- سردفتر       امضاء نهايي بعد از چک کردن

۲- دفتريار      قبل از سردفتر چک مي‌کند و امضاء مي‌کند

۳- سندنويسي سندها را منظم و صادر مي‌کند و به ثبات مي‌دهد

۴- ثبات         همه سندها را ثبت و مي‌نويسد

۵- آبدارچي

۶- بازرسان      ۱- از اداره ثبت   ۲- از اداره دارايي

بازرسان همه دفاتري که ثبا به ثبت رسانده و همه اوراق را چک حتي اوراق باطل را بررسي و شمارش مي‌کند.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:  مقدمه وکلیات

مقدمـه:………………………………………………………………………………………………………….

امکانـات و تجهيزات آن:……………………………………………………………………………………

امکانات و تجهيزات دفترخانه اسناد رسمي………………………………………………………………

وظايف مسئولين دفاتر:……………………………………………………………………………………….

مقررات مربوط به دفترخانه و وظايف سردفتران و دفترياران:…………………………………………

گواهي اثرانگشت (افراد بي سواد): ……………………………………………………………………..

امضاء دفتر گواهي امضاء توسط سردفتر:…………………………………………………………………

صدور اجرايه:………………………………………………………………………………………………….

دفتر اسناد رسمي………………………………………………………………………………………………

روش صدور سند مالکيت المثني……………………………………………………………………………

روشصدورسندمالکيتبناموراث……………………………………………………………………………….

نحوه تنظيم و نوشتن استشهاديه محلي…………………………………………………………………….

انواع قراردادها…………………………………………………………………………………………………

انواع وکالت‌ها…………………………………………………………………………………………………

انواع مهر………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم: شرایط بیع و اجاره

بیع و اجاره …………………………………………………………………………………………………….

اوراق اجاره…………………………………………………………………………………………………….

۱ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن………………………………………………………………………….

۲ـ اوراق اجاره خدمات………………………………………………………………………………………

۳ ـ اوراق اعیان اجاره………………………………………………………………………………………..

۲ـ حکم فقهی اوراق اجاره………………………………………………………………………………….

عنصر اول: ورود عقد بیع بر عین مورد اجاره…………………………………………………………….

دلیل اول: هیچ یک از عقود بیع و اجاره مقتضی نفی دیگری نیستند…………………………………

دلیل دوم: معتبره حسین بن نعیم…………………………………………………………………………….

عنصر دوم: اقدام مستأجر به اجاره دادن عین مستأجره………………………………………………….

قول اول: عدم جواز تسلیم عین بدون اذن مالک…………………………………………………………

قول دوم: جواز تسلیم عین بدون اذن مالک……………………………………………………………….

عنصر سوم: طولانی شدن مدت اجاره…………………………………………………………………….

عنصر چهارم: باقی نماندن عین در خلال مدت اجاره………………………………………………….

عنصر پنجم: پوشش دادن مدت اجاره به تمام عمر اقتصادی عین……………………………………

عنصر ششم: وقوع مجموعه‌ای از اجاره‌ها بدون استیفای منفعت………………………………………

عنصر هفتم: عدم اتصال مدت اجاره به عقد……………………………………………………………..

عنصر هشتم: تعلق اجاره به مشاع…………………………………………………………………………..

عنصر نهم: تعلق یافتن اجاره به «موصوف در ذمه <<………………………………………………..

عنصر دهم: معدوم بودن منافع در حین عقد………………………………………………………………

عنصر یازدهم: وجود خارجی داشتن اعیان در حین عقد……………………………………………….

منابع……………………………………………………………………………………………………………..

قیمت فایل : 8700 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۴ مرداد ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :