ارس فایل » دفتر اسناد رسمی گزارش کارورزی ساختار دفتر اسناد رسمی و بیع و اجاره
برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 8700 تومان

نوع فایل : کارآموزی تعداد صفحات : 57 حجم فایل (مگابایت) : 0.13 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">دفتر اسناد رسمی گزارش کارورزی ساختار دفتر اسناد رسمی و بیع و اجاره</span>

دفتر اسناد رسمی

 

گزارش کارورزی ساختار دفتر اسناد رسمی و بیع و اجاره

 

چکيده گزارش کارورزی ساختار دفتر اسناد رسمی و بیع و اجاره

 

علم حقوق مجموعه قواعدي که بر اشخاص از اين جهت که در اجتماع هستند حکومت مي‌کند و هيچ فردي از اين نظر که در ارتباط با ديگران است از اين قواعد مستثني نمي‌گردد.

ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و کيفري و غيره براي خود معرفي دارد که يکي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاک حفظ مالکيت مالکين ذوالحقوق نسبت به آنها است تا از تجاوز تعدي ديگران در امان بماند و مالکيت افراد از امنيت برخوردار باشند و مطالعه در حقوق ثبت باعث مي‌شود فرد آگاهانه در امور معامله، ازدواج، طلاق و غيره … قدم بر دارد و کسي که اين رشته را ادامه دهد مي‌تواند در دادگستري و انواع دفترخانه‌ها اشتغال پيدا کند. معتبرترين حوزه تعريف شده قانوني براي انجام معاملات دفاتر اسناد رسمي هستند که با همکاري واحدهاي ثبتي آخرين وضعيت املاک را در اختيار دارد و در صورت تخلف تنها مرجعي که مي‌تواند دفترخانه را باطل کند مرجع قضايي طبق قانون است.

دفتر ثبت اسناد داراي دو هدف عمده است:

۱- امراض هويت  شناخت سند

۲- تحويل سند  نوع آن

سند عبارت است از هر نوشته که بصورتهاي مختلف مي‌باشد.

۱- اسناد رسمي (مهمترين اسناد رسمي وکالتنامه مي‌باشد)

۲- اسناد عادي

۳- اسناد اداري

۴- اسناد قضايي

دفتر اسناد رسمي ۲۷۴ طبقه دوم که مساحت آن حدود ۱۲۰ متر مي‌باشد با ۵ ميز کاري.

افرادي که در آنجا حضور دارند.

۱- سردفتر       امضاء نهايي بعد از چک کردن

۲- دفتريار      قبل از سردفتر چک مي‌کند و امضاء مي‌کند

۳- سندنويسي سندها را منظم و صادر مي‌کند و به ثبات مي‌دهد

۴- ثبات         همه سندها را ثبت و مي‌نويسد

۵- آبدارچي

۶- بازرسان      ۱- از اداره ثبت   ۲- از اداره دارايي

بازرسان همه دفاتري که ثبا به ثبت رسانده و همه اوراق را چک حتي اوراق باطل را بررسي و شمارش مي‌کند.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:  مقدمه وکلیات

مقدمـه:………………………………………………………………………………………………………….

امکانـات و تجهيزات آن:……………………………………………………………………………………

امکانات و تجهيزات دفترخانه اسناد رسمي………………………………………………………………

وظايف مسئولين دفاتر:……………………………………………………………………………………….

مقررات مربوط به دفترخانه و وظايف سردفتران و دفترياران:…………………………………………

گواهي اثرانگشت (افراد بي سواد): ……………………………………………………………………..

امضاء دفتر گواهي امضاء توسط سردفتر:…………………………………………………………………

صدور اجرايه:………………………………………………………………………………………………….

دفتر اسناد رسمي………………………………………………………………………………………………

روش صدور سند مالکيت المثني……………………………………………………………………………

روشصدورسندمالکيتبناموراث……………………………………………………………………………….

نحوه تنظيم و نوشتن استشهاديه محلي…………………………………………………………………….

انواع قراردادها…………………………………………………………………………………………………

انواع وکالت‌ها…………………………………………………………………………………………………

انواع مهر………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم: شرایط بیع و اجاره

بیع و اجاره …………………………………………………………………………………………………….

اوراق اجاره…………………………………………………………………………………………………….

۱ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن………………………………………………………………………….

۲ـ اوراق اجاره خدمات………………………………………………………………………………………

۳ ـ اوراق اعیان اجاره………………………………………………………………………………………..

۲ـ حکم فقهی اوراق اجاره………………………………………………………………………………….

عنصر اول: ورود عقد بیع بر عین مورد اجاره…………………………………………………………….

دلیل اول: هیچ یک از عقود بیع و اجاره مقتضی نفی دیگری نیستند…………………………………

دلیل دوم: معتبره حسین بن نعیم…………………………………………………………………………….

عنصر دوم: اقدام مستأجر به اجاره دادن عین مستأجره………………………………………………….

قول اول: عدم جواز تسلیم عین بدون اذن مالک…………………………………………………………

قول دوم: جواز تسلیم عین بدون اذن مالک……………………………………………………………….

عنصر سوم: طولانی شدن مدت اجاره…………………………………………………………………….

عنصر چهارم: باقی نماندن عین در خلال مدت اجاره………………………………………………….

عنصر پنجم: پوشش دادن مدت اجاره به تمام عمر اقتصادی عین……………………………………

عنصر ششم: وقوع مجموعه‌ای از اجاره‌ها بدون استیفای منفعت………………………………………

عنصر هفتم: عدم اتصال مدت اجاره به عقد……………………………………………………………..

عنصر هشتم: تعلق اجاره به مشاع…………………………………………………………………………..

عنصر نهم: تعلق یافتن اجاره به «موصوف در ذمه <<………………………………………………..

عنصر دهم: معدوم بودن منافع در حین عقد………………………………………………………………

عنصر یازدهم: وجود خارجی داشتن اعیان در حین عقد……………………………………………….

منابع……………………………………………………………………………………………………………..

 

دفتر اسناد رسمی

 

گزارش کارورزی ساختار دفتر اسناد رسمی و بیع و اجاره

 

چکيده گزارش کارورزی ساختار دفتر اسناد رسمی و بیع و اجاره

 

علم حقوق مجموعه قواعدي که بر اشخاص از اين جهت که در اجتماع هستند حکومت مي‌کند و هيچ فردي از اين نظر که در ارتباط با ديگران است از اين قواعد مستثني نمي‌گردد.

ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و کيفري و غيره براي خود معرفي دارد که يکي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاک حفظ مالکيت مالکين ذوالحقوق نسبت به آنها است تا از تجاوز تعدي ديگران در امان بماند و مالکيت افراد از امنيت برخوردار باشند و مطالعه در حقوق ثبت باعث مي‌شود فرد آگاهانه در امور معامله، ازدواج، طلاق و غيره … قدم بر دارد و کسي که اين رشته را ادامه دهد مي‌تواند در دادگستري و انواع دفترخانه‌ها اشتغال پيدا کند. معتبرترين حوزه تعريف شده قانوني براي انجام معاملات دفاتر اسناد رسمي هستند که با همکاري واحدهاي ثبتي آخرين وضعيت املاک را در اختيار دارد و در صورت تخلف تنها مرجعي که مي‌تواند دفترخانه را باطل کند مرجع قضايي طبق قانون است.

دفتر ثبت اسناد داراي دو هدف عمده است:

۱- امراض هويت  شناخت سند

۲- تحويل سند  نوع آن

سند عبارت است از هر نوشته که بصورتهاي مختلف مي‌باشد.

۱- اسناد رسمي (مهمترين اسناد رسمي وکالتنامه مي‌باشد)

۲- اسناد عادي

۳- اسناد اداري

۴- اسناد قضايي

دفتر اسناد رسمي ۲۷۴ طبقه دوم که مساحت آن حدود ۱۲۰ متر مي‌باشد با ۵ ميز کاري.

افرادي که در آنجا حضور دارند.

۱- سردفتر       امضاء نهايي بعد از چک کردن

۲- دفتريار      قبل از سردفتر چک مي‌کند و امضاء مي‌کند

۳- سندنويسي سندها را منظم و صادر مي‌کند و به ثبات مي‌دهد

۴- ثبات         همه سندها را ثبت و مي‌نويسد

۵- آبدارچي

۶- بازرسان      ۱- از اداره ثبت   ۲- از اداره دارايي

بازرسان همه دفاتري که ثبا به ثبت رسانده و همه اوراق را چک حتي اوراق باطل را بررسي و شمارش مي‌کند.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:  مقدمه وکلیات

مقدمـه:………………………………………………………………………………………………………….

امکانـات و تجهيزات آن:……………………………………………………………………………………

امکانات و تجهيزات دفترخانه اسناد رسمي………………………………………………………………

وظايف مسئولين دفاتر:……………………………………………………………………………………….

مقررات مربوط به دفترخانه و وظايف سردفتران و دفترياران:…………………………………………

گواهي اثرانگشت (افراد بي سواد): ……………………………………………………………………..

امضاء دفتر گواهي امضاء توسط سردفتر:…………………………………………………………………

صدور اجرايه:………………………………………………………………………………………………….

دفتر اسناد رسمي………………………………………………………………………………………………

روش صدور سند مالکيت المثني……………………………………………………………………………

روشصدورسندمالکيتبناموراث……………………………………………………………………………….

نحوه تنظيم و نوشتن استشهاديه محلي…………………………………………………………………….

انواع قراردادها…………………………………………………………………………………………………

انواع وکالت‌ها…………………………………………………………………………………………………

انواع مهر………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم: شرایط بیع و اجاره

بیع و اجاره …………………………………………………………………………………………………….

اوراق اجاره…………………………………………………………………………………………………….

۱ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن………………………………………………………………………….

۲ـ اوراق اجاره خدمات………………………………………………………………………………………

۳ ـ اوراق اعیان اجاره………………………………………………………………………………………..

۲ـ حکم فقهی اوراق اجاره………………………………………………………………………………….

عنصر اول: ورود عقد بیع بر عین مورد اجاره…………………………………………………………….

دلیل اول: هیچ یک از عقود بیع و اجاره مقتضی نفی دیگری نیستند…………………………………

دلیل دوم: معتبره حسین بن نعیم…………………………………………………………………………….

عنصر دوم: اقدام مستأجر به اجاره دادن عین مستأجره………………………………………………….

قول اول: عدم جواز تسلیم عین بدون اذن مالک…………………………………………………………

قول دوم: جواز تسلیم عین بدون اذن مالک……………………………………………………………….

عنصر سوم: طولانی شدن مدت اجاره…………………………………………………………………….

عنصر چهارم: باقی نماندن عین در خلال مدت اجاره………………………………………………….

عنصر پنجم: پوشش دادن مدت اجاره به تمام عمر اقتصادی عین……………………………………

عنصر ششم: وقوع مجموعه‌ای از اجاره‌ها بدون استیفای منفعت………………………………………

عنصر هفتم: عدم اتصال مدت اجاره به عقد……………………………………………………………..

عنصر هشتم: تعلق اجاره به مشاع…………………………………………………………………………..

عنصر نهم: تعلق یافتن اجاره به «موصوف در ذمه <<………………………………………………..

عنصر دهم: معدوم بودن منافع در حین عقد………………………………………………………………

عنصر یازدهم: وجود خارجی داشتن اعیان در حین عقد……………………………………………….

منابع……………………………………………………………………………………………………………..

قیمت فایل : 8700 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۴ مرداد ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :