ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

آلیاژ حالت تعادل برای یک آلیاژ | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

آلیاژ حالت تعادل برای یک آلیاژ | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

آلیاژ حالت تعادل برای یک آلیاژ   تحقیق حالت تعادل برای یک آلیاژ   یک فاز به عنوان بخشی از یک سیستم تعریف می شود که دارای خصوصیات و ترکیب شیمیایی یکنواخت و همگنی بوده و از نظر فیزیکی از دیگر بخشهای سیستم جداشدنی است . اجزای تشکیل دهنده یک سیستم خاص عناصر مختلف یا ترکیب های شیمیایی است که سیستم را بوجود می آورد و ترکیب شیمیایی یک فاز یا یک سیستم را می […]

قالبسازی تحليل فرآيندهای قالبسازی | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

قالبسازی تحليل فرآيندهای قالبسازی | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

تحليل فرآيندهای قالبسازی   تحقیق تحليل فرآيندهای قالبسازی تحليل فرآيندهای قالبسازی قالب تشكيل شده از يك سنبه و ماتريس قسمت سر سنبه و ماتريس داراي فرمي است كه قطعه بايد به خود گيرد و اين عمل زماني حاصل مي شود كه سنبه در انتهاي كورس يا حركت درون ماتريس قرار گيرد لقي بين سنبه و ماتريس به طور تئوري برابر با ضخامت ورق است. همچنين كورس پرس بايد طوري طراحي گردد كه سنبه در انتهاي […]

آلیاژهای حافظه دار | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

آلیاژهای حافظه دار | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

آلیاژهای حافظه دار   تحقیق آلیاژهای حافظه دار آلیاژهای حافظه دار آلياژ‌هاي حافظه دار عنوان گروهي از آلياژها مي‌باشد كه خواص متمايز و برتري نسبت به ساير آلياژها دارند. عكس‌العمل شديد اين مواد نسبت به برخي پارامترهاي ترموديناميكي و مكانيكي و قابليت بازگشت به شكل اوليه در اثر اعمال پارامترهاي مذكور به گونه‌اي است كه رفتار موجودات زنده را تداعي مي‌نمايد. وقتي يك آلياژ معمولي تحت بار خارجي بيش از حد الاستيك قرار مي‌گيرد تغيير […]

پمپ تحقیق آشنایی با پمپ | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

پمپ تحقیق آشنایی با پمپ | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

پمپ تحقیق آشنایی با پمپ    آشنایی با پمپ   ارتفاع مکش ، ارتفاعی است کهبر اثر فشار هوا ستونی از آب در داخل لوله سر بسته خلاً تا آن ارتفاع بالای سطح منبع رانده و تعادل برقرار می شود. بدیهی است که در این حالت ستون آب مزبور در واحد سطح باید با فشار جو برابر باشد تا تعادل برقرار شود. به طوری که در شکل (۱-۲) نمایش داده شده است با تخلیه هوا […]

جوشكاری انواع جوشكاری | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

جوشكاری انواع جوشكاری | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

جوشكاری انواع جوشكاری   تحقیق انواع جوشكاری   یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات کار می باشد، ایجاد قوس الکتریکی عبارت از جریان مداوم الكترون بین دو الکترود و یا الکترود و یا الکترود و کار بوده که در نتیجه آن حرارت تولید می شود. باید توجه داشت که برای برقراری قوس الکتریک بین دو الکترود و یا کار و الکترود وجود هوا و یا یک گاز هادی ضروری است. بطوریکه در شرایط معمولی […]