ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

عسلک تحقیق عسلک برگ پنبه | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

عسلک تحقیق عسلک برگ پنبه | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

عسلک تحقیق عسلک برگ پنبه   عسلک برگ پنبه   مقدمه   موطن اولیه عسل ک پنبه مناطق حاره آفریقا، جنوب شرقی آسیا و  کشورهای هند و پا کستان است. در این نقاط به زراعتهای توتون، تنبا کو و پنبه آسیب فراوان وارد می آورد. عسل ک برگ پنبه برای اولین بار در سال ۱۳۲۳ در اطراف  کرمان جمع آوری شده و در همان سالها در نقاط پنبه خیز فارس و  کرمان انتشار داشته است. […]