ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

عسلک تحقیق عسلک برگ پنبه | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

عسلک تحقیق عسلک برگ پنبه | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

عسلک تحقیق عسلک برگ پنبه   عسلک برگ پنبه   مقدمه   موطن اولیه عسل ک پنبه مناطق حاره آفریقا، جنوب شرقی آسیا و  کشورهای هند و پا کستان است. در این نقاط به زراعتهای توتون، تنبا کو و پنبه آسیب فراوان وارد می آورد. عسل ک برگ پنبه برای اولین بار در سال ۱۳۲۳ در اطراف  کرمان جمع آوری شده و در همان سالها در نقاط پنبه خیز فارس و  کرمان انتشار داشته است. […]