ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق استفاده از مدل FCD در استخراج تاج پوشش جنگلی

تحقیق استفاده از مدل FCD در استخراج تاج پوشش جنگلی

استفاده از مدل FCD در استخراج تاج پوشش جنگلی   مقدمه   سنجش از دور به معنای اعم کلمه موضوع جدیدی نیست . از زمانی که بشر دیده به جهان گشوده و با چشم جستجوگر خود اطراف خویش را نگریسته و آن را بررسی کرده است فن دور کاوی انجام گرفته است.انسان اولیه در حقیقت به شناسایی اجسام و پدیده های اطراف خویش می پرداخته آنکه با آنها تماس فیزیکی بر قرار کند . در […]