ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق رابطه آب و گياه | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

تحقیق رابطه آب و گياه | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

تحقیق رابطه آب و گياه    رابطه آب و گياه   تنش آبی تحقیق رابطه آب و گياه تنش آبي در گياهان (Water stress) با كمبود آب به وضعيتي اطلاق مي شود كه در آن سلول ها از حالت آماس خارج شده باشند. دامنه تنش آبي از كاهش جزئي پتانسيل اب در اواسط روز تا پژمردگي دائم و خشك شدن گياه متغير است. به عبارت ساده تر تنش آبي زماني رخ مي دهد كه سرعت […]

تحقیق زیتون تحقیق زیتون | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

تحقیق زیتون تحقیق زیتون | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

تحقیق زیتون   زیتون   مقدمه   ۱-گیاه شناسی: دانه داران Phyllum division :Spermatophta : شاخه نهاندانگان: sub division: Anigosprems  : زیرشاخه دولپه ها: Dicotyledon   Class: زده پیوسته گلبرگان Gamopetales : sub class : زیرکلاس پیوسته گلبرگان تخمدان فوقانی : Seri گل منظم: Group Geutinales  : راسته Oleaceae : تیره Oleodieae : زیر تیره ۱-L  europaea  Olea : جنس- گونه این خانواده در سال ۱۸۰۹ بعنوان یک خانواده مجزا و مستقل به رسمیت شناخته شد. […]