ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

ربات ها مقاله ربات ها | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

ربات ها مقاله ربات ها | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل

ربات ها مقاله ربات ها   مقدمه:   براساس پژوهشي كه سازمان ملل متحد آن را انجام داده است تا سال ۲۰۰۷ ربات ها بيش از گذشته همراه و يار ساكنان در خانه ها خواهند شد. در عرض سه سال ميزان كمك و كارآيي ربات ها در خانه ها در كار نظافت، امنيت و سرگرمي هفت برابر بيشتر و قيمت آنها كمتر مي شود و در ضمن باهوش تر هم مي شوند. براساس گزارش سالانه […]