ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه مکانیزه کردن سیستم داروخانه

پایان نامه مکانیزه کردن سیستم داروخانه

مکانیزه کردن سیستم داروخانه   چکیده :   در عصر حاضر کامپیوتر به عنوان وسیله ای است برای ارتباطات و انتقال اطلاعات که به وسیله ی آن می توان داده ها را با سرعت بیشتری پردازش کرد و برای کنترل صحت ورود اطلاعات نیز مورد استفاده قرار می گیرد،در تهیه این نرم افزار برآنیم که نقش کامپیوتر را در سیستم داروخانه نشان دهیم و همچنین نرم افزاری هر چند ساده ولی کامپیوتری برای سیستم داروخانه […]

ملاتونين پایان نامه بررسي اثر ملاتونين در زخم معده ناشي  از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك

ملاتونين پایان نامه بررسي اثر ملاتونين در زخم معده ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك

ملاتونين پایان نامه بررسي اثر ملاتونين در زخم معده ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك   بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك   هدف:   با توجه به اينكه زخم معده در موجودات كلستاتيك بيش از موجودات نرمال مشاهده مي شود، هدف اين پايان نامه بررسي نقش ملاتونين در كاهش اين زخم مي باشد. ملاتونين هورمون مترشحه اپي فيز كه از  L – تريپتوفان سنتز مي […]

داروی نوسکاپین پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

داروی نوسکاپین پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

داروی نوسکاپین   پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش   چکیده پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش   داروی نوسکاپین اطلاع از مسیرهای متابولیسم دارو نقش مهمی در درک سمیت دارو دارد. این اطلاعات می توانند در طراحی داروهای جدید و روشن کردن مکانیسم سرطان زایی ترکیبات شیمیایی به کار روند. از این رو یافتن روشی مناسب برای بررسی متابولیسم داروها گام مهمی در جهت […]