ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. (رودی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه استفاده از الاستومرها یا اورینگ ها جهت اتصال آرچ وایر به براکت

پایان نامه استفاده از الاستومرها یا اورینگ ها جهت اتصال آرچ وایر به براکت

 استفاده از الاستومرها یا اورینگ ها جهت اتصال آرچ وایر به براکت   چکیده   مقدمه:   در ارتودنسی ثابت جهت نیل بر درمان از رابطه آرچ وایر- لیگاچور – براکت استفاده می شود که لیگاچور نقش اتصال دهنده بین آرچ وایر به براکت را بازی می نماید. روشهای بستن آرچ وایر بر ۳ دسته هستند. یکی از آنهااستفاده از لیگاچورهای الاستومریک است که خاصیت اصطکاکی این لیگاچورها تمایل به جلوگیری از پیشرفت درمان دارد […]

آژنزيس دندان پایان نامه بررسی ميزان شيوع آژنزيس دندان مولر سوم

آژنزيس دندان پایان نامه بررسی ميزان شيوع آژنزيس دندان مولر سوم

آژنزيس دندان پایان نامه بررسی ميزان شيوع آژنزيس دندان مولر سوم   بررسی ميزان شيوع آژنزيس دندان مولر سوم   چكيده   سابقه و هدف تحقيق: هدف تحقيق حاضر بررسي ميزان شيوع آژنزيس دندان مولر سوم مي‌باشد و اين تحقيق در نقاط مختلف دنيا انجام گرفته است و نتيجه آن در مناطق مختلف جغرافيائي برحسب نژاد آن منطقه مختلف بوده است و بنابراين نياز به انجام آن در جمعيت ايراني ديده مي‌شد. اهداف ديگر اين […]

دستگاه Bionator پایان نامه بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد منديبل

دستگاه Bionator پایان نامه بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد منديبل

دستگاه Bionator پایان نامه بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد منديبل درگروههاي متفاوت   بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد منديبل درگروههاي متفاوت رشد عمودي صورت   چكيده دستگاه Bionator پایان نامه بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد منديبل درگروههاي متفاوت   دستگاههاي فانكشنال و ثابت در مطالعات بسياري جهت بررسي چگونگي نحوة عمل آنها در درمان ناهنجاريهاي كلاسII مورد مقايسه قرار گرفته اند. هدف از اين مطالعه تعيين اثرات دستگاه Bionator  […]

توبول‌های عاجی پایان نامه بررسی مقایسه‌ای SEM آلودگی توبول‌های عاجی با MTA در حین درمان کانال در دندان‌های با اپکس باز به روش یک جلسه‌ای و دوجلسه‌ای

توبول‌های عاجی پایان نامه بررسی مقایسه‌ای SEM آلودگی توبول‌های عاجی با MTA در حین درمان کانال در دندان‌های با اپکس باز به روش یک جلسه‌ای و دوجلسه‌ای

توبول‌های عاجی پایان نامه بررسی مقایسه‌ای SEM آلودگی توبول‌های عاجی با MTA در حین درمان کانال در دندان‌های با اپکس باز به روش یک جلسه‌ای و دوجلسه‌ای   پایان نامه بررسی مقایسه‌ای SEM آلودگی توبول‌های عاجی با MTA در حین درمان کانال در دندان‌های با اپکس باز به روش یک جلسه‌ای و دوجلسه‌ای   چکیده   مقدمه:در حال حاضر MTA یکی از متداول ترين مواد برای ایجاد سیل اپیکال در دندان های با اپکس بازاست […]