ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

دیوان سید رضی پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق

دیوان سید رضی پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق

دیوان سید رضی پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی   پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی   گزیده ی بحث: دیوان سید رضی پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی   هرچند که شعراصیل با  بال وهم و خیال به پرواز درمی آید ولی ابزار توانمندی است که با قدرت سحرآمیزش عقلها را می شکافد و کارگر می افتد.« فقیه شاعر» یا«  شاعر فقیه» نیز در کنار استدلالهای عقلی و […]

سبک شناختی پایان نامه بررسی سبک شناختی بوستان و گلستان سعدی از حیث ویژگی های زبانی

سبک شناختی پایان نامه بررسی سبک شناختی بوستان و گلستان سعدی از حیث ویژگی های زبانی

سبک شناختی پایان نامه بررسی سبک شناختی بوستان و گلستان سعدی از حیث ویژگی های زبانی   پایان نامه بررسی سبک شناختی بوستان و گلستان سعدی از حیث ویژگی های زبانی   چکیده   افصح المتکلمین سعدی شیرازی، پر آوازه‌ترین شاعران سده‌ی هفتم هجری است؛ که مقام شامخ خود را با آثار بی نظیری که از خود بر جای گذاشته است به همگان نشان داده است؛ در میان آثار وی در «بوستان و گلستان» که […]

سبک شناسانه پایان نامه مقایسه سبک شناسانه اقتفاهای حزین از حافظ

سبک شناسانه پایان نامه مقایسه سبک شناسانه اقتفاهای حزین از حافظ

سبک شناسانه پایان نامه مقایسه سبک شناسانه اقتفاهای حزین از حافظ   پایان نامه مقایسه سبک شناسانه اقتفاهای حزین از حافظ   چكيده سبک شناسانه پایان نامه مقایسه سبک شناسانه اقتفاهای حزین از حافظ   از مباحث كهن نقد شعر و سبك شناسي، مبحث تأثير و تأثر شاعران از يكديگر و بر يكديگر است. اين اثر پذيري‌ها را استقبال، اقتفاء، اقتدا و … خوانده‌اند كه نه تنها معاصران را در بر مي‌گيرد بلكه در متأخران […]

عرفان پایان نامه بررسی تطبیقی عرفان در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری

عرفان پایان نامه بررسی تطبیقی عرفان در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری

عرفان پایان نامه بررسی تطبیقی عرفان در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری   پایان نامه بررسی تطبیقی عرفان در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری   چكيده   این پایان نامه به بررسی تطبیقی عرفان در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری می پردازد و عرفان به سه بخش اسلامی، مسیحی و بودایی تقسیم شده است.  در فصل اوّل پایان نامه به ذکر کلیات تحقیق اعم از بیان مسأله، اهمیت و […]