ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

ماهی کلیکا تحقیق تاریخچه صید ماهی کلیکا | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق

ماهی کلیکا تحقیق تاریخچه صید ماهی کلیکا | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق

ماهی کلیکا تحقیق تاریخچه صید ماهی کلیکا   تحقیق تاریخچه صیدماهی کلیکا   تاریخچه صید ماهی کلیکا   صید ماهی از دریای خزر توسط شوروی سابق از دهه ۱۹۳۰ آغاز گردید و بتدریـج افزایش یافت، آخرین آمار مربوط به صید کلیکا توسط سازمان صیادی روسـیـه در سال۱۹۹۰، مقدار ۵/۲۴۳ هزار تن را نشان می دهد. بیشترین مقدار صیدکلیکا توسط این کشور در دهه های اخیر مربوط به ۱۹۷۰ است که در این سال۲/۴۲۳ هزار تن […]

ژن FSHβ پایان نامه ارتباط چند شکلی ژن FSHβ با صفات تولید مثلی در گاوهای نر هلشتاین ایران

ژن FSHβ پایان نامه ارتباط چند شکلی ژن FSHβ با صفات تولید مثلی در گاوهای نر هلشتاین ایران

ژن FSHβ   پایان نامه ارتباط چند شکلی ژن FSHβ با صفات تولید مثلی در گاوهای نر هلشتاین ایران ژن FSHβ چکیده پایان نامه ارتباط چند شکلی ژن FSHβ با صفات تولید مثلی در گاوهای نر هلشتاین ایران   ژن FSHβ کاربرد تلقیح مصنوعی در صنعت گاو شیری امکان بهبود نتایج انتخاب گا‌وهای نر را برای صفات تولیدی فراهم می‌کند، اما در همان زمان، بر عملکرد تولید‌مثلی فردی گاو نر فشار وارد می‌کند. این مطالعه […]