ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

نظریه آشوب پایان نامه بررسی کاربردهای نظریه آشوب در تبدیلات موجک

نظریه آشوب پایان نامه بررسی کاربردهای نظریه آشوب در تبدیلات موجک

نظریه آشوب پایان نامه بررسی کاربردهای نظریه آشوب در تبدیلات موجک   پایان نامه بررسی کاربردهای نظریه آشوب در تبدیلات موجک   چکیده   تحلیل موجک روشی نیرومند است که تجزیه موضعی به مقیاس‌های زمانی را در مورد سری‌های زمانی میسر می‌کند و از این رو روشی ایده‌آل برای بررسی سیگنال‌های ناپایاست. هدف این پایان‌نامه بررسی رفتار‌های آشوبناک سیستم‌های دینامیکی غیرخطی با استفاده از تحلیل موجک است. در ابتدا سه روش تحلیل مولتی‌فراکتالی جمع همدوسی، […]

گالیم آرسناید اثر فشار روی خواص اپتیکی و الکترونیکی عنصر گالیم آرسناید با نرم افزار WIEN2K

گالیم آرسناید اثر فشار روی خواص اپتیکی و الکترونیکی عنصر گالیم آرسناید با نرم افزار WIEN2K

گالیم آرسناید اثر فشار روی خواص اپتیکی و الکترونیکی عنصر گالیم آرسناید با نرم افزار WIEN2K پایان نامه بررسی اثر فشار بر روی خواص اپتیکی و الکترونیکی عنصر گالیم آرسناید با استفاده از نرم افزار WIEN2K گالیم آرسناید چکیده پایان نامه بررسی اثر فشار بر روی خواص اپتیکی و الکترونیکی عنصر گالیم آرسناید با استفاده از نرم افزار WIEN2K   گالیم آرسناید این پروژه در محاسبه‌ی خواص الکترونیکی و اپتیکی ساختار گالیم آرسناید توسط نرم‌افزار […]