ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

رهبری مدیران پایان نامه رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمان در مدارس

رهبری مدیران پایان نامه رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمان در مدارس

رهبری مدیران پایان نامه رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمان در مدارس   پایان نامه  بررسی رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمان در مدارس   چکیده : رهبری مدیران پایان نامه رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمان در مدارس این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمان در مدارس متوسطه شهرستان لنجان انجام شد. پژوهش حاضر […]

توسعه صادرات پایان نامه بررسی عوامل موثر در توسعه صادرات غیرنفتی از دیدگاه اساتید

توسعه صادرات پایان نامه بررسی عوامل موثر در توسعه صادرات غیرنفتی از دیدگاه اساتید

صادرات غیرنفتی پایان نامه بررسی عوامل موثر در توسعه صادرات غیرنفتی از دیدگاه اساتید   بررسی عوامل موثر در توسعه صادرات غیرنفتی از دیدگاه اساتید دانشگاههای استان آذربایجان غربی   چكيده   پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات غیرنفتی از دیدگاه اساتید دانشگاههای استان آذربایجان غربی انجام شده است. براي انجام پژوهش حاضر، از مدل توسعه يافته «عباس شاكري»(۱۳۸۳) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اساتید دانشگاههای استان آذربایجان غربی […]

یادگیری پایان نامه تاثیرات تسهیم دانش و رفتارهای یادگیری بر عملكرد سازمان ها

یادگیری پایان نامه تاثیرات تسهیم دانش و رفتارهای یادگیری بر عملكرد سازمان ها

یادگیری پایان نامه تاثیرات تسهیم دانش و رفتارهای یادگیری بر عملكرد سازمان ها   بررسی تاثیرات تسهیم دانش و رفتارهای یادگیری بر عملكرد سازمان ها مطالعه موردی: شهرداری   چكیده   هدف این طرح پژوهشی بررسی تاثیرات تسهیم دانش و رفتارهای یادگیری بر عملكرد سازمان ها ( مطالعه موردی: شهرداری اراك) است. در این تحقیق تسهیم دانش در میان كاركنان سازمان و یادگیری مداوم آنان به عنوان دو متغیر اثر گذار بر عملكرد سازمان در […]

استرس پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران

استرس پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران

استرس پایان نامه بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان و كارگران ایران خودرو دیزل   چكیده:   در پژوهش حاضر به بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در كارمندان اداری و كارگران كارخانة ایران خودرو دیزل پرداخته شده است. بدین منظور تعداد ۶۰ نفر از شاغلین ( ۳۰ نفر كارمند اداری و ۳۰ نفر كارگر) با استفاده از روش نمونه‌گیری […]

اتوماسیون اداری پایان نامه اتوماسیون اداری و نقش آن در توسعه و موثر شدن تصمیم گیری مدیران

اتوماسیون اداری پایان نامه اتوماسیون اداری و نقش آن در توسعه و موثر شدن تصمیم گیری مدیران

اتوماسیون اداری پایان نامه اتوماسیون اداری و نقش آن در توسعه و موثر شدن تصمیم گیری مدیران   اتوماسیون اداری و نقش آن در توسعه و موثر شدن تصمیم گیری مدیران در استانداری   چكیده:   مادرعصری زندگی می كنیم كه عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصاصفهاناب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است .با عمومیت یافتن سریع دسترسی به كامپیوتر ها و تكنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ كشوری نمی تواند اقتصاد قرن […]

توانمندی کارکنان پایان نامه بررسی توانمندی کارکنان گمرکات کرمانشاه با مدل وتن و کمرون

توانمندی کارکنان پایان نامه بررسی توانمندی کارکنان گمرکات کرمانشاه با مدل وتن و کمرون

توانمندی کارکنان پایان نامه بررسی توانمندی کارکنان گمرکات کرمانشاه با مدل وتن و کمرون بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون   چکیده توانمندی کارکنان پایان نامه بررسی توانمندی کارکنان گمرکات کرمانشاه با مدل وتن و کمرون تحقيق حاضر كه يك تحقيق كاربرديست و از نظر گردآوري داده‌ها توصيفي و از نوع زمينه يابي است به دنبال مساله عدم شناخت و اطلاعات كافي در مورد كاركنان و توانمندي […]

مدیریت كیفیت پایان نامه معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت كیفیت

مدیریت كیفیت پایان نامه معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت كیفیت

مدیریت كیفیت پایان نامه معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت كیفیت   معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت كیفیت   مقدمه مدیریت كیفیت پایان نامه معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت كیفیت رهبری و مدیریت سازمانها در كشورمان با چالت‌های فراوانی روبروست شمارش معكوس برای پیوستن ما به منظومه تجارت جهانی آغاز شده است پیوستی كه چندان نیز از روی اختیار نیست. چشم‌های خبرگان صنعت و اقتصاد این خاك نگران آثار این پیوستن است. آیا […]

مدیران موفق پایان نامه مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های مدیران موفق

مدیران موفق پایان نامه مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های مدیران موفق

مدیران موفق پایان نامه مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های مدیران موفق   مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های مدیران موفق مدارس متوسطه مناطق شبستر   چکیده تحقیق: مدیران موفق پایان نامه مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های مدیران موفق امروز علم مدیریت را از ظریف ترین، دشوارترین، پرثمرترین کارهای آدمی می دانند و به عنوان یکی از شاخص های مهم تمدن معاصر و از جمله عوامل مؤثر در […]

مسئو ليت پذيری پایان نامه پيشبرد تئوری و تجربه ی مسئو ليت پذيری

مسئو ليت پذيری پایان نامه پيشبرد تئوری و تجربه ی مسئو ليت پذيری

مسئو ليت پذيری پایان نامه پيشبرد تئوری و تجربه ی مسئو ليت پذيری   پایان نامه پيشبرد تئوری و تجربه ی مسئو ليت پذيری : مقدمه اي  بر تجديد نظر مديريت منابع انساني   چكيده ي مطالب: مسئو ليت پذيری پایان نامه پيشبرد تئوری و تجربه ی مسئو ليت پذيری در چندين سال گذشته نظريه پردازان به پديده ي مسئوليت پذيري توجه بيشتري كرده اند و اين تاثيرات اكثراً از روانشناسي اجتماعي ناشي شده اند.كه […]

اصول بازاریابی پایان نامه اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم (پست مستقیم)

اصول بازاریابی پایان نامه اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم (پست مستقیم)

اصول بازاریابی پایان نامه اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم (پست مستقیم)   اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم (پست مستقیم)   مقدمه اصول بازاریابی پایان نامه اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم (پست مستقیم) امروزه، درصد بسیار بالایی از محصولات جدید،  محکوم به شکست هستند. تنها بیست سال قبل،  نسبت شکست به موفقیت،  بسیار پایین تر بود. سوال این است که این روزها،  موفق شدن از طریق محصول جدید،  چرا تا این حد دشوار است. بازاریابی در […]