ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تاریخچه مشورت | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |

تاریخچه مشورت | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |

تاریخچه مشورت   تحقیق تاریخچه مشورت تاریخچه مشورت قراين و شواهد حكايت از آن دارد كه موبدان در فعاليت هاي اقتصادي نيز، صاحب نظر و آگاه بودند و در مواقع ضروري، رأي و نظر آنان راه گشاي مشكلات بود. در زمان قباد با موبدان براي تعيين خراج و حد و حدود آن مشورت مي شود، آنان چنين پاسخ مي دهند: «موبد موبدان و وزيران گفتند كه اين را تدبير آن است كه زمين هاي همه […]

تاریخچه زبان فارسی تحقیق تاریخچه زبان فارسی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله

تاریخچه زبان فارسی تحقیق تاریخچه زبان فارسی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله

تاریخچه زبان فارسی تحقیق تاریخچه زبان فارسی   تحقیق تاریخچه زبان فارسی   معمول ترين  و ساده ترين  تعريفي كه از زبان  ارائه مي شود  اين است  كه زبان  وسيله برقراري  ارتباط  در جوامع بشري است . از هيمن  تعريف ساده مي توان  دريافت  كه زبان  امري اجتماعي  است .از آنجا  كه جوامع  بشري  پيوسته  در حال تغيير و تحول  اند ، نهادهاي اجتماعي هم كه  بايد متناسب با نيازهاي  اجتماع باشند ، هيچ گاه ثابت  […]

ميان افزود ها: بدل يا معترضه؟

ميان افزود ها: بدل يا معترضه؟

ميان افزود ها: بدل يا معترضه؟   تحقیق ميان افزود ها: بدل يا معترضه؟   ميان افزودها نامي است كه ما به مجموعه ساخت هاي بدلي و ممعترضه داده ايم . به نظر مي رسد در تعاريفي كه دستور نويسان از اين دو گروه ساخت دستوري ارائه مي كنند ، نيز نوعي اشتراك به چشم مي خورد و آن مفهوم وقفة اي است كه در طرح جملة اصلي پيش مي آيد . فرشيد ورد (۱۳۷۵: […]

پایان نامه مولوی و سايه هما درغزلياتش

پایان نامه مولوی و سايه هما درغزلياتش

پایان نامه مولوی و سايه هما درغزلياتش    مـولـوی وسـايـه هما ، درغـزلـيـاتـش   بينشي ، پيروزاست که ميخنداند و شاد ميسازد و برقص ميآورد .  او با خنداندن ، دلها را ميربايد و پيروز ميشود . « نصر دين » ، بينشي است که ميخنداند، و با خنده ، دلهارا ميربايد . کينه وغم را از دلها با شيوه گفتنش، ميزدايد، و اين را پيروزي ميداند .دراوستا ، در هادخت نسک که پيوسته به […]

معرفی ساختمان كلی كتاب دوم ابتدايی

معرفی ساختمان كلی كتاب دوم ابتدايی

معرفی ساختمان كلی كتاب دوم ابتدايی   تحقیق معرفی ساختمان كلی كتاب دوم ابتدايی   كتاب حاوي ۲۲ درس است. به هر چهار مهارت گوش دادن، سخن گفتن ، خواندن و نوشتن توجه دارد. دو كتاب بخوانيم و بنويسيم دارد از دو نوع خط در نوشتن محتوا استفاده شده است ، خط خواندن (نسخ) خط نوشت (نستعليق) استفاده شده است. از روش هايي مانند مستقل خواني ، همياري ، تلفيقي ، بحث گروهي براي تدريس […]

محمود اعتمادزاده به آذين

محمود اعتمادزاده به آذين

محمود اعتمادزاده به آذين   تحقیق محمود اعتمادزاده به آذين   آقای به آدین، شرمنده‌ام اگر به همه‌ی جزییات زنده‌گی‌تان نپرداختم، قرار بود تنها اشاره‌یی به چهره‌ی کانونی‌تان داشته باشم، من هماره تنها این چهره‌ی شما را دوست می‌داشته‌ام و نثر شیوایتان را. بقیه را،  نقد و ستایش زنده‌گی شخصی‌تان، نقدِ زنده‌گی حزبی‌تان، ستایش زندان رفتن‌ها‌تان، خسته نباشید به شکنجه شدن‌هاتان و وصف بودن و هستن‌تان   و و و و را کسان دیگر باز خواهند […]

مقاله مبانی و مفاهيم كفر در ديوان حافظ

مقاله مبانی و مفاهيم كفر در ديوان حافظ

مقاله مبانی و مفاهيم كفر در ديوان حافظ   مقاله مبانی و مفاهيم كفر در ديوان حافظ   «متصوفان، بسياري از كلمات قرآني را بعنوان كلمات كليدي خود بكار مي برده‌اند … مي توان گفت كه كاربرد كلمات قرآني به وسيله متصوفان بسيار آزادانه و حتي از روي دلخواه بوده است. آنان چنان تمايل داشتند كه به كلماتي كه در قرآن جالب توجه مي‌يافتند، معانيي- معاني «نسبي»- ملحق كنند كه از متن استخراج مي كردند.»به […]

تحقیق قواعد ادبیات

تحقیق قواعد ادبیات

تحقیق قواعد ادبیات    قواعد ادبیات   استفاده ازکلمات دشوار در نوشته سبب می‌شود که مقصود نویسنده به راحتی دریافت نمی‌شود.تاریخ بلعمی نوشته ابوعلی بلعمی مربوط به قرن چهارم نوشته‌ای ساده است و کتاب کلیله و دمنه مربوزط به قرن ششم نوشته‌ای متکلف است. نکاتی که می‌تواند در ساده‌نویسی به ما کمک کند و باید آنها را رعایت کنیم: سعی کنیم همانگونه که سخن می‌گوییم، بنویسیم. تمرین تبدیل گفتار به نوشتار به ما کمک می‌کند […]

غزليات مولوی وباز زائی فرهنگ ايران

غزليات مولوی وباز زائی فرهنگ ايران

 غزليات مولوی وباز زائی فرهنگ ايران   تحقیق غزليات مولوی وباز زائی فرهنگ ايران   معرب همين « وشت » « وجد»  است . به وجود آمدن ، به « وجد آمدن»است . اين فرهنگ بکلي در پيدايش گيتي ، ديدي  برضد  اديان ابراهيمي داشت . پيدايش انسان و تاريخ انسان درفرهنگ ايران ، هبوط نبود . انسان در آمدن به گيتي ، ميروئيد و ميافزود و اعتلاء مي يافت و خدا ميشد .همچنين فرهنگ […]

شرحی بر دوزخ كمدی الهی اثر دانته

شرحی بر دوزخ كمدی الهی اثر دانته

شرحی بر دوزخ كمدی الهی اثر دانته   تحقیق شرحی بر دوزخ كمدی الهی اثر دانته   مفهوم صريح و روشن اين مصرع اين است كه، به اشتباهات دوران زندگي خويش، پي بردم وجود كلمه «تاريك» متضمن و بيانگر اين معني است كه ابعاد و نتايج كارهاي اشتباه آميز، معمولاً غير قابل ارزيابي است، همانگونه كه در يك مكان تاريك، اطراف و آنچه در آن است، غير قابل تشخيص مي‌باشد، مضافاً اين كه نور نماينده […]