ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه بينایی سه‌ بعدی با استفاده از نور ساختار يافته با الگوی رنگی

پایان نامه بينایی سه‌ بعدی با استفاده از نور ساختار يافته با الگوی رنگی

پایان نامه بينایی سه‌ بعدی با استفاده از نور ساختار يافته با الگوی رنگی   چکيده :   هدف از اين پروژه استخراج پروفايل سه بعدي اجسام به استفاده از روش نور ساختار يافته ااست. با توجه به بررسي هاي انجام شده نور ساختار يافته داراي مزاياي ويژه اي مي باشد . براي مثال  سيستمهاي مبتني بر اُپتيک معمولا داراي هزينه پايين تري هستند . همچنين سيستم هاي بينايي استرﻳو ( شامل دو دوربين ) […]