ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

براآن جنوبی تحقیق بيوگرافي روستاي براآن جنوبی  | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق

براآن جنوبی تحقیق بيوگرافي روستاي براآن جنوبی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق

براآن جنوبی تحقیق بيوگرافي روستاي براآن جنوبی   تحقیق بيوگرافي روستاي براآن جنوبی   چكيده : معرفي منطقه مورد مطالعه : براآن جنوبی تحقیق بيوگرافي روستاي براآن جنوبی   دهستان  براآن جنوبي ازدهستانهاي بخش مرکزي اصفهان  واقع در حوضه آبخور زاينده رود قرار دارد  که به همراه دهستان براآن شمالي جلگه براآن را تشکيل مي دهند. مساحت آن در حدود۶۲۵/۳۳۴ کيلومتر مربع مي باشد.اين دهستان از شمال به رود خانه زاينده رود ودهستان براآن شمالي […]