ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق بیمه اتکائی

تحقیق بیمه اتکائی

تحقیق بیمه اتکائی   بیمه اتکائی   تراكم خطر يكي از اساسي ترين مشكلات يك شركت بيمه است وامكان وقوع ان در تمام رشته ها وجود دارد: مثل كالاهاي روي كشتي . مسافرين هواپيما . مجتمع هاي مسكوني . كه وقوع خسارت در هر يك از موارد فوق ميتواند براي شركت فاجعه به بار اورد. تصميم گيري در مورد سهم نگهداري براي هر ريسكك چگونه بايد حداكثر سهم نگهداري براي هر رشته بيمه اي ودر […]