ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم، تمام هستی کامل و منور شد. (بودا)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق بیمه به زبان ساده

تحقیق بیمه به زبان ساده

تحقیق بیمه به زبان ساده    بیمه به زبان ساده   وزارت‌ كار و وزارت‌ دادگستري‌ مامور اجراء اين‌ قانون‌ مي‌باشند. به‌ موجب‌ قانون‌ اجازه‌ اجراي‌ لايحه‌ و اصلاح‌ قانون‌ كار و لايحه‌ اصلاح‌ لايحه‌ قانوني‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌ پس‌ از تصويب‌ كميسيونهاي‌ مشترك‌ مربوط‌ه‌ مجلسين‌ مصوب‌ ۴شنبه‌ هفتم‌ خرداد ماه‌ ۱۳۳۷ شمسي‌ لايحه‌ فوق‌ در تاريخ‌ چهارشنبه‌ بيست‌ و يكم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ ۱۳۳۹ به‌ تصويب‌ كميسيون‌ مشترك‌ كار مجلسين‌ رسيده‌ قابل‌ اجراء مي‌باشد.- […]