ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه محاسبه فركانس غالب ورقها با استفاده از شبکه عصبی انتشار برگشتی

پایان نامه محاسبه فركانس غالب ورقها با استفاده از شبکه عصبی انتشار برگشتی

محاسبه فركانس غالب ورقها با استفاده از شبکه عصبی انتشار برگشتی   فصـل اول : مقدمه   در چند دهه اخير،انديشه بالنده شبيه سازي مغز انسان ،محققان و دانشمندان را برآن داشته است توانايي‌هاي مغز انسان را به رايانه منتقل سازند.عملكرد مغز انسان با توجه به ميليونها سال تكامل مي‌تواند به عنوان كاملترين و بهترين الگو براي تشخيص وقايع پيرامون خود در نظرگرفته شود.لذا دانشمندان در تلاشند تا با درك اصول وساز و كارهاي محاسباتي […]

پایان نامه مدل جریان خون در سیستم شریانی

پایان نامه مدل جریان خون در سیستم شریانی

پایان نامه مدل جریان خون در سیستم شریانی   ۱-چکيده   به طور کلي شبيه‌سازي هر پديده‌ي واقعي در صورتي‌که به نحو مطلوبي انجام گيرد مي‌تواند در شناخت، بررسي و تحليل رفتار آن پديده موثر باشد. امروزه علم شبيه‌سازي را در شاخه‌هاي مختلفي از جمله علم مهندسي پزشکي مي‌توان ديد. هدف از اين تحقيق توسعه‌ي يک مدل محاسباتي بيوفيزيکالي و آناتوميکالي سيستم شرياني mesenteric است. سيستم مذکور، عمده‌ي خونرساني روده‌ها را بر عهده دارد. اين […]

پایان نامه مدل ریاضی انقباض-تحریک در سلول عضله صاف رحمی

پایان نامه مدل ریاضی انقباض-تحریک در سلول عضله صاف رحمی

مدل ریاضی انقباض-تحریک در سلول عضله صاف رحمی   -۱چکیده:   انقباضات رحمی به وسیله‌ی انقباضات سلول‌های عضله‌ی صاف میومتریال (SMCs) که بخش اعظم لایه‌ی میومتریال دیواره‌ی رحمی را تشکیل می‌دهد، تولید می‌شود. ورود یون‌های کلسیم به داخل سلول پس از دپلاریزاسیون غشای سلول شروع می‌شود. افزایش غلظت کلسیم آزاد داخل سلول زنجیره‌ای از واکنش‌ها را ایجاد می‌کند، که منجر به شکل‌گیری پل‌های عرضی بین فیلامان‌های اکتین و میوزین می‌شود و به دنبال آن سلول‌ها […]