ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. (جرج برنارد شاو)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

تحقیق شناخت مقره ها و انواع آن

تحقیق شناخت مقره ها و انواع آن

تحقیق شناخت مقره ها و انواع آن   مقدمه   یکی از اجزاء مهم شبکه های فشار قوی ، مقره ها می باشد که بر حسب ولتاژ مورد استفاده و شرایط محیطی از نظر آلودگی و رطوبت ، شکل خاصی به خود می گیرند. وظایف مقره ها در شبکه ها را می توان به صورت زیر بیان نمود :   تحمل وزن هادی های خطوط انتقال و توزیع برای نگهداری سیم های هوایی روی پایه […]

5900 تومان دریافت فایل